Integrovaný portál MPSV


Formuláře
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

Řadu formulářů vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí můžete vyplnit na internetu. Některé další si alespoň můžete stáhnout a vytisknout. Pro přístup k formulářům MPSV můžete použít tyto odkazy:

Formuláře služeb zaměstnanosti  pro občany

Formuláře, které potřebuje občan při styku s úřadem práce:

Žádost o zprostředkování zaměstnání
Žádost o podporu v nezaměstnanosti
Žádost o zařazení do evidence zájemců o práci
... další formuláře pro občany.

Formuláře služeb zaměstnanosti  pro zaměstnavatele

Formuláře, které potřebuje zaměstnavatel při styku s úřadem práce. Například:

Oznámení o plnění povinného podílu OZP
Oznámení stavů zaměstnanců
Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání
... další formuláře pro zaměstnavatele

Formuláře služeb zaměstnanosti  pro cizince

Formuláře potřebné pro legální zaměstnávání cizinců na území ČR. Například:

Informace o nástupu do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení
Žádost o vydání nebo prodloužení povolení k zaměstnání
... další formuláře pro cizince

Formuláře pro státní sociální podporu a
pěstounskou péči

Formuláře, potvrzení, doklady a prohlášení pro dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče. Například:

Žádost o přídavek na dítě
Žádost o porodné
Žádost o rodičovský příspěvek
Žádost o příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna
... další formuláře SSP a PP

Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi

Žádosti a potvrzení k dávkám určeným osobám s nedostatečnými příjmy. Například:

Žádost o příspěvek na živobytí
Žádost o pomoc na úhradu nezbytných nákladů
Žádost o pomoc z důvodu postižení mimořádnou událostí
... další formuláře pro pomoc v hmotné nouzi.

Formuláře sociálních služeb a
dávek osobám se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na péči
Žádost o příspěvek na mobilitu
Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku
Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením
... další formuláře pro osoby se zdravotním postižením

Formuláře pro registr sociálních služeb

Žádost o registraci sociálních služeb.
... další formuláře pro registr sociálních služeb.
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Sekce nám. ministryně pro zaměstnanost ve spolupráci s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky