Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Státní sociální podpora > Informace pro občany > Příspěvek na školní pomůcky
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Příspěvek na školní pomůcky

  • Nárok na příspěvek na školní pomůcky má dítě nastupující do první třídy základní školy, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce podle školského zákona a má nárok na přídavek na dítě za měsíc květen bezprostředně předcházející 1. červnu, v němž dítěti vzniká nárok na příspěvek na školní pomůcky.
  • Nárok na tuto dávku vzniká dítěti přihlášenému k zápisu k povinné školní docházce dnem 1. června, jestliže před tímto dnem nebylo rozhodnuto o odkladu této docházky..
  • Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1000 Kč. Příspěvek na školní pomůcky se poskytuje jednorázově a náleží dítěti jen jednou.
  • S účinností od 1. ledna 2008 je příspěvek na školní pomůcky zrušen. Děti, které v roce 2007 začaly plnit povinnou školní docházku a splnily nárok na příspěvek na školní pomůcky, ale o tuto dávku si nepožádaly, mohou tak učinit do konce června 2008. .
Datum uveřejnění: 3. 12. 2007, Autor: MPSV odbor 44
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky