Integrovaný portál MPSV


EURES > Hledáte zaměstnání v ČR?
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Hledáte zaměstnání v České republice?

Informace pro občany České republiky a cizí státní příslušníky

Volná místa v České republice –  databáze Úřadu práce ČR

Informační zdroje k problematice zaměstnanosti v ČR a EU

Integrovaný systém typových pozic

Průvodce po institucích v ČR - česky

- německy: Wegweiser durch die Institutionen in Tschechien

Informace pro občany ze zemí EU, EHP a Švýcarska

Životní a pracovní podmínky v ČR

Životní a pracovní podmínky v České republice – stručný přehled

- anglicky: Living and Working Conditions in the Czech Republic

- německy: Lebens und Arbeitsbedingungen, Tschechische Republik

- polsky: Warunki życia i pracy, Republika Czeska

Uznávání odborných kvalifikací v ČR – portál Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Databáze regulovaných povolání v ČR

Informace pro občany z nečlenských zemí EU a EHP

Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je stanoveno, že cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohu vykonávat zaměstnání na území České republiky jen tehdy, jestliže jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za tímto účelem (zákon č. 326/1999 Sb.), pokud zákon nestanoví jinak. Všeobecné informace o zaměstnávání občanů z nečlenských zemí EU/EHP jsou k dispozici v angličtině a němčině na Zaměstnávání cizinců (občanů nečlenských států) v ČR.
Důležité jsou i informace pro pobyt cizinců na území České republiky na stránkách Ministerstva vnitra České republiky a informace o zastupitelských úřadech na stránkách Ministerstva zahraničí České republiky.

Cizinci v České republice – informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra o integraci cizinců v ČR

Soubor ke stažení: Životní a pracovní podmínky v ČR
Poslední aktualizace: 3. 2. 2015, Velikost: 1.5 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Living and Working Conditions in the Czech Republic
Poslední aktualizace: 3. 2. 2015, Velikost: 1.5 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Lebens- und Arbeisbedingungen: Tschechische Republik
Poslední aktualizace: 3. 2. 2015, Velikost: 1.5 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Warunki zycia i pracy w Republice Czeskiej
Poslední aktualizace: 3. 2. 2015, Velikost: 1.5 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky