Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Sociální služby > Pro poskytovatele sociálních služeb > Pro KÚ
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Moduly IS sociálních služeb pro kraje a Hlavní město Prahu


Pracovníci KÚ a magistrátu Hl. města Prahy mají v rámci IS sociálních služeb k dispozici dva moduly realizované na základě § 86 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • OKslužby - registr pro vedení registru sociálních služeb
 • OKslužby - poskytovatel pro:
  1. kontrolu výkazů poskytovatelů sociálních služeb
  2. podáni žádosti o dotaci v oblasti poskytování sociálních služeb na MPSV
  3. vyjádření se k žádostem poskytovatelů sociálních služeb o dotaci v programu B
  4. dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb žádajících o dotaci v programu A (stanovení termínů žádostí, hodnocení, stanovení výše dotace atd.)
  5. podání průbežného a konečného přehledu o čerpání dotace

Aktuality:
 • 16.11.2017: Aktualizace šablon exportů žádostí o dotace.
 • 17.08.2016: Export dat výkazů byl rozšířen o příjmy od krajů a příjmy od obcí. Exporty nákladů a výnosů byly přemístěny do úlohy Plánované exporty Podrobněji viz manuál. Šablony exportů výkazů jsou ke stažení zde.
 • 26.07.2016: Byla vydána nová příručka k založení a správě uživatelských účtů: Pro vytvoření nového účtu k aplikaci OKnouze/Okslužby se nezasílá na MPSV souhlas se zpracováním osobních údajů. U ostatních aplikací je nutno souhlas se zpracováním osobních údajů na MPSV nadále zasílat.
 • 05.07.2016: K dispozici je uživatelská příručka k výkazům sociálních služeb obsahující popis exportu dat výkazů - viz dole.
 • 21.03.2016: Ke stažení je připravena šablona exportu konečného přehledu o čerpání dotace - viz níže.
 • 29.02.2016: Dne 25.2.2016 byla nainstalována nová verze aplikace, která obsahuje podání konečného přehledu o čerpání dotace a umožňuje mimo jiné snížit nebo zrušit dotaci přiznanou ve vyhodnocení, evidovat vzdání se dotace, vratky a celkové náklady a výnosy uvedené ve vyúčtování podpořené služby. Podorbněji v uživatelské příručce, která je ke stažení níže.
 • 05.10.2015: Dne 29.9.2015 byla nainstalována nová verze aplikace. Obsahuje zejména tyto změny: výpočet finanční podpory podle metodiky MPSV, náhled na žádosti o dotace na podporu rodiny, v hodnocení rozpočtu je úloha pro náhled na hodnocení rozpočtu žádosti ze zvoleného dotačního kola minulého dotačního roku. Podrobněji níže v uživatelské příručce.
 • 16.09.2015: Manuál pro založení a správu uživatelských účtů byl doplněn zejména o popis změny hesla.
 • 28.08.2015: Byla nainstalována nová verze aplikace OKslužby - poskytovatel. Změny jsou pospány v aktualizovaném manuálu (je k dispozici níže) a v manuálu pro poskytovatele.


Informace o provozu aplikací
(stav systému, dostupnost systému a kontakty na hotline): OKslužby - registr (je vyžadován uživatelský účet k tomuto portálu), OKslužby - poskytovatel.

Uživatelské příručky k aplikacím aj. si můžete stáhnout z odkazů umístěných níže.

Přístup k aplikacím:

OKslužby - registr: https://isocreg.mpsv.cz/regvvaclient/ioksluzby.html

OKslužby - poskytovatel:  https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel_ku.html

Uživatelské účty: Jeden uživatelský účet lze použít k přístupu k oběma aplikacím. Pro práci v aplikaci musí pak být uživateli nastaveno příslušné oprávnění. Uživatelský účet zřizuje uživatel s oprávněním správy systému, a to v aplikaci OKslužby - registr (i pro uživatele aplikace OKslužby - poskytovatel). Podmínkou pro zřízení účtu je, aby budoucí uživatel zaslal odboru provozu informačních a komunikačních technologií MPSV podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to prostředníctvím datové schránky MPSV: sc9aavg - odbor provozu informačních a komunikačních technologií.

Technické podmínky pro spuštění aplikací

Založení a správa uživatelských účtůUpozornění: Pokud chcete být informováni o každé změně informací na této stránce, zaregistrujte se (vpravo nahoře) a pomocí ikony "oka" si nastavte zasílání upozornění o změnách na svou emailovou adresu.


Poslední aktualizace: 8. 12. 2017
Soubor ke stažení: DOTACE_KU_MANUAL_V2_0.PDF
Poslední aktualizace: 29. 2. 2016, Velikost: 2.3 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VYKAZY_KU_MANUAL_V1_1.PDF
Poslední aktualizace: 17. 8. 2016, Velikost: 442 KB, Formát: video/x-video/x-
Soubor ke stažení: Šablona exportu žádostí v programu A pro KÚ ver. 15.4
Poslední aktualizace: 16. 11. 2017, Velikost: 59 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Šablona exportu žádostí v programu A pro MPSV ver. 15.4
Poslední aktualizace: 16. 11. 2017, Velikost: 45 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Šablona exportu žádostí v programu B pro MPSV ver. 15.4
Poslední aktualizace: 16. 11. 2017, Velikost: 56 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Šablona exportu dat žadatele - poskytovatele služby - ver. 1
Poslední aktualizace: 6. 2. 2015, Velikost: 11 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Šablona exportu konečného přehledu o čerpání dotace
Poslední aktualizace: 21. 3. 2016, Velikost: 10 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Šablona exportu přehledu - data žádostí
Poslední aktualizace: 21. 3. 2016, Velikost: 30 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Šablona exportu přehledu - přerozdělení
Poslední aktualizace: 21. 3. 2016, Velikost: 12 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Prilohy_2015_v7.xls
Poslední aktualizace: 13. 10. 2014, Velikost: 55 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Rozdělení nákladů a dotace dle krajů a působnosti
Poslední aktualizace: 13. 10. 2014, Velikost: 16 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Uživatelská příručka OKslužby - registr
Poslední aktualizace: 27. 3. 2014, Velikost: 2.1 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Uživatelská příručka_hodnocení výkazů_verze 2.0
Poslední aktualizace: 4. 8. 2011, Velikost: 542 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Popis sloupců exportu výkazů: nákladů a výnosů
Poslední aktualizace: 4. 8. 2011, Velikost: 55 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky