Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Státní sociální podpora > Informace pro občany > Sociální příplatek
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Sociální příplatek

  • Cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy a zdravotně postiženým členem krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. Nárok na sociální příplatek mají rodiny, kde rodiče pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, nebo je-li alespoň jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné.
  • Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě (s výjimkou dítěte svěřeného do pěstounské péče) a na stanovenou hranici příjmů v rodině. Tato hranice nesmí překročit dvojnásobek životního minima této rodiny. Testuje se příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
  • Ve výši dávky se odráží nejen příjmy rodiny, kdy s rostoucím příjmem sociální příplatek postupně klesá,  ale i stupeň postižení dítěte a rodiče.
 
 

Výše sociálního příplatku v Kč měsíčně  podle věku dítěte v rodině s rozhodným příjmem na úrovni životního minima rodiny

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině

Sociální příplatek podle stupně zdravotního postižení dítěte

dítě dlouhodobě nemocné

dítě dlouhodobě zdravotně postižené

dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené

do 6 let

1 0061)
1 0722)

2 1363)

2 4003)

od 6 do 15 let

1 314

2 6173)

2 9403)

od 15 do 26 let

1 508

3 004

3 375

1) Rodina má nárok na rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte ve výši 7 600 Kč.
2) Rodina bez nároku na rodičovský příspěvek (dítě starší 4 let věku).
3) Rodina má nárok na rodičovský příspěvek do 7 let věku dítěte ve výši 7 600 Kč, případně na rodičovský příspěvek do 15 let věku dítěte ve výši 3 000 Kč, pokud dítě nepobírá příspěvek na péči.

Datum uveřejnění: 1. 1. 2011, Poslední aktualizace: 7. 1. 2011, Autor: MPSV odbor 44
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky