Aplikace

V této kapitole jsou systematicky popsány všechny aplikace, které portál MPSV obsahuje. Je zde zjednodušeně vysvětleno zadávání dat do formulářů těchto aplikací.

Zpět na obsah

Agentury práce

Zdroj dat:  Agentury práce vkládají do databáze pracovníci MPSV v souladu se zákonem o zaměstnanosti.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekcích Zaměstnanost/Pro občany a Zaměstnanost/Pro zaměstnavatele.
Přihlášení:  Přihlášení k portálu není nutné.

Každá firma, která chce v České republice působit jako agentura práce, musí mít podle § 58 až § 66 zákona o zaměstnanosti povolení MPSV.
V aplikaci Agentury práce si návštěvník může ověřit, zda konkrétní firma takové povolení má. Může také vyhledat agenturu například podle okresu, kde působí.

Ukázka aplikace pro hledání agentur práce je na  obrázku:

Hledat je možné podle různých kritérií:

Zpět na obsah

Přehled o činnosti agentury

Agentury práce by neměly zapomenout předat Přehled o činnosti agentury práce, viz stránka http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/prehledzpr. Pokud využijete možnost předání pomocí elektronického formuláře, vyberte svoji agenturu a vyplňte všechny položky:

Zpět na obsah

Kdo je v návrhu na konkurz

Zdroj dat:  Firmy v návrhu na prohlášení konkurzu, u kterých je možno uplatňovat mzdové nároky, vkládají do svých databází pracovníci na úřadech práce. Do portálové databáze se přenášejí automaticky.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekci Zaměstnanost/Pro občany/Insolvence zaměstnavatele.
Přihlášení:  Přihlášení k portálu není nutné.

Formulář pro vyhledávání zaměstnavatelů v návrhu na konkurz, u kterých nevypršela lhůta pro uplatňování mzdových nároků. Ukázka tohoto formuláře je znázorněna na následujícím obrázku:

Pokud nechcete zobrazit všechny zaměstnavatele, kteří jsou v návrhu na konkurz, ale pouze některé, máte k dispozici několik možností, jak vyhledávání zjednodušit, a to podle:

Zpět na obsah

Hledání zaměstnanců

Aplikace Hledání zaměstnanců slouží zaměstnavatelům k hledání potenciálních zaměstnanců v uchazečích evidovaných na úřadech práce. Kromě samotného hledání podle různých kriterií je k dispozici možnost oslovení, záznamu poznámek a výsledků komunikací, rozdělování uchazečů do skupin, využití nahlášených volných míst atd.

Nachází se v sekci Pro zaměstnavatele. Na základě přidělených oprávnění rozlišuje 2 režimy:

Zaměstnavatelům (s přiděleným oprávněním na základě smlouvy o nakládání s osobními údaji) umožňuje hledání v aktuálně evidovaných uchazečích, kteří dali souhlas se zpřístupněním osobních údajů pro tyto účely. Souhlas dává uchazeč nezávisle na vzetí do evidence a může jej kdykoli zrušit.

Zaměstnavatel má přístupné základní osobní údaje (pro provedení kontaktu - oslovení uchazeče) a všechny profesní informace evidované na úřadu práce.

Úřady práce mají navíc přístup do všech otevřených evidencí a mají zpřístupněno více osobních údajů (datum narození, pohlaví, zdravotní stav, adresu, dobu evidence a poznámku zprostředkování) a kontakty. Úřady práce mají dále přístupné záznamy o uchazečích, které provedli zaměstnavatelé a označili je příznakem oznámení úřadu práce.

Aktualizace seznamu uchazečů se provádí na základě sehraných údajů z úřadů práce každý den v 7:00.

Hledání

Formulář pro hledání uchazečů se nachází na hlavní stránce aplikace. Formulář umožňuje hledání podle všech rozhodujících položek pro zaměstnání evidovaných na ÚP. Pod formulářem je navigační lišta aplikace. Navigační lišta aplikace je k dispozici na většině stránek aplikace a obsahuje následující odkazy:

Základní podmínky na hledání jsou:

Hledání podle profese je prováděno fulltextově. Pravidla hledání jsou stejná jako v Hledání zájemců o práci:

Závorky umožňují vytvářet komplikovanější podmínky. Např. hledání šička (prádla, oděvů, rukavic) strojní (tzn. ve skutečnosti šička AND (prádla OR oděvů OR rukavic) AND strojní) hledá všechny nabídky, kde se vyskytují slova šička a strojní a alespoň jedno ze slov prádla, oděvů, rukavic.
Pozor, že OR má nižší prioritu než AND a AND má nižší prioritu než NOT. Proto např. dotaz vedoucí, vyšší úředník dává jiný výsledek než (vedoucí, vyšší) úředník. Dotaz (vedoucí, vyšší) úředník dává stejný výsledek jako vedoucí úředník, vyšší úředník.

Cílem hledání podle profese jsou následující evidované údaje:

Při použití volby hledat také ve vykonávaných zaměstnáních se hledání navíc provádí i v položkách:

Pozor však, že rozhodující by mělo být zaměstnání, které chce uchazeč dělat (Požadované profese).
Při hledání se automaticky používá slovník, který obsahuje běžně užívaná synonyma a obvyklé překlepy. Např.:

Obsah slovníku může být dále opravován a doplňován. Připomínky zasílejte na webadmin.portal@oksystem.cz.

Při zadávání hledaného textu se používá našeptávač profesí, který obsahuje vybrané texty z rozšířeného číselníku profesí a ze slovníku. Našeptávač se aktivuje po napsání dvou písmen. Při našeptávání se:

Výběr textů pro našeptávání může být dále rozšiřován (nebo zmenšován). Připomínky zasílejte na webadmin.portal@oksystem.cz.
 
Kromě názvů profesí lze do políčka Profese zadávat také jazyky a dovednosti. Pro zadání správných textů z číselníků jazyků a dovedností do políčka Profese slouží odkazy Doplnit jazyk a Doplnit dovednost. Odkaz Doplnit jazyk zobrazuje nabídku z číselníku jazyků, odkaz Doplnit dovednost zobrazuje nabídku z číselníku dovedností. Název vybraného jazyka nebo dovednosti se automaticky přidá na konec textu v políčku Profese a zúží hledání jen na uchazeče, kteří mají znalost příslušného jazyka nebo dovednosti (např. řidič -> řidič Ukrajinština).

Políčko Nejvyšší dosažené vzdělání umožňuje hledání podle dosaženého stupně vzdělání uchazeče. Při hledání se vyžaduje shoda (tzn., že např. při volbě Maturita se nehledají vysokoškolsky vzdělaní uchazeči apod.). Rozdělení stupňů vzdělání do zjednodušeného číselníku:

Políčka Úvazek a Směnnost umožňují omezení hledání jen na uchazeče požadující konkrétní pracovní úvazek nebo směnnost. Obdobně jako u vzdělání se kontroluje shoda se zadanou hodnotou. Vzhledem k tomu, že každý uchazeč může mít evidovánu pouze jednu požadovanou směnnost a nemusí uvést jako přípustné oba typy pracovního úvazku, může být v praxi možné se s ním domluvit i na jiných podmínkách. Použití uvedených políček pro hledání se proto doporučuje pouze v případě, kdy je pro danou profesi v nabídce dostatek uchazečů.

Položky Pracoviště (obec) a Rozsah umožňují územní omezení hledání. Pokud není položka Pracoviště (obec) uvedena, položka Rozsah se ignoruje. Po zadání obce je standardně hledání omezeno pouze na zadanou obec (hodnota v políčku Rozsah je přednastavena na Vybraná obec). Změnou položky Rozsah lze potom zvýšit počet vybraných uchazečů i na okolí obce atd.
Hodnoty dojezd do ... minut omezují hledání na danou obec a na její okolí se zajištěnou dostupností pomocí veřejné dopravy. Pro zadanou obec pracoviště se hledá dopravní dostupnost z obce uchazeče zjištěná z jízdních řádů meziměstské veřejné dopravy. V hledání není zohledněna možnost dojíždění jiným způsobem. Hodnoty Vybraný okres a Celý okres a okolní okresy zajišťují hledání na základě okresu dané obce, bez omezení na dopravní dostupnost. Hodnota Všechny okresy vyřazuje podmínku na adresu uchazeče, i když je zadána položka Pracoviště (obec).
 
Při hledání podle Stavu jednání se zohledňují dříve zadané záznamy o uchazečích (osloveních, kontaktech atd.). Při použití volby dosud nekontaktovaní se hledají jen ti uchazeči, kteří nemají přiřazen žádný záznam (oslovení, kontakt atd.). Volba v jednání slouží naopak pro výběr uchazečů, kteří mají přiřazen alespoň jeden záznam (oslovení, kontakt atd.) a zároveň nemají přiřazen záznam uzavření. Hledání nekontaktovaných uchazečů a uchazečů v jednání lze pomocí políčka Pro volné místo omezit jen na záznamy obsahující konkrétní volné místo.

Nabídka volných míst se zobrazuje po kliknutí myší do pole s volným místem. Nabídka obsahuje všechna aktuálně nabízená nahlášená volná místa zaměstnavatele, na kterého je přiděleno oprávnění pro aplikaci Hledání zaměstnanců nebo Zadávání volných míst. Součástí nabídky je i možnost zobrazení již nenabízených (neaktuálních) volných míst. V režimu pro úřad práce je pro použití volných míst nejprve nutné vybrat požadovanou firmu ve formuláři Nastavení.
 
Při výběru volného místa do políčka Pro volné místo jsou pro každé volné místo k dispozici 3 odkazy:

Pozor, že sama položka Pro volné místo má při hledání vliv pouze v kombinaci s volbami Stav jednání a to pouze vzhledem k zadaným záznamům zaměstnavatele. Přesto je výhodné položku při hledání používat, neboť volné místo zadané při hledání se automaticky předvyplňuje při zadávání nových záznamů (oslovení, kontakt, poznámka, uzavření) a při zakládání skupiny.

Políčka Škola a Předchozí zaměstnavatel umožňují hledání podle názvu vystudované školy nebo názvu některého z předchozích zaměstnavatelů. Hledání podle názvů probíhá fulltextově (obdobně jako u profese).

Rozšířené hledání

V rozšířeném formuláři hledání je k dispozici možnost zohlednit členství uchazeče ve skupinách a provedené záznamy. Hledání podle provedených záznamů je ještě možné omezit podle volného místa přiřazeného záznamům.
 

Volba včetně historie zajišťuje zobrazení vlastních záznamů i pro uchazeče, kteří byli již z evidence vyřazeni nebo odebrali souhlas se zpřístupněním svých osobních údajů. Takové uchazeče je možné vybrat pouze v souvislosti s vlastními záznamy (resp. členstvím ve skupině). Pro takové uchazeče není k dispozici náhled na údaje z úřadu práce, ale pouze referenční číslo. Záznamy, které si vložil sám zaměstnavatel, zůstávají přístupné.


Výsledek hledání

Výsledek hledání se stránkuje po 20 záznamech. Nahoře je informace o počtu vybraných uchazečů, stránek a možnost přechodu mezi stránkami (pokud se výsledek nevejde na jednu stránku).

Ve výpisu jsou nejdůležitější údaje o uchazeči. Každý uchazeč má v záhlaví navigační lištu, která obsahuje základní údaje a odkazy:

Pod lištou jsou uvedeny nejdůležitější údaje o uchazeči a případně poslední vložený záznam.
Při přechodu na detail (záznamů zaměstnavatele nebo údajů z úřadu práce) nebo při vložení záznamu se automaticky zapamatují podmínky hledání a uchazeč, pro kterého byla akce vyvolána, a po použití odkazu Návrat na výběr se výsledek hledání znovu načte a nastaví na daného uchazeče pro možnost pokračování čtení výsledků. Pozor však v této souvislosti na operaci vložení záznamu. Pokud je součástí hledání např. podmínka na neexistenci záznamu (volba dosud nekontaktovaní), je při opakovaném výběru, např. po vložení oslovení, uchazeč z výsledku již vyloučen (nesplňuje již podmínku) a nastavení jeho záznam neproběhne.


Údaje z úřadu práce

Detail údajů z úřadu práce je přístupný po kliknutí na jméno uchazeče v navigační liště uchazeče např. z výsledku hledání. Stejná navigační lišta tvoří také záhlaví výpisu detailních údajů z ÚP. Pod lištou je uveden seznam všech evidovaných údajů. Jedná se o profesní životopis uchazeče evidovaný na ÚP.
 

Záznamy

Vkládání záznamů pro vyhledané uchazeče je společně s možností řazení uchazečů do skupin nejdůležitější funkčností aplikace. Vložené záznamy mohou složit pouze pro zaznamenání určité informace související s uchazečem (kontakt, poznámka, uzavření) nebo slouží k přímému oslovení uchazeče prostřednictvím portálu (přes e-mail, SMS nebo úřad práce).
Záznamy jsou někdy povinně, někdy volitelně, přístupné pro úřad práce. Přístupnost určuje příznak oznámit úřadu práce, který mají všechny záznamy společný.
Pro vložení záznamu slouží nabídka v navigační liště uchazeče (obrázek tužky).
Vložené záznamy se potom mohou zohledňovat při hledání (např. vyloučit již kontaktované uchazeče apod.).
 
 

Oslovení

Oslovení uchazeče je možné provést přímo pomocí aplikace. Oslovení lze provést pomocí e-mailu, SMS nebo přes ÚP (úřad práce). Každý záznam o oslovení je povinně přístupný ÚP. Oslovení by mělo obsahovat nabídku volného místa. Text nabídky volného místa je možné automaticky vygenerovat na základě výběru některého z nahlášených volných míst zaměstnavatele.

Nabídka způsobu oslovení je omezena na základě znalosti e-mailu nebo telefonu uchazeče. V krajním případě je možné provést oslovení prostřednictvím ÚP. Při oslovení přes ÚP je odeslán e-mail na kontaktní osobu příslušného pracoviště ÚP se žádostí o oslovení.

Oslovit - Portál MPSV. Tento způsob oslovení se chová stejně jako volba Reagovat na inzerát v aplikaci Hledání zájemců o práci. Zadané oslovení se uloží do portálu a zájemce si jej může prohlédnout v aplikaci Nabídky práce a životopis. Pokud má zájemce nastaveno posílání upozornění na e-mail a má jej ověřený, dostane současně informaci i e-mailem. E-mail se v tomto případě hledá obdobně jako při oslovení přes e-mail, navíc se však nezohledňuje příznak zveřejnění e-mailu v životopisu a zohledňuje se i e-mail z uživatelského účtu, neboť e-mail v tomto případě není zpřístupněn zaměstnavateli.

Oslovení uchazeče provedené přes aplikaci se automaticky zaznamená a ÚP má pak informaci k dispozici (povinná přístupnost záznamu o oslovení pro ÚP).

Pro oslovení přes e-mail musí mít uchazeč zadanou e-mailovou adresu. Položky oslovení přes e-mail:

Při oslovení pomocí SMS je možné zadat:

Při oslovení pomocí SMS je potřeba pamatovat na omezení zpráv SMS (délka, diakritika). V textu SMS je nutné vždy uvést kontakt, protože skutečným odesílatelem zprávy je SMS-brána MPSV a uchazeč nemůže použít běžnou volbu na mobilním telefonu - Odpovědět.
 
Varianta Oslovit - přes ÚP slouží pro případ, že by uchazeč neměl evidovaný ani e-mail, ani telefon. Při Oslovení přes ÚP je možné zadat všechny údaje jako při oslovení pomocí e-mailu až na Předmět, který je generován automaticky. E-mail je odeslán na kontaktní osobu s funkcí Zprostředkování a poradenství na pracovišti ÚP, kde je uchazeč evidován. Pokud taková kontaktní osoba pro pracoviště nebo pro ÚP není zadána nebo nemá e-mail, odešle se e-mail na adresu, která se používá pro informace o vložených volných místech přes portál.

Při dalším oslovení se automaticky nabízejí texty zadané v posledním oslovení.

Kontakt, poznámka, uzavření

Kromě oslovení je možné uchazeči přiřadit záznam o kontaktu, poznámku a záznam o uzavření. Ke všem těmto záznamům je možné si poznamenat přiřazené volné místo a uživatelský text (poznámku).

Kontakt slouží k uložení informace o kontaktu, který proběhl mimo aplikaci. Kromě standardních položek je možné zaznamenat datum kontaktu. Kontakt je volitelně přístupný pro ÚP.

Poznámka slouží k zaznamenání libovolné informace o uchazeči. Poznámka je volitelně přístupná pro ÚP.

Při uzavření jednání se používá odkaz Uzavřít. Do záznamu o uzavření je nutné vyplnit výsledek jednání. Uzavření je povinně přístupné pro ÚP. Při zadání uzavření jednání je automaticky odeslán e-mail na kontaktní osobu pracoviště ÚP, kde je uchazeč evidován.


 

Údaje zaměstnavatele - záznamy o uchazeči

Přehled záznamů zaměstnavatele o uchazeči je přístupný po kliknutí na první obrázek v navigační liště uchazeče např. z výsledku hledání. Stejná navigační lišta tvoří také záhlaví výpisu záznamů o uchazeči. Pod lištou je uveden seznam uspořádaný seznam všech vložených záznamů. Nejčerstvější záznamy jsou na začátku seznamu. Záznamy, které nejsou oslovení, je možné opravit nebo smazat.

Skupiny

Řazení uchazečů do skupin je společně s možností vkládání záznamů pro vyhledané uchazeče nejdůležitější funkčností aplikace. Zařazení uchazeče do skupiny se provádí pomocí navigační lišty uchazeče (poslední obrázek lišty).


 
Uchazeče lze řadit do skupin pro lepší orientaci, vyhledávání nebo hromadné oslovení. K zařazení (nebo vyřazení) uchazeče do skupiny slouží navigační lišta uchazeče.

Vzhledem k tomu, že zařazení uchazeče do skupiny probíhá přímo v nabídce pod navigační lištou uchazeče, jedná se o nejrychlejší způsob vložení informace o uchazeči do systému. Přitom se znovu neprovádí hledání uchazečů, jako je tomu při vkládání záznamu k uchazeči. Proto se doporučuje si nejprve vybrané uchazeče zařadit do skupiny a teprve potom s nimi jednotlivě (nebo hromadně) pracovat.

Volbou --Žádná skupina-- je možné uchazeče ze skupiny vyřadit. Skupina Zajímá mě je automaticky vytvořena pro každého uživatele aplikace. Obrázek na začátku řádku s názvem skupiny signalizuje členství uchazeče ve skupině. Nabídka se seznamem skupin obsahuje i možnost založení nové skupiny (Přidat skupinu). Volba Režim značek umožňuje zařazení uchazeče do více skupin současně. Po zařazení uchazeče do skupiny se automaticky změní obrázek na konci navigační lišty uchazeče.

Uložené podmínky hledání

Ke každé skupině je možné přiřadit uložené podmínky pro možnost opakovaného hledání podle stejných podmínek. Ukládají se pouze základní hledací podmínky (včetně volného místa) kromě stavu jednání. Neukládají se podmínky rozšířeného hledání. Uložení podmínek je možné provést tlačítkem Uložit podmínku přímo ve formuláři hledání (přítomnost uložených podmínek je signalizována barvou obrázku před názvem skupiny) nebo odkazem Nastavit vyhledávací podmínku ve formuláři pro úpravu skupiny, který je přístupný z Přehledu skupin.
 
K použití uložených podmínek skupiny pro hledání slouží tlačítko Hledat podle skupiny v navigační liště aplikace. Pro skupinu bez uložených podmínek je k dispozici pouze odkaz na název skupiny, který vyhledá všechny uchazeče do ní přiřazené. Má-li skupina uložené vyhledávací podmínky, objeví se na začátku řádku s názvem skupiny navíc odkaz na hledání dosud nekontaktovaných uchazečů vyhovujících jejím podmínkám. Má-li skupina přiřazené volné místo, je navíc k dispozici odkaz na hledání uchazečů v jednání pro dané volné místo. Má-li skupina přiřazené volné místo, a přitom nemá uložené podmínky, používá odkaz pro hledání dosud nekontaktovaných uchazečů podmínky určené daným volným místem.

Přehled skupin

Formulář s přehledem skupin je přístupný pomocí navigační lišty aplikace. Každá skupina má nahoře navigační lištu skupiny, která obsahuje:

Hromadné oslovení

Hromadné oslovení skupiny uchazečů je přístupné z navigační lišty skupiny ve formuláři Přehled skupin (obrázek tužky).


 
Aplikace automaticky nabídne k oslovení pouze uchazeče, které je možné daným způsobem oslovit a kteří dosud nebyli osloveni. Připravené předvolby je možné upravit ručně (oslovit uchazeče znovu, i když již byl osloven, nebo uchazeče neoslovit, přestože není evidován záznam o jeho oslovení). Může se stát, že některého uchazeče nelze oslovit, protože nemá zadanou e-mailovou adresu nebo telefon. Potom je políčko sloužící k přidání uživatele do oslovených zašedlé a není možného ho zaškrtnout.


 
Kromě možnosti úpravy položky Komu je hromadné oslovení stejné jako obyčejné oslovení. Text oslovení je však nutné naformulovat bez přímého jmenování uchazeče, neboť stejný text obdrží více uchazečů. E-maily (i SMS) se odesílají uchazečům jednotlivě (nejedná se o jeden e-mail s více příjemci).

Založení a úprava skupiny

Založení skupiny je přístupné pomocí navigační lišty aplikace. Zjednodušené založení skupiny je také přístupné z nabídky zařazení uchazeče do skupiny nebo z nabídky pro uložení vyhledávacích podmínek. Oprava skupiny je přístupná z navigační lišty skupiny ve formuláři Přehled skupin (obrázek ozubeného kola).

Formulář pro založení nebo opravu skupiny obsahuje:

V případě, že skupina má přiřazeno volné místo, tak je možné pomocí podmínek volného místa vyhledávat vyhovující uchazeče. Tuto podmínku je možné rozšířit / upřesnit / přepsat pomocí vyhledávací podmínky nastavené skupině. Vyhledávací podmínku skupiny je možné zadat i pro skupinu bez přiřazeného volného místa. Do skupiny je možné uložit všechny základní hledací podmínky kromě stavu jednání.

Sdílení záznamů a skupin

Aplikace umožňuje sdílení skupin a vložených záznamů mezi uživateli. To může být potřeba např. při společné agendě více personalistů v jedné firmě, resp. na úřadu práce.

Sdílení je zajištěno prostřednictvím oprávnění. Oprávnění se jmenuje Záznamy hledání zaměstnanců. Každý uživatel má implicitně oprávnění na všechny skupiny a záznamy, které založí. Oprávnění na svoje záznamy a skupiny může však přidělit jinému uživateli (nebo skupině uživatelů) a ten potom kromě svých záznamů vidí i všechny záznamy kolegy nebo kolegyně.

Vzhledem k tomu, že je potřeba obvykle přidělit oprávnění i naopak, řeší se jeho nastavení pomocí uživatelské skupiny. Pro skupinu personalistů se založí uživatelská skupina a všichni se stanou jejími členy. Skupině potom každý personalista přidělí oprávnění na své záznamy. Všichni personalisté potom sdílí všechny své záznamy a skupiny. Při potřebě nastavení oprávnění na sdílení kontaktujte technickou podporu portálu webadmin.portal@oksystem.cz.
 

Zpět na obsah

Hledání zájemců o práci

Zdroj dat:  Inzeráty zájemců o práci vkládají do databáze sami zájemci prostřednictvím portálové aplikace Zaměstnanost/Inzerce zájemců o práci (základní a rozšířená verze).
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekcích Zaměstnanost/Pro zaměstnavatele/Hledání zájemců o práci.
Přihlášení:  Přihlášení k portálu není nutné.

Formulář pro vyhledávání zájemců o práci. Ukázka tohoto formuláře je na obrázku:

I v tomto formuláři je několik možností, jak zúžit hledání. Je možné hledat podle zadaného textu, pravidla hledání:

Závorky umožňují vytvářet komplikovanější podmínky. Např. hledání šička (závodní, podnikové, firemní) stravování (tzn. ve skutečnosti šička AND (závodní OR podnikové OR firemní) AND stravování) hledá všechny nabídky, kde se vyskytují slova šička a stravování a alespoň jedno ze slov závodní, podnikové, firemní.
Pozor, že OR má nižší prioritu než AND a AND má nižší prioritu než NOT. Proto např. dotaz vedoucí, vyšší úředník dává jiný výsledek než (vedoucí, vyšší) úředník. Dotaz (vedoucí, vyšší) úředník dává stejný výsledek jako vedoucí úředník, vyšší úředník.

Dále lze omezit nalezené výsledy podle:

Všechny tyto položky jsou nepovinné. Stejně jako v předešlých formulářích platí, že vyplněním některé z položek se vyhledají informace přesněji odpovídající Vašemu požadavku.

Zpět na obsah

Inzerce zájemců o práci

Zdroj dat:  Inzeráty zájemců o práci vkládají do databáze sami inzerenti v aplikaci na portálu. Inzeráty hledají zaměstnavatelé v aplikaci Hledání zájemců o práci. Aplikace se chová různě podle toho, zda je uživatel přihlášen.
Přihlášení:  Přihlášení není zapotřebí, ale výrazně rozšíří možnosti inzerenta, není potřeba mít přidělená žádné oprávnění.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekci Zaměstnanost/Pro občany/Zadání inzerátu Hledám práci.

Bez přihlášení

Základní verze inzerce zájemců o práci se podobá inzerátu podanému do novin. Vyplníte jednoduchý formulář a klepnete na tlačítko Odeslat informace. Prohlédněte si výslednou podobu inzerátu a pokud jste sokojeni, stiskněte Potvrdit informace.

Po potvrzení údajů zadaných v nabídce je nutné se rozhodnout, zda nabídka bude ponechána bez přihlášení a možnosti údržby, nebo se provede přihlášení, resp. registrace, a nabídka bude asociována s příslušným účtem pro možnost následných úprav a zadání strukturovaného životopisu.

Ve formuláři je nutné vyplnit položky:

Referenční číslo slouží pro přesné vyhledání inzerátů v sekci Pro zaměstnavatele.

Na obrázku je ukázka formuláře:

Rozšíření možností jednoduchého inzerátu

Pomocí tlačítka Zadat více informací můžete formulář rozšířit o další pole, například požadavky na výši mzdy, možnost nástupu od, požadovaný pracovní úvazek a podobně.

Zrušení jednoduchého inzerátu

Vyplnění inzerátu je velmi jednoduché, ale nemůžete ho upravit ani zakrýt. Ve výjimečných případech můžete pouze požádat správce portálu, aby inzerát smazal.
V těchto případech pište na adresu WebAdmin.Portal@oksystem.cz. Musíte ovšem svůj inzerát přesně identifikovat.
Zkuste ho najít v aplikaci Hledání zájemců o práci a opište si referenční číslo uvedené u inzerátu. To připište do e-mailu.
Pokud se to nepodaří, pošlete alespoň úryvek textu z inzerátu.

Po přihlášení

Životopis a nabídky práce

Před prvním vstupem do aplikace musí uživatel souhlasit s uložením svých osobních dat.
Hlavní stránka aplikace dává přehled o dosud zadaných údajích a obsahuje odkazy na jednotlivé akce:

Poznámka. Všimněte si informace v horním pruhu vedle barevné ikony. Shrnuje stav, ve kterém je sestavení Vašeho životopisu. Zejména indikuje, jestli Vaši nabídku mohu najít zaměstnavatelé.

Ovládání průvodce životopisem

Průvodce životopisem má několik kroků. Po krocích se uživatel přesouvá velkými žlutými šipkami v horní části stránky.
Dvojitá šipka úplně vlevo vrací uživatele na hlavní stránku životopisu.

Z hlavní stránky životopisu je možné skočit přímo do jednotlivých kroků průvodce klepnutím na příslušný nadpis.
Zelené zaškrtnutí u nadpisu indikuje, že v této části průvodce jsou už vyplněné nějaké údaje.

Ovládání seznamu.

Některé stránky průvodce životopisu tvoří seznam položek – například seznam předchozích zaměstnání.

Nová položka se přidá odkazem Přidat záznam ... nahoře.
Exitující položky lze upravit nebo smazat odkazy vpravo v řádku položky.
Odkaz Upravit zobrazí detail položky ze seznamu.

Úprava detailu

Formulář s detailem vyplňte.
Tlačítko Uložit Vás vrátí zpět na seznam – krok průvodce.

U každé položky životopisu lze zaškrtnout Nezobrazovat, případně Zobrazovat ano/ne.
Položky, které zakážete zobrazovat, neuvidí potenciální zaměstnavatel. Jsou přístupné jen v kompletním životopise, který si můžete sami například vytisknout.

Schéma průchodu životopisem.

Obrázek naznačuje celkové schéma průchodu životopisem. Pokud se ztratíte, můžete se kdykoli vrátit na hlavní stránku životopisu a zkusit to znovu.

Další odstavce nápovědy popisují jednotlivé kroky při sestavování strukturovaného životopisu.

Osobní informace

Na této stránce zadáváte své základní osobní údaje - jméno, kontaktní informace, ...
Vybrané údaje můžete zakrýt, pokud zaškrtnete příznak Nezobrazovat.
Takový údaj se nezobrazí návštěvníkovi portálu. Bude vidět pouze v životopisu, který si vytisknete nebo exportujete Vy sami.

Údaje se uloží v okamžiku, kdy klepnete na některou ze žlutých šipek průvodce.

Datum nebo rok narození

Vyplňte datum narození. Datum můžete zadat ve tvaru:

DD = číslo dne v měsíci, MM = číslo měsíce, RRRR = rok.
Tedy například:
Pohlaví

Klepněte na jednu z možností.

Jméno

Zapište první uváděné jméno. U českých občanů obvykle křestní jméno.

Prostřední jméno

Pokud máte další jména kromě prvního jména a příjmení, uveďte je všechna do tohoto pole.

Příjmení

Zapište příjmení, případně své poslední uváděné jméno.

Titul před jménem

Pokud máte, uveďte titul(y) psané před jménem. Např.: MUDr., Ing., RNDr., ...

Titul za jménem

Pokud máte, uveďte titul(y) psané za jménem. Např.: CSc., DrSc., ...

Občanství

Vyberte stát ze seznamu. Česká republika je na prvním místě.

Rodinný stav

Vyberte ze seznamu odpovídající rodinný stav.

Zdravotní stav

Pokud to uznáte a vhodné, krátce popište svůj zdravotní stav. Je možné upozornit například na změněnou pracovní schopnost.

Nejvyšší vzdělání

Vyberte ze seznamu nejvyšší vzdělání, jakého jste dosáhli.

Adresa

Do tohoto pole můžete zapsat svou poštovní adresu. Do pole je možné zapsat více řádků. Nový řádek vložíte klávesou Enter.

Telefon 1-3

Můžete zadat až tři telefonní čísla. V seznamu vpravo u každého čísla vyberte, zda se jedná o číslo domů, do práce, nebo číslo mobilního telefonu.

E-mail

Zadejte svou e-mailovou adresu, pokud si přejete, aby Vás zaměstnavatelé kontaktovali elektronickou poštou.

WWW adresa

Pokud máte osobní internetové stránky, uveďte jejich adresu.

Historie zaměstnání

V historii zaměstnání můžete uvést více záznamů. Pokud si nevíte rady s přidáváním záznamů, přečtěte si odstavec Ovládání seznamu.

V detailním formuláři si všimněte polí označených vykřičníkem - !. Jsou povinná. Pokud je nevyplníte, formulář nebude možné uložit.

Zaměstnavatel

Zadejte název firmy, pro kterou jste pracovali.

Profese

Napište název profese, ve které jste pracovali. (skladník, samostatný programátor, ředitel, ..) Po zadání profese (ručně nebo pomocí našeptávače) se provádí automatické dohledání profese v rozšířeném číselníku profesí. Pokud je dohledání jednoznačné, vyplní se automaticky údaj o profesi podle číselníku CZ-ISCO, čímž se zvyšuje možnost vyhledání nabídky zaměstnavateli na základě alternativních názvů profese z rozšířeného číselníku CZ-ISCO. V případě, kdy není dohledání CZ-ISCO jednoznačné, lze v rozšířené verzi nabídky zadat profesi podle číselníku CZ-ISCO ručně. Zadání opět usnadňuje našeptávač. Navíc lze využít detailní formulář pro výběr CZ-ISCO nebo stránky Národní soustava povolání.

Popis pracovní činnosti

Můžete krátce popsat, co bylo náplní Vaší práce. Povinnosti, míru zodpovědnosti.
Můžete také zmínit projekty, na kterých jste pracovali.

Zaměstnán od - do

Uveďte období, po které jste byli zaměstnáni. Pokud pro tuto firmu dosud pracujete, nechejte pole do nevyplněné.

Datum můžete zadat ve tvaru:

DD = číslo dne v měsíci, MM = číslo měsíce, RRRR = rok.
Tedy například:
Zobrazovat

Pokud zaškrtnete Zobrazovat - Ne, bude tento záznam skrytý.
Takový záznam se nezobrazí potenciálnímu zaměstnavateli, ale jen v kompletním životopise, který si uživatel sám vytiskne.

Dosažená vzdělání

V seznamu absolvovaných škol můžete uvést více záznamů. Pokud si nevíte rady s přidáváním záznamů, přečtěte si odstavec Ovládání seznamu.

Pokud máte vyšší vzdělání, základní škola se obvykle neuvádí.

V detailním formuláři si všimněte polí označených vykřičníkem - !. Jsou povinná. Pokud je nevyplníte, formulář nebude možné uložit.

Název školy

Zapište oficiální název školy.

Druh školy

Upřesněte druh školy výběrem ze seznamu.

Forma studia

Vyberte ze seznamu, jestli jste školu absolvovali v denním, dálkovém, případně jiném režimu.

Popis studia

Pokud je to vhodné, popište blíže obsah studia. Buďte struční, uvádějte pouze fakta, která mohou mít význam pro Vašeho potenciálního zaměstnavatele.

Doba studia od - do

Uveďte období, ve kterém jste školu navštěvovali. Pokud ji dosud studujete, nechejte pole do nevyplněné.

Datum můžete zadat ve tvaru:

DD = číslo dne v měsíci, MM = číslo měsíce, RRRR = rok.
Tedy například:
Ukončení studia

Pokud byla škola zakončena zkouškou, vyberte ji v seznamu.

Zobrazovat

Pokud zaškrtnete Zobrazovat - Ne, bude tento záznam skrytý.
Takový záznam se nezobrazí potenciálnímu zaměstnavateli, ale jen v kompletním životopise, který si uživatel sám vytiskne.

Počítačové dovednosti

V seznamu počítačových dovedností můžete uvést více záznamů. Pokud si nevíte rady s přidáváním záznamů, přečtěte si odstavec Ovládání seznamu.

V detailním formuláři si všimněte polí označených vykřičníkem - !. Jsou povinná. Pokud je nevyplníte, formulář nebude možné uložit.

Počítačová dovednost

Vyberte ze seznamu počítačovou dovednost. Seznam obsahuje jen nejběžnější položky. Pokud chcete zadat něco jiného, vyberte možnost Jiné a popište textem v poli Popis dovednosti.

Popis dovednosti

Pokud nestačí název dovednosti, popište ji přesněji textem. Můžete také napsat, na jaké úrovni jste (příležitostný uživatel, profesionál, programátor, ...)

Počet roků praxe

Uveďte, jak dlouho s programem nebo systémem pracujete.

Máte doklad k uvedené dovednosti?

Zaškrtněte Ano, pokud máte nějaký doklad o zvládnutí programu. Například certifikát ECDL.

Zobrazovat

Pokud zaškrtnete Zobrazovat - Ne, bude tento záznam skrytý.
Takový záznam se nezobrazí potenciálnímu zaměstnavateli, ale jen v kompletním životopise, který si uživatel sám vytiskne.

Řidičský průkaz

V seznamu řidičských průkazů můžete uvést více záznamů. Pokud si nevíte rady s přidáváním záznamů, přečtěte si odstavec Ovládání seznamu.

V detailním formuláři si všimněte polí označených vykřičníkem - !. Jsou povinná. Pokud je nevyplníte, formulář nebude možné uložit.

Řidičský průkaz

Vyberte ze seznamu, jakou skupinu řidičského průkazu máte.

Popis

Pokud je třeba, popište blíže svoji praxi v řízení.

Počet roků praxe

Vyberte ze seznamu, jak dlouho aktivně řídíte.

Zobrazovat

Pokud zaškrtnete Zobrazovat - Ne, bude tento záznam skrytý.
Takový záznam se nezobrazí potenciálnímu zaměstnavateli, ale jen v kompletním životopise, který si uživatel sám vytiskne.

Jazykové znalosti

V seznamu jazyků, které ovládáte, můžete uvést více záznamů. Pokud si nevíte rady s přidáváním záznamů, přečtěte si odstavec Ovládání seznamu.

V detailním formuláři si všimněte polí označených vykřičníkem - !. Jsou povinná. Pokud je nevyplníte, formulář nebude možné uložit.

Jazykové znalosti

Ze seznamu vyberte jazyk, který ovládáte.
Pokud v seznamu jazyk nenajdete, vyberte možnost Jiný a upřesněte v poli Popis

Úroveň znalosti

Vyberte ze seznamu, jestli jazyk ovládáte pasivně nebo aktivně.
Pokud je třeba přesnější určení, využijte pole Popis.

Popis

V tomto poli můžete přesněji popsat úroveň svých jazykových znalostí.
Můžete uvést složené zkoušky, dlouhodobý pobyt v zahraničí a podobně.

Zobrazovat

Pokud zaškrtnete Zobrazovat - Ne, bude tento záznam skrytý.
Takový záznam se nezobrazí potenciálnímu zaměstnavateli, ale jen v kompletním životopise, který si uživatel sám vytiskne.

Ostatní dovednosti

V seznamu ostatních dovedností můžete uvést více záznamů. Pokud si nevíte rady s přidáváním záznamů, přečtěte si odstavec Ovládání seznamu.

V detailním formuláři si všimněte polí označených vykřičníkem - !. Jsou povinná. Pokud je nevyplníte, formulář nebude možné uložit.

Dovednost

Vyberte konkrétní dovednost ze seznamu.
Seznam je dlouhý, orientujte se podle tučně psaných sekcí.
Pokud svou dovednost v seznamu nenajdete, zvolte možnost Jiné (téměř na konci seznamu) a blíže ji popište v poli Popis.

Popis

Můžete přesněji popsat, na jaké úrovni dovednost ovládáte, jakou máte zkoušku a podobně.

Počet roků praxe

Vyberte ze seznamu, jak dlouhou praxi máte v uvedené činnosti.

Máte doklad k uvedené dovednosti?

Zaškrtněte Ano, pokud můžete dovednost doložit vysvědčením, certifikátem nebo podobným dokladem.

Zobrazovat

Pokud zaškrtnete Zobrazovat - Ne, bude tento záznam skrytý.
Takový záznam se nezobrazí potenciálnímu zaměstnavateli, ale jen v kompletním životopise, který si uživatel sám vytiskne.

Prezentace

V poledním kroku strukturovaného životopisu můžete volným textem doplnit, co se nevešlo do předchozích formulářů.
Máte k tomu dvě možnosti - textové pole pro krátké sdělení, nebo soubor, ve kterém můžete vložit kompletní životopis.

Text prezentace

Volným textem můžete doplnit informace k životopisu.
Můžete se krátce zmínit o koníčcích nebo rodinných poměrech. Pokud se informace přímo netýkají vašeho povolání, buďte struční.
Hodí se naznačit, nakolik jste časově flexibilní, jestli jste ochotni cestovat a podobně.

Příloha (soubor)

Možná už máte svůj profesní životopis sepsaný v textovém editoru. Na této stránce můžete soubor vložit na portál a připojit ke svému strukturovanému životopisu. Pokud je příloha vyčerpávající, může být vlastní životopis stručnější.

Vložit soubor

Klepněte na odkaz Vložit soubor. Zobrazí s dialog, ve kterém zadáte cestu ke svému životopisu na lokálním počítači.
Klepněte na Odeslat soubor a Váš dokument se přenese na portál.
Soubor můžete vložit víckrát. Novější varianta přepíše starou.

Smazat soubor

Dokument připojený k životopisu můžete touto volbou z portálu odstranit.

Zobrazovat

Na této stránce jsou dva přepínače Zobrazovat. Jeden pro Text prezentace, druhý pro přílohu (soubor).

Pokud zaškrtnete Zobrazovat - Ne, bude příslušný údaj skrytý.
To znamená, že se nezobrazí potenciálnímu zaměstnavateli, ale jen v kompletním životopise, který si uživatel sám vytiskne.

Nabídka práce

Sestavený životopis ještě neznamená, že zájemce může někdo vyhledat. K tomu slouží až Nabídka práce. Uživatel může sestavit několik nabídek práce, může je různě skrývat a zase zpřístupňovat.
Novou nabídku práce založíme klepnutím na odkaz Nabídky práce – přidat novou. Průvodce sestavením nabídky práce má tři kroky.

Nabídka práce - krok 1

V prvním kroku nabídky práce zadáváte, co chcete dělat.
Můžete zadat i více profesí. Pokud si nevíte rady s přidáváním záznamů, přečtěte si odstavec Ovládání seznamu

Profese, kterou chcete vykonávat

Zapište název profese. Například skladník, samostatný programátor, ředitel, ...

Profese podle číselníku CZ-ISCO

Pokuste se najít svou profesi ve standardizovaném číselníku CZ-ISCO.
Znáte-li číselný kód profese, zadejte ho do tohoto pole, jinak zadejte text (např. "zedník", "automechanik" atd.).
Klepněte na ikonu Seznam - program se pokusí najít profesi.
Jestliže bude vyhovovat více než jedna profese, otevře se nové okno, ve kterém si můžete vybrat.

Počet roků praxe

Vyberte ze seznamu, jakou praxi v dané profesi máte.

Nabídka práce - krok 2

Ve druhém kroku nabídky práce zadáváte, kde chcete pracovat.
Můžete zadat i více lokalit. Pokud si nevíte rady s přidáváním záznamů, přečtěte si odstavec Ovládání seznamu

Stát

Vyberte stát, ve kterém chcete pracovat. Většinou to bude Česká republika, která je vybraná automaticky.
Poznámka: Každý stát lze vybrat jen jednou. Pokud chcete zadat více okresů v České republice, vyberte je současně podle návodu v odstavci Okres (pro ČR)

Okres (pro ČR)

V české republice můžete upřesnit, ve kterém okrese chcete pracovat.
Tip: Můžete vybrat i více okresů. Stiskněte tlačítko Ctrl, podržte jej a klepněte na několik okresů v seznamu.

Nabídka práce - krok 3

Ve třetím kroku doplňte detaily nabídky práce.

Mohu pracovat jako

Zaškrtněte Zaměstnanec, pokud jste ochotni nastoupit do zaměstnaneckého poměru.
Zaškrtněte Živnostník, pokud jste ochotni spolupracovat jako subdodavatel.

Mohu nastoupit od data

Pokud nemůžete nastoupit ihned, uveďte datum, od kterého jste volní pro nového zaměstnavatele.

Datum můžete zadat ve tvaru:

DD = číslo dne v měsíci, MM = číslo měsíce, RRRR = rok.
Tedy například:
Zobrazovat nabídku práce od - do

Zadejte období, ve kterém se bude Vaše nabídka ukazovat na portálu.
Období je povinné a nesmí sahat dále než tři měsíce dopředu.
Na vypršení nabídky Vás portál upozorní e-mailem. Období můžete kdykoli zase prodloužit, ale vždy jen na tři měsíce dopředu.

Datum můžete zadat ve tvaru:

DD = číslo dne v měsíci, MM = číslo měsíce, RRRR = rok.
Tedy například:
Minimální nástupní plat v Kč měsíčně

Můžete naznačit plat, za který jste ochotni nastoupit.
Možná si tím ušetříte některé zbytečné pohovory.

Pracovní úvazek

Můžete vybrat ze seznamu, jestli chcete pracovat na plný nebo na částečný úvazek.

Směnnost

Můžete určit, v jakém režimu jste ochotni pracovat. V jednosměnném provozu, pružné pracovní době, ...
Pokud Vám na směnnosti nezáleží, ponechejte v poli původní text.

Doplňující text k nabídce práce

Zde můžete textem doplnit, co se nevešlo do předchozích formulářů.
Můžete upozornit na své doplňkové podmínky, omezení a podobně.

Další akce s životopisem

Na hlavní stránce aplikace Životopis a nabídky práce najdete některé další užitečné funkce:

Na základě zadaných údajů je možné jednoduše vytvořit (exportovat) životopis pro zaměstnavatele. K tomu slouží odkazy Export životopisu ve formátu HTML nebo ve formátu TEXT.

Odkaz Nastavení viditelnosti životopisu vede na formulář, kde můžete celý životopis i nabídky práce zakrýt.

Zaměstnavatelé, které zaujala Vaše nabídka práce na stránce Pro zaměstnavatele > Hledání zájemců o práci, Vám budou zanechávat zprávy v sekci Reakce na životopis a nabídky práce v hlavní nabídce aplikace životopisy. Sekce se objeví, teprve po té co obdržíte první zprávu. Odpovědět zaměstnavateli můžete buď přímo v aplikaci pomocí odkazu Odpovědět. Nebo použijte kontakt, který Vám zaměstnavatel ve své zprávě zanechal. Pak můžete v sestavě Zobrazit seznam všech reakcí na nabídky práce použít odkaz Nastavit na vyřízeno. Nebo zprávu Smazat, pokud se už ke zprávě nikdy nechcete vrátit.

Pokud máte vyplněný životopis a nabídku práce, ale máte chuť pro změnu vyhledávat v inzerátech zaměstnavatelů, použijte odkaz Vyhledání vhodného volného místa v databázi úřadů práce v sekci Hledej volná místa. Aplikace Vám nabídne předchystané výběry pro hledání volných míst.

Pokud jste si už místo našli a máte obavu ze zneužití svých osobních údajů, můžete všechna data svého životopisu odstranit z databáze klepnutím na odkaz Smazat životopis
Pozor! Tato akce je nevratná. Neuváženým použitím můžete zničit výsledek své dosavadní práce. Doporučujeme životopis pouze zakrýt.

Souhlas s uložením osobních údajů

Před prvním vstupem do aplikace musí uživatel souhlasit s uložením svých osobních údajů v databázi portálu.

Souhlas s uložením osobních údajů vyžaduje zákon. Je ale také dobré, aby si uživatel skutečně uvědomil, že veřejně vystavuje některé detailní informace o svém životě. Ministerstvo práce a sociálních věcí tyto informace jistě nezneužije, ale jsou přístupné jakémukoli návštěvníkovi portálu. Minimálně může být nepříjemné, když na vystavenou e-mailovou adresu začnou chodit nevyžádané zprávy.
Pokud uživatel nesouhlasí, nemůže aplikaci používat. Uživatel může kdykoli později svůj souhlas také zrušit na hlavní stránce životopisu:

Pozor! Zrušením souhlasu také smažete celý životopis. Tato akce je nevratná. Neuváženým použitím můžete zničit výsledek své dosavadní práce.

Načtení údajů z úřadu práce

Sestavení kvalitního strukturovaného životopisu si vyžádá určité úsilí a čas.
Pro klienty úřadů práce je to vlastně práce duplicitní, protože většinu údajů, které mají být v životopisu, o sobě už sdělili na úřadu práce.
Z toho vznikla myšlenka sestavit na požádání profesní životopis automaticky z dat v databázi úřadu práce.

Protože se ale jedná o zveřejnění osobních dat, je na místě jistá opatrnost. Před zveřejněním životopisu musí být naprosto jisté, že klient souhlasí a že dobře porozuměl tomu, co se mu nabízí.
Proto je celý proces navržen takto:

Na úřadu práce

 1. zprostředkovatelka nabídne zájemci vystavení životopisu a nabídky práce na portálu. Pokud zájemce aspoň předběžně souhlasí, ..
 2. z údajů, které o sobě zájemce úřadu práce sdělil, vygeneruje elektronický životopis
 3. předá zájemci na papíře kód, který jeho životopis identifikuje, a písemný návod, co s ním má dělat.

Životopis je v tomto okamžiku připravený na portálu, je ale pro veřejnost nedostupný.
Úkolem zájemce je potom u počítače (doma nebo na úřadu práce):

 1. zaregistrovat se
 2. dát souhlas s uložením osobních dat
 3. zadat kód, kterým načte životopis připravený na úřadu práce
 4. zkontrolovat životopis
 5. povolit jeho zveřejnění

V dalších odstavcích jsou tyto kroky popsány podrobněji.

Import životopisu na portálu

K úspěšnému importu životopisu by měl postačit text, který dostal uchazeč na úřadu práce, který obsahuje detailní postup, Vaše příjmení a kód z úřadu práce. Například:
Příjmení: PÍSKOVÁ
Kód z úřadu práce 34FY-ZSUJ-R6AF

Pokud zatím nejste registrování na integrovaném Portálu MPSV a chystáte se svůj účet teprve vytvořit, doporučujeme použít zrychlený postup: Registrace z úřadu práce.

Volná místa

Zdroj dat:  Volná místa vkládají do databáze odborní pracovníci úřadů práce v modulu Volná místa. Do portálové databáze se volná místa přenášejí automaticky.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekci Zaměstnanost/Pro občany/Hledání volných míst.
Objevuje se i v dalších sekcích, kde má přednastaveny jiné parametry. Například aplikace Volná místa umístěná v sekci EURES, Volná místa v ČR bude vyhledávat volná místa vhodná pro zájemce z Evropské unie.
Přihlášení:  Pro hledání na záložce Nejčastější dotazy a Podle oborů zaměstnání ne třeba být přihlášený. Rozšířená verze přihlášení rovněž nevyžaduje, přihlášení uživatelé však mohou ukládat nastavené výběrové podmínky pro pozdější použití a mohou si nechat posílat maily s vyhovujícími volnými místy.

Aplikace Volná místa je určena k rychlému hledání volných míst. Připraveny jsou tři varianty, které se liší složitostí dotazovacího formuláře. Záložka Nejčastější dotazy je určena pro uživatele s menšími zkušenostmi při práci s počítačem nebo na internetu. Záložka Podle oboru zaměstnání umožňuje rychle kombinovat nejčastější podmínky. Rozšířené hledání nabízí všechny vyhledávací podmínky aplikace. Pro volná místa, která mají uveden kontaktní e-mail, je připravena možnost poslání dotazu zaměstnavateli. Poslání dotazu zaměstnavateli je přístupné pomocí odkazu umístěného v patičce výpisu volného místa.

Nejčastější dotazy

Záložka Nejčastější dotazy umožňuje rychle zadat jednoduchý dotaz. Měla by pokrýt většinu potřeb běžných návštěvníků portálu. Je přizpůsobena pro hledání na kiosku - počítači pro veřejnost na úřadech práce.

Obec

Základním kritériem výběru volných míst je obec. Zadání obce je povinné, doporučujeme vybrat i Rozsah okolí obce.
Některá výjimečná místa nemusejí mít určenou adresu pracoviště. Taková místa se vyhledají pouze při volbě ... všechny okresy.

Rozsah - Dopravní spojení

Poznámka: Pro rychlejší nalezení obce je možné použít oddělovač “ , “ (čárka), který umožní rychlejší nalezení obce v rámci okresu. Například po zadání „hor,ka“ zobrazí našeptávač, který obsahuje pouze obce začínající znaky hor z okresů začínající znaky kaHorní Blatná, KarlovyVary; Horní Bludovice, Karviná; Horní Suchá, Karviná; Hory, Karlovy Vary.

Po provedení hledání se zadanou podmínkou na okres jsou pod vyhledávacím formulářem k dispozici speciálně připravené odkazy pro opakování hledání i v okolních okresech nebo bez omezení na okres (všechny okresy).

Profese. Volná místa lze hledat podle profese. Text zadaný do políčka se hledá v názvu, popisu profese a v poznámce k volnému místu. Zadávjte výrazy jako řidič, číšník, řezník, programátor nebo víceslovné spojení jako řidič MHD nebo staniční sestra. Pravidla hledání:

Závorky umožňují vytvářet komplikovanější podmínky. Např. hledání šička (závodní, podnikové, firemní) stravování (tzn. ve skutečnosti šička AND (závodní OR podnikové OR firemní) AND stravování) hledá všechny nabídky, kde se vyskytují slova šička a stravování a alespoň jedno ze slov závodní, podnikové, firemní.
Pozor, že OR má nižší prioritu než AND a AND má nižší prioritu než NOT. Proto např. dotaz vedoucí, vyšší úředník dává jiný výsledek než (vedoucí, vyšší) úředník. Dotaz (vedoucí, vyšší) úředník dává stejný výsledek jako vedoucí úředník, vyšší úředník.

Volná místa za X dní. Hledání podle profese můžete omezit na nová volná místa z posledního období (1 den, 7 dní, 14 dní).

Tlačítko Hledat. Tlačítko spouští hledání omezené vybraným okresem a podmínkami v levém panelu: Profese + Volná místa za ...

Volná místa pro ... V pravém panelu je možné vyhledat volná místa vhodná pro vybrané skupiny zájemců. Dotaz se kombinuje s podmínkou na obec/okres.
Upozornění. Dotaz v pravém panelu je nezávislý na podmínkách zadaných v levém panelu. Na záložce Nejčastější dotazy nelze kombinovat například podmínky Volná místa pro vysokoškoláky a Volná místa za 7 dní. Pokud to potřebujete, přejděte na Rozšířené hledání.

Volná místa s ubytováním. Odkaz v dolním panelu funguje obdobně jako rychlé výběry Volná místa pro ... Pouze nevyžaduje zadání obce/okresu.

Rozšířené hledání

Formulář pro rozšířené hledání je poněkud složitější.
Podmínky jsou rozdělené do několika skupin (Profese, Vzdělání, Směnnost, Vhodné pro,.. ). S výjimkou skupiny Profese to funguje tak, že:

Využití většiny zadávaných podmínek je zřejmé z popisu na formuláři. Podrobnější vysvětlení si zaslouží podmínky:

Okres

Okres je povinná podmínka, pokud nevyplníte dojezdovou vzdálenost. Několik tipů pro ovládání výběru okresů:

Vypínač včetně okolních okresů hledá v zadaném okrese a ve všech sousedících okresech. Volba by měla pro většinu uživatelů nahradit nepohodlnou práci s vícenásobným výběrem okresů.

Profese a obor

Text, který zadáte do tohoto políčka, se hledá ve více zdrojích:

Můžete zadat až tři alternativy profese – kombinují se spojkou nebo. Profese: řezník nebo profese: číšník hledá jak řezníky, tak číšníky.

Obor umožňuje zadat podmínku hrubší než profese. Obor můžete využít, pokud hledáte například jakoukoli práci ve stavebnictví.
Obor se kombinuje s podmínkou na profesi spojkou a zároveň.
Většina profesí přirozeně patří do jednoho oboru a kombinace podmínek obor + profese tedy nedává smysl. Například hledání Profese=zedník a Obor=Stavebnictví by mělo dát stejné výsledky jako samotná podmínka Profese=zedník.
Kombinace může být užitečná u průřezových profesí jako Profese=vedoucí a Obor=Informační technologie.

Volná místa za .... dní

Zadejte číslem počet dnů. Tím omezíte výběr na volná místa, která se do databáze dostala nebo byla změněna v poslední době.

Vhodnost profese pro slabozraké nebo nevidomé
Pro tyto podmínky probíhá hledání volného místa podle stupně vhodnosti jeho profese pro dané postižení. Pro obě postižení se používají následující stupně: Stupeň vhodnosti každé profese pro dané postižení byl určen Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) pro celý číselník zaměstnání (CZ-ISCO), který se ve volných místech používá. Vhodnost konkrétního volného místa pro dané postižení si posuzuje uchazeč sám.

Při použití základního hledání (záložka Nejčastější dotazy ) se implicitně hledají jen profese označené jako velmi vhodné pro dané postižení. Po provedení hledání lze podmínku na vhodnost profese přepínat i na ostatní stupně vhodnosti (vhodné, málo vhodné, nevhodné ). K tomu slouží speciálně připravené odkazy, které se objeví pod vyhledávacím formulářem po provedení zmíněného hledání. Pomocí speciálního odkazu lze také přepínat podmínku včetně okolních okresů .

Na stránce Rozšířené hledání lze zvolit libovolnou kombinaci stupňů vhodnosti profese pro slabozraké, resp. nevidomé.

Firma

Pole umožňuje hledat volná místa konkrétní firmy.
Firmu lze zadat částí názvu nebo plným identifikačním číslem.
Hledání volných míst konkrétní firmy je určeno spíše pro technické účely. Využijí ho pracovníci úřadů práce nebo zaměstnavatelé spíše než zájemci o zaměstnání.

Třídit podle ...

V levém dolním rohu formuláře můžete zvolit, jak se budou řadit vyhledané výsledky. K dispozici jsou možnosti:

Podle oboru zaměstnání

Hledání volných míst podle oboru by mělo přivést uživatele s minimálním úsilím k rozumně velké množině nabídek. Na tři až pět klepnutí by se měl dostat ke stovce volných míst, které už může prohlédnout všechny.

Vedle odkazu je uveden počet nabídek. Počet se mění v závislosti na nastavení ovládacích prvků.
Z počtu nabídek je hned vidět, jestli má cenu na odkaz klepnout. Pokud je u odkazu 2000 míst, je třeba podmínky zpřísnit. Pokud je tam 20-100 nabídek, je to přiměřené a stojí za to je přečíst.

Poznámka. Některé profese se mohou objevit ve více oborech. Například Vedoucí malé čistírny, prádelny (13187) se vyskytne v kolonce Management i Služby.

Označování volných míst
Přihlášení uživatelé mohou v případě potřeby označovat zvolená volná místa, např. za účelem pozdějšího detailního prohlížení, tisku apod. Označená volná místa se odlišují barevnými vlajkami. Význam barev je následující:

Pokud uživatel označí nějaká volná místa, objeví se po dalším hledání v dolní části stránky jejich počet a odkaz na zobrazení.

Označení volného místa se ztratí, pokud volné místo zmizí z nabídky.

Ukládání pojmenovaných výběrů

Vyžaduje registraci a přihlášení uživatele.

Složitou kombinaci výběrových podmínek, kterou jste možná dlouho sestavovali, lze uložit pod zvoleným jménem. Příště už ji jen vyberete ze seznamu.
Postupujte podle těchto bodů:

 1. Přihlaste se. Podrobnosti viz kapitola Registrace a přihlášení.
 2. V horní části formuláře Rozšířené hledání volných míst se objeví nabídka rozšiřujících funkcí.
 3. Zadejte vhodné podmínky výběru volných míst.
 4. Klepněte na odkaz Uložit nahoře ve formuláři.
 5. V sekci Uložit podmínku zadejte Název podmínky. Například Sekretářka v Praze.
 6. Klepněte na tlačítko Ulož

  Až budete chtít příště zadat stejnou podmínku, nemusíte ji znovu vymýšlet a vyplňovat:

 7. V horní části formuláře klepněte na odkaz Načíst.
 8. Klepněte na zvolenou podmínku. Formulář se vyplní uloženými hodnotami.
 9. Klepněte na Hledat.

Zasílání elektronickou poštou

Vyžaduje registraci a přihlášení uživatele.
V profilu uživatele je také nutné mít vyplněnou správnou elektronickou adresu. Adresu je nutné v profilu ověřit.

Výběr, který se má zasílat e-mailem, musí být uložený. Úvodní postup je tedy stejný jako odstavci Ukládání pojmenovaných výběrů.
V sekci Ulož navíc:

Do Vaší schránky Vám denně bude chodit zpráva podobná této:

Zpět na obsah

Zasílání pomocí SMS

Obdobně jako Zasílání elektronickou poštou je nutné být přihlášen, mít v uživatelském profilu vyplněno a ověřeno telefoní číslo. Pokud je zadáno více telefonních čísel oddělených čárkou, používá se pro SMS pouze první z nich.

Posílání pomocí SMS lze nastavit pro jednotlivé uložené podmínky obdobně jako posílání e-mailem.

Posílání SMS se provádí jednou týdně v neděli po 16:00. Pro každou uloženou podmínku označenou pro poslání pomocí SMS se odešle maximálně 5 vyhovujících volných míst zjištěných během uplynulého týdne řazených podle zvoleného třídění, standardně podle relevance.

Každé volné místo se posílá v samostatné zprávě. Text zprávy obsahuje profesi, jméno firmy, obec (příp. okres) a odkaz na zobrazení detailu volného místa na portálu. Pokud délka textu přesahuje 160 znaků, jsou jednotlivé složky zkracovány.

Každé volné místo odeslané pomocí SMS získá automaticky příznak Posláno pomocí SMS. Pro výpis takto označených míst je pro přihlášeného uživatele připravený odkaz pod vyhledávacím formulářem. Místa, která mají uvedený příznak nebo příznaky Zajímá mě či Nevybírat, se již pomocí SMS neposílají, i když v nich dojde během týdne ke změně. Nastavení příznaku si může přihlášený uživatel změnit (viz Označování volných míst). Příznak Posláno pomocí SMS však nelze nastavit ručně, lze jej změnit na jiný nebo zrušit.

Po provedení hledání se zadanou podmínkou na okres jsou pod vyhledávacím formulářem k dispozici speciálně připravené odkazy pro opakování hledání i v okolních okresech nebo bez omezení na okres (všechny okresy).

Zadávání volných míst

Zdroj dat:  Volná místa vkládají zaměstnavatelé. Je to alternativní metoda, která plně nahrazuje hlášení volného místa krajské pobočce Úřadu práce.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekci Zaměstnanost/Pro zaměstnavatele/Zadávání volných míst.
Přihlášení:  Pro údržbu volných míst je potřeba být přihlášen a mít přidělené oprávnění Údržba volných míst.

Zaměstnavatelé od 1.1.2012 již nejsou podle zákona povinni hlásit volná místa krajské pobočce Úřadu práce. Nicméně je právem zaměstnavatele tuto možnost i dále využívat. V tradičním postupu hlásí zaměstnavatel volná místa písemně nebo telefonicky. Pracovníci úřadu zadají údaje do databáze svého pracoviště. Z regionálních databází se údaje o volných místech sehrávají do centrální databáze a na portál s frekvencí jednou denně.

Zaměstnavatel může ovšem zadávat volná místa přes portál, aniž by musel chodit na pracoviště Úřadu práce. Hlášení přes portál plně nahrazuje hlášení volných míst tradičním způsobem - nahlášené volné místo se dostane do databáze pracoviště Úřadu práce. Navíc se rychleji objeví v nabídce na portálu (resp. je staženo z nabídky na portálu). Aktualizace nabídky na portálu na základě hlášení volných míst zadaných přes portál probíhá s frekvencí cca 2 hodiny.

Přístupová oprávnění a kontrola dat

Pokud chce zaměstnavatel zadávat volná místa přes portál, musí se nejprve na Úřadu práce zaregistrovat a získat oprávnění k údržbě volných míst přes portál. Postup je popsaný v kapitole Registrace zaměstnavatele.
Potom už může zaměstnavatel kdykoli zadávat jednotlivé požadavky na volná místa. Na portálu se volné místo nabízí téměř okamžitě - se zpožděním asi dvou hodin. Každý požadavek ale následně kontroluje Úřad práce. Pokud má požadavek na volné místo formální nedostatky, Úřad práce upozorní zaměstnavatele a domluví se s ním na opravě. Ve výjimečných případech, například kdyby nabídka volného místa obsahovala diskriminační požadavky, může Úřad práce volné místo zamítnout.
Do databáze Úřadu práce se dostane až po kontrole, obvykle do jednoho pracovního dne.
Tato opatření slouží k udržení kvality databáze volných míst i k ochraně dobrého jména zaměstnavatelů.

Hlavní stránka aplikace

Přihlášenému uživateli, který má přidělené oprávnění Údržba volných míst, se na hlavní stránce aplikace zobrazí odkazy na hlavní akce.
Pro kontrolu vidí také údaje o firmě a odpovědné osobě, která zadává údaje (tedy o sobě). Při prvním přístupu se na hlavní stránce navíc objeví upozornění na nové nebo zajímavé funkce aplikace.

Pokud uživatel nemá oprávnění nebo není přihlášený, hlavní stránka poskytuje základní informace o tom, jak oprávnění získat.

Hlavní akce aplikace jsou:

Seznam požadavků volných míst

Na seznam volných míst se dostanete z hlavní stránky aplikace klepnutím na odkaz Seznam požadavků volných míst. Můžete prohlížet a upravovat všechna volná místa své firmy. Všechny záznamy nepředané na ÚP jsou zvýrazněné žlutě.

V seznamu vidíte platná volná místa - ta, která se nabízejí na portálu nebo na Úřadu práce.
Formulář nad seznamem umožňuje omezit nebo přeorganizovat seznam pomocí:

Pokud je seznam dlouhý, rozdělí se na více stránek. Na další stránky přejdete klepnutím na číslo strany.

U jednotlivých volných míst najdete akce:

Stav žádosti

Od okamžiku, kdy zadá zaměstnavatel nové volné místo nebo upraví staré, prochází požadavek na změnu několika stavy. Uživatel je o tom informován položkou Stav žádosti. Je vidět v seznamu volných míst nebo v historii požadavků k jednomu volnému místu.

Základní údaje o volném místě

Základní údaje o volném místě vyplňujete při úpravě nebo zadání nového místa.
Poznámka: Povinné položky jsou označené vykřičníkem - !
Formulář obsahuje tyto informace:

Po vyplnění klepněte na tlačítko Uložit. Všechny povinné údaje musí být vyplněné.

Doplňující údaje o volném místě

Druhou stránku záznamu o volném místě tvoří doplňující údaje - nabízené výhody a podrobné požadavky na zájemce
Na této stránce můžete upřesnit požadavky a nabízené výhody.

Poznámka: Všechny tyto údaje jsou nepovinné, ale umožňují přesnější vyhledávání zájemcům.

V každé sekci přidáte řádek klepnutím na Nový záznam. Každý přidaný řádek potvrďte tlačítkem OK.
Klepnutím na odkaz v jednotlivém řádku můžete konkrétní dovednost upravit nebo smazat.

Obvyklé postupy při zadávání volných míst

Kapitola nápovědy Obvyklé postupy obsahuje stručné návody pro nejčastější akce zaměstnavatele při údržbě volných míst:

Dotazy a reakce na volná místa

Zájemci o volná místa mohou při hledání volných míst na portálu posílat dotazy zaměstnavatelům. Zadání dotazu je přístupné, pokud má volné místo uvedený kontaktní e-mail nebo pokud zaměstnavatel používá údržbu volných míst přes portál.

Pokud má volné místo uvedený kontaktní e-mail, resp. když si zaměstnavatel zadá e-mail pro reakce, bude pravděpodobně zaměstnavatel vyřizovat dotazy zájemců ve své e-mailové schránce. Avšak nezávisle na odeslání e-mailem jsou všechny zadané dotazy zájemců uloženy na portálu a lze je prohlížet a vyřizovat i na stránkách Zadávání volných míst. Dotazy jsou přístupné z hlavní stránky aplikace pomocí odkazu Reakce zájemců na volná místa. E-mail pro reakce zadaný v údržbě volných míst se nezveřejňuje s volnými místy a používá se jen v případě, kdy volné místo nemá uvedený kontaktní e-mail.

Zpět na obsah

Hledání škol, oborů a počtu absolventů

Zdroj dat:  Školy a jejich obory vkládají do databáze odborní pracovníci úřadů práce v modulu Poradenství pro volbu vzdělání. Do portálové databáze se školy a obory přenášejí automaticky. Počty evidovaných absolventů získává aplikace z pololetní statistiky.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekci Zaměstnanost/Pro občany/Školy a obory.
Přihlášení:  Pro vyhledávání škol, oborů a absolventů není potřeba být přihlášen.

Formulář pro vyhledávání škol a oborů  a formulář pro vyhledávání počtu absolventů jsou stejné, proto budou popsány společně.

Všechny položky formuláře jsou nepovinné; pokud je nevyplníte, zobrazí se Vám všechny hodnoty z databáze škol.

Výběr je možné specifikovat konkrétním názvem a umístěním školy,  oborem a dalšími položkami, jak je vidět z následujícího obrázku:

V případě, že vyhledáváte počty absolventů, dostanete následující tabulku. Jsou v ní uvedeny počty absolventů evidovaných na úřadu práce k danému období.

Zpět na obsah

Statistiky

Zdroj dat:  Statistiky pro aplikace se počítají na úřadech práce, do portálové databáze se přenášejí automaticky. Balíčky určené ke stažení vkládají do databáze pracovníci MPSV prostřednictvím portálové aplikace.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekci Zaměstnanost/Statistiky.
Přihlášení:  Pro zpřístupnění statistik není potřeba být přihlášen. Přihlášení je nutné pouze pro zadávání statistik.

Na portálu je řada statistik. Čerpají většinou data z databází úřadů práce. Často se mění a přibývají nové. Z hlediska obsahu se nyní řadí do skupin:

Můžete narazit na dva typy ovládání:
Statistiky k prohlížení

Statistiky k prohlížení jsou rozděleny do tématických skupin. Mají jednotné ovládání.
Konkrétní statistika se vybírá ze seznamu.
Většinou je třeba zadat doplňující údaje (měsíc, rok, okres ...). Ty se mohou lišit podle typu statistiky.
Klepnutím na tlačítko Výběr se vybraná statistika zobrazí.
Většinu statistik lze řadit podle dat ve vybraném sloupci. Slouží k tomu šipky v záhlaví.
Data, ze kterých je statistika sestavená, lze také stáhnout ve formátu .xml. XML soubor není příliš vhodný k prohlížení, ale je výhodný pro další výpočty se staženými daty.

Příkladem může být statistika Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech.
Najdete ji na stránce Zaměstnanost – Statistiky – Nezaměstnanost – Z územního hlediska

Obrázek: statistika k prohlížení

Jiným příkladem na stejné straně je statistika nezaměstnanost v krajích a okresech. Ta je doplněná i o názornou mapku.

Statistiky ke stažení

Některé statistiky nelze prohlížet přímo na portálu. Je nutné je stáhnout a pracovat s nimi na lokálním počítači.
Klepnutím na odkaz stáhnete statistiky na lokální počítač.
Stažený soubor je většinou archiv ve formátu .zip. Ten je třeba rozbalit speciálním programem (WinZip, PowerArchiver,...)
Archiv může obsahovat různé soubory ve formátu .xls (pro MS Excel), .rtf (WordPad nebo Word), .xml

Příkladem jsou měsíční statistiky nezaměstnanosti.
Najdete je na stránce Zaměstnanost – Statistiky – Nezaměstnanost – Měsíční

Obsah archivu v programu PowerArchiver:

Zpět na obsah

Ke stažení

Zdroj dat:  Statistiky nezaměstnanosti vkládají do portálové databáze pracovníci MPSV prostřednictvím portálové aplikace. Volná místa, seznam úřadů práce, školy a obory, insolventní firmy se do portálové databáze přenášejí přes centrální databázi na MPSV automaticky z lokálních databází úřadů práce.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekci Zaměstnanost/Ke stažení.
Přihlášení:  Pro zpřístupnění statistik není potřeba být přihlášen.

V sekci Ke stažení máte k dispozici soubory ke stažení týkající se oblastí:

Automatické stahování aktuálních souborů

Je zde možno stahovat jak aktuální soubory, tak i historii jednotlivých souborů. Pro stahování souborů byl vytvořen zjednodušující mechanismus - pokud ve svém internetovém prohlížeči zadáte adresu http://portal.mpsv.cz/portalssz/download/getfile.do?filename=TYP, kde TYP je některá z hodnot v následující tabulce, stáhne se Vám automaticky poslední aktuální soubor odpovídající Vámi vybrané hodnotě TYP z tabulky.

Typ souboruPevná hodnota parametru filename
Volná místa úřadů práce ČR v HTML nebo XML formátu VM_HTML nebo VM_XML
Přírůstky volných míst úřadů práce ČR v HTML nebo XML formátu VM_HTML_P nebo VM_XML_P
Volná místa z jednotlivých okresů v HTML nebo XML formátu (xx je zkratka okresu) VM_HTML_xx nebo VM_XML_xx
Seznam úřadů práce ČR v HTML nebo XML formátu UP_HTML nebo UP_XML
Seznam škol evidovaných úřady práce ČR v HTML nebo XML formátu SK_HTML nebo SK_XML
Seznam insolventních firem evidovaných úřady práce ČR v HTML nebo XML formátu IV_HTML nebo IV_XML
Měsíční statistika nezaměstnanosti STAT_MES
Čtvrtletní statistika nezaměstnanosti STAT_QRT
Pololetní statistiky absolventů STAT_ABS
Seznam povolení agentur práce evidovaných MPSV ČR v HTML nebo XML formátu AG_PRAC_HTML nebo AG_PRAC_XML
Katalog organizací zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením v HTML nebo XML formátu ZOZP_HTML nebo ZOZP_XML
Číselníky ve formátu HTML nebo XML CISELNIKY_HTML nebo CISELNIKY_XML
Nejžádanější profese na portálu MPSV v členění podle obcí s pověřeným obecním úřadem (POU) ve formátu XML a HTML STAT_PROF_POU_XML nebo STAT_PROF_POU_HTML
Nejžádanější profese na portálu MPSV v členění podle obcí s rozšířenou působností (ORP) ve formátu XML a HTML STAT_PROF_ORP_XML nebo STAT_PROF_ORP_HTML
Informace o volných místech pro periodika VM_PDF_PERIODIKA
Měsíční statistika nezaměstnanosti STAT_MES_UP
Měsíční statistika GIS pro úřady práce STAT_GIS_UP
Pracovní síla čtvrtletní statistika pro úřady práce STAT_PRAC_SILA_UP
Šetření ČSÚ - volná místa, měsíční statistika CSU_VM_MES

Příklad:

http://portal.mpsv.cz/portalssz/download/getfile.do?filename=UP_HTML -  seznam úřadů práce v ČR ve formátu HTML

http://portal.mpsv.cz/portalssz/download/getfile.do?filename=VM_XML_BK  - volná místa ve formátu XML pro okres Blansko

Zpět na obsah

Sběr údajů

Aplikace Sběr údajů umožňuje získávat údaje od uživatelů přes libovolný registrovaný formulář. Zadané údaje se uloží do připravené tabulky v databázi a odešlou e-mailem ve formátu XML. Po úspěšném vložení údajů se kromě identifikátoru záznamu zobrazí i výpis vložených údajů pro kontrolu, resp. tisk. Zadávání údajů přes formulář může být přístupné všem uživatelům, nebo může být omezeno oprávněním. S oprávněním na čtení lze uložené údaje prohlížet a poslat si je hromadně e-mailem. XML soubory posílané e-mailem jsou komprimovány do souborů ZIP. Pokud má sběr registrovaný soubor XSL pro formátování, je tento soubor také součástí ZIPu.

Registrované formuláře a jejich použití:

Ve formulářích pro sběr údajů, které jsou určeny pro zaměstnavatele, je možné provést předvyplnění vybraných údajů na základě přidělených oprávnění. Nabídka pro předvyplnění se objevuje pro přihlášeného uživatele, který má alespoň jedno oprávnění, ve formulářích:

Automatické vyplnění se provádí pro políčka s názvem firmy, IČ firmy, adresou firmy, příslušným úřadem práce, kontaktní osobou, telefonem a e-mailem. Údaje pro vyplnění se čerpají ze záznamu, na který je předěleno oprávnění. Zohledňují se následující oprávnění:

Zpět na obsah

Katalog zaměstnavatelů OZP

Katalog organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných.

K čemu katalog slouží

Katalog slouží jako informativní seznam organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných. Jsou do něj zařazeny ty firmy, které o to požádají. Odběrem výrobků nebo služeb od takových partnerů může firma alternativně splnit  povinný podíl pro zaměstnávání OZP. Viz § 81 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Hlavní stránka katalogu je na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp.

Ke katalogu přistupují tyto skupiny uživatelů:

Zařazení do katalogu

Záznam do katalogu vkládá zaměstnavatel OZP. Může jej za něj také vložit okresní správce katalogu.

Postup zaměstnavatele při zadávání nového záznamu:

 1. Přejít na hlavní stránku katalogu:
  http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp.
 2. Registrovat (jen poprvé) a přihlásit se (při každém vstupu do aplikace). Odkazy pro registraci a přihlášení jsou na stránce vpravo nahoře.
 3. Klepnout na tlačítko „Přidej novou firmu“.
 4. Zadat údaje o firmě v několika krocích průvodce:
 5. Odeslat žádost. Odkaz je pod názvem firmy vpravo. Tím požádá příslušný úřad práce o schválení. Záznam nelze odeslat, pokud není řádně vyplněn. Musí mít vyplněné všechny povinné položky, aspoň jednu provozovnu a aspoň jednu kontaktní osobu. Odeslání žádosti generuje e-mail s upozorněním pro okresního správce katalogu.

Poznámky:

Vložený záznam ještě není přístupný pro libovolné uživatele, vyžaduje ověření okresního správce.

Pokud zaměstnavatel zapomene klepnout na odkaz „Odeslat žádost“, správce katalogu si nemusí nového záznamu včas všimnout.

Uživatel, který záznam vložil, k němu získává oprávnění zápisu a může ho opravovat. Záznam znovu rychle najde, pokud zaškrtne políčko „Hledat pouze v mých registrovaných organizacích.“

Oprávnění upravovat původní záznamy

V katalogu zaměstnavatelů OZP je několik set záznamů pořízených do předchozí verze aplikace. K těmto záznamům nemají zaměstnavatelé oprávnění. Mohou je získat samoobslužně takto:

 1. Zaměstnavatel si založí účet na portálu a přihlásí se.
 2. Přejde na stránku http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp
 3. Vyhledá v katalogu svou firmu.
 4. Klepne na odkaz „Žádost o oprávnění editovat tuto firmu.“
 5. Od tohoto okamžiku může záznam upravovat.
 6. Touto akcí se ruší ověření záznamu a ten se přestane zobrazovat ostatním uživatelům.
 7. Okresní správce katalogu musí tuto změnu ověřit obdobně, jako ověřuje nové záznamy.

Poznámky:

Z jednoho účtu na portálu lze zažádat o oprávnění pouze k jedné firmě.
K jedné firmě připustí program jen jednu žádost.

Hledání v katalogu

Libovolný uživatel může v katalogu hledat firmy podle okresu, poskytovaných služeb, případně názvu firmy. Najde pouze firmy, které jsou odeslané, zařazené a ověřené.

Zaměstnavatel OZP navíc může najít svou vlastní firmu, na kterou má oprávnění. Záznam se zobrazí bez ohledu na stav.

Okresní správce může najít všechny firmy. Může je filtrovat nastavením přepínačů „Zobrazovat“. Oprávnění ověřovat a upravovat má ovšem jen k firmám, které spadají do jeho okresu.

Poznámka

Pokud správce hledá všechny firmy, ke kterým má oprávnění, měl by zaškrtnout „Jen s oprávněním“. Hledat všechny firmy ze svého okresu nemusí dát stejný výsledek, protože v tom případě se hledá podle okresu pracoviště.

Úvodní stránka pro zaměstnavatele

Úvodní stránka Pro zaměstnavatele nabízí přehled informací v závislosti na přidělených oprávněních. V přehledu jsou soustředěny informace a odkazy pro:

V případě potřeby upozornění uživatele na nějakou událost, objeví se sekce kalendář událostí. Událostmi mohou být:

Upozornění na termín z kalendáře zmizí po jeho vypršení, nebo pokud odpovědný pracovník úřad práce nebo ministerstva hlášení zaeviduje.

Pokud má zaměstnavatel některé ze zmíněných oprávnění přiděleno s volbou může předávat oprávnění dalším uživatelům, objeví se v přehledu odkaz na správu uvedeného oprávnění. Zaměstnavatel tak může sám delegovat vybranou činnost na portálu svému zaměstnanci. Pokud přiděluje oprávnění Údržba volných míst, resp. Údržba volných míst ESF, může v rámci určené firmy, resp. projektu ESF a firmy, vybrat libovolné pracoviště (a kontaktní osobu) zadané v OKpráci.

Případnou úpravu oprávnění provádí zaměstnavatel ve zjednodušené verzi stránky pro údržbu oprávnění, kde má automaticky předchystán záznam pro změnu. Zjednodušená verze stránky údržby oprávnění neumožňuje zaměstnavateli pracovat se skupinami (nevidí případná oprávnění přidělená skupinám, nemůže skupiny zakládat nebo rušit).

Zpět na obsah

Evidence klientů ESF

Stránka Evidence klientů ESF v sekci Zaměstnanost (http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/esf) slouží poskytovatelům služeb pro zadávání údajů o klientech z úřadů práce (ÚP), případně dalších (nezprostředkovaných ÚP). Pro evidenci klientů potřebujete oprávnění Údržba projektu ESF, které přidělují pověřené ÚP a MPSV poskytovatelům služeb na své projekty.

Práce s aplikací:

Zadáním klientů z úřadu práce a přiřazením do aktivit poskytovatel služeb naplní povinnost hlášení úřadu práce.

Zpět na obsah