Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Kvalita v dalším profesním vzdělávání
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Kvalita v dalším profesním vzdělávání

O projektu

Projekt Kvalita v dalším profesním vzdělávání je realizován jako systémový projekt v rámci opatření 3.3 OP Rozvoj lidských zdrojů formou veřejné zakázky.
Realizátorem projektu je
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, odbor 42 SSZ.

Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit komplexní systém certifikace vzdělávacích institucí, certifikace lektorů a manažerů dalšího vzdělávání, akreditace programů a uplatňování dalších nástrojů zvyšování kvality nabídky v rámci dalšího profesního vzdělávání včetně informační podpory a navrhnout strategii pro jeho implementaci.

Splněním tohoto cíle projekt napomůže zkvalitnit a sjednotit úroveň vzdělávacích institucí, lektorů i programů a provázat je s poradenstvím. Jde o zavedení systému, který v České republice dosud chybí. Aplikace systému managementu kvality podle standardizovaných modelů a získání příslušného certifikátu zatím není významněji rozšířeným nástrojem prokazování kvality v rámci vzdělávacích institucí. Ty dosud používají pro prezentaci kvality svých služeb zejména reference a profily lektorů. Na druhé straně se ukazuje, že ze strany klientů těchto institucí zájem o systematické zajištění a prokazování kvality u svých dodavatelů vzdělávacích služeb roste.

Zavedení systému zabezpečování a hodnocení kvality dalšího vzdělávání v souladu s evropskými normami a kompatibilního se systémy zemí EU je  nezbytným předpokladem fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání odpovídajícího potřebám znalostní společnosti.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky