Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Pro občany > Formuláře ke stažení
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Formuláře ke stažení pro občany

Zprostředkování zaměstnání - elektronické formuláře, které můžete vytisknout prázdné nebo vyplněné a uložit na disk

Elektronický formulář: Žádost o zprostředkování zaměstnání
Pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání při ztrátě zaměstnání je třeba podat žádost o zprostředkování zaměstnání. Uchazečem o zaměstnání se může stát občan splňující podmínky pro zařazení do evidence a vedení v evidenci podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Žádost obsahuje údaje potřebné pro zařazení do evidence, vedení v evidenci a zprostředkování zaměstnání úřadem práce.

Elektronický formulář: Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání
Žádost se podává v případě zájmu občana o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemcem o zaměstnání se může stát i občan, který pracuje, ale má zájem o to, aby mu úřad práce zprostředkovával zaměstnání. Žádost obsahuje údaje potřebné pro zařazení do evidence zájemců o zaměstnání a pro zprostředkování zaměstnání.

Elektronický formulář: Žádost o podporu v nezaměstnanosti
Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí uchazečům o zaměstnání v případě splnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Je potřeba o ni požádat podáním Žádosti o podporu v nezaměstnanosti, která obsahuje údaje o skutečnostech rozhodných pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Tyto skutečnosti je třeba doložit na úřadu práce příslušnými doklady (zápočtový list, doklad o výdělku apod.). Je třeba zároveň podat Žádost o zprostředkování zaměstnání.

Elektronický formulář: Základní poučení uchazeče o zaměstnání
Dokument obsahující informace o právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání, o podmínkách pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, o správním řízení a o podpoře v nezaměstnanosti (nárok na podporu, podpůrčí doba, výše nároku) podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Základní poučení slouží pro informativní účely, nic se v něm nevyplňuje.

Soubor ke stažení: Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
Poslední aktualizace: 15. 3. 2012, Velikost: 173 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti SP
Popis: vydané při skončení služebního poměru
Poslední aktualizace: 20. 8. 2015, Velikost: 163 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného
Popis: pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti
Poslední aktualizace: 3. 1. 2012, Velikost: 301 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání)
Datum uveřejnění: 1. 12. 2017, Poslední aktualizace: 4. 12. 2017, Velikost: 526 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF


Zvolená rekvalifikace 

Soubory ke stažení:

Zájem o zvolenou rekvalifikaci
Formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci ve formátu PDF. Formulář si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a předat příslušnému pracovišti Úřadu práce.Pracovní rehabilitace - elektronické formuláře, které můžete vytisknout prázdné nebo vyplněné a uložit na disk

Elektronický formulář: Žádost o pracovní rehabilitaci
Žádost se podává v případě zájmu občana se zdravotním postižením o pracovní rehabilitaci podle §69 zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.).

Elektronický formulář: Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace
Dokument obsahující informace o možnosti zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Základní poučení slouží pro informativní účely, nic se v něm nevyplňuje.Regionální mobilita


Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility na dojíždění
Datum uveřejnění: 1. 11. 2016, Velikost: 230 KB, Formát: PDF

Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility na dojíždění
Datum uveřejnění: 1. 11. 2016, Velikost: 190 KB, Formát: MS WordPlatební neschopnost zaměstnavatele

Soubor ke stažení: Žádost o uspokojení mzdových nároků
Formulář Žádost o uspokojení mzdových nároků ve formátu PDF. Formulář si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a předat příslušnému pracovišti Úřadu práce.

Soubor ke stažení: Doložení mzdových nároků zaměstnance
Formulář Doložení mzdových nároků zaměstnance ve formátu PDF. Formulář si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a předat příslušnému pracovišti Úřadu práce.Činnost dítěte

Soubor ke stažení: Žádost o povolení činnosti dítěte
Datum uveřejnění: 1. 1. 2009, Autor: MPSV, Velikost: 534 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Žádost o povolení činnosti dítěte
Datum uveřejnění: 1. 1. 2009, Autor: MPSV, Velikost: 76 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky