Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Obecné informace > Právní předpisy > Aktuální znění > Nařízení vlády č. 64/2009 Sb.
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

 

64/2009 Sb.

 NAŘÍZENÍ VLÁDY

 ze dne 5. března 2009

 o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

 Změna: 374/2017 Sb.

                 Vláda nařizuje podle § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“):

 § 1

                 Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení.

 § 2

 Přechodné ustanovení

                 Toto nařízení se nevztahuje na pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, uzavřené mezi zaměstnancem a agenturou práce (§ 66 zákona) přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a na pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti (§ 66 zákona), uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti doručené úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 § 3

                 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 Ing. Topolánek v. r.

 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

 RNDr. Nečas v. r.

 Příloha
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

524       Ostatní pracovníci v oblasti prodeje
721       Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
722       Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
723       Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
741       Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
751       Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci
753       Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech
812       Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
814       Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru
815       Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
816       Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
818       Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
821       Montážní dělníci výrobků a zařízení
833       Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
834       Obsluha pojízdných zařízení

Vybraná ustanovení novel

  Čl.II nařízení vlády č. 374/2017 Sb.

 Přechodná ustanovení

                 1. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

                 2. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti podané Úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení anebo v souladu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou vydanou na základě žádosti podané příslušnému orgánu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

Poslední aktualizace: 28. 11. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 42, oddělení 424. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky