Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > SZSP a dotace na SP
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka (SZSP)

Dotace na výkon sociální práce


Úlohy jsou součásti aplikace OKnouze/OKslužby,

 • úlohy pro evidenci standardizovaného záznamu sociálního pracovníka jsou určeny pracovníkům obcí, KÚ a ÚP,
 • úlohy týkající se žádostí o dotace na výkon sociální práce jsou určeny pracovníkům obcí a KÚ.


Aktuality:
 • 30.07.2019: Je aktualizována uživatelská příručka a doplněna o popis upraveného rozpočtu po dofinancování.
 • 16.04.2019: 
  • Uživatelská příručka je rozšířena o popis vytvoření a podání upraveného rozpočtu a o popis vytvoření a podání hlášení změny čerpání dotace.
  • Od verze Javy 1.0.8_211 dochází ke změně licenčních podmínek jejího používání. Doporučujeme tedy aktuálně Javu neaktualizovat. Připravujeme návod na získání a instalaci jiné distribuce Javy, která nebude tolik omezena licenčními podmínkami.
 • 11.02.2019: Aktualizovaná příručka obsahuje změny týkající se hodnocení žádostí a popis opravy žádosti podle požadavku hodnotitele. K provedení opravy budou žadatelé vyzváni dopisem z MPSV.
  Pro hodnotitele a administrátora jsou níže k dispozici šablony exportů dat žádostí od dotačního roku 2018.
 • 06.02.2019: Od 31. 1. 2019 lze pro provoz aplikace využít verzi java 11. Postup instalace a spuštění aplikace pomocí java 11 je uveden na spouštěcí stránce aplikace.
 • 15.01.2019 K dispozici je nová verze uživatelské příručky pro podávání žádostí o dotace. Změny se týkají zejména: hlavního formuláře žádosti (nově se zadává identifikátor datové schránky), stávajícího a optimálního personálního zajištění a přehledu nákladů - viz níže.
 • 10.01.2019 Metodika MPSV k dotacím na výkon sociální práce pro rok 2019
 • 31.07.2018 Byl aktualizován manuál (kapitoly týkající se hodnotitelů žádostí a administrace dotačního řízení). Nově jsou na této stránce dole pro hodnotitele a administrátora k dipozici šablony k souborům exportů ve formátu CSV.
 • 19.06.2018 Žadatelé o dotaci, kterří byli vyzváni k opravě podané žádosti, mohou od 20.6.2018 provést požadované opravy. Postup je uveden v kap. 6 nové uživatelské příručky - viz níže.
 • 01.06.2018 Nová verze aplikace: změny se týkají vyúčtování dotací (úprava formuláře skutečných výdajů hrazených z dotace, vložení přílohy Hlášení změn o položkovém čerpání rozpočtu dotace) a hodnocení žádostí. Byla upravena také uživatelská příručka.
 • 29.05.2018 Nová verze uživatelské příručky pro podávání žádostí o dotace a jejich vyúčtování obsahuje podrobnější popis k vyplnění formuláře skutečných nákladů hrazených z dotace pro vyúčtování.
 • 25.05.2018 Metodika MPSV k dotacím na výkon sociální práce pro rok 2018.
 • 22.05.2018 Aktualizovány vzory pověření. Je k dispozici verze manuálu s lepším rozlišením obrázků.
 • 17.05.2018 Byla nainstalována nová verze aplikace pro podávání žádostí o dotace na rok 2018 a vyúčtování dotace za rok 2017. Současně byla aktualizovaná uživatelská příručka.
 • 28.03.2018: Stanovisko odboru 22 MPSV k platovým třídám sociálních pracovníků


Informace k úloze Standardizovaný záznam sociálního pracovníka

Uživatelská příručka: SZSP


Informace k úloze Dotace na výkon sociální práce

 • V případě metodických dotazů se obracejte na
Mgr. Kláru Holanovou - klara.holanova(a)mpsv.cz
Mgr. Alena Funková - alena.funkova(a)mpsv.cz

Uživatelská příručka pro žadatele o dotaci a hodnotitele: Dotace na SP

Vzor pověření k podání žádosti o dotace

Vzor pověření k podání vypořádání


Hotline a provoz aplikace

 • Informace o provozu aplikace (stav systému, dostupnost systému aj.): OKnouze/OKslužby (je vyžadován uživatelský účet k tomuto portálu).
 • Pravidelná údržba IS v centru probíhá každé úterý a čtvrtek od 17.00 hodin do 24.00 hodin. V uvedené době je aplikace nedostupná.
 • Hotline: hotline.oknouze(a)oksystem.cz nebo na tel. 236 072 230 v pracovních dnech pondělí až pátek: 8:00-16:00

Uživatelské účty aplikace:

 • Zaměstnanci, kteří mají uživat úlohy pro vedení SZSP anebo podávat žádosti o dotace na SP, musí mít zřízen uživatelský účet pro přístup k této aplikaci.
 • Uživatelský účet zřizuje prostřednictvím aplikace jiný pracovník úřadu (správce systému), který již má uživatelský účet aplikace s oprávněním "správa systému".
 • Uživatelé s oprávněním "správa systému" mohou vytvářet uživatelské účty pro další pracovníky své obce nebo kraje.
 • Pro práci se SZSP musí mít uživatel oprávnění "sociální pracovník", pro podání žádosti na SP musí mít oprávnění "podání žádosti". Podrobněji v uživatelských příručkách.


Spuštění aplikace:Upozornění: Pokud chcete být informováni o každé změně informací na této stránce, zaregistrujte se (vpravo nahoře) a pomocí ikony "oka" si nastavte zasílání upozornění o změnách na svou emailovou adresu.

Poslední aktualizace: 30. 7. 2019
Soubor ke stažení: SABLONY_EXPORT_ZADOSTI_ADMINISTRATOR_V3.XLSX
Poslední aktualizace: 28. 6. 2019, Velikost: 27 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: SABLONY_EXPORT_ZADOSTI_HODNOTITEL_V3.XLSX
Poslední aktualizace: 28. 6. 2019, Velikost: 26 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: SABLONA_EXPORT_PREHLEDU_VYUCTOVANI_1_2.XLSX
Poslední aktualizace: 31. 7. 2018, Velikost: 16 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: SABLONA_EXPORT_URADU_KTERE_NEPODALY_ZADOST_1_0.XLSX
Poslední aktualizace: 31. 7. 2018, Velikost: 11 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: SABLONA_EXPORT_ZADOSTI_O_DOTACI_ADMINISTRATOR_1_7.XLSX
Poslední aktualizace: 31. 7. 2018, Velikost: 17 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: SABLONA_EXPORT_ZADOSTI_O_DOTACI_HODNOTITEL_1_7.XLSX
Poslední aktualizace: 31. 7. 2018, Velikost: 16 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky