Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Informačně-poradenský systém > O výsledcích projektu > Metodika
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Metodické materiály

Metodiky popisující logiku a fungování portálové aplikace (poradenského nástroje) jsou k funkcionalitě portálové aplikace vztaženy v následujících dvou základních částech:

 1. Metodika poradenského nástroje pro podporu dalšího profesního vzdělávání umožňujícího popis znalostí, dovedností a způsobilostí

  Metodika zahrnuje poradenskou část portálové aplikace / poradenského nástroje. Jejím úkolem je přehledně provést uživatele kvalifikačními požadavky, které jsou kladeny na profesi nebo profese, které se vykonává nebo by vykonávat chtěl.
  Metodika poradenského nástroje ke stažení
 2. Metodika tvorby a naplňování individuální vzdělávací cesty klienta

  Metodika zahrnuje vyhledávací část portálové aplikace / poradenského nástroje. Úkolem vyhledávací části je zprostředkovat snadný přístup k různým zdrojům informací o nabídce vzdělávání, především o profesních kurzech.
  Metodika vzdělávací cesty ke stažení

Metodické materiály členěné podle oblastí projektu a podle oblastí projektu a podle cílových skupin.
Pozn.: Obsah dokumentů se částečně překrývá s hlavními souhrnnými metodickými materiály.

 1. Metodická příručka o portálu Vaseprofese.cz

  Tento dokument popisuje portálovou aplikaci 'Vaše profese'. Plná verze dokumentu je určena pro správce systému. Zkrácené varianty pro uživatele a pokročilé uživatele (poradce).
  Pro koncové uživatele
  Pro poradce
  Pro správce
 2. Metodika poradenské práce poradce pro DPV

  Účelem tohoto dokumentu je přiblížit jednotlivé kroky poradenské práce v poradenství pro další profesní vzdělávání (DPV). Dokument–příručka si neklade za cíl pokrýt veškeré aspekty poradenství pro DPV, probíhajícího v jednotlivých resortech a institucích jako součást širšího profesního a studijního poradenství. Jejím cílem je pouze poskytnout vodítko pro snazší orientaci v této oblasti a umožnit tak zájemcům o práci poradce pro DPV první přiblížení.
  Pro poradce
Poslední aktualizace: 1. 12. 2009
Veřejnou zakázku zpracovává konsorcium ve složení:
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky