Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Kvalita v dalším profesním vzdělávání > O řešiteli
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Kvalita v dalším profesním vzdělávání

O řešiteli

Řešitelem projektu je sdružení složené z Národního vzdělávacího fondu, o.p.s, KPMG Česká republika, s.r.o., a Bankovního institutu, vysoká škola, a.s.
Subdodavateli jsou Svaz strojírenské technologie (http://www.sst.cz/), Asociace malých a středních podniků a živnostníků (http://www.amsp.cz/) a Český institut pro akreditaci (http://www.cai.cz/).

Národní vzdělávací fond, o. p. s. (NVF), byl založen v roce 1994 Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky s podporou Evropské komise. NVF podporuje rozvoj lidských zdrojů, zaměstnatelnosti, dalšího vzdělávání, poradenských služeb a sociální integraci. NVF realizuje své cíle ve spolupráci se širokou sítí partnerských organizací na národní a evropské úrovni (EU, OECD, CEDEFOP, ETF, EFMD, CEI aj.).
NVF zahrnuje koncepční pracoviště Řízení lidských zdrojů, úsek Zaměstnanost, Středisko podpory poradenských služeb (SPPS), Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, úsek ESF, Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS) a Informační středisko NVF.
NVF řídí, uskutečňuje a podporuje programy a projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR a v oblasti potírání diskriminace a nerovností na trhu práce s cílem rozvíjet celoživotní vzdělávání, zvyšovat kvalitu a efektivnost rozvoje lidských zdrojů a podporovat zaměstnanost. NVF zjišťuje nové potřeby, sleduje a srovnává české, evropské a světové tendence a zkušenosti a zpracovává studie, expertizy, koncepce, vzdělávací a poradenské programy, a to především v oblastech

  • strategie a politika rozvoje lidských zdrojů v ČR;
  • systém dalšího profesního vzdělávání;
  • rozvoj vzdělávacích a poradenských institucí vytvářením a šířením poradensko-vzdělávacího know-how v oblasti rozvoje lidských zdrojů a managementu a spoluprací při formování systémů a kritérií kvality celoživotního vzdělávání;
  • informační podpora rozvoje lidských zdrojů, Inspirační databanka Topregion
  • zpracování analýz a doporučení pro formulace regionálních a sektorových politik a celostátní politiky rozvoje lidských zdrojů;
  • příprava a odborná podpora implementace Evropského sociálního fondu v ČR;
  • podpora zaměstnanosti a sociálního rozvoje;
  • podpora zavádění standardů kvality a managementu kvality do sociálních služeb.

Více informací na http://www.nvf.cz/

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 104 000 pracovníků ve 144 zemích. Nezávislé členské společnosti KPMG jsou přidružené ke KPMG International, které neposkytuje žádné služby klientům.
Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 650 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, řízení rizik a poradenských služeb, daňového a finančního poradenství. Z 528 odborných pracovníků je 23 partnerů, 24 statutárních auditorů, 68 certifikovaných účetních a 42 daňových poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 28 kvalifikovaných zahraničních odborníků.
Pro projekt Kvalita dalšího profesního vzdělávání připraví KPMG Česká republika benchmark akreditačních a certifikačních systémů ve vybraných zemích EU, přičemž využije nejen svých znalostí a zkušeností, ale i spolupráce s partnerskými členskými společnostmi KPMG v jednotlivých zemích. Zároveň tým  zkušených specialistů poskytne IT podporu v průběhu realizace projetku a zejména pak pro konečné výstupy a jejich implementaci.

Více informací na http://www.kpmg.cz/

Bankovní institut, vysoká škola, a.s. – první soukromá vysoká škola v ČR a jedna z vedoucích společností v oblasti soukromého vysokého školství na našem vzdělávacím trhu poskytuje své služby již třináct let a za tu dobu vychovala tisíce odborníků z oblasti financí, bankovnictví, informačních technologií, pojišťovnictví a dalších oborů. Specializovanými kurzy a semináři prošly desetitisíce účastníků a řada z nich se s chutí vrací vždy, když cítí potřebu dalšího profesního rozvoje. Firma rozvíjí svoji činnost v Praze i v řadě poboček v celé ČR. Svoje aktivity přenáší i do zahraničí.
Jednou ze složek společnosti je oddělení certifikace, v jehož rámci pracují dva certifikační orgány akreditované u ČIA. Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků udělil několik set certifikátů odborníkům v oblasti oceňování nemovitostí, účetnictví, daní a dalším. Certifikační orgán pro certifikaci systémů řízení jakosti certifikoval mimo jiné i významné subjekty z oblasti vzdělávání.

Více informací na http://www.bivs.cz/

Poslední aktualizace: 1. 12. 2009
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky