Hledání zájemců o práci

Okres

Profese upřesnit hledání...

Sociální služby

Máte dítě? Nemáte na bydlení?
  Ztráta zaměstnání?
    Zdravotní postižení?
Živelná pohroma?