Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Institut trhu práce > O projektu > Cíle projektu
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Cíle projektu a očekávaný přínos

Institut trhu práce (ITP) – podpůrný systém služeb zaměstnanosti je pilotní systémový projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Zaměřuje se především na zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb zaměstnanosti, jejich rozšíření a prohloubení.

Doba trvání projektu: 1. 7. 2006 – 31. 8. 2008
Rozpočtované náklady: 618.193.831,- Kč

Rozšíření služeb zaměstnanosti se týká nejen potřebné změny obsahu služeb, které budou poskytovány uchazečům a zájemcům o zaměstnání na úřadech práce, ale především zvýšení péče o uspokojení potřeb zaměstnavatelů, zvláště malých a středních, kteří jsou v současné době na okraji zájmu služeb zaměstnanosti (SZ). Aktuální změnu veřejných služeb zaměstnanosti by měla také zajistit ověřovaná zvýšená součinnost se subjekty samosprávy, zejména krajskými úřady a jejich Radami pro rozvoj lidských zdrojů.

Prohloubení veřejných služeb zaměstnanosti, které je zaměřeno na zvýšení orientace na práci s disponibilní pracovní silou tak, aby byly co nejlépe řešeny potřeby zaměstnavatelů prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), především cílených rekvalifikací, cíleně směrovaných příspěvků na zapracování nových zaměstnanců atd. Mimo jiné půjde o jiný, kvalitnější, způsob práce se vstupními informacemi úřadů práce díky nově vybudovanému manažerskému informačnímu systému. Pozornost v této oblasti je zaměřena především na možnosti a způsob prognózování vývoje trhu práce v rámci ČR i jednotlivých regionů a řešení jejich vazeb na podnikatelské prostředí, možnosti a dopady na rozvoj regionů a v neposlední řadě na sektor školství a oblast celoživotního vzdělávání. Prohloubení analytické a prognostické činnosti by mělo být zaměřeno na využití biostatiky v rámci pravidelného sledování efektivity nástrojů APZ a dalších vložených prostředků v daných podmínkách jednotlivých regionů včetně jejich zobecňování pro efektivní využití nástrojů APZ a služeb zaměstnanosti. To v současné době citelně schází. V neposlední řádě je plánována analýza spokojenosti zaměstnavatelů a dalších spolupracujících subjektů se službami zaměstnanosti, což vytvoří základ pro budování kvality v této oblasti veřejných služeb.

Vedlejším efektem ověřování rozšířeného a prohloubeného přístupu k zajišťování SZ bude definování znaků kvality a základních potřebných kompetencí poradců a dalších poskytovatelů SZ, což položí základy budování kompetenčního modelu v oblasti SZ.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2008
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Bc. Petra Vaňková, Institut trhu práce. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky