Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Změna podmínek projektu!

1. O projektu pro koho je určen

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Od 2. 2. 2015 se mění vstupní podmínky projektu. Do projektu mohou vstoupit zaměstnavatelé nebo OSVČ, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 15%.

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

2. Způsob realizace

Zaměstnavatel zpracuje žádost, kterou si stáhne z této webové stránky, a včetně povinných příloh ji doručí na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Podrobné podmínky vstupu do projektu, náležitosti, které musí obsahovat žádost, nutné kroky, které předcházejí podání žádosti i které po něm následují, a konečně kompletní pravidla poskytování příspěvku obsahuje dokument:

Manuál pro zájemce o vstup do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

K 2. 2. 2015 došlo k úpravě podoby Manuálu, který odráží upřesnění výkladu Metodiky způsobilých výdajů D5 OP LZZ. Mění se maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance na částku 27 600 Kč. Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 165 Kč.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ bude realizován v období od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 9. 2015.

Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 900 000 000 Kč.

Rozhodným okamžikem je datum uzavření dohody s ÚP.

3. Formuláře ke stažení:

Poslední aktualizace: 3. 2. 2015
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na úhradu nákladů
Poslední aktualizace: 26. 1. 2015, Velikost: 689 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Příloha k Žádosti č. 1 Souhlas zaměstnanců se zpracov. osob. ú.
Poslední aktualizace: 16. 6. 2014, Velikost: 96 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis
Poslední aktualizace: 9. 7. 2014, Velikost: 302 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu
Poslední aktualizace: 25. 3. 2014, Velikost: 302 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Čestné prohlášení pro blokovou výjimku – není podnikem v obtížích
Poslední aktualizace: 9. 7. 2014, Velikost: 296 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Prohlášení zaměstnavatele o zbavení mlčenlivosti
Poslední aktualizace: 25. 3. 2014, Velikost: 285 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Dohoda se zaměstnanci
Poslední aktualizace: 25. 3. 2014, Velikost: 348 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Manuál pro zájemce o vstup do projektu
Poslední aktualizace: 3. 2. 2015, Velikost: 590 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word

Přílohy k Dohodě o zabezpečení vzdělávací aktivity: předkládá žadatel v případě interního lektora

Poslední aktualizace: 19. 6. 2014
Soubor ke stažení: Příloha č. 1 Dohody Seznam zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě
Poslední aktualizace: 16. 6. 2014, Velikost: 76 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Příloha č. 2 Dohody Harmonogram vzdělávací aktivity
Poslední aktualizace: 16. 6. 2014, Velikost: 77 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Příloha č. 3 Dohody Vyúčtování mzdových nákladů
Poslední aktualizace: 21. 7. 2014, Velikost: 310 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Příloha č. 4 Dohody Vyúčtování vzdělávací aktivity – interní lektor
Poslední aktualizace: 25. 3. 2014, Velikost: 314 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel

Přílohy k Dohodě o zabezpečení vzdělávací aktivity: předkládá žadatel v případě externího dodavatele školení

Poslední aktualizace: 19. 6. 2014
Soubor ke stažení: Příloha č. 1 Dohody Seznam zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě
Poslední aktualizace: 16. 6. 2014, Velikost: 76 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Příloha č. 2 Dohody Harmonogram vzdělávací aktivity
Poslední aktualizace: 16. 6. 2014, Velikost: 77 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Příloha č. 3 Dohody Vyúčtování mzdových nákladů
Poslední aktualizace: 21. 7. 2014, Velikost: 310 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Příloha č. 4 Dohody Vyúčtování vzdělávací aktivity v rámci projektu
Poslední aktualizace: 16. 6. 2014, Velikost: 85 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel

Přílohy k Dohodě o zabezpečení vzdělávací aktivity: předkládá žadatel v případě vzdělávání OSVČ

Poslední aktualizace: 4. 3. 2014
Soubor ke stažení: Příloha č. 1 Dohody Harmonogram vzdělávací aktivity
Poslední aktualizace: 3. 2. 2015, Velikost: 77 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Příloha č. 2 Dohody Vyúčtování vzdělávací aktivity v rámci projektu
Poslední aktualizace: 3. 2. 2015, Velikost: 84 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel

Další potřebné dokumenty ke stažení:

Poslední aktualizace: 21. 3. 2014
Soubor ke stažení: Evidence docházky
Poslední aktualizace: 25. 3. 2014, Velikost: 313 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Evidence výuky
Poslední aktualizace: 25. 3. 2014, Velikost: 315 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Hlášení absence
Poslední aktualizace: 25. 3. 2014, Velikost: 304 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vzor – Závěrečný protokol
Poslední aktualizace: 7. 1. 2015, Velikost: 303 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky