Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Ke stažení > Informace ke XML
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace k souborům ve formátu XML

Volná místa ke stažení ve formátu 2.5.2 (19.1.2016)

Z důvodu rozšíření struktury evidence volných pracovních míst na Úřadu práce ČR byl v úterý 19. 1. 2016 zaveden nový formát volných míst ke stažení (verze 2.5.2).

Formát verze 2.5.2 obsahuje následující změny:

 • z elementu VOLNEMISTO byly odstraněny elementy: ZELENE_KARTY a UVAZEK, informace z elementu UVAZEK byla začleněna do změněného elementu PRACPRAVNI_VZTAH,
 • z elementu PRACPRAVNI_VZTAH byla odstraněna textová hodnota a atribut kod (číselník pracpravniVztah), místo kterých byly zavedeny atributy ppvztahPpPlny, ppvztahPpZkrac, ppvztahSp, ppvztahDpp a ppvztahDpc (jsou přípustné kombinace příznaků A/N),
 • do elementu PRACOVISTE byl doplněn nový atribut neurcitaAdresa (A/N), který odlišuje volná místa s proměnlivým místem výkonu práce na území větším než jedna obec (seznam okresů), resp. volná místa bez určeného místa výkonu práce,
 • do elementu PRACOVISTE byl doplněn nový atribut seznamOkresuKod (seznam kódů okresů oddělených čárkou), který pro volná místa s proměnlivým místem výkonu práce na území větším než jedna obec určuje příslušný seznam okresů (seznam je k dispozici pouze pro hledání, uživatelskou specifikaci místa výkonu práce obsahuje vždy textový obsah elementu PRACOVISTE),
 • v elementu PRACOVISTE byla zrušena povinnost atributů okresKod, okres a obec (nejsou vyplněné pro volná místa s neurčitou adresou),
 • do elementu MZDA byl doplněn nový atribut typMzdy (M/H) pro rozlišení měsíční a hodinové mzdy,
 • do elementu VHODNE_PRO byl doplněn nový atribut azylanty (A/N) pro informaci, že zaměstnavatel projevil zájem zaměstnat azylanta,
 • byl aktualizován číselník cis:czisco (úplný přehled číselníků je v souboru - http://portal.mpsv.cz/xml/ciselniky-1-3-1.xsd).

Volná místa ke stažení ve formátu 2.5.3 (20.1.2016)

Ve středu 20. 1. 2016 byla zavedena drobná rozšíření formátu volných míst ke stažení (verze 2.5.3).

Formát verze 2.5.3 obsahuje následující změny:

 • v elementu MZDA mohou být atributy s částkou (min, max) s přesností na 2 desetinná místa,
 • simpleType typMzdy byl převeden do souboru s číselníky,
 • do elementu PRACPRAVNI_VZTAH byl doplněn nepovinný atribut tydneHodinMin, který obsahuje minimální počet hodin úvazku týdně (s přesností na 2 desetinná místa),
 • byly upřesněny popisy některých položek,
 • byl doplněn číselník cis:typMzdy (úplný přehled číselníků je v souboru - http://portal.mpsv.cz/xml/ciselniky-1-3-2.xsd).
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Sekce nám. ministryně pro zaměstnanost ve spolupráci s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky