Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Institut trhu práce > O projektu > Způsob realizace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Způsob realizace

Praktické činnosti jsou zabezpečovány prostřednictvím metodik, jejichž základy byly zpracovány expertními skupinami a v praxi jsou ověřovány a upravovány na základě praktických poznatků. Tato aktualizace a zdokonalování metodik bude ukončena v červenci 2008, kdy dojde ke zpracování konečných návrhů s doporučením nejúčinnějších praktik v různých podmínkách regionů. V současné době jsou zpracovány a ověřovány základy metodik v oblasti individuálního poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, v oblasti trhu práce a problematiky ESF sloužící jako základ poradenské činnosti zaměstnavatelům v možnostech využití prostředků pro řešení problematiky zaměstnanosti a rozvoje podnikání. Před dokončením jsou oblasti pomoci malým a středním zaměstnavatelům při personálním plánování, způsob zajištění informovanosti zaměstnavatelům o možnostech zaměstnanecké rekvalifikace atd. Součástí této praktické části je také zvýšení kompetence poradců v oblasti základních dovedností, umožňujících provádění kvalifikovaného poradenství.

Metodiky ITP úřadů práce jsou orientovány na zvýšení individuálního přístupu k uchazeči o zaměstnání. Jsou ověřovány nové přístupy práce s ním. Jde např. o základní trénink sebeprezentace, zvyšování dovednosti v práci s portály nabízejícími zaměstnání, případný doprovod uchazeče k potenciálnímu zaměstnavateli, poskytnutá zpětná vazba jak uchazeči, tak zaměstnavateli.

Cílem je jednak zvyšování kompetentnosti obyvatel v umění samostatného řešení vlastní zaměstnanosti a také poradenství zaměstnavatelům v oblasti výběrů vhodných zaměstnanců. Významnou součástí této poradenské činnosti je rozdělení uchazečů do skupin (příklad GB apod.), umožňujících cílenou práci tam, kde je to efektivní, včetně organizace cílených rekvalifikací a tréninku potřebných dovedností, řešícím deficit vhodné vzdělanostní struktury a kompetentnosti obyvatel regionů. Součástí této činnosti je rovněž hledání hranic mezi mikroprocesy (činnostmi) dosud zabezpečovaných ÚP a nově vyvíjenými postupy.

Poslední aktualizace: 10. 12. 2007
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Bc. Petra Vaňková, Institut trhu práce. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky