Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Pro občany > Informační a poradenská střediska Úřadu práce ČR
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Informační a poradenská střediska Úřadu práce ČR (IPS)

 

ČÍM CHCETE BÝT?

      
 • Uvažujete o svém budoucím povolání?
 •     
 • Potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia?
 •     
 • Jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout?

IPS poskytuje aktuální informace o:

 

IPS poskytuje služby:

      
 • žákům základních škol,
 •     
 • studentům a absolventům středních, vyšších odborných a vysokých škol,
 •     
 • rodičovské veřejnosti,
 •     
 • školským zařízením,
 •     
 • dalším zájemcům.

IPS umožňuje:

      
 • prostřednictvím počítačového programu vyhledávání informací o středních, vyšších odborných a vysokých školách v regionu a v celé ČR, včetně jejich studijních a učebních oborů.

IPS nabízí ke zhlédnutí:

      
 • krátké informativní filmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí.

IPS poskytuje:

      
 • podrobné popisy jednotlivých profesí obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí a dalších požadavků k dané profesi.

IPS má k dispozici:

      
 • počítačový program pro testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání.

IPS provádí:

      
 • individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol, studenty a absolventy středních, vyšších odborných a vysokých škol a další zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání a jejich následným uplatněním v praxi.

IPS organizuje besedy:

      
 • pro žáky základních škol k volbě prvního povolání,
 •     
 • pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, seznámení s činností Úřadu práce ČR a možností dalšího studia.

IPS se podílí:

      
 • na pořádání přehlídek a burz škol, jejichž smyslem je získání co nejširšího množství informací od zástupců středních škol a dalších vzdělávacích institucí v regionu.

IPS jako součást Úřadu práce ČR:

      
 • spolupracuje se všemi útvary Úřadu práce ČR, zvláště s útvary zprostředkování, poradenství, rekvalifikací, trhu práce a poskytuje všechny dostupné informace z těchto oblastí (např. informace o možnostech rekvalifikací, nebo aktuální přehled nových pracovních míst).

Co ještě u nás najdete:

      
 • celostátní přehled povolání,
 •     
 • karty povolání,
 •     
 • informační letáky o jednotlivých povoláních,
 •     
 • informační letáky jednotlivých škol.

Všechny služby poskytované Úřadem práce ČR jsou bezplatné.

 

Kontakt

K individuálním konzultacím je nutné se předem (možno i telefonicky) objednat. Výběr Úřadu práce ČR.

 

Datum uveřejnění: 14. 11. 2005, Poslední aktualizace: 26. 6. 2018, Autor: MPSV
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky