Integrovaný portál MPSV


EURES > Hledáte zaměstnání v EU/EHP? > Potvrzení o zaměstnání
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Potvrzení o zaměstnání

Skončili jste pracovní poměr v České republice a stěhujete se do jiné členské země EU/EHP? Pro účely započítání dob zaměstnání a pojištění v České republice a uznání nároku na dávky v nezaměstnanosti v jiném členském státu se používá evropský formulář U1 (E 301). Tento formulář je potvrzením týkající se dob, které budou brány v úvahu při poskytování dávek v nezaměstnanosti.

Jestliže potřebujete vystavit potvrzení U1 (E 301) z České republiky, stáhněte a vyplňte si žádost ve formátu doc. nebo pdf.

Měli byste vědět, že o zaměstnání a jeho průběhu je třeba mít doklady. Vyplatí se to z několika důvodů. Jedním z nich je nezaměstnanost a váš nárok na dávky v nezaměstnanosti buď v České republice, nebo v jiném členském státu. V České republice není vždy běžné vydávat posudek o pracovní činnosti, avšak zaměstnavatel má tuto povinnost, jestliže o to zaměstnanec požádá.

Jaká potvrzení se obvykle vystavují? Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat vám potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Po ukončení zaměstnání byste také měli dostat evidenční list důchodového pojištění. Dále na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen v odděleném potvrzení uvést údaje o výši průměrného výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Seznam dokladů o zaměstnání v ČR:

- potvrzení o zaměstnání (zápočtový list);
- evidenční list důchodového zabezpečení;
- potvrzení o výši průměrného výdělku a dalších skutečnostech (potvrzuje zaměstnavatel na vaši žádost)
- formulář U1 (E 301) při odchodu z ČR (vystavuje úřad práce na vaši žádost)

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky