Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Institut trhu práce > O projektu > Oblasti realizace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Oblasti realizace

Realizace projektu je zajišťována prostřednictvím 14 klíčových aktivit (dále jen KA). Práce realizačních týmů je rozdělena do tří základních částí:

  1. Na část teoretickou, kterou zajišťuje partner NVF, jehož analytická činnost je zaměřena na analýzu systémů služeb zaměstnanosti a TP v ČR i zahraničí (SRN, Slovenská republika, Anglie, Belgie, Portugalsko atd.). Dále na analýzu potřeb a možností APZ a kvalifikačních potřeb. Významnou část tvoří rovněž analýza možností budování partnerství se spolupracujícími subjekty na trhu práce (především kraje a obce). I v této oblasti je ověřována praxe v zahraničí. Poznatky z této analytické činnosti by měly vyústit v návrh optimálního systému služeb zaměstnanosti v současných podmínkách ČR. NVF rovněž zajišťuje školení realizačních týmů projektu k zajištění jeho kvalifikované realizace.
  2. Praktická část projektu řeší způsob zjišťování potřeb zaměstnavatelů a ověřování možností jejich uspokojení ze strany služeb zaměstnanosti. Jde o potřeby v oblasti personální problematiky, včetně řešení otázek celoživotního vzdělávání ve vazbě na zajištění vhodné vzdělanostní struktury disponibilní pracovní síly. Ověřované nové druhy poradenství jsou zaměřeny také do oblasti možností a podmínek čerpání dotací, umožňujících zvyšování konkurenceschopnosti a tím i rozvoj podnikání, především u malých a středních podnikatelů. Součástí této činnosti je také analytická část, jako například zjišťování mobility pracovní síly a ověřování podmínek její ochoty zapojit se do pracovního procesu. Toto zajišťuje první ze dvou větví budovaných pracovišť ITP, kterou buduje partner Hospodářská komora ČR prostřednictvím svých 26 pracovišť v pilotních regionech. Metodická i praktická část obsahuje 24 dílčích aktivit.
  3. Druhá větev praktické části ověřuje možnosti, jak kvalitněji řešit potřeby zaměstnavatelů prostřednictvím cílené přípravy uchazečů a zájemců o zaměstnání (disponibilní pracovní síly). Tato je od 1. ledna 2007 zajišťována 26 partnery z řad úřadů práce (ÚP) pilotních regionů. Krajské ÚP převzaly od svého vstupu do projektu vůdčí roli v oblasti praktické části projektu, s ohledem na dlouholetou zkušenost v oblasti služeb zaměstnanosti. Zdůrazněna je potřeba prohlubování individuálního přístupu jak k zaměstnavateli, tak k přípravě vhodných zaměstnanců. Speciální individuální poradenství je spojeno s tréninkem dovedností a zvyšování základních znalostí uchazečů o zaměstnání, ale také zaměstnavatelů či personalistů při výběru vhodných potenciálních zaměstnanců. Pozornost je rovněž zaměřena na spolupráci se speciálními poradci pro volbu povolání, školami a zaměstnavateli a rozšíření osobních kontaktů se žáky posledních ročníků základních a středních škol při demonstracích podmínek různých druhů povolání – především s důrazem na nedostatkové obory. Oblast trhu práce zvyšuje důraz na prognostickou činnost a častější poskytování zpětné vazby mezi subjekty ovlivňujícími trh práce a hledání společných řešení v oblasti potřeb zaměstnanosti regionů.

Předpokládaným přínosem je zvýšení efektivity služeb zaměstnanosti a využívání účinných nástrojů APZ.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2008
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Bc. Petra Vaňková, Institut trhu práce. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky