Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Pro občany > Job club
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Job club

Co je Job club?

Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Job club probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách o 8-10 účastnících (5-6 schůzek, 3-4 hodiny, 1-2 krát týdně, popř. přizpůsobeno potřebám skupiny).

Komu je Job club určen?

Job club je určen všem uchazečům o zaměstnání, kteří si chtějí vylepšit sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se, jak jednat se zaměstnavatelem a připravit se na výběrové řízení, ale také jak zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností.

Job club pomáhá:

 • orientovat se na trhu práce,
 • pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání,
 • naučit se prezentovat sebe sama,
 • vytvořit osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi ad.),
 • připravit se na přijímací pohovor, výběrové řízení (nácvik přijímacího pohovoru, modelové situace),
 • využívat různé způsoby hledání zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech,
 • získat dovednosti v mezilidské komunikaci a umění naslouchat,
 • orientovat se v pracovněprávní problematice,
 • naučit se zvládat stres,
 • zvýšit si sebevědomí,
 • osvojit si další komunikační dovednosti,
 • osvojit si asertivní techniky,
 • připravit se na účast v assesment centru (speciální diagnosticko-výcvikový program, ve kterém jsou reálné činnosti z pracovního života simulovány a aplikovány na podmínky výběrového řízení v konkrétní firmě),
 • osvojit si různé podpůrné a relaxační metody.

Job club zprostředkuje:

 • aktuální kontakty na seznamy volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR,
 • odkazy na webové stránky nabízející pracovní příležitosti,
 • kontakty na agentury zprostředkovávající pracovní příležitosti doma i v zahraničí,
 • databáze profesiogramů (popisy povolání),
 • nabídku rekvalifikačních kurzů a projektů ESF.

Přínos Job clubů:

 • uchazeč má možnost dostat se mimo své bydliště,
 • překonání nejistoty, obav a strachu z neznámého,
 • navázání nových kontaktů, seznámení s novými lidmi, souznění s nimi, zpětná vazba od ostatních účastníků a lektorů,
 • poznání sama sebe a svých omezení, ale zejména svých možností,
 • nácvik nových dovedností způsobu chování, jednání, sebeprezentace, sebepoznání,
 • vypovídání se a otevření se druhým (překonání zábran v sobě).

Jak se dostat do Job clubu:

Požádejte Vašeho zprostředkovatele/ku na Úřadu práce ČR o zařazení do skupinového programu Job club. Výběr Úřadu práce ČR.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky