Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Informačně-poradenský systém > O výsledcích projektu
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Poslední aktualizace: 19. 2. 2008

O výsledcích projektu

Co je Informačně-poradenský systém

Informačně-poradenský systém je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Správy služeb zaměstnanosti, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Navazuje na další projekty, jejichž společným cílem je podpora českého trhu práce zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti jeho lidského potenciálu.

Unikátnost Informačně-poradenského systému spočívá zejména v jeho trojvazebnosti: profese – kvalifikační požadavky – profesní vzdělávání, tj. provázanosti profesí s kvalifikačními požadavky kladenými na jejich výkon a aktuální nabídkou odpovídajícího profesního vzdělávání. Tím se stává využitelný všemi zájmovými skupinami na trhu práce. Více viz níže.

Informačně-poradenský systém zastřešuje celou oblast dalšího profesního vzdělávání a rozšiřuje a sdružuje nabídku informačních a poradenských služeb poskytovaných v této oblasti. Zlepšuje jejich dostupnost a zajišťuje propojení existujících informačních zdrojů pomocí nově navrženého standardu.

Informačně-poradenský systém se skládá z:

  • interaktivního internetového portálu zaměřeného na profesní poradenství,
  • sítě odborných poradců pohybujících se v oblasti dalšího profesního vzdělávání, kteří budou zprostředkovávat nebo doplňovat služby a funkce portálu.
Poslední aktualizace: 1. 12. 2009
Veřejnou zakázku zpracovává konsorcium ve složení:
Poslední aktualizace: 19. 2. 2008
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky