Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Obecné informace > Právní předpisy > Výklady a stanoviska > Stanovisko k § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. a § 18 vyhlášky č. 518/2004 Sb.
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Stanovisko k § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. a § 18 vyhlášky č. 518/2004 Sb.


V souvislosti s plněním povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a ve vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti (dále jen „vyhláška“), upraveny dva limity stanovené pro odebírání výrobků a služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.
  1. limit uvedený v ustanovení § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.
    Tento limit stanoví, v jakém objemu může dodavatel v daném roce poskytnout své výrobky či služby celkem všem odběratelům. Jedná se o 36 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Pokud měl dodavatel v roce 2011 v průměrném ročním přepočteném počtu 2 osoby se zdravotním postižením, potom může pro účely plnění povinného podílu všem odběratelům v roce 2012 dodat výrobky či služby ve výši 1 708 272 Kč (tj. 23 726 Kč x 36 x 2). Dodávky nad výše uvedený limit si odběratelé započítat nemohou. O poskytnutém plnění je dodavatel podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti povinen vést evidenci obsahující identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH.
  2. limit uvedený v ustanovení § 18 odst. 2 popř. 3 vyhlášky.
    Tento limit slouží k určení počtu osob se zdravotním postižením, které si může odběratel započítat odběrem výrobků či služeb od jednoho dodavatele. Počet osob, který si může odběratel započítat, nesmí být vyšší, než skutečný počet zaměstnanců dodavatele. Odběratel si může započítat počet, který je v jednotlivých čtvrtletích potvrzen dodavatelem jako nejvyšší. Pokud měl dodavatel v roce 2011 v průměrných čtvrtletních přepočtených počtech nejvíce 2 osoby se zdravotním postižením, může si jeden odběratel započítat pro účely plnění povinného podílu pouze 2 osoby se zdravotním postižením, což odpovídá odběru výrobků či služeb za 332 164 Kč (tj. 23 726 x 7 x 2).

Formu ošetření odpovědnosti v případě dodržování uvedených limitů zákon o zaměstnanosti zúčastněným subjektům nestanoví.
Pro předcházení případných sporů v této oblasti však lze doporučit smluvní ujednání odpovědností, práv a povinností mezi dodavateli a odběrateli.
Poslední aktualizace: 10. 2. 2012
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 42, oddělení 424. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky