Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Obecné informace > Právní předpisy > Aktuální znění
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Aktuální znění, Výklady a stanoviska

Aktuální znění vybraných právních předpisů


 • Zákon č. 435/2004 Sb.
  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Act No. 435/2004 Coll.
  Act No. 435/2004 Coll., on Employment
 • Vyhláška č. 518/2004 Sb.
  kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Vyhláška č. 519/2004 Sb.
  o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
 • Vyhláška č. 176/2009 Sb.
  náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
 • Vyhláška č. 322/2017 Sb.
  o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
 • Vyhláška č. 346/2017 Sb.
  o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
 • Nařízení vlády č. 515/2004 Sb.
  o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
 • Sdělení MPSV č. 311/2018 Sb.
  o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Sdělení MPSV č. 104/2019 Sb.
  o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet
 • Nařízení vlády č. 64/2009 Sb.
  o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
 • Zákon č. 118/2000 Sb.
  Zákon č. 118/2000 Sb. ve znění zákona č. 73/2011 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • Sdělení MPSV č. 92/2019 Sb.
  o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 73/2011 Sb.
  Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
 • Act No. 73/2011 Coll.
  Act No. 73/2011 Coll., on the Labour Office of the Czech Republic and amending related acts
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 42, oddělení 424. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky