Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Kvalita v dalším profesním vzdělávání > Očekávané přínosy
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Kvalita v dalším profesním vzdělávání

Očekávané přínosy projektu

  • Motivace jednotlivců ke zvýšení účasti na dalším profesním vzdělávání (DPV)
  • Garance kvality v oblasti DPV pro uživatele služeb DPV
  • Motivace zaměstnavatelů k většímu využívání a podpoře DPV
  • Motivace vzdělavatelů (vzdělávacích institucí, lektorů, konzultantů, manažerů DPV) ke zvyšování kvality nabídky vzdělávacích služeb uplatňováním různých nástrojů prokazování a hodnocení kvality
  • Informační a metodická podpora vzdělavatelů (institucí, lektorů) při zavádění efektivních forem a metod DPV
  • Fungující systém zajišťování kvality DPV, kompatibilní se systémy v zemích EU
  • Vytvoření podmínek pro ověřování kvalifikací získaných v DPV
  • Zvýšení povědomí o způsobech zajišťování kvality DPV

Jak dlouho bude trvat zpracování projektu, kdo ho financuje?

Projekt Kvalita v dalším profesním vzdělávání byl realizován v období od 1.1.2007 do 31.7.2008 a byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a z národního rozpočtu ČR

Kde najdu podrobnější informace o projektu?

Přímo na internetovém portálu projektu www.kvalitavzdelavani.cz  

Je možné z portálu stahovat dokumenty?

Výstupy z projektu v plném znění včetně příloh jsou průběžně zveřejňovány v rubrice Výstupy.

Zveřejněné dokumenty lze stáhnout a dále využít za podmínky uvedení zdroje, kterým je: portál www.kvalitavzdelavani.cz sdružení dodavatelů projektu - Národní vzdělávací fond, o.p.s., KPMG Česká republika, s.r.o., a Bankovní institut, vysoká škola, a.s.
Připomínáme, že uživatel se zároveň zavazuje nepozměňovat obsah výstupů žádným způsobem.

Dosud byly zveřejněny na uvedeném portálu první dva projektové výstupy pod označením Aktivita 2.1 – Popis systému řízení kvality vzdělávacích institucíAktivita 3.1 – Popis systému certifikace personálu institucí dalšího profesního vzdělávání.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky