Obvyklé postupy

Existuje několik způsobů, jak vytvářet a upravovat stránky. Zde budou popsány nejběžnější postupy.

Zadávání volných míst přes portál

Jak hlásit, opravovat a rušit volná místa na Úřadu práce přes internet.

Postup pro zaměstnavatele

Volné místo je možné nahlásit Úřadu práce při osobním kontaktu, telefonicky, mailem, faxem nebo pomocí internetu přes Integrovaný portál MPSV v aplikaci Zadávání volných míst.
Služba je poskytována zdarma.
Dále budou popsány běžné postupy při hlášení volných míst přes internet.
Širší popis aplikace najdete v kapitole Aplikace - Zadávání volných míst.

Registrace zaměstnavatele
 1. Registrace kontaktní osoby na Integrovaném portálu MPSV
  Pověřený pracovník zaměstnavatele, který bude volná místa udržovat, si musí založit účet na portálu MPSV - zaregistrovat se.
  Klepněte na odkaz zaregistrovat pod technickou lištou vpravo. Detaily registrace jsou popsané v kapitole Registrace.
  Uživatelské jméno založeného účtu si dobře zapamatujte.

 2. Evidence firmy na Úřadu práce
  Firma, která si chce udržovat volná místa v databázi Úřadu práce sama, musí nejprve kontaktovat pracovníka oddělení trhu práce na Úřadu práce. Pracovník oddělení trhu práce zavede firmu do databáze, tj. vloží do databáze základní údaje o firmě, pracovištích a kontaktních osobách firmy. Po zavedení nové firmy do databáze trvá ještě asi 24 hodin, než se tato data dostanou na Integrovaný portál MPSV.
  Jestliže je firma na Úřadu práce již registrována, např. pokud hlásila volná místa již dříve písemně, je možné tento krok přeskočit.

 3. Přidělení oprávnění.
  Zaměstnavatel požádá Úřad práce, aby přidělil portálovému účtu založenému v kroku 1 oprávnění udržovat volná místa firmy. Společně s žádostí sdělte pracovníkovi Úřadu práce své přihlašovací jméno, které jste si registrovali. Heslo nesdělujte.

 4. Přihlášení pracovníka firmy na stránkách Integrovaného portálu MPSV
  Aplikaci údržby volných míst firmy najdete na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/udrzbavm. Přístup k aplikaci vyžaduje přihlášení k portálu.

 5. Vytvoření požadavku na volné místo
  Pokud se Vám zobrazila úvodní stránka aplikace, můžete zadat první volné místo.
  Postup najdete v dalším odstavci.
Vložení nového volného místa

Přejděte na hlavní stránku aplikace Zadávání volných míst na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/udrzbavm.
Stránku najdete v sekci Zaměstnanost/Pro zaměstnavatele/Zadávání volných míst.
Přihlaste se. Odkaz Přihlásit najdete vpravo nahoře pod technickou lištou.

Klepněte na odkaz Vložení nového požadavku volného místa.


Zadání nového volného místa probíhá ve třech krocích:

I. Vyplnění základního formuláře.
Poznámka: Povinné položky jsou označené vykřičníkem - !
Základní formulář pro zadání nového volného místa nebo opravu volného místa obsahuje tyto informace:

Po vyplnění všech povinných položek můžete volné místo uložit klepnutím na tlačítko Uložit.

II.  Doplňující údaje - nabízené výhody a podrobné požadavky na zájemce

Na další stránce můžete upřesnit požadavky a nabízené výhody. Klepněte na odkaz [Doplňující údaje] nahoře na stránce

Poznámka: Všechny tyto údaje jsou nepovinné, ale umožňují přesnější vyhledávání zájemcům.

V každé sekci přidáte řádek klepnutím na Nový záznam. Každý přidaný řádek potvrďte tlačítkem OK.

III.  Předání ÚP. Formulář pro konečné schválení a zápis požadavku na Úřad práce

Ještě jednou si můžete prohlédnout zadané údaje o volném místě. Je-li vše v pořádku, klepněte na tlačítko "Předat úřadu práce". Dokud zadané údaje takto nepotvrdíte, volné místo se nenabízí ani nepřenáší do databáze Úřadu práce.

Oprava volného místa

Přejděte na hlavní stránku aplikace Zadávání volných míst na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/udrzbavm.
Stránku najdete v sekci v sekci Zaměstnanost/Pro zaměstnavatele/Zadávání volných míst.
Přihlaste se. Odkaz Přihlásit najdete vpravo nahoře pod technickou lištou.

Klepněte na odkaz Seznam požadavků volných míst.
Vyhledejte příslušné volné místo.
Klepněte na odkaz Upravit.

Oprava požadavku volného místa probíhá obdobně jako vložení nového volného místa jen s tím rozdílem, že při opravě volného místa se do formulářů načítají existující data.
Po vyplnění všech detailů volného místa opět potvrdíte změny stiskem tlačítka Předat úřadu práce.

Smazání volného místa

Přejděte na hlavní stránku aplikace Zadávání volných míst na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/udrzbavm.
Stránku najdete v sekci v sekci Zaměstnanost/Pro zaměstnavatele/Zadávání volných míst.
Přihlaste se. Odkaz Přihlásit najdete vpravo nahoře pod technickou lištou.

Klepněte na odkaz Seznam požadavků volných míst.
Vyhledejte příslušné volné místo.
Klepněte na odkaz Smazat.

Zobrazí detail vybraného volného místa. Smazání potvrďte stiskem tlačítka Smazat volné místo.

Schválení požadavku Úřadem práce

Pracovník Úřadu práce požadavek na volné místo převezme a zkontroluje. Pokud je vše v pořádku, zapíše je do databáze Úřadu práce. Ve výjimečných případech může údaje upravit nebo zamítnout.
Volné místo se začne na portálu nabízet asi za hodinu po zadání i bez schválení Úřadem práce. O průběhu schvalování Vás informuje položka Stav žádosti

Zpět na obsah