Navigace a obsah

Integrovaný portál MPSV (dále jen portál) nabízí širokou paletu informací z oblasti služeb zaměstnanosti, státní sociální podpory, Evropské unie (EURES) a užitečné lokální informace z jednotlivých úřadů práce. Pokud máte přidělená potřebná oprávnění, můžete informace vkládat, upravovat nebo mazat. Portál nabízí i mnoho aktivních aplikací, které pracují s daty z centrálních databází, například s volnými místy, školami nebo zaměstnavateli v návrhu na prohlášení konkurzu. Portál také umožňuje elektronicky komunikovat s úřady namísto osobní návštěvy.

Zadáte-li ve Vašem internetovém prohlížeči adresu http://portal.mpsv.cz/, zobrazí se Vám úvodní strana portálu:

Na informačních kioscích je úvodní strana odlišná:

Integrovaný portál MPSV je rozdělen do několika sekcí. V horní liště (nahoře v záhlaví stránky) najdete odkazy:

Při procházení portálem můžete použít těchto společných navigačních prvků:

Zpět na obsah

Technická lišta

Ikony vpravo nahoře na stránce, obsahuje odkazy na akce:

Zpět na obsah

Obsah sekce

V levé části každé stránky na portálu je umístěný obsah sekce -  jednotlivé stránky portálu jsou začleněné do stromové struktury. Každá stránka obsahuje buď dokument nebo některý formulář. Stránky, které nejsou na konci větví stromu, obsahují většinou jen informace o svých podstránkách a  plní funkci rozcestníku. Obsah zobrazuje všechny tyto stránky tak, jak jsou začleněny do sebe. Větev, která obsahuje podvětve, má na svém začátku trojúhelník „ troúhelník pro rozbalení stromu “, po klepnutí na tento trojúhelník se příslušná větev rozbalí.

Příklad stránky je zobrazen na následujícím obrázku, z něhož je patrné, které stránky jsou na konci větve stromu a které se dále větví.

Při navigaci ve stromu do nižší než třetí úrovně se přestanou zobrazovat odkazy na okolní stránky z vyšších úrovní, aby se zvýšila jeho přehlednost a nedocházelo k jeho nadměrnému prodlužování. Vždy jsou zobrazeny všechny odkazy na nejvyšší úrovni a na posledních dvou úrovních.

Některé stránky nabývají velkého významu, ale jsou ve stromové struktuře hluboko zanořené. Na takových stránkách se strom začne rozbalovat až od této stránky a všechny úrovně nad ní vynechá. Pro přístup k nejvyšším stránkám použijte odkazy pod stromem.

Zpět na obsah

Překlady

Nad technickou lištou najdete ikony s dostupnými překlady do cizích jazyků. Každý jazyk, do kterého je stránka přeložena, je znázorněn vlajkou charakteristického státu. Počet vlajek se na každé stránce liší. Kliknutím na vlajku změníte jazyk aktuální stránky. Zároveň se v obsahu sekce zobrazí jen stránky dostupné ve zvoleném jazyce. Vaše volba se bude pamatovat trvale, dokud nezvolíte jiný jazyk. Dokonce i po zavření prohlížeče. Pokud zobrazíte stránku, která není přeložena do aktuálně zvoleného jazyka, zobrazí se v nejbližším náhradním jazyce. Pokud se vrátíte zpět na přeloženou stránku, zvolený jazyk se znovu zobrazí. Výchozí jazyk se určí podle preferencí nastavených ve Vašem prohlížeči.

Pozor! Pokud Váš prohlížeč neumožňuje uložit cookies, není možné měnit jazyk pomocí vlaječek. Jediná možnost je změnit preference Vašeho prohlížeče.

Za vlaječkami najdete ikonu se zeměkoulí, ta Vás nasměruje na mezinárodní stránku s vysvětlením překladů a možností přepnout se do všech podporovaných jazyků.

Zpět na obsah

Hledání

Stisknutím ikony Hledání  zobrazíte vyhledávací formulář. Pozor! Jedná se pouze o prohledávání stránek a dokumentů na portálu. Informace z aplikací je nutné hledat v konkrétních aplikacích:

Do pole Hledaná fráze zadejte hledaný výraz. Stiskněte Hledat a zobrazí se všechny stránky, PDF nebo MS Office dokumenty, kde se výraz alespoň jednou objevil. Tabulka výsledků obsahuje: odkaz na dokument; úryvek z dokumentu; stručný popis; autora dokumentu; datum uveřejnění; formát a velikost souboru.

Pravidla pro sestavení výrazu k hledání:


Příklad:

Výraz +"elektronický podpis" -znění vyhledá všechny dokumenty, které obsahují po sobě jdoucí slova elektronický podpis, ale neobsahují slovo znění.

Zpět na obsah

Sledování změn stránek

Sledování změn stránek si může aktivovat každý přihlášený uživatel pro libovolnou stránku portálu. Nastavení se provádí pomocí odkazu v záhlaví stránky. Pro zpřístupnění nastavení je nutné mít v prohlížeči povolený javascript. Odkaz pro nastavení posílání upozornění je přístupný pouze v české verzi stránky. Sledovány jsou změny ve všech jazykových verzích stránky bez rozlišení.

V nabídce nastavení sledování jsou k dispozici odkazy na zapnutí nebo vypnutí sledování změn aktuální stránky a odkaz na stránku Sledování změn stránek. Stránka Sledování změn stránek obsahuje přehled všech sledovaných stránek uživatele a umožňuje zrušení jejich sledování nebo úpravu parametrů jejich sledování. Každou stránku lze sledovat samostatně nebo včetně podstránek a lze nastavit periodu posílání upozornění, je-li zjištěna změna. Perioda umožňuje omezit počet e-mailů při sledování většího množství stránek.

Kontrola na změny stránek se provádí cca každých 5 minut. Odeslání upozornění se provede, pokud má uživatel na stránku oprávnění přístupu, byla na ní za uvedené období provedena alespoň jedna změna jejího obsahu a není vyřazená (resp. žádná její nadstránka není vyřazená).

Při pouhém zrušení nebo založení stránky se upozornění neposílá. Upozornění se dále neposílá, pokud se provedla pouze aktualizace údajů, které jsou zpřístupněny pomocí aplikace, např. pravidelná aktualizace nabídky volných míst pro aplikaci hledání volných míst není důvodem k poslání upozornění na změnu stránky hledání volných míst. Naopak, publikování statistik nezaměstnanosti 6. pracovní den v měsíci je chápáno jako změna na stránce, kde jsou publikovány soubory s měsíční statistikou nezaměstnanosti, a lze jej tedy takto sledovat.

Zápatí stránky


Zápatí stránky obsahuje měkolik užitečných informací a možností:

Zpět na obsah