Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Sociální služby > Informace pro občany
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Kazuistická doporučení pro občany, poskytovatele sociálních služeb a orgány veřejné správy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

V následujícím textu jsou uvedeny základní příklady případů osob, kterých se od 1. ledna 2007 týkají změny ve smyslu zákona o sociálních službách.  Cílem níže uvedených doporučení je usnadnit především lidem, kteří potřebují péči orientaci v nových podmínkách systému sociálních služeb.

Příklad 1

Senioři a osoby se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče rodinou nebo jinými osobami v domácím prostředí

Příklad 2

Senioři a osoby se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče formou ambulatní nebo terénní služby v domácím prostředí

Příklad 3

Děti se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče jednak rodinou a jednak formou ambulantní nebo terénní služby v domácím prostředí

Příklad 4

Senioři a osoby se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče v pobytovém zařízení sociální péče

Příklad 5

Služby sociální prevence

Příklad 6

Osoby, které se nacházejí v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, kterým je zajišťována péče jednak rodinou a jednak formou ambulantní nebo terénní služby v domácím prostředí
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky