Integrovaný portál MPSV


EURES > Odjíždíte pracovat do EU/EHP? > Dokumenty ke stažení > Slovník ČJ, NJ, AJ > Online ČJ - NJ - AJ slovník
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Český výraz Třídit vzestupně Třídit sestupně Německý výraz Třídit vzestupně Třídit sestupně Anglický výraz Třídit vzestupně Třídit sestupně
Centrální úřad pro přidělování studijních míst (reálie) Vergabe von Studienplätzen (m/pl): Zentralstelle für die ..../ Zentralstelle (f) für die Vergabe von Studienplätzen Central Office for the Allocationof Places in Higher Education
Federální zákon o podpoře vzdělávání BaföG (n) (Bundesausbildungs- förderungsgesetz) (n) Federal Law on Support for Education and Training
Komora obchodu a průmyslu Industrie- und Handelskammer (f) Chamber of Industry and Commerce
Ministerstvo práce a sociálních věcí Arbeitsministerium (n) Department of Employment (brit), Department of Labor (am), Ministry of Labour (int)
Ph. D. Promotion (f) / Doktorprüfung (f) / Doktortitel (m) Ph. D.
Sociální zákoník (reálie) Sozialgesetzbuch (n) Social Code
Zákon na podporu zaměstnanosti Arbeitsförderungsgesetz (n) Employment Promotion Act/Law
Zákon o ochraně údajů Datenschutzgesetz (n) Data Protection Act/Law
Zákon o odborném vzdělávání Berufsbildungsgesetz (n) Vocational Training Law, Vocational Training Act
Zákon o spolurozhodování (reálie) Mitbestimmungsgesetz Codetermination Act/Law,
Zákon o zaměstnanecké participaci Mitbestimmungsgesetz Worker Participation Act/Law, Law concerning codetermination for employees
absolvent Absolvent (m), Hochschulabsolvent (m) / Akademiker (m), Hochachulabsolvent (m) graduate, graduate, college graduate (am)
absolvent střední školy Abiturient (m) school leaver qualified to enter higher education,
absolvent vysoké školy, univerzity Akademiker (m) / Hochschulabsolvent (m) (university) graduate,college graduate (am)
absolvent školy Schulabgänger (pl) / Schulabsolventen (pl) school leavers
absolventi Schulabsolventen (pl) / Schulabgänger (pl) Schulentlassene (pl) / Schulabsolventen (pl) school leavers
absolvovat maturitu/ závěrečnou zkoušku Abschlussprüfung (f): eine … machen to take the final examination/one's degree
absolvovat zkoušku, projít u zkoušky Prüfung (f): eine .... bestehen to pass an examination/exam
absolvovat školu Abschlussprüfung (f): eine … machen to graduate (am)
agentura poskytující smluvní pracovní sílu Leiharbeitsunternehmen (n) / Leiharbeitsfirma (f) / temporary employment agency,
agentura zabývající se zprostředkováním pracovníků na dobu určitou Verleiher (m) (von Arbeitskräften) / temporary employment business,
akademické vzdělání Titel (m)/Grad (m): akademischer .... academic qualification,
akademický wissenschaftlich academic
akciová společnost Aktiengesellschaft (f) public [limited] company (brit),company limited by shares (brit),joint-stock company (brit),stock corporation (am)
aktiva, kapitál Vermögen (n) assets
ambice, cíl kariéry Berufswunsch (m) career aspiration
aranžér výkladních skříní Dekorateur (m), Schauwerbegestalter (m) window dresser, display assistant
asociace zaměstnavatelů Arbeitgeberverband (m) / employers' association,
autoelektrikář Kraftfahrzeugelektriker (m) motor-vehicle electricien
automechanik Autoschlosser (m), Kraftfahrzeugmechaniker (m) (car) mechanic, automotive mechanic,motor vehicle mechanic
autorizace Befugnis (f) authorization
avizované/ registrované pracovní příležitosti offene Stellen (fpl): gemeldete ... vacancies notified/ registered
bankovní převod Banküberweisung (f) bank transfer
bankovní účet Bankkonto (n) / Konto (n) / Bankkonto (n) bank account, account
bankovní úředník, pracovník Bankangestellter (m) bank clerk,banking personnel
bankrotovat Pleite (f)/ Konkurs (m): ……. machen to go bankrupt
bez práce ohne Arbeit (f) / arbeitslos out of work
bez zaměstnání ohne Beschäftigung (f) / arbeitslos out of work
bez ztráty odměny Weiterzahlung (f): unter .... des Lohnes without loss of remuneration
bezdomovec Personen (fpl) ohne festen Wohnsitz homeless (person)
bezhotovostní, nepeněžní bargeldlos, unbar / bargeldlos non-cash, cashless
bezpečnost na pracovišti Sicherheit (f) am Arbeitsplatz safety at the workplace, workplace safety
bezpečnost práce Sicherheit (f) des Arbeitsplatzes / Sicherheit (f) am Arbeitsplatz occupational safety, safety at work, job safety, job security
bezpečnost v zaměstnání Arbeitsplatzsicherheit (f) security of employment
bezpečné zaměstnání sicherer Arbeitsplatz (m) secure job
bezúročná půjčka zinsloses Darlehen (n) interest-free loan
bohatství Vermögen (n) wealth
bojovat s nezaměstnaností Arbeitslosigkeit (f) bekämpfen/ bekämpfen: Arbeitslosigkeit (f) .... to combat unemployment, to reduce unemployment
brigáda Ferienarbeit (f) vacation job, vacation work
brusič Schleifer (m) grinder
bytová nouze/ tíseň, nedostatek bytů Wohnungsmangel (m) housing shortage
bytový trh, trh bytů Wohnungsmarkt (m) housing market
běžná místní mzda ortsüblicher Lohn (m) usual wage rate for the area
běžná pracovní doba Arbeitszeit (f): tarifliche ..... standard working hours
běžná sazba Normallohn (m) / üblicher Lohn (m) standard rate
běžná statistika Verlaufsstatistik (f) flow statistics
běžný bankovní úředník Bankkaufmann (m) bank clerk,general bank clerk
být oprávněn k pobírání dávek leistungsberechtigt / anspruchsberechtigt sein to be entitled to benefit
být oprávněný berechtigt sein / Anspruch (m) haben / to be eligible [for],
být oprávněný žádat o příspěvek/dávky anspruchsberechtigt sein to be entitled to [claim] benefit
být oprávněný, mít nárok anspruchsberechtigt sein to be entitled to,
být postižen nezaměstnaností betroffen sein: von Arbeitslosigkeit ……. to be affected by unemployment
být zasažen nezaměstnaností Arbeitslosigkeit (f): von....... betroffen sein betroffen sein: von Arbeitslosigkeit ……. to be hit/affected by unemployment
být způsobilý k práci erwerbsfähig / arbeitsfähig capable of work, fit for work
certifikát, osvědčení/ vysvědčení Bescheinigung (f ) (amtliche) / Schein (m) / Urkunde (f) /Zeugnis (n) certificate
cestovné Reisekosten (pl) travelling expenses, travel expenses
cestovní výdaje Reisekosten (pl) travel costs,
chemický pracovník Chemiearbeiter (m) chemical worker
chemik Chemiker (m) chemist
chování mobility pracovních sil Mobilitätsverhalten (n) mobility behaviour
chráněná dílna beschützende Werkstatt (f) / Werkstatt (f) für Behinderte sheltered workshop
chráněná práce, chráněné zaměstnání Beschäftigung: geschützte Beschäftigung (f) sheltered employment
chudý, v nouzi bedürftig needy, in need
cifra Zahl (f) / Anzahl (f) figure
cizinec Ausländer (m) alien, foreigner
cyklická nezaměstnanost Arbeitslosigkeit (f): konjunkturelle ..../ konjunkturelle Arbeitslosigkeit (f) cyclical unemployment
cílová skupina Zielgruppe (f) target group, priority group
další vzdělávání Fortbildung (f) (berufliche) / Weiterbildung (f) / Fortbildung (f) further training, continuing training (berufliche Weiterbildung)
data, informace Angaben (fpl) / Daten (pl) data, information
databáze, databanka Datenbank (f) databank, database
datum narození Geburtsdatum (n) date of birth,
daň z příjmů Einkommenssteuer (f) income tax
daňová karta (doklad pro výpočet daně ze mzdy), mzdový list Lohnsteuerkarte (f) tax card
daňová třída Steuerklasse (f) / Steuergruppe (f) tax schedule/bracket (am)
daňová třída z hlediska mezd Lohnsteuerklasse (f) wage tax class
daňové přiznání Einkommenssteuererklärung (f), Steuererklärung (f) income tax return, tax return
daňové úlevy, úleva na daních, část příjmu nepodléhající dani Befreiung (f) von der Steuer tax relief
daňový výměr, stanovení daní Steuerbescheid (m) tax assessment
daňový únik, neplacení daní Steuerhinterziehung (f) tax evasion
dceřinná společnost, přidružená společnost, firma, kterou vlastní mateřská společnost Tochtergesellschaft (f) subsidiary company
deficit, nedokonalost Mangel (m) / Knappheit (f) deficiency
degradování, zařazení do nižší platové třídy Herabstufung (f) downgrading
den splatnosti Zähltag (m) day of the count
denní studium Ganztagsschule (f) all-day school, full-time school
denní studium/vzdělávání Vollzeitunterricht (m) / Ganztagsunterricht (m) full-time education/training full-day education
diplom Abgangszeugnis (n) / Abschlusszeugnis (n)/ Diplom (n) diploma (am)
disbalance Unausgewogenheit (f) disequilibrium, mismatch, operative (in industry)
disciplíny (vyučované) Unterrichtsfächer (npl) disciplines [taught/studied]
diskriminace Benachteiligung (f) discrimination
dlaždič, obkladač Fliesenleger (m) floor and wall tiler
dlohodobě langfristig / auf lange Sicht (f) in the long run,
dlohodobě nezaměstnané osoby langfristig Arbeitslose (pl) / Langzeitarbeitslose (pl) long-term unemployed (persons)
dlouhodobé firemní vzdělávání innerbetriebliche Weiterbildung (f) in-company continuing training
dlouhodobě nezaměstnaný Arbeitslose (pl): Langzeitarbeitslose (pl) dauerarbeitslos long-term unemployed (persons)
dlouhodobý langfristig / auf lange Sicht (f) long-term, long-run,
doba trvání zaměstnání/služby Beschäftigungsdauer (f) length of employment/service
doba nepřítomnosti, nepřítomnost v zaměstnání Fehlzeiten (fpl) working time/hours lost
doba nutná pro zaměstnance, aby se seznámili s prací Einarbeitungszeit (f) time necessary for a worker to familiarize herself/himself with a job, settling-in period
doba platnosti nabídky pracovního místa Laufzeit (f) der offenen Stellen duration of vacancy
doba trvání studia Studiendauer (f) / Studienzeit (f) length of study
doba trvání zaměstnání/služby Dauer (f) der Beschäftigung / duration of employment/service,
doba v nezaměstnanosti Arbeitslosigkeit (f): Dauer der .... duration of unemployment,
doba, na kterou je odebrána podpora Sperrzeit (f) period of disqualification from (receiving) benefit, period of suspension of benefit
doba, na kterou je pozastaveno pobírání dávek Sperrzeit (f) period of exclusion from benefit,
doba, po kterou oprávněná osoba pobírá dávky v nezaměstnanosti Leistungsbezug (m) (im Sinne der Dauer) bei Arbeitslosigkeit period for which a claimant receivesunemployment benefit(s), duration of unemployment benefit(s)
doba/délka nezaměstnanosti Dauer (f) der Arbeitslosigkeit duration/length/spell of unemployment
dobrovolná dávka Sachleistung (f) benefit in kind,
dobře placený gut-bezahlt well-paid
dodatek, dodatečnost Zusätzlichkeit (f) additionality, incrementality (am)
dodatečná konzultace Stützunterricht (m) / Förderunterricht (m) additional tuition
dodatečně naúčtovat nachberechnen to make a supplementary charge
dodávání pracovních sil Angebot (n) an Arbeit(skräften) labour supply,
dohoda Einvernehmen (n) agreement
dohoda o mzdách Tarifvereinbarung (f) / Tarifvertrag (m) wage agreement, wage settlement
doklad Beleg (m) document, receipt
doklad, poukázka Quittung (f) voucher
doktorát Promotion (f) / Doktorprüfung (f) / Doktortitel (m) doctorate,
dokument Bescheinigung (f) (amtliche) /Schein (m) Zeugnis (n) / document
dokázat belegen (beweisen) to proof
dolní hranice Untergrenze (f) lower limit,
domácký pracovník Heimarbeiter (m) outworker
domácí dělník Heimarbeiter (m) home worker,
domácí dělník (vs. zahraniční dělník) inländischer Arbeitnehmer (m) domestic worker,
domácí populace Wohnbevölkerung (f) resident population, home population (brit)
domácí práce Heimarbeit (f) home-work,
domácí trh Inlandsmarkt (m) / Binnenmarkt (m) domestic market, home market,
dopad nezaměstnanosti Betroffenheit (f) von Arbeitslosigkeit incidence of unemployment
doplatek dlužné částky rückständiges Gehalt (f), Lohn/Gehalt retrospective pay
doplňková zkouška Zusatzprüfung (f) / Ergänzungsprüfung (f) supplementary examination
doplňkové vyučování Ergänzungsunterricht (m) additional tuition
doporučující dopis Empfehlungsschreiben (n) letter of recommendation,
dosah (z.B. eines Gesetzes) coverage
dosavadní praxe beruflicher Werdegang (m) work history,
dosažené vzdělání, ukončení vzdělávání 2) vysvědčení o ukončení studia (výuční list, maturitní vysvědčení) Bildungsabschluss (m) 1) educational attainment, educational achievement,educational level 2) [leaving] certificate,
dostat odchodné Pension (f) /Altersruhegeld (n) beziehen to draw retirement benefits
dostat se do úpadku Pleite (f)/ Konkurs (m): ……. machen to go to the wall,
dostatečný důvod triftiger Grund (m) good reason
dostupnost Erreichbarkeit (f) / Verfügbarkeit (f) availibility
dostupný erreichbar / verfügbar available
dostupný, práceschopný verfügbar (für eine Beschäftigung) available (for employment)
dotace Zuwendung (f) donation
dotazník Fragebogen (m) questionnaire
dotování, podpora Bewilligung (f) granting
doučování Stützunterricht (m) / Förderunterricht (m) remedial education, remedial teaching/tuition,
dovednosti Qualifikation (f) skills,
dovednostní předpoklady Qualifikationsbedarf (m) / Fachkräftebedarf (m) skill needs
dovolená Freistellung (f)/ Urlaub (m) leave of absence, holidays (pl), vacation (am)
dočasná práce, brigáda, na dobu určitou Arbeit (f): Zeitarbeit (f) temporary employment/job/work
dočasná práce/ práce na dobu určitou (zprostředkovaná pracovní agenturou) Leiharbeit (f) / Arbeitnehmerüberlassung (f) / Zeitarbeit (f) temporary work (via employmentagencies/businesses),temporary employment,
dočasné volno/vysazení z práce vorübergehende Entlassung (f) temporary layoff
dočasné zaměstnání Beschäftigung) temporary job/work
dočasně odebrat (nárok), prohlásit nezpůsobilým sperren (Zahlungen/Leistungen) to disqualify
dočasně zastavit sperren (Zahlungen/Leistungen) to suspend temporarily,
dočasní pracovníci Zeitarbeitskräfte (fpl) / Zeitpersonal (n) temporary workers
druh práce Tätigkeit (f): Art (f) der ....... kind/type of work, kind/type of job,
druh činnosti Tätigkeit (f): Art (f) der ....... kind/type of activity,
druhé obydlí Zweitwohnung (f) second home
druhý stupeň střední školy Gymnasium (n) upper secondary school,
druhý stupeň středního vzdělávání Sekundarbereich II (m) / Sekundarstufe II (f) / Oberstufe (f) upper secondary education/schooling,the second stage of secondary education/schooling, stage II secondary education/schooling
druhý stupeň středoškolského vzdělávání Oberstufe (f) / Sekundarstufe II (f) the second stage of secondary education/schooling, stage II secondary education/schooling
držitel maturitního vysvědčení Abiturient (m) person holding an upper secondary leaving certificate,
držitel titulu, diplomu Absolvent (m) diploma/ degree holder/recipient,
duální systém profesní přípravy duales System (n) der beruflichen Ausbildung / duales Berufsausbildungssystem (n) "dual system" of (initial) vocationaleducation and training
dvojí zdanění Doppelbesteuerung (f) double taxation
dálkové studium na univerzitě (studium probíhá pomocí korespondenčních cvičení) Fernuniversität (f) Open University (brit)
dálkové studium/vzdělávání Teilzeitunterricht (m) part-time education
dát (komu) výpověď propustit, vyhodit 2) odejít (z práce) podat výpověď 3)dát výpověď kündigen (1) (employer):to dismiss, to lay offto discharge, to fire (am) (2) (worker):to quit, to hand in one's notice, to hand in one's resignation, to resign (3) (either): to give notice
dávka v nezaměstnanosti Arbeitslosengeld (n),Arbeitslosenunterstützung (f) unemployment benefit, dole (brit – coll.), unemployment compensation (am)
dávky na výživu Unterhaltsgeld (n) (bei Maßnahmen) maintenance/subsistence allowance
dávky sociální péče Sozialhilfe (f), Sozialleistungen (fpl) (allgemein) public welfare benefit (am), welfare [benefit] (am)
délka nezaměstnanosti Arbeitslosigkeit (f): Dauer der .... length of unemployment, spell of unemployment
délka období oprávnění k dávkám Dauer (f) des Anspruchs (auf Leistungen) / Anspruchsdauer (f) duration of benefit entitlement
délka období, kdy jsou dávky pobírány Dauer (f) des Leistungsbezugs duration of benefit, period for which benefit is drawn
délka pobytu Aufenthaltsdauer (f) duration/length of stay
délka produktivního věku Lebensarbeitszeit (f) the number of years people work, working life
délka studia Studiendauer (f) / Studienzeit (f) duration of study, length of study
délka trvání zaměstnání/služby Beschäftigungsdauer (f) duration of employment/service , length of employment/service
délka školení/vzdělávání Ausbildungsdauer (f) / Ausbildungszeit (f) duration of training ( education), length of training ( education)
dělnický pracovník Arbeiter (m) (blue-)collar worker: qualifizierter Arbeiter
dělníci Arbeitnehmer (pl) workers,labour (im volkswirtschaftlichen Sinn als Sammelbegriff für die Arbeitnehmer)
dělník Arbeiter (m) labourer: Arbeiter, der mit der Hand arbeitet und eine Tätigkeit verrichtet, die eine Qualifika- tion erfordert, aber häufig schwere Arbeit bedeutet worker: Arbeiter, der mit der Hand arbeitet, wozu aber häufig eine gewisse Fertigkeit/Quali- fikation nötig sein kann
dělník pracující u montážní linky Fließbandarbeiter (m) assembly-line worker
dělník v továrně Fabrikarbeiter (m) factory worker
dílčí částka Teilbetrag (m) partial amount
dítě školou povinné Schüler (m) / Schülerin (f) schoolchild,
důchod pro pozůstalé Rente (f), hier: Hinterbliebenenrente (f) survivor's pension
důchod, penze Pension (f) / Rente (f) / Ruhegehalt (n) pension,retirement pay (am)
důchodce ( důchodci) Bezieher (m) von Altersruhegeld / Rentner (m)/ Pensionär (m)/ Ruhegehaltsempfänger (m) (Ruheständler (m)) retired person, retiree (am), pensioner, (retired persons)
důchodový věk pensionsfähiges Alter (n) Ruhestandsalter (n) / Rentenalter (n) pensionable age, retirement age,
důkaz, evidence Beleg (m) - Beweis proof, evidence
ekonomicky aktivní populace, populace v produktivním věku erwerbstätige Bevölkerung (f) / economically active population,
ekonomická věda Volkswirtschaftslehre (f) economic science
ekonomický, hospodářský wirtschaftlich economic (im Sinne von volkswirtschaftlich),
ekonomie, ekonomika Wirtschaftswissenschaften (fpl) / economics (sing),
elektrikář Elektriker (m) electrical worker,electrician
elektro-dělník Elektroniker (m) electronic worker
elektro-inženýr Elekroingenieur (m) electrical engineer
emigrace Abwanderung (f) out-migration,emigration
etika práce, pracovní morálka Arbeitsmoral (f) work ethic
existenční minimum Existenzminimum (n) subsistence level, minimum acceptable standard of living,
expert Fachmann (m) / Fachfrau (f) expert,
externí spolupracovník freier Mitarbeiter (m) contract worker,
externí školení, vzdělávání Berufsausbildung (f): außerbetriebliche ........ external training,
federální (celonárodní) služby zaměstnanosti, federální pracovní agentura Bundesanstalt (f) für Arbeit (BA) Federal Employment Service(s), Federal Employment/Labor Agency(am)
federální úřad práce Bundesanstalt (f) für Arbeit (BA) Federal Labour Office (int),
finanční pomoc Beihilfe (f) financial aid
finanční příspěvek v době nepříznivých povětrnostních podmínek Schlechtwettergeld (n) bad-weather allowance, bad-weather pay, bad-weather money
finanční výpomoc při stěhování Umzugsbeihilfe (f) removal allowance, moving allowance
firemní vzdělávání/školení innerbetriebliche (Berufs-)Ausbildung (f) in-firm training, industrial training,
firemní školení im Betrieb / betriebliche Berufsausbildung (f) in-firm training,
firma Unternehmen (n) / Unternehmung (f) firm,
firma poskytující smluvní pracovní sílu Leiharbeitsunternehmen (n) / Leiharbeitsfirma (f) / Zeitarbeitsunternehmen (n) / Zeitarbeitsfirma (f) temporary employment agency, temporary employment business,
firma zapůjčující zaměstnance na určitou dobu Verleiher (m) (von Arbeitskräften) temporary help service (am)
flexibilita Flexibilität (f) (berufliche) (occupational) flexibility
fluktuace pracovních sil, Fluktuation (f) / Arbeitsplatzwechsel (m) labour turnover,
fondy povinného zdravotního pojištění gesetzliche Krankenversicherung (f) compulsory health/sickness insurance funds,
formulář Formular (n) form
formulář žádosti Antragsformular (n) / Bewerbungsbogen (m) /Einstellungsfragebogen (m) /Bewerbungsformular (n) / Personalbogen (m) / Personalakte (f) application form
frikční nezaměstnanost Arbeitslosigkeit (f): friktionelle.... frictional unemployment
gymnazista, student gymnázia, střední školy Gymnasiast (m) academic (secondary) school pupil
gymnázium Gymnasium (n) academic secondary school,
hladina dávek Beitragshöhe (f) contribution level,
hlavní obor studia Haupt(studien)fach (n) / Hauptstudienrichtung (f) / Studienrichtung (f) / Studeinfach (n) major field of study, field of study, branch of study
hlavní škola, střední škola nižšího stupně Hauptschule (f) lower secondary school
hledající práci (osoba) arbeitsuchend job-seeking,
hledat práci, zaměstnání Arbeit (f) suchen / Beschäftigung (f) suchen to seek work,to look for work,to look for a job,to seek a job, to seek employment
hledání práce Arbeitssuche (f) / Stellensuche (f) job-search, job-seeking, work seeking
hledání práce služba zaměstnanosti, hledání pracovního místa pro někoho hledání vhodných kandidátů na konkrétní pracovní místa (srovnávání nabídky pracovních sil a nabídky pracovních míst) Stellensuche (f) / Arbeitssuche (f) Stellenvermittlung (f) / Arbeitsvermittlung (f) job-search, job-seeking, employment market 1) (organisation): employment service, placing service 2) (activity): (job) placing, (job) placement 3) (filled vacancy): placing, placement, 4) (comparing vacancies and jobseekers): matching
hledání vhodných kandidátů na volná pracovní místa Abgleich (m) von Arbeitsuchenden mit matching of jobseekers and vacancies,
hmotná aktiva, hmotný majetek Sachvermögen (n) / materielle Vermögenswerte (mpl) tangible assets
hodinová mzda, hodinový výdělek Stundenverdienste (mpl) hourly earnings
hodiny Schulunterricht (m) classes (pl),
hodnocení Note (f): Schul ..... grade (am)
hornictví, báňský průmysl Bergbauindustrie (f), -wirtschaft (f) mining
horní mez pro získání sociálního příspěvku Beitragsbemessungsgrenze (f) contribution assessment ceiling
horník, havíř Bergmann (m) miner, coal worker, pitman
hospodárný wirtschaftlich economical
hospodář Kassierer (m) purser
hotovost Bargeld (n) cash
hotovostní platba Bar(geld)zahlung (f) cash payment, payment in cash
hranice chudoby Armutsgrenze (f) / Existenzminimum (n) poverty line (am) / level (am),poverty level (am)
hromadné propouštění, okamžité propouštění (bez výpovědní lhůty), ukončení pracovního poměru bez výpovědi Kündigung (f): fristlose/außerordentliche ....., Massenentlassung (f), / fristlose Kündigung (f) / außerordentliche summary dismissal (employer), dismissal without notice (employer), termination without notice, mass dismissal, collective dismissal, collective redundancies
hrubá mzda Bruttolohn (m) gross wage
hrubý brutto gross
hrubý plat, hrubá mzda Bruttogehalt (n) / Bruttovergütung gross salary/pay
humanitní obory Geisteswissenschaften (fpl) humanities
hůře placená práce Niedriglohnarbeitsplatz (m) low-wage job
hůře placený schlecht-bezahlt badly paidpoorly paid,
imigranti německého původu Aussiedler (pl) immigrants of German origin,
informatik Informatiker (m) information scientist,computer scientist
informační centrum o povoláních Berufsinformationszentrum (n) (BIZ) careers information centre
inspekce Gewerbeaufsichtsamt (n) labour inspectorate/inspection office
instalatér Klempner (m) plumber
instalatér plynu a instalatér vody Installateur (m) und Klempner (m) gas-fitter and plumber
instalatér vody a plynu Klempner (m) und Installateur (m) gas-fitter and plumber
instituce .... vzdělávání Bildungseinrichtung (f) / Bildungsstätte (f) institution of (...) education,
instituce/podniky zajišťující školení Betriebe (mpl): ausbildungsfähige .... firms/establishments capable of providing training
instruktor, učitel Ausbilder (m) instructor
integrovaná škola Gesamtschule (f) comprehensive school, comprehensive (brit)
invalidita (v důsledku dlouhé nemoci nebo tělesného handicapu) Invalidität (f) / Erwerbsunfähigkeit (f) invalidity (due to long-term illness or physical handicaps),
invalidní arbeitsunfähig / erwerbsunfähig disabled (invalid)
invalidní důchod Erwerbsunfähigkeitsrente (f) invalidity pension, disability pension
investiční příspěvek Investitionszulage (f) investment allowance,subsidy
inzerát na práci Stellenangebot (n) job advertisement
inzerát nabízející práci Stellenausschreibung (f) job advertisement
inženýr Ingenieur (m) / Techniker (m) engineer
jednotkové mzdové náklady Lohnstückkosten (pl) unit labour cost[s]
jednotná věková skupina Altersjahrgang (m) one-year age group,age cohort
jednotná/ paušální platba Pauschalbetrag (m) flat-rate payment,
jmění Vermögen (n) fortune
karenční doba Wartezeit (f) waiting period
karierní růst beruflicher Aufstieg (m) career progression, occupational advancement, professional advancement, career development
kariéra Tätigkeit (f): berufliche .... / Berufstätigkeit (f) career
kariéristka Karrierefrau (f) career woman
kariérní postup, povýšení beruflicher Aufstieg (m) / Berufsaufstieg (m) career advancement/progression,
kariérní žebříček Karriereleiter (f) job ladder
katalogový list, informační karta v kartotéce Karteikarte (f) record/index card,
klient Kunde (m) / Auftraggeber (m) client, customer
klíčové dovednosti Schlüsselqualifikation (f) key skills, core skills
kolega Arbeitskollege (m) / Berufskollege (m) co-worker, colleague
kolektivně dohodnutá pracovní doba Arbeitszeit (f): tarifliche ..... collectively agreed working time/hours/week,
kolektivně smluvená pracovní doba tarifliche Arbeitszeit (f) collectively agreed working time/hours/week,
kolektivní smlouva Tarifvertrag (m) / Tarifabkommen (n) / Tarifabschluss (m) / Tarifvereinbarung (f) collective agreement,wage agreement, wage settlement
komora zahraničního obchodu Außenhandelskammer (f) chamber of foreign trade
kompetence Qualifikation (f), Zuständigkeitsbereich (m) competence,
kompetence, příslušnost (soudu) Zuständigkeit (f) competence,
koncern Konzern (m) / Trust (m) group,
konec náboru Anwerbestop (m) recruitment ban
konec pracovního poměru Beendigung (f) des Arbeitsverhältnisses cessation of employment,
konečná známka Endnote (f) final mark
konečný termín pro podávání žádostí Bewerbungsfrist (f) deadline for (the receipt/submission of) applications
konkurenceschopnost, schopnost soutěže Wettbewerbsfähigkeit (f) competitiveness
konkurenceschopný, tržní, prodejný marktfähig marketable
konkurenčněschopný, schopný soutěže wettbewerbsfähig competitive
konstruktér karosérií Karosseriebauer (m) bodymaker
kontaktní osoba Ansprechpartner (m) contact person
kontrola záznamů Akteneinsicht (f) inspection of records
konzultace Unterricht (m): Unterweisung (f) tuition
korespondenční kurz Fernlehrgang (m) correspondence course
kovodělník Metallarbeiter (m) metalworker
kovodělný průmysl metallverarbeitende Industrie (f) / metallverarbeitendes Gewerbe (n) metalworking industry
kovář Schmied (m) blacksmith
krejčí Schneider (m) tailor
kritéria/podmínky pro získání nároku Anspruchsvoraussetzungen (fpl) qualifying conditions,eligibility criteria, conditions of entitlement, conditions for eligibility
kromě vlastní práce berufsbegleitend in addition to one's job
krátkodobé zaměstnání, částečná zaměstnanost Teilarbeitsloser (m) / Kurzarbeiter (m) partially unemployed (person)
krátkodobý kurzfristig / befristet / auf kurze Sicht (f) short-term, short-run
kuchař Koch (m), Köchin (f) cook
kupující Einkäufer (m) buyer,purchaser
kurikulum, osnovy, obsah výuky Bildungsinhalt (m) [content of educational] curricula, content of education
kurz Lehrgang (m) / Kurs (m) course
kurz prohlubujícího vzdělávání Fortbildungskurs (m) course of (further/post-initial) training, (further/post-initial) training course
kurz, školení Kurs (m) / Lehrgang (m) course
kvalifikace berufliche (Aus-)Bildung (f), Bildungsabschluss (m) educational qualification, qualification
kvalifikace pro povolání beruflicher Abschluss (m) / Berufsabschluss (m) vocational qualification, professional qualification, vocational certification
kvalifikační test Eignungstest (m) / Eignungsprüfung (f) aptitude test
kvalifikovaní zaměstnanci Fachkräfte (fpl) qualified employees
kvalifikovaní/ vyučení řemeslníci, dělníci Facharbeiter (m) skilled worker/craftsman
kvalifikovaný kovodělník Metallfacharbeiter (m) skilled metalworker
kvalifikovaný pracovník Arbeiter (m): Facharbeiter (m) skilled worker,
kód banky Bankleitzahl (f) bank code,identification number
lekce, hodiny Unterricht (m): Schulunterricht (m) lessons (pl), classes (pl), teaching
lepič tapet Tapezierer (m) decorator,
lidé s tělesným postižením Behinderte (pl): körperlich ........ /Körperbehindete (pl) people with physical disabilities,physically disabled [people],physically handicapped [people/persons]
lídr, vedoucí Chef (m) leader,
maloobchod Einzelhandel (m) retail trade
maloobchodník Einzelhandelskaufmann (m), Einzelhändler (m) retailer,
malé a střední podniky kleine und mittlere Unternehmen (npl) (KMU) small and medium-sized undertakings (SMU)/ enterprises (SME)/ businesses
malé podniky Kleinbetrieb (m) small firm, small business, small establishment, small-scale industry
malíř pokojů Maler (m) (house) painter
management Unternehmensführung (f) / management,
management, vedení Unternehmensleitung (f) / Geschäftsleitung (f) / Geschäftsführung (f) management, entrepreneurship
management, vedení - soukromé podnikání Geschäftsführung (f) / Geschäftsleitung (f)/ Führungskraft (f) / leitender Angestellter (m)/ Vorgesetzter (m) / Leiter (m) management,
manifestační opuštění Streik (m) walkout
manufaktury a těžební průmysl manufacturing and extractive industry/industries,
manuální pracovníci a zaměstnanci se stálým platem Arbeitnehmer (pl) / abhängig Beschäftigte (pl) manual workers and salaried employees,
manuální pracovníci, zaměstnanci se stálým platem, osoby v závislém pracovním poměru Arbeitnehmer (pl) manual workers and salaried employees, persons in dependent employment,
mateřská dovolená Mutterschaftsurlaub (m), Schwangerschaftsurlaub (m) maternity leave
mateřská organizace Muttergesellschaft (f) parent firm
mateřská společnost Muttergesellschaft (f) parent company,
mateřská škola Kindergarten (m), Kindertagesstätte (f) / Schulkindergarten (m) / Vorschule (f) nursery school, kindergarten, day nursery,daycare facility for children
mateřská škola přidružená k základní škole Schulkindergarten (m) / Vorschule (f) nursery section (attached to primary school), kindergarten (am)
maturita na střední škole Abitur (n) upper secondary school examination
maturita, závěrečná zkouška, státní zkouška Abschlussprüfung (f) final examination
maturitní vysvědčení Abgangszeugnis (n) / Abschlusszeugnis (n)/ Abitur (n) upper secondary leaving certificate [giving access to higher education],diploma (am)
mechanik Maschinenschlosser (m) fitter,
mentálně handicapovaní geistig Behinderte (pl) mentally disabled [people/persons], mentally handicapped [people/persons]
mentálně postižení lidé Behinderte (pl): geistig Behinderte (pl) people with mental disabilities, mentally disabled [people/persons], mentally handicapped [people/persons]
mezinárodní zwischenstaatlich / international cross-country, cross-national,international, inter-country,
mezipodnikové vzdělávání überbetriebliche Ausbildung (f) inter-company training, inter-industry training
mezistátní zwischenstaatlich / international interstate
mezivládní zwischenstaatlich / international intergovernmental,
mezní daňová sazba Spitzensteuersatz (m) / Grenzsteuersatz (m) (top) marginal rate of tax
migrace pracovních sil Wanderung (f): Arbeitskräftewanderung (f) labour migration,
migrační pohyb Wanderungsbewegung (f) migratory movement, migration movement
migrující pracovník Wanderarbeitnehmer (m) / ausländischer Arbeitnehmer (m) migrant worker(s)
mikroelektronika Mikroelektronik (f) microelectronics
mimopodnikové školení Berufsausbildung (f): außerbetriebliche ........ extra-company training
minimální hodinová mzda (ujednaná s odbory) Lohn (m): Tariflohn (m) union rate (brit, coll.)
minimální hranice Untergrenze (f) minimum level
minimální mzda Mindestlohn (m) minimum wage, wage floor
minimální věková hranice Mindestalter (n) minimum age
mininální kvalifikační podmínky Mindestanspruchsvoraussetzungen (fpl) minimum qualifying conditions
mistr Meister (m): Handwerks ..... master craftsman, qualified tradesman
mistrovská škola Meisterfachschule (f) / Meisterschule (f) master craftsmen's college
mistrovský list/ diplom Meisterbrief (m) craftsman's diploma
mladiství Jugendliche (pl) the young, young people, teenagers (am)
mobilita povolání Mobilität (f): berufliche ... occupational mobility
mobilita pracovních sil Mobilität (f) der Arbeitnehmer, Arbeitskräfte mobility of labour
mobilita v rámci regionu Mobilität (f): regionale Mobilität (f) regional mobility
monitorování trhu práce Arbeitsmarktbeobachtung (f) labour market monitoring
monopol na zprostředkování práce Vermittlungsmonopol (n) exclusive right to place workers in jobs, placing monopoly
montážní linka, běžící pás Fließband (n) / Montageband (n) assembly-line
montér Monteur (m)/ Maschinenschlosser (m) mechanic,mechanical fitter, fitter, assembler
motivace k práci Arbeitsmotivation (f) motivation to work
motivační opatření Fördermaßnahme (f) incentive measure
možnosti povýšení Beförderungschance (f) /Beförderungsmöglichkeit (f) chances/opportunity for promotion
mrtvá váha (počet uchazečů, kteří nechtějí nebo nemohou dané zaměstnání přijmout) 2)nabalovací efekt, (při udělování subvencí, obdrží tyto i jiné subjekty, které by je nepotřebovaly) Mitnahmeeffekt (m) deadweight, 2)deadweight effect
mzda Lohn (m) wage(s),
mzdové náklady Lohnkosten (pl) wage costs,
mzdové oddělení Leistungsabteilung (f) (benefit) payments department,
mzdové rozdíly (při podobné práci) Lohnunterschiede (mpl) / Lohngefälle (n) wage differential(s), differential(s)
mzdové vyrovnání Lohnausgleich (m) compensatory increases in wage rates, compensatory wage increases,wage increases to compensate for ...
mzdové výdaje Lohnkosten (pl) wage expenditure
mzdový doklad Lohnbeleg (m) pay statement,
mzdový nárok
mzdový rozdíl (např. mezi regiony) Gehaltsgefälle (n) / Gehaltsunterschiede (mpl) salary differential(s)
mzdový účet Gehaltskonto (n) salary account
mzdový účetní Lohnbuchhalter (m) payroll clerk/officer
městská správa, město (samostatný správní celek), městský úřad, magistrát Stadtverwaltung (f) municipality
městský städtisch urban
městský obvod/okres Gemeinde (f) urban/rural district, municipality
míra umístění Einschaltungsgrad (m) placement rate
míra úspěchu Erfolgsquote (f) success rate, rate of success
místně obvyklá mzda ortsüblicher Lohn (m) going rate,
místní dělník inländischer Arbeitnehmer (m) national worker,native worker
místní mzdová sazba ortsüblicher Lohn (m) local wage rate,
místní/ územní samospráva Kommunalverwaltung (f) local government
místo (podnikání), lokalita, adresa Standort (m) location
místo na vysoké škole Studienplatz (m) place in higher education, university place
místo narození Geburtsort (m) birthplace, place of birth
místo platby (např. banka) Zahlstelle (f) payments office
místo práce, pracoviště Arbeitsstelle (f) / Arbeitsplatz (m) 4) workplace (where work is done)
místo trvalého bydliště Wohnort (m) place of residence
místo učení/ školení Ausbildungsplatz (m) / Lehrstelle (f) training place, apprenticeship [place], traineeship
místo učňovského výcviku Berufsausbildungsplatz (m) / Lehrstelle (f) traineeship
místo výuky Lehrstelle (f) / berufliche Ausbildungsstelle (f) traineeship
místo školení beruflicher Ausbildungsplatz (m) / training place,
mít kvalifikaci na berechtigt sein to qualify [for]
mít nárok na dávku sociální pomoci berechtigt: sozialhilfeberechtigt eligible for social assistance benefit (general),
mít nárok na dávky unterstützungsberechtigt / leistungsberechtigt eligible for benefit(s)
mít nárok na pobírání dávek Anspruchsvoraussetzungen (fpl) erfüllen / to be eligible for benefit,
mít nárok na podporu příjmu berechtigt: sozialhilfeberechtigt eligible for income support (brit),
mít nárok na sociální péči berechtigt: sozialhilfeberechtigt eligible for welfare (am) (welfare benefits, social assistance),entitled to welfare (welfare benefits, social assistance)
mít nárok, být oprávněný Anspruch (m) haben/ to be eligible [for],
mít právo na pobírání dávek leistungsberechtigt / anspruchsberechtigt sein to be eligible for benefit,
mít právo, nárok anspruchsberechtigt sein/ to be entitled to,
mít zkrácenou pracovní dobu kurzarbeiten / Kurzarbeit (f) leisten to be on short time
nabrat einstellen to recruit,
nabídka převyšující poptávku pracovních sil Überschuss (m) an Arbeitskräften excess supply of labour, excess supply of manpower,
nabídka volného pracovního místa Stellenangebot (n) vacancy,
nadbytek pracovních sil Überschuss (m) an Arbeitskräften oversupply of labour, oversupply of manpower
nadnárodní firma, korporace, podnik, společnost multinationales Unternehmen (n) / multinationaler Konzern (m) multinational firm, multinational undertaking, transnational enterprise, multinational company,
nadnárodní sdružení multinationaler Konzern (m) transnational corporation,
nadstav, propouštění Entlassung (f) redundancy,
naděje na umístění Vermittlungsaussichten (fpl) placement prospects, placing prospects
naděje na úspěch, šance na úspěch Erfolgsaussichten (fpl) chances of success
nahlásit se na úřadu práce to sign on
najmout einstellen to hire,
najímat pracovníky verleihen: Arbeitskräfte (fpl) ..... to hire out workers
najímání na práci Leiharbeit (f) / Arbeitnehmerüberlassung (f) / Zeitarbeit (f) hiring-out of labour
natěrač Anstreicher (m) vanisher
navrhovatel (obzvláště projektu na vytvoření pracovních míst) Träger (m) promoter (esp. of a public job-creation project)
navštěvovat školu, docházet do školy besuchen: Schule (f) (Universität usw.) .... to attend school (university etc.)
navýšení platu Gehaltserhöhung (f) salary increase,
nařízená/nucená likvidace Konkurs (m) / Bankrott (m) [compulsory] liquidation/winding-up
nařízení (vlády) Erlass (m) decree
neadekvátně placený schlecht-bezahlt ill paid
nechat se zaměstnat Arbeit (f) annehmen / Beschäftigung (f) annehmen / Arbeit (f) aufnehmen /Beschäftigung (f) aufnehmen to take employment, to take a job,to take up work,
nedostatek Mangel (m) / Knappheit (f) shortage,
nedostatek kvalifikace Qualifikationsdefizit (n) / Fachkräftemangel (m) skill shortage,
nedostatek kvalifikovaných pracovních sil qualifiziertem Personal / Fachkräftemangel (m)/Qualifikationsdefizit (n) / Fachkräftemangel (m) shortages of skilled manpower/labour, shortage/lack of skilled labour/manpower
nedostatek kvalifikovaných sil Mangel (m) an Fachkräften / Mangel (m) an skill shortages,
nedostatek odbornosti Fachkräftemangel (m) / Mangel (m) an skill shortages,
nedostatek odborné pracovní síly Fachkräften shortages of skilled manpower/labour
nedostatek odborných dělníků Facharbeitermangel (m) shortage of skilled workers
nedostatek pracovních sil Arbeitskräftedefizit (n) / Arbeitskräftemangel (m)/ Arbeitskräftemangel (m)/ Personalmangel (m) / Personalknappheit (f) manpower shortage, labour deficit, shortage of labour, shortage of manpower, lack of labour, lack of manpower, scarcity of labour, labour scarcity, staff shortage (within an organization)
nedostatek práce Arbeitsplatzmangel (m) / Knappheit (f) an Arbeitsplätzen / Mangel (m) an Arbeitskräften / job shortage,shortage of jobs,job scarcity,scarcity/lack of jobs/ shortage of work, labour shortage
nedostatek zaměstnanců Personalmangel (m) / Personalknappheit (f) staff shortage, shortage of staff,
nedostatek, potřeba Bedürftigkeit (f) need,
nedostatečnost Mangel (m) / Knappheit (f) scarcity,
nedostatečné finanční prostředky Bedürftigkeit (f) insufficient means, lack of means
nedostatkové povolání Beruf (m): Mangelberuf (m) shortage occupation, short-handed occupation (brit)
nejnižší hladina Untergrenze (f) floor,
nejvyšší daňová sazba Spitzensteuersatz (m) / Grenzsteuersatz (m) (top) marginal tax rate,
nejvyšší možné příjmy pro získání sociálního příspěvku Beitragsbemessungsgrenze (f) upper earnings limit (for social security contributions),
nekvalifikovaná pracovní síla ungelernter Arbeiter (m) / ungelernte Arbeitskräfte (fpl) unskilled labour,labourer
nekvalifikovaný unausgebildet unskilled
nekvalifikovaný dělník, Hilfsarbeiter (m) / ungelernter Arbeiter (m) / unskilled worker/labour,
nekvalifikovaný pracovník Arbeiter (m): Hilfsarbeiter (m) / ungelernter Arbeiter (m) / Hilfsarbeiter (m) / unskilled worker,
nelegální stávka wilder Streik (m) illegal strike
nemoc z povolání Berufskrankheit (f) occupational disease
nemocenská dávka Krankengeld (n) sick pay (employer), sickness benefit (social security)
nemocenská pokladna Krankenkasse (f) sickness insurance fund, health insurance fund,
nemožnost být zaměstnán Invalidität (f) unemployability
neobsazené pracovní místo offene Stelle (f): unbesetzte ......... unfilled job opening/ vacancy
neohlášené zaměstnání Schwarzarbeit (f) undeclared employment, work in the black (economy), moonlighting
neoprávněné nároky na dávky Leistungsbetrug (m) / Leistungsmissbrauch (m) fraudulent benefit claims
neoprávněný nárok na sociální dávky Leistungsbetrug (m) / Leistungsmissbrauch (m) social security benefit fraud,
neplatný ungültig void
nepodléhající dani steuerfrei / von der Steuer (f) befreit not subject to taxation,
neprospět u zkoušky, propadnout u zkoušky durchfallen: bei einer Prüfung (f) ............. / eine Prüfung (f) nicht bestehen to fail an examination (exam)
nepřetržité podnikové vzdělávání Weiterbildung (f): innerbetriebliche .... in-company continuing training,continuing education,
nepřetržité vzdělávání Weiterbildung (f) / Fortbildung (f) continuing education
nepřístupnost Unzumutbarkeit (f) unacceptability
nepřítomnost Mangel (m) / Knappheit (f) lack,
neschopnost (z důvodů dlouhé nemoci či tělesného handicapu) Invalidität (f) invalidity (due to long-term illness or physical handicaps),
neschopnost pracovat Arbeitsunfähigkeit (f) / Invalidität (f) inability to work (general),
neschopnost pracovat (převážně z důvodů tělesné neschopnosti) Invalidität (f) incapacity to/for work (more for physical reasons),
neschopnost pracovat (všeobecně) Erwerbsunfähigkeit (f) / Arbeitsunfähigkeit (f) / inability to work (general),
neschopný práce arbeitsunfähig / erwerbsunfähig unable to work,
nespokojenost s prací Arbeitsunzufriedenheit (f) job dissatisfaction
nevyplacená mzda, dodatečná platba, platba pozadu rückständiger Lohn (m) /Nachzahlung (f) (i.S.v. rückständigem back pay,
nevyrovnanost, nevyváženost Ungleichgewicht (n) / Unausgeglichenheit (f) / imbalance,
nezaměstnanost Arbeitslosigkeit (f) unemployment, joblessness (more in am.)
nezaměstnanost absolventů Akademikerarbeitslosigkeit (f) graduate unemployment,
nezaměstnanost mládeže Jugendarbeitslosigkeit (f) youth unemployment, unemployment of/among(st) young people,
nezaměstnanost v určitém odvětví Arbeitslosigkeit (f): sektorelle... sectoral unemployment
nezaměstnanost v řadách absolventů Akademikerarbeitslosigkeit (f) unemployment amongst graduates
nezaměstnaní se sníženou možností získat práci, těžko umístitelné osoby Arbeitslose (pl): schwer vermittelbare hard-to-place unemployed (persons), unemployed (persons) who are difficult/hard to place
nezaměstnaný arbeitslos / erwerbslos unemployed, jobless, out of work/employment, on the dole (brit; coll.)
nezaměstnaný, který těžko hledá práci schwer vermittelbare Arbeitslose (pl) hard-to-place unemployed (persons), unemployed (persons) who are difficult/hard to place
nezaměstnatelnost unemployability
nezaměstnatelná osoba Erwerbsunfähiger (m) / Arbeitsunfähiger (m) unemployable person,
nezaměstnatnost mladistvých Jugendarbeitslosigkeit (f) unemployment of the young, unemployment of teenagers (am)
nezdanitelná částka steuerlicher Freibetrag (m) tax exemption (am)
nezdanitelný steuerfrei / von der Steuer (f) befreit tax-free
nezdanitelný příjem steuerfreies Einkommen (n) tax-free income
nezisková organizace gemeinnützige Organisation (f) non-profit (-making) institution/organization
nezpůsobilost k práci (spíše z fyzických důvodů) Erwerbsunfähigkeit (f) incapacity to/for work (more for physical reasons),
nezpůsobilost k práci (všeobecná) Invalidität (f) / Erwerbsunfähigkeit (f) inability to work (general),
nezpůsobilost k výkonu povolání Berufsunfähigkeit (f) / Erwerbsunfähigkeit (f) occupational disability
nezpůsobilý k práci arbeitsunfähig / erwerbsunfähig not able to work, not employable, unemployable, not capable of work,
nezávislý pracovník freier Mitarbeiter (m) / selbständig Beschäftigte (pl) / Selbständige (pl) contractor, self-employed workers (am), freelance worker
nezávislý zhotovitel/ podnikatel/ dodavatel selbständiger Unternehmer (m) (bei Werkvertrag) independent contractor
nižší stupeň gymnázia Unterstufe (f) des Gymnasiums the first stage of academic/pre-university secondary education/schooling
novousedlíci německého původu (ze zemí Východní Evropy) Aussiedler (pl) resettlers of German origin (from East European countries)
nová pracovní síla na trhu práce Berufsanfänger (mpl) new entrants to the workforce/labour force
nově vstupující na trh práce Eintritte (mpl) in eine (arbeitsmarktpolitische) entrants into a(n employment promotion)
noví nezaměstnaní new unemployed, newly unemployed (persons)
noví studenti Studienanfänger (m) new students, [new] entrants to higher education,[new] entrants to university [education],
noční práce Nachtarbeit (f) night work
noční směna Nachtschicht (f) night shift
nábor zaměstnanců Einstellung (f) (von Personal) recruitment (of staff),
nábor, zaměstnávání Anwerbung (f) recruitment
náborový příspěvek (jednorázový peněžitý příspěvek) Einarbeitungszuschuss (m) job introduction allowance, recruitment subsidy, settling-in allowance/grant
nádeník, dělník na hrubé práce Tagelöhner (m) day-labourer
náhrada mzdy Lohnersatzleistung (f) earnings-replacement benefit, earnings-substitution benefit
náhrada škody Abfindung (f), Entschädigung (f) compensation, indemnification
náhrada škody za ušlý zisk způsobený vypsáním konkurzu Konkursausfallgeld (n) (payment in) compensation for loss of earnings due to bankruptcy
náhrada, odškodnění, proplacení Erstattung (f) reimbursement
náklady na stěhování Umzugskosten (pl) cost[s] of removal, moving expenses, moving costs
námezdně pracující osoba, osoba výdělečně činná Lohnempfänger (m) wage-earner, weekly paid worker
národnost Nationalität (f) / Staatsangehörigkeit nationality
národní služba zaměstnanosti Zentralstelle (f) für Arbeitsvermittlung Central Placing Services
nárok na dovolenou Urlaubsanspruch (m) holiday entitlement (brit), vacation entitlement (am), leave entitlement
nárok na dávky Anspruchsberechtigung (f) (auf Leistungen) / Leistungsberechtigung (f) / Anspruch (m) auf Leistung entitlement to benefits,benefit entitlement
nástrojář Werkzeugmacher (m) toolmaker
nástupní mzda Anfangslohn (m) starting wage
nástupní plat Anfangsgehalt (n) starting/beginning salary
návrat do výdělečně činného života Rückkehr (f) ins Erwerbsleben return to working life
návrhář, projektant Technischer Zeichner (m), draughtsman
návrhář, výtvarník, designér Designer (m) designer
název pozice Tätigkeitsbezeichnung (f) / Berufsbezeichnung (f) / Berufsbenennung (f) occupational title,job title
název profese, povolání Berufsbezeichnung (f) / Berufsbenennung (f) / occupational title,
obchod, podnik, průmysl Handel (m) / Unternehmen (n) / Unternehmung (f)/ Gewerbe (n) 1) commerce: 2) trade,business 3) industry 4) trade
obchodní cestující Handlungsreisender (m) travel(l)ing salesman,commercial travel(l)er
obchodní komora Handelskammer (f) Chamber of Commerce
obchodní rejstřík Handelsregister (n) commercial register
obchodní zástupce Handelsvertreter (m) sales representative
obchodník s nemovitostmi/ s realitami Immobilienmakler (m) / Grundstücksmakler (m) property/estate agent
obchodník, obchodnice - živnostník, samostatný obchodník - provozovatel/majitel prodejny Kaufmann (m), Kauffrau (f) business man (woman), (female) sole trader, (woman) shop keeper, merchant
oblast odpovědnosti Zuständigkeitsbereich (m) area of responsibility, brief
oblast služeb Dienstleistungssektor (m) / service(s) sector
oblast, kde se denně dojíždí za prací Tagespendelbereich (m) travel-to-work area
oblast, kterou spravuje místní úřad práce Arbeitsamtsbezirk (m) (local) employment office area
oblast/sektor služeb tertiärer (Wirtschafts-) Sektor (m) services sector
obor studia Studienfach (n) / Studienrichtung (f) subject, field of study, branch of study
obsadit pracovní místo besetzen: einen Arbeitsplatz (m) ......... to fill a job/post
obsah práce Tätigkeitsinhalt (m) job content
obsah učiva Lehrinhalte (mpl) content of teaching
obsazení pracovní pozice Arbeitsvermittlung (f) / Stellenvermittlung (f) (filled vacancy): placing, placement, filled vacancy
obsazení pracovního místa offene Stelle (f): Besetzung (f) einer offenen Stelle vacancy filling, filling of a vacancy
obsazení volného pracovního místa Besetzung (f) einer offenen Stelle vacancy filling, filling of a vacancy
obsazování na pracovní místa Besetzung (f) von Arbeitsplätzen filling of jobs
obsluha frézy Fräser (m) milling machine operator
obsluhovat program Programm (n): ein .... durchführen to administer a programme,
obvodní lékař Arzt (m) physician,general practitioner, practising physician, ordinary physician
ochotný pracovat arbeitswillig willing to work
ochrana mateřství Mutterschutz (m) maternity protection
ochrana proti neoprávněnému propuštění, zákony chránící proti neoprávněnému propuštění Kündigungsschutz (m) protection against [unfair] dismissal, dismissal protection
ochrana zaměstnání Sicherung (f) / Erhaltung (f) von Arbeitsplätzen safeguarding (existing) jobs, maintaining (existing) jobs, employment protection
ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti Arbeitsschutz (m) health and safety at work, occupational health and safety
ochrana údajů Datenschutz (m) data protection
odborná kvalifikace Berufsqualifikation (f) vocational competence,vocational qualification
odborná obsluha Fachkräfte (fpl) skilled personnel,
odborná pracovní síla Facharbeiter (m) skilled labour (pl)
odborná vysoká škola Fachhochschule (f) specialized college of higher education,
odborná výuka berufliche (Aus-)Bildung (f) vocational training,
odborná škola Berufsschule (f) / berufsbildende Schule (f) vocational school,
odborné povolání Berufstätigkeit (f) / berufliche Tätigkeit (f) occupation,
odborné požadavky Fachkräftebedarf (m) / Qualifikationsbedarf (m) skill needs
odborné přeškolení Umschulung (f): berufliche ….. (vocational) retraining
odborné schopnosti Berufsqualifikation (f) (vocational) skills/skill,
odborné vzdělávání Berufsausbildung (f) / vocational education,
odborné vzdělávání v rámci vzdělávacího systému schulische Berufsausbildung (f) vocational training within the educational system,
odborné vzdělávání ve vzdělávacích institucích Berufsausbildung (f): schulische ............. vocational training in educational establishments, off-the-job training
odborné školy berufsbildende Schulen (fpl) vocational schools/colleges
odborní zaměstnanci Fachkräfte (fpl) specialized personnel,
odborníci Fachkräfte (fpl) specialists,
odborník na přírodní vědy, vědec Naturwissenschaftler (m) natural scientist
odborník, specialista Fachmann (m) / Fachfrau (f) specialist
odborný výcvik berufliche (Aus-)Bildung (f) /Berufsausbildung (f) vocational training,training, qualification
odborný výcvik v rámci vzdělávacího systému schulische Berufsausbildung (f) vocational training in educational establishments
odborová organizace Gewerkschaft (f) trade union, labor union (am), union
odchod do důchodu Pensionierung (f) / Ruhestand (m) retirement
oddací list Heiratsurkunde (f) marriage certificate, certificate of marriage
oddělení Abteilung (f) directorate,
oddělení lidských zdrojů Personalabteilung (f) human resources department
oddělení/ kancelář pro sociální péči Sozialamt (n) social assistance office, social services department/office (brit), [social] welfare office (am)
odejít do důchodu Ruhestand (m): in den ..... gehen/treten to retire
odejít do důchodu předčasně vorzeitig in den Ruhestand (m) treten / vorzeitig in Rente (f) gehen to retire early
odliv nezaměstnaných Abgang (m) von Arbeitslosen outflow from the [unemployment] register,outflow from unemploymentoutflow from unemployment
odlákání, lanaření (hovor.) Abwerbung (f) enticement
odměna Entgelt (n) remuneration
odměna (finanční) Entlohnung (f) / Arbeitsentgelt (n) / Lohn (m) / Vergütung (f) remuneration
odměna za práci Arbeitsentgelt (n) / Lohn (m) / Vergütung (f) remuneration
odměnit entlohnen to remunerate,
odpovědnost Zuständigkeit (f) responsibility
odpovědný orgán Träger (m) responsible body
odproštěný od sezónních výkyvů saisonbereinigt seasonally adjusted
odstartování podnikání Unternehmensgründung (f) / Betriebsgründung (f) business start-up,
odvádět dobrou/ špatnou práci Arbeit (f): gute (schlechte) ……… leisten to do a good (bad) job
odškodnit, nahradit škodu zurückerstatten to reimburse
odškodnit, vrátit peníze erstatten to reimburse
odškodné, náhrada škody Entschädigung (f) compensation
odškodnění Abfindung (f)/ Entschädigung (f) indemnification, indemnity
odčitatelná daňová položka steuerlich abzugsfähige Beträge (mpl) / tax relief (brit),
odčitatelná daňová položka, daňové srážky steuerlich absetzbare Beträge (mpl) [tax] deductions (am)
ohlásit melden to report,
ohlášená pracovní místa gemeldete offene Stellen (fpl) vacancies notified, vacancies registered
ohodnocený nízkým platem gering bezahlt / weniger gut bezahlt low paid
ohrožen nezaměstnaností von Arbeitslosigkeit (f) bedroht threatened with unemployment
ohrožován nezaměstnaností bedroht: von Arbeitslosigkeit (f) ........ threatened with unemployment
okamžitá výpověď, hodinová výpověď, (ze strany zaměstnavatele) ukončení pracovního poměru bez výpovědi Kündigung (f) dismissal without notice (employer), termination without notice,
okamžité odstoupení Kündigung (f): fristlose/außerordentliche ..... resignation without notice (+ verbal equivalents) (worker)
okamžité ukončení pracovního poměru (ze strany zaměstnance) Kündigung (f) resignation without notice (+ verbal equivalents) (worker)
okrajová práce na částečný úvazek, zaměstnání malého rozsahu Beschäftigung (f): geringfügige ............. marginal part-time work
omezení pro přijetí, numerus clausus Numerus Clausus (m) restricted admissions policy, restrictions on admission
omezení přijetí Zulassungsbeschränkung (f) restriction on admission, admission restriction
omezení vstupu Zugangsbeschränkung (f) restriction on entry, entry restriction,
omezený přístup Zugangsbeschränkung (f) restriction on access, restricted entrance, entrance restrictions, limitation on entry,entrance limitation, limitation on entrance,limitation on access
omezený vstup Zugangsbeschränkung (f) restricted entry,
omezit befristen to limit
omezit přístup/vstup Zugang (m) beschränken to restrict access/entry/entrance, to limit access/entry/entrance
opakovací kurz/ doplňovací kurz Wiederholungskurs (m) / Anpassungs- fortbildung (f) / Auffrischungskurs (m) refresher course
opatření pro zaměstnávání a vzdělávání Instrumente (npl): arbeitsmarktpolitische …. employment and training schemes, employment and training measures
opatření pro/ systém vytváření pracovních příležitostí Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (f) job-creation measure/scheme, employment-creation measure/scheme,measure/scheme aimed at creating employment/jobs
opatření propagující řemeslné vzdělávání Förderung (f) der beruflichen Bildung measures to promote vocational training
opatření zaměstnanosti a vzdělávání arbeitsmarktpolitische Instrumente (npl) employment and training measures
opatření/postup/krok/plán Maßnahme (f) measure/action/step/scheme,
opravný (právní) prostředek Rechtsmittel (n) legal remedy
opravář rádií a televizorů Radio- und Fernsehtechniker ( m) service mechanic
oprávnit, autorizovat ermächtigen,bevollmächtigen to authorize
oprávněná osoba Bevollmächtigter (m)/Leistungsbezieher (m) / Leistungsempfänger (m) authorized person,claimant
oprávněná osoba (k pobírání dávek) Leistungsberechtigter (m) person eligible for benefit(s), person entitled to benefit(s)
oprávnění pobírat dávky Anspruch (m) auf Leistung benefit entitlement
oprávnění k dávkám Leistungsberechtigung (f) / Anspruch (m) auf Leistung entitlement to benefits,
oprávnění, autorizace Bevollmächtigung (f) authorization
oprávněný k dávkám unterstützungsberechtigt / leistungsberechtigt entitled to benefit(s),
oprávněný k pobírání dávek leistungsberechtigt / unterstützungsberechtigt entitled to benefit(s),
oprávněný pobírat sociální dávky sozialhilfeberechtigt eligible for social assistance benefit (general), eligible for income support (brit), eligible for welfare (am) (welfare benefits, social assistance), entitled to welfare (welfare benefits, social assistance)
opět začít pracovat Arbeit (f) wieder aufnehmen to resume work
opětovné zaměstnání Wiederbeschäftigung (f) re-employment
opětovné začlenění Wiedereingliederung (f) resettlement, reintegration
opětovné začlenění do pracovního procesu berufliche Wiedereingliederung (f) reintegration into employment
opětovné začlenění do pracovního života Wiedereingliederung (f) ins Erwerbsleben reintegration into working life
opětovné začlenění na pracovní trh, znovu začlenění do řemesla, znovu začlenění do zaměstnání Wiedereingliederung (f) in den Arbeitsmarkt / berufliche Wiedereingliederung (f) reintegration into the labour market, vocational reintegration, reintegration into employment
opětovný vstup Wiedereintritt (m) re-entry,
opětovný vstup do pracovního života Wiedereintritt (m) ins Erwerbsleben re-entry into working life
orgán místní/územní samosprávy Kommunalbehörde (f) local authority (brit)
orgán, organizace, agentura (odpovědná za činnost v určitém oboru) Träger (m) allgemein: body, organization,agency (responsible for a field of activity),
osnovy Lehrplan (m) curriculum (pl: curricula)
osoba bez státní příslušnosti Staatenloser (m) stateless (person)
osoba neschopná práce Erwerbsunfähiger (m) / Arbeitsunfähiger (m) person unable to work,
osoba pobírající dávky Empfänger (m) von Leistungen / Leistungsbezieher (m) / Leistungsempfänger (m) person in receipt of/drawing benefit,
osoba pracující na snížený úvazek Teilzeitarbeitnehmer (m) / part-time worker,
osoba samostatně výdělečně činná Selbständige (pl) / selbständig Beschäftigte (pl) self-employed (persons), self-employed workers (am)
osoba uplatňující nárok Leistungsempfänger (m) / Leistungsbezieher (m) claimant
osoba vyhledávající radu Ratsuchender (m) advice-seeker, person seeking advice
osoba, která se účastní přeškolení Umschüler (m) person undergoing/undertaking retraining
osoba, která úspěšně ukončila středoškolské vzdělání Abiturient (m) person who has successfully completed a full course of secondary education, high-school graduate (am)
osobní karta/ záznamy Personalbogen (m) / Personalakte (f) personal record/file
osobní údaje personenbezogene Daten (pl) personal data, personal information, personal details
osobní/ personální oddělení Personalabteilung (f) personnel department,
osoby bez vyššího vzdělání Schulabbrecher (m) early school leaver, early leaver
osoby s tělesným handicapem Körperbehindete (pl) physically handicapped [people/persons]
osoby v závislém pracovním poměru Arbeitnehmer (pl) / abhängig Beschäftigte (pl) persons in dependent employment,
osoby vstupující do (povýšení ) systému Maßnahme persons entering a(n employment promotion) scheme
osoby výdělečně činné a osoby se stálým platem Arbeitnehmer (pl) / abhängig Beschäftigte (pl) wage earners and salaried employees,wage and salary earners,wage and salary workers (am),
osoby výdělečně činné a zaměstnanci se stálým platem Arbeitnehmer (pl) wage earners and salaried employees, wage and salary earners, wage and salary workers (am), employees in employment (brit), jobholders (am),
osvobození Befreiung (f) exemption
osvobozený od daní Steuerbefreiung (f) /steuerfrei / von der Steuer (f) befreit tax exemption, exempt from taxes, exempt from taxation,
osvědčení lékaře ärztliches Attest (n) medical certificate
osvědčení o ukončení vyučení Gesellenbrief (m) certificate of completion of apprenticeship
osvědčení o všeobecné vysokoškolské zralosti Hochschulreife (f) higher education matriculation certificate, graduate, college graduate (am), certificate of aptitude for higher education, subject-specific certificate of aptitude for higher education,
osvědčení opracovní neschopnosti Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (f) certificate of incapacity for work, sick note (coll.)
osvědčení, ověření Beglaubigung (f) certification,
osvědčit, potvrdit beglaubigen to certify, to attest
otcovská dovolená (obdoba mateřské dovolené) Vaterschaftsurlaub (m) paternity leave
otevírací doba Öffnungszeit (f) opening hours
otevřený přístup Zugang (m): freier ..... open access, open entry
ovdovělý verwitwet widowed
ověřit attestation
označení funkce
oznámit melden to notify,
paušální dávka/ platba Pauschalleistung (f) / Pauschalzahlung (f) flat-rate benefit/payment
pekař Bäcker (m) baker
pendler, dojíždějící za prací Pendler (m) commuter
penze Altersrente (f) pension, retirement pay (am)
penzijní fond Rentenversicherung (f) pension fund/scheme
penzijní pojištění Rentenversicherung (f) pension insurance,
peněžitá náhrada, vrácení peněz, refundace Rückerstattung (f) reimbursement
peněžní dávka Barleistung (f) cash benefit, benefit in cash
personál Personal (n) / Belegschaft /f) personnel,
personální kancelář Personalbüro (n) personnel office
personální manažér Personalchef (m) personnel manager
personální plánování Personalplanung (f) personnel planning,
pevná částka Festbetrag (m) fixed amount
pečovatel, zdravotní sestra Krankenpfleger (m), Krankenschwester (f) male nurse, nurse
placená dovolená Urlaub (m): bezahlter ..... paid leave, paid holidays,paid vacations (am)
placené studijní volno bezahlter Bildungsurlaub (m) paid educational leave
plat Lohn (m) pay
plat ujednaný v kolektivní smlouvě Lohn (m): Tariflohn (m) agreed wage rate, negotiated wage[s], standard wage[s], standard rate, official wage[s],
plat, mzda Gehalt (n) salary, pay
platba Auszahlung (f)/ Zahlung (f) payment
platba/plat Bezahlung (f) / Lohn (m) / Gehalt (n) / Sold (m) pay
platový postup Lohnerhöhung (f) / Lohnsteigerung (f) pay rise
platový systém podle docílených výsledků, pobídková mzdová soustava Leistungslohn (m) / Bezahlung (f) nach Leistung payment by results [schemes/systems] (esp. piecework), performance-related/-linked payment systems/schemes,
plný úvazek ganztags / Vollzeit- full-time
plán propagace, podporování řemeslného vzdělávání Förderung (f) der beruflichen Fortbildung und Umschulung schemes to promote vocational training and retraining
plán sociální péče Sozialplan (m) social plan
plán zaměstnanosti a vzdělávání Maßnahmen (fpl): arbeitsmarktpolitische ... employment and training schemes, employment and training measures
plánování kariéry Karriereplanung (f) career planning
plánování lidských zdrojů Personalplanung (f) human resource planning
plátce daně Steuerzahler (m) taxpayer
pobočka Zweigstelle (f) / Nebenstelle (f) (z.b. eines Arbeitsamtes) sub-office, suboffice,
pobočka (místního úřadu práce) Zweigstelle (f) / Nebenstelle (f) (z.b. eines Arbeitsamtes) branch office (of a local employment office)
pobídková mzda Leistungslohn (m) / Bezahlung (f) nach Leistung incentive wage,benefit fraud, social security benefit fraud,social security benefit fraud, incentive pay,
pobírat dávky beziehen: Leistungen (fpl) ............. to draw benefit(s)
pobírat dávky v důchodu beziehen: Altersruhegeld (n) /eine Rente (f)........... to draw a retirement pension, to draw retirement benefits
pobírat dávky v nezaměstnanosti Arbeitslosenunterstützung (f) beziehen to draw unemployment benefit, to collect unemployment compensation (am)
pobírat penzi Pension (f) /Altersruhegeld (n) beziehen to draw a pension,
pobírat podporu v nezaměstnanosti beziehen: Arbeitslosenunterstützung (f) .......... to draw unemployment benefit, to collect unemployment compensation (am)
pobírat starobní důchod Altersruhegeld (n) / Rente (f) beziehen to draw an old-age pension,to draw a (retirement) pension
podat žádost o bewerben: sich bewerben um to make an application for
podat žádost o dávky Antrag (m): einen …. stellen to make/register a claim (for benefit),
podléhající vorbehaltlich / in Abhängigkeit (f) von subject to
podléhající dani zu versteuern / steuerpflichtig subject to tax[ation],
podléhající dani z příjmu zu versteuerndes Einkommen (n)/ steuerpflichtiges Einkommen (n) subject to income tax[ation]
podléhající dani/zdanění steuerpflichtig / zu versteuern subject to tax[ation], taxable
podmínky platby Zahlungsbedingungen (fpl) terms of payment
podmínky přijetí Zugangsbedingungen (fpl) / Zugangsvoraussetzungen (fpl) conditions for access, conditions for entry, conditions for entrance, condition of admission
podmínky zaměstnání Beschäftigungsbedingungen (fpl) / Arbeitsbedingungen (fpl) conditions of employment
podnik Gewerbebetrieb (m) / Unternehmen (n) business establishment, enterprise,
podnik zabývající se službami Dienstleistungsunternehmen (n) service firm
podnik zprostředkující pracovní sílu na dobu určitou Zeitarbeitsfirma (f) / Zeitarbeitsunternehmen (n) / temporary employment business,
podnikatel Unternehmer (m) entrepreneur
podnikatel na volné noze Freiberufler (m) / freier Mitarbeiter (m) freelance, freelancer,
podniková penze Betriebsrente (f) company pension,
podnikové středisko školení betriebliche Ausbildungsstätte (f) company training centre,
podnikové školení im Betrieb / betriebliche Berufsausbildung (f), - innerbetriebliche (Berufs-)Ausbildung (f) industrial training, training in industry
podnikové školící zařízení betriebliche Ausbildungsstätte (f) company training establishment
podnikový důchod Betriebsrente (f) occupational pension
podnikový fond zdravotního pojištění Betriebskrankenkasse (f) company health insurance fund
podnikový lékař Betriebsarzt (m) / Werksarzt (m) company medical officer, company doctor
podnikový plán důchodového pojištění betriebliche Altersversorgung (f) company pension scheme
podnikání Unternehmensleitung (f) / Geschäftsführung (f) / Geschäftsleitung (f) entrepreneurshipundertaking,
podnikání v oboru služeb Dienstleistungsunternehmen (n) service enterprise, service untertaking,
podnikání ve velkém měřítku Großunternehmen (n) large(-scale) enterprise, large(-sized) firm
podnikání, soukromé podnikání business (or commercial, industrial) enterprise,
podpora Existenz (f)/Lebensunterhalt (m)/Auskommen (n) subsistence
podpora odborného vzdělávání jednotlivců individuelle Förderung (f) der beruflichen Bildung support for training for individuals, assistance towards training for individuals,
podpora při odloučení Trennungsgeld (n) / Trennungsbeihilfe (f) separation allowance
podpora stávkujícím Streikgeld (n) strike pay, strike benefits
podpora v nezaměstnanosti Arbeitslosenhilfe (f) unemployment relief (am)
podpora vytváření pracovních příležitostí Förderung (f) von Arbeit(splätzen) / promotion of job creation,
podpora školících organizací institutionelle Förderung (f) der beruflichen Bildung support for training organizations
podpora, peněžitá pomoc Bezuschussung (f) subsidy
podpora/ poradenství při zahájení práce Förderung (f) der Arbeitsaufnahme assistance towards taking up work/employment
podpora/ propagace zaměstnávání Förderung (f) der Beschäftigung / Beschäftigungs-förderung (f) / Arbeitsförderung (f) / promotion of employment,employment promotion
podrobit se zkoušce Prüfung (f): eine …. machen/ablegen to sit [for] an examination/exam,
podstoupit zkoušku Prüfung (f): eine …. machen/ablegen to take an examination/exam
podvodné získání dávek missbräuchlicher Leistungsbezug (m) / benefit fraud,
podvodný nárok na dávky Leistungsmissbrauch (m) / Leistungsbetrug (m) fraudulent benefit claims
podvody na dávkách Leistungsbetrug (m) / Leistungsmissbrauch (m) benefit fraud,
podíl na trhu Marktanteil (m) market share,
podíl neúspěchu Durchfallquote (f) failure rate
podíl pracovní síly, Erwerbsbeteiligung (f) labour force participation,
pohlaví Geschlecht (n) sex, gender (am)
pohovor Vorstellungsgespräch (n) / Einstellungs- gespräch (n) / Bewerbungsgespräch (n) interview
pohyb pracovních sil Arbeitsmobilität (f)/ Arbeitskräftemobilität (f)/ - Fluktuation (f) / Arbeitsplatzwechsel (m), Wanderung (f): Arbeitskräftewanderung (f) turnover of labour ,migration of labour, manpower migration, labour mobility,
pohyblivá částka Bewegungszahl (f) flow figure
pojištovací agent Versicherungsmakler (m) insurance broker
pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby Pflegeversicherung (f) long-term-care insurance
pojišťovací dohodce Versicherungskaufmann (m) insurance merchant/dealer/trader/clerk
pokladník Kassierer (m) cashier,teller,
pokles počtu žáků Schülerrückgang (m) / Rückgang (m) decline in the number of pupils,
pokračovat v práci im Beruf (m) (ver)bleiben, weiterarbeiten to continue [to] work, to remain in employment,to stay in the job
pokrok, zdokonalení beruflicher Aufstieg (m) / Berufsaufstieg (m) occupational advancement, professional advancement, career development
pokrývač Dachdecker (m) roofer,
pokrývač a obkladač Dachdecker (m) roof slater and tiler
pokrývač střechy Dachdecker (m) thatcher,
politika/strategie na trhu práce Arbeitsmarktpolitik (f) labour market policy, labour policy, manpower policy, employment policy
poloviční úvazek halbtags half-time
pomoc v nezaměstnanosti Arbeitslosenhilfe (f) unemployment assistance,
pomocný dělník ungelernte Arbeitskräfte (fpl) labourer
pomocný pekař Bäckergeselle (m) journeyman baker
pomocný řemeslník Geselle (m) journeyman
popis práce Tätigkeitsbeschreibung (f) / Arbeitsplatzbeschreibung (f) job description,
poplatek Gebühr (f) / Honorar (n) fee
poplatek za kurz Lehrgangsgebühr (f) course fee, training fee
poptávka Nachfrage (f) / Bedarf (m) demand
poptávka na trhu Marktnachfrage (f) / Nachfrage (f) am Markt market demand
poptávka po pracovní síle Nachfrage (f) nach Arbeit(skräften) / Arbeitskräftenachfrage (f)/ Bedarf (m): Arbeitskräftebedarf (m) manpower requirements, manpower needs, labour requirements, labour needs, demand for manpower, demand for labour,labour demand,
poradce při volbě/ výběru povolání pro tělesně postižené Berufsberater (m) für Behinderte vocational/occupational guidance officer/counsellor for the handicapped, disablement resettlement officer (brit)
poradce v zaměstnání Arbeitsberater (m) employment adviser/counsellor
poradce ve výběru povolání Berufsberatung (f) vocational guidance, occupational guidance, careers advice (brit), careers guidance,
poradenství Beratung (f) guidance, advice, counselling
poradenství o povolání, infomace o povolání Berufsorientierung (f) [group/collective] careers information [activities/provision], [group/collective] vocational guidance [activities/provision]
poradenství pro řemeslné vzdělávání a rekvalifikaci Förderung (f) der beruflichen Fortbildung und Umschulung assistance towards vocational training and retraining,
poradenství při výběru povolání Berufsberatung (m) für Behinderte vocational counselling, occupational counselling, careers counselling
poradenství/ konzultace o vzdělávání Ausbildungsberatung (f) educational guidance
porodné Mutterschaftsgeld (n) maternity benefit, maternity pay,
postoupení (pohledávek) Abtretung (f) cession
postup při přijetí Zulassungsverfahren (n) admission procedures
postup v kariéře Weiterkommen (n): berufliches .... / career advancement,
postupová zkouška Vordiplom (n) / Zwischenprüfung (f)/ Vordiplomprüfung (f) / Diplomvorprüfung (f) intermediate examination, university: preliminary examination
potenciál pracovní síly Arbeitskräftepotential (n) potential labour force, manpower potential, labour force potential,
potvrzení o zaměstnání Arbeitsbescheinigung (f) / Arbeitszeugnis (n) / Arbeitsbescheinigung (f) certificate of employment
povinen platit příspěvky beitragspflichtig liable for contributions, subject to [payment of] contributions, on which contributions are levied
povinen platit sociální pojištění sozialversicherungspflichtig liable to social security/insurance,
povinnost platit příspěvky Beitragspflicht (f) liability for contributions
povinnost poskytnout informace Auskunftspflicht (f)/ Mitteilungspflicht (f) obligation to give information, obligation to furnish information
povinnost vyrovnání, vyrovnávací dávka Ausgleichsabgabe (f) countervailing duty
povinnost zaregistrovat se 2)ohlašovací povinnost Meldepflicht (f) 1) obligation to register 2) duty to report
povinnost získat povolení Genehmigungspflicht (f) duty to obtain a permit
povinnost, závazek Verpflichtung (f) obligation
povinná školní docházka Schulpflicht (f) compulsory education,
povinné pojištění Pflichtversicherung (f) / Zwangsversicherung (f) compulsory insurance,
povinné vzdělávání Schulpflicht (f) compulsory schooling
povinně pojištěn versicherungspflichtig compulsorily insured
povinný čas přítomnosti na pracovišti Kernzeit (f) (bei gleitender Arbeitszeit) core hours,
povolení k trvalému pobytu Aufenthaltserlaubnis (f) / Aufenthaltsgenehmigung (f) residence permit
povolit dávky, přiznat někomu dávky Antrag (m): einen …. bewilligen to allow a claim
povolání Beruf (m) / berufliche Tätigkeit (f) / Berufstätigkeit (f) occupation (designation of a person's type of work, job title - Bezeichnung der Arbeit oder Tätigkeit einer Person)
povolání bez uplatnění Beruf (m): .... ohne Zukunft dead-end job,
povolání v oblasti služeb Dienstleistungsberuf (m) service occupation
povolání vyžadující vysokoškolské vzdělaní akademischer Beruf (m) graduate occupation/profession
povolání úředníka Büroberuf (m) clerical occupation,
pozice s částečnou kvalifikací Anlernberuf (m) semi-skilled occupation
pozice úředníka Angestelltenberuf (m) white-collar occupation
pozice, pracovní post Stelle (f): Arbeits- ...... (f) / Anstellung (f) situation,
poštovní směrovací číslo Postleitzahl (f) postal code
požadavek Antragstellung (f) / Beantragung (f) claim,request
požadavek vstupu Zulassungsvoraussetzungen (fpl) entrance requirement, entry requirement, admission requirement, admission standards,standards of admission
požadavky pro příjetí Zugangsbedingungen (fpl) / Zugangsvoraussetzungen (fpl) entry requirements, admission requirements, conditions for access, conditions for entry, admission requirements,
požadavky pro vstup Zugangsbedingungen (fpl) / Zugangsvoraussetzungen (fpl) entrance requirements,entry requirements,
požadovat zpět zurückfordern to demand sth. back
počet Anzahl (f) / Zahl (f) number,
počet nezaměstnaných
počet nezaměstnaných/ údaje o nezaměstnanosti Zahl (f) der Arbeitslosen / Anzahl (f) der Arbeitslosen/ Arbeitslosenzahlen (fpl) number of unemployed, unemployment data/figures
počet pracovníků zapisujících se na seznam nezaměstnaných Zahl (f) der Arbeitslosmeldungen number of workers entering/joining the [unemployment] register,
počet zařazení Einschaltungsgrad (m) penetration rate,
počítat berechnen / errechnen to compute,
počítání Berechnung (f) / Ermittlung (f) computation,
pořadník/ seznam čekatelů Warteliste (f) waiting list
pracovat na zkrácený úvazek Kurzarbeit (f) leisten / kurzarbeiten to work short-time, to be on short time
pracovat přesčas Überstunden (fpl) machen to work overtime
pracovat ve vedlejším (zpravidla nehlášeném) poměru schwarz arbeiten to moonlight,
pracovní agentura Stellenvermittlung (f): private ... employment agency,
pracovní agentura zprostředkující pracovníky na dobu určitou Verleiher (m) (von Arbeitskräften) temporary employment agency, temporary employment bureau, temporary help service (am)
pracovní agentura zprostředkující smluvní pracovníky Leiharbeitsfirma (f) / Zeitarbeitsunternehmen (n) / temporary employment business,
pracovní doba Arbeitsstunden (fpl) 1) hours worked 2) man hours
pracovní doba ustanovená v kolektivní smlouvě Arbeitszeit (f): tarifliche ..... hours of work fixed in a collective agreement, standard/negotiated working week,
pracovní místo, které se těžko obsazuje offene Stelle (f): schwer zu besetzende ... hard-to-fill vacancy
pracovní neschopnost Invalidität (f) / Erwerbsunfähigkeit (f) incapacity to/for work (more for physical reasons),
pracovní neschopnost (v důsledku dlouhodobé nemoci nebo tělesného handicapu) Berufsunfähigkeit (f) / Erwerbsunfähigkeit (f) invalidity (due to long-term illness or physical handicaps),occupational invalidity,
pracovní náklady Arbeitskosten (pl) labour costs
pracovní podklady, pracovní záznamy Arbeitspapiere (npl) employment documents
pracovní podmínky (v užším i širším smyslu) Arbeitsbedingungen (fpl) [terms and] conditions of employment / work (broad sense),working conditions (narrow sense)
pracovní pohovor Bewerbungsgespräch (n) / Vorstellung (f) /Einstellungsgespräch (n) / Vorstellungsgespräch (n) / job interview,
pracovní poradce Arbeitsberater (m) employment advisor (brit)
pracovní post, místo, pozice Arbeitsstelle (f) / Arbeitsplatz (m) position (employee's place or rank within an undertaking) 2) post (higher level work)
pracovní posudek Arbeitszeugnis (n) certificate of employment
pracovní povolení Arbeitserlaubnis (f) work/employment permit
pracovní právo Arbeitsrecht (n) labour law
pracovní příjem, výplata, příjem z výdělečné činnosti Arbeitseinkommen (n)/Erwerbseinkommen (n) earned income
pracovní příkaz, zakázka Vermittlungsauftrag (m) (z.B. eines Unternehmens beim Arbeitsamt) job order
pracovní příležitost offene Stelle (f) / freie Stelle (f) opening, job opening/vacancy, vacant job
pracovní příležitosti Arbeitsmöglichkeiten (fpl) / Beschäftigungsmöglichkeiten (fpl) / Beschäftigungschancen (fpl) job opportunities, employment opportunities
pracovní rehabilitace berufliche Rehabilitation (f) employment rehabilitation, vocational rehabilitation, occupational rehabilitation
pracovní skupina Arbeitskreis (m) / Arbeitsgruppe (f) working party, working group
pracovní smlouva Arbeitsvertrag (m)/ Arbeitsverhältnis (n)/ Werkvertrag (m) contract of employment, employment contract, labor contract (am), contract of labor (am), contract, contract for work
pracovní smlouva na dobu určitou befristeter Arbeitsvertrag (m)/ befristeter Vertrag (m) / Zeitvertrag (m) fixed-term contract, fixed-duration contract, short-term contract
pracovní soud Arbeitsgericht (n) der ersten Instanz labour court / Industrial Tribunal (brit)
pracovní síla Arbeitnehmer (pl) / abhängig Beschäftigte (pl)/ Erwerbsbevölkerung (f) / Personal (n) / Belegschaft /f) labour ,labour force,workforce,
pracovní trh Arbeitsmarkt (m) / Stellenmarkt (m) labour market, job market, employment market, situation on the labour market
pracovní týden Wochenarbeitszeit (f) / wöchentliche Arbeitszeit (f) / Arbeitswoche (f) working week,
pracovní zatížení, zátěž Arbeitsbelastung (f) workload
pracovní zaškolení Berufsausbildung (f): betriebliche ............. industrial training, training in industry
pracovní zkušenost Berufserfahrung (f) work experience, professional experience, occupational experience
pracovní život Arbeitsleben (n) / Berufsleben / berufliche Tätigkeit (f) / Berufstätigkeit (f) working life,
pracovní životopis beruflicher Werdegang (m) occupational history/development, job history
pracovní úraz Arbeitsunfall (m) occupational accident, industrial accident/injury , accident at work, occupational injury
pracovní úřad Arbeitsamt (n) jobcentre (brit - use only for modern "self-service" type of employment office)
pracovníci abhängig Beschäftigte (pl)/ Personal (n) / Belegschaft /f) workers
pracovníci pracující na velmi nízký úvazek geringfügig Beschäftigte (pl) marginal part-time workers
pracovník na volné noze freier Mitarbeiter (m) freelance (worker)
pracovník pobírající plat Gehaltsempfänger (m) salaried employee
pracovník pracující na zkrácenou pracovní dobu Kurzarbeiter (m) worker on short time, short-time worker, partially unemployed worker
pracovník pracující načerno Schwarzarbeiter (m) clandestine/illegal worker, moonlighter
pracovník provádějící příležitostnou práci Gelegenheitsarbeiter (m) casual worker,
pracování na směny Schichtarbeit (f) shift working
pracování přesčas Überstundenarbeit (f) overtime work[ing]
pracující lid Erwerbspersonen (fpl) working population
pracující ženy berufstätige Frauen (fpl) / erwerbstätige Frauen (fpl) working women
praktický lékař Praktiker (m) / praktischer Arzt (m) doctor, practitioner
praktický výcvik (praktische) Ausbildung (f) training
praktikum, praktický výcvik Praktikum (n) on-the-job-training,
pravidla pro přijetí Zugangsbestimmung (f) admission rules
pravidla upravující vstup Zugangsbestimmung (f) rule governing entrance,
pravidla vzdělávání/ školení Ausbildungsrichtlinien (fpl) / Ausbildungsvorschriften (fpl) training guidelines/rules, rules/guidelines for training
pravomoc, příslušnost (soudní) Zuständigkeit (f) / Zuständigkeitsbereich (m) jurisdiction,
praxe Praktikum (n) (period of) work experience
procento, procentní hodnota Prozentsatz (m) percentage
procento/poměr nezaměstnaných Arbeitslosenquote (f) unemployment rate, jobless rate (coll.)
prodavač v maloobchodu Einzelhandelskaufmann (m) retail assistant/clerk
prodavač/prodavačka Verkäufer (m) sales assistant
produktivita Produktivität (f) productivity
produktivní leistungsfähig competitive (konkurrenzfähig), productive (produktiv),
produktivní věk Berufsleben (n) / Arbeitsleben (n) / working life,
profese, povolání (obvykle vyžadující vyšší a odbornější vzdělání) Beruf (m) profession (occupation usually requiring advanced education or formal special training, career (type of work offering long-term job satisfaction - Tätigkeit, die berufliche Befriedigung bietet)
profesní povolání akademischer Beruf (m) professional occupation
profesní dovednosti, řemeslné dovednosti Qualifikation (f): berufliche ...... (vocational) skills, (vocational) skill, vocational competence,
profesní dráha, kariéra beruflich / Berufs- occupational/vocational/professional/ career[s]
profesní kvalifikace abgeschlossene Berufsausbildung (f) / Berufsqualifikation (f) /Berufsabschluss (m) / beruflicher Abschluss (m) occupational/vocational qualification / /certification, professional qualification(vocational) skill,
profesní mobilita, pracovní mobilita, pohyb pracovních sil mezi profesemi berufliche Mobilität (f) occupational mobility
profesní obraz Berufsbild (n) occupational image
profesní odhad Berufsprognose (f) occupational forecast
profesní přeškolení, rekvalifikace berufliche Umschulung (f) (vocational) retraining
profesní schopnosti, berufliche Qualifikation (f) / (vocational) skills,
profesní svaz Berufsverband (m), -vereinigung (f) professional association,organization
profesní zkušenost beruflicher Werdegang (m) career pattern,
profesní život Berufstätigkeit (f) employment,professional life,occupational life
profesní/ odborná kvalifikace Qualifikation (f): berufliche ...... vocational qualification
profesor Professor (m) / Professorin (f) professor
profil práce, popis práce Arbeitsplatzprofil (n) / Tätigkeitsprofil (n) job profile
program Maßnahme (f) programme/program (am)
program veřejné sociální péče Sozialhilfeprogramm (n) / Sozialprogramm (n) (public) welfare program (am), welfare programme (brit)
program vzdělávání berufliche Qualifizierungsmaßnahme (f) training programme,
program výuky berufliche Bildungsmaßnahme (f),berufliche Qualifizierungsmaßnahme (f) training programme,
prohlubující kurz, kurz doplňující vzdělání o moderní poznatky Förderlehrgang (m) upgrading course
prohlubující vzdělávání, další vzdělávání berufliche Fortbildung (f) / berufliche Weiterbildung (f) further training
projektantka, návrhářka Technische Zeichnerin (f) draughtswoman
prolongační sazba Verbleibquote (f) continuation rate, retention rate
pronajímatel Leiharbeitsfirma (f) lessor
propadnout u zkoušky Prüfung (f): eine .... nicht bestehen / to fail an examination/exam
propagace pracovních míst Arbeits(platz)-Förderung (f) promotion of job creation,employment promotion
propagace zaměstnávání Arbeits(platz)-Förderung (f) employment promotion
propagace řemeslnického vzdělávání jednotlivců individuelle Förderung (f) der beruflichen Bildung promotion of (vocational) training for individuals
propagace, podporování řemeslného vzdělávání a rekvalifikaci Förderung (f) der beruflichen Fortbildung und Umschulung promotion of vocational training and retraining,
propouštění Entlassung (f) layoff discharge, firing (am)
propustit entlassen / kündigen/ freisetzen to dismiss, to make redundant , to discharge,
propustit z důvodu nedostatku práce entlassen / kündigen to make redundant, to lay off
propustka Freistellung (f), Urlaub (m) release, leave
propuštěná osoba Heimatloser (m) / Flüchtling (m) / Ausgewiesener (m) displaced [person]
propuštěná pracovní síla freigesetzte Arbeitskräfte (fpl) redundant labour, redundant workers, displaced workers, displaced labour
propuštění Entlassung (f) dismissal,
propuštění pracovní síly Freisetzung (f) von Arbeitskräften labour displacement, displacement of labour
propuštění zaměstnance z důvodu změny smlouvy Änderungskündigung (f) dismissal for variation of contract
propuštěný pracovník freigesetzte Arbeitskräfte (fpl) workers made redundant,
provádět plán Programm (n): ein .... durchführen to administer a scheme, to run a programme,
prozatimní vorläufig preliminary,
prozkoumat nezaměstnanost Sucharbeitslosigkeit (f) search unemployment
pružná pracovní doba Arbeitszeit (f): gleitende ..... / Gleitzeit(arbeit) (f) / gleitende Arbeitszeit (f) flexible working hours, flexible hours of work, flexitime
první stupeň středního vzdělávání Sekundarbereich I (m) / Sekundarstufe I (f) / Mittelstufe (f)/ Sekundarstufe I (f) / Sekundarbereich I (m) Mittelstufe (f) lower (and intermediate) secondaryeducation/schooling, the first stage of secondary education/schooling, stage I secondary education/schooling
práce Arbeit (f) (Arbeit im volkswirtschaftl. Sinn, daneben i. S. v. körperlich schwerer Arbeit), berufliche Tätigkeit (f) / Berufstätigkeit (f) 1) work ,labour 2) job (general everyday usage)
práce na dobu určitou, sezónní práce Zeitarbeit (f) (im Sinne von Zeitlohn) time-work
práce na plný úvazek Ganztagsbeschäftigung (f) / Vollzeitbeschäftigung (f) / Ganztagsarbeit (f) full-time job/work/employment
práce na poloviční úvazek Halbtagsbeschäftigung (f) / half-time work,
práce na směny Schichtarbeit (f) shift-work,
práce na snížený pracovní úvazek Teilzeitbeschäftigung (f) / Teilzeitarbeit (f) part-time work, part time job
práce na velmi nízký úvazek geringfügige Beschäftigung (f) "marginal" part-time work
práce na zkrácený pracovní úvazek Teilbeschäftigung (f) / Kurzarbeit (f) /Teilzeitarbeit (f) / Teilzeitbeschäftigung (f) short-time works,part-time work, part time job, short-time working (and temporary layoffs)
práce na zkrácený úvazek Kurzarbeit (f) / Teilbeschäftigung (f) short-time work, short-time working (and temporary layoffs)
práce načerno Schwarzarbeit (f) clandestine work, clandestine employment,
práce pro vysokoškolsky vzdělané osoby Akademikerarbeitsplätze (mpl) jobs for (university) graduates,graduate(-level) jobs
práce u montážní linky Fließbandarbeit (f) assembly-line work
práce v továrně Fabrikarbeit (f) factory work
práce z domova Heimarbeit (f) homeworking, home employment, outwork
práce z domu, kdy se pomocí telefonu, faxu a modemu kontaktují zákazníci Telearbeit (f) telework(ing), telecommuting
práce, dosazení do úřadu Stelle (f): Arbeits- ...... (f) / Anstellung (f) job
práce, pracovní pozice, - post, pozice, - místo práce Arbeitsplatz (m) / Arbeitsstelle (f) - jeder Arbeitsplatz von der einfachsten Stelle bis zu anspruchsvollen Tätigkeiten 1) job (general everyday usage): 2) position (employee's place or rank within an undertaking) 3) post (higher level work) 4) workplace (where work is done)
práceschopnost, pohotovost Verfügbarkeit (f) availability (for work)
právní nárok na něco Rechtsanspruch (m) a legal claim to s.th.,
právní stav Rechtslage (f) legal situation
právo na azyl Recht (n) auf Asyl / Asylrecht (n) right to asylum, right of asylum
právo získat něco Rechtsanspruch (m) a right to obtain s.th.
prémiová časová mzda, časová mzda s prémií Prämienzeitlohn (m) time rate plus bonus(es)
průběžná zpráva Zwischenbericht (m) interim report,
průkaz o trvání pracovní neschopnosti Krank(en)meldung (f) notification of illness/sickness
průmysl Gewerbe (n): produzierendes ............ industry,
průmyslové odvětví Gewerbe (n): produzierendes ............ branch/sector of industry
průmyslový obchodník Industriekaufmann (m) industrial clerk/officer,clerk in an industrial firm
průmyslový podnik Fabrik (f) works
průměrná známka Notendurchschnitt (m) / Durchschnittsnote (f) average mark, leaving certificate average (sometimes)
průzkum majetkových poměru Bedürftigkeitsnachweis (m) / means test,
péče o děti Betreuung (f) der Kinder / Kinderbetreuung (f) childcare (child care)
péče o děti a mládež Jugendhilfe (f) child and youth welfare (activities), welfare activities for children and young people
péče o dítě Kinderbetreuung (f) / Betreuung (f) der Kinder childcare, child care
přebytek pracovních sil Arbeitskräfteüberangebot (n)/ Arbeitskräfteüberschuss (m) labour surplus, manpower surplus, excess supply of labour, excess supply of manpower, oversupply of labour, oversupply of manpower
přebytek zaměstnání, překážka zaměstnání Beschäftigungsengpass (m) employment bottleneck
přechod do důchodu Übergang (m) in den Ruhestand transition from work to retirement
přechodná ustanovení Übergangsbestimmungen (fpl) / Übergangsregelungen (fpl) transitional provisions
předběžný vorläufig provisional
předmět Fach (n) / Fachgebiet (n) subject,
předmět studia Studienrichtung (f) / Studeinfach (n) subject,
předměty (vyučované) Unterrichtsfächer (npl) subjects [taught/studied],
předpoklady pro získání víza Visumzwang (m) visa requirement
předpověď Vorausberechnung (f) / Vorausschätzung (f) forecast
předseda Chef (m) head,
představitel odborové organizace Gewerkschaftsvertreter (m) trade union representative, labor union representative (am), union representative
předškolní vzdělávání Vorschulerziehung (f) / Vorschulausbildung (f) / Elementarstufe (f) preschool education,preprimary education
předák Vorarbeiter (m) / Werkmeister (m) foreman (forewoman)
předčasný odchod do důchodu Pensionierung (f): vorzeitige..../ vorgezogene.... / vorgezogene Pensionierung (f), vorzeitige Pensionierung (f) / Vorruhestand (m) early retirement, pre-retirement
předčasný starobní důchod (platba) vorgezogenes Altersruhegeld (n) early retirement pension
přehled/ zhodnocení efektivity Erfolgskontrolle (f) efficiency review
překlenovací příspěvek Überbrückungsbeihilfe (f) / Überbrückungsgeld (n) tideover allowance,bridging allowance
překlenovací příspěvek při odchodu do důchodu Vorruhestandsgeld (n) bridging pension, early retirement allowance, early retirement benefit
překročení maximální zákonné doby přesčasu Mehrarbeit (f) overtime in excess of statutory maximum working hours
přerušení doby nezaměstnanosti Unterbrechung (f) der Dauer der Arbeitslosigkeit break in the period of unemployment, break in the unemployment period, break in the duration of unemployment
přerušení nezaměstnanosti Unterbrechung (f) der Arbeitslosigkeit break in unemployment
přerušení nároku na sociální dávky Ruhen (n) des Anspruchs suspension of claims
přeshraniční grenzüberschreitend cross-frontier, across frontiers, cross-border
přeshraniční pracovník Grenzarbeitnehmer (m) frontier worker, border worker, cross-border worker
přesčas(y) Arbeit (f): Überstundenarbeit (f) overtime work[ing], overtime [hours]
přetáhnout (od konkurence), odlákat (zákazníky) abwerben to entice/contract/hire away
převis nabídky pracovních sil Überangebot (n) an Arbeitskräften / Arbeitskräfte- labour surplus,
převis nabídky, nabídka převyšující poptávku Überangebot (n) excess supply
převod Versetzung (f) posting,transfer
převod, úhrada, odeslání peněz Überweisung (f) / (Geld-) Sendung (f) / überwiesene Summe (f) remittance
přezkoušení Nachprüfung (f) re-examination
přeškolení Umschulung (f) retraining
přeškolení (systém) Umschulungsmaßnahme (f) retraining scheme,
přeškolovací opatření Umschulungsmaßnahme (f) retraining measure,
přeškolovací program Umschulungsmaßnahme (f) retraining programme
přidání platu Gehaltserhöhung (f) increment, pay rise
přihlásit melden to register (einschreiben),
přihlásit se na úřad práce melden: sich arbeitslos melden to register as unemployed,
přihlásit se o Antrag (m): einen …. stellen to sign on (coll.),
přijetí Zulassung (f) admission,
přijetí do vyššího vzdělávání Studium (n): Zulassung (f) zum ... admission to higher education,
přijetí na vysokou školu/univerzitu Studium (n): Zulassung (f) zum ... admission to university
přijmout einstellen to take on, to employ
přijmout práci Stelle (f) annehmen Beschäftigung (f) / Arbeit (f) / Beschäftigung (f) / Arbeit aufnehmen to accept a job, to take employment,to take a job, to take up employment, to take up work,
přijímací společnost Auffanggesellschaft (f) recipient company
přijímací země Aufnahmeland (n) receiving country
přiměřený zweckmäßig practical,
připočítat anrechnen 1) (berechnen) to charge for
připsání na seznam nezaměstnaných Zahl (f) der Arbeitslosmeldungen inflow onto the [unemployment] register
přispěvatel Beitragszahler (m) (Sozialversicherung) contributor (social security)
přispívat, podporovat, dotovat bezuschussen,subventionieren to subsidize
přistěhovalec, migrant Zuwanderer (m) / Ausländer (m) migrant
přivydělávat si načerno schwarz arbeiten to work in the black economy, to work in the black
přivést uchazeče k zaměstnavatelům offenen Stellen bringing together jobseekers and employers
přiřazení vhodného kandidáta na pozici Arbeitsvermittlung (f) / Stellenvermittlung (f) 4) (comparing vacancies and jobseekers): matching
přídavek při práci na zkrácený úvazek Kurzarbeitergeld (n) short-time working allowance, short-time working benefit, short-time working compensation
přídavek(ky) na děti Kindergeld (n) / Familienbeihilfe (f)/ Kinderzuschuss (m)/Erziehungsgeld (n) child allowance/benefit, childcare payment
příjem Einkommen (n) / Einkünfte (pl) income
příjem (dávky) Bezug (m) (von Leistungen) receipt (of benefit)
příjemce Bezieher (m) / Empfänger (m) recipient, person in receipt of …
příjemce dávek Bezieher (m),Empfänger (m) von Leistungen / Leistungsbezieher (m) / Leistungsempfänger (m) person in receipt of/drawing benefit, recipient of benefit, benefit recipient,
příjemce dávek v nezaměstnanosti Empfänger (m) von Arbeitslosengeld recipient of unemployment benefits/allowance/compensation, persons in receipt of unemployment benefits
příjemce dávky, podpory Leistungsempfänger (m) / Leistungsbezieher (m) recipient of benefit, benefit recipient,
příjemce finanční pomoci Leistungsempfänger (m) / Leistungsbezieher (m) benefit recipient,
příjemce sociální podpory (všeobecně) Bezieher (m), Empfänger (m) von Sozialhilfe / Empfänger (m) von Sozialhilfe / Sozialhilfebezieher (m) recipient of social assistance (general), recipient of income support (brit)
příjemce sociální péče Sozialhilfempfänger (m), -bezieher (m) welfare recipient (am), recipient of income support (brit)
příjemce sociálních dávek Sozialhilfeempfänger (m) recipient of social assistance (general), welfare recipient (am), recipient of income support (brit)
příjmení Nachname (m) last name, surname, family name
příkaz k platbě, platební příkaz Zahlungsanweisung (f) order for payment
příležitosti vzdělávání Bildungschance (f) educational opportunity
příležitostná pracovní síla Gelegenheitsarbeiter (m) casual labour
příležitostná práce Gelegenheitsbeschäftigung (f) / casual work/employment,
příležitostná/vedlejší práce Gelegenheitsarbeit (f) odd jobs, casual jobs
příležitostný pracovník, brigádník Arbeiter (m): Gelegenheitsarbeiter (m) casual worker/labour
příliv imigrantů Wanderungsstrom (m) flow of migration
případ strádání Härtefall (m) case of hardship
příplatek za vykonanou práci Prämienakkordlohn (m) piece rate plus bonus(es)
přípravný kurz pro řemeslné vzdělání Förderungslehrgang (m) pre-apprenticeship course, course preparatory to recognized trade training
přírodní věda Naturwissenschaft (f) (natural) science(s)
příspěvek Bewilligung (f) (z.B. Sozialversicherung) allowance,
příspěvek na bydlení Wohngeld (n) / Wohnungszuschuss (m) housing allowance, accommodation allowance, housing benefit
příspěvek na dovolenou Urlaubsgeld (n) leave pay, vacation pay (am), holiday pay
příspěvek na sociální pojištění Sozialversicherungsbeitrag (m) / Beitrag (m) zur Sozialversicherung, Sozialversicherungsleistung (f) social security contribution,National Insurance contribution (brit), social security benefits
příspěvek na sociální zabezpečení Beitrag (m) zur Sozialversicherung / social security contribution,
příspěvek na vzdělávání Ausbildungsbeihilfe (f)/ Berufsausbildungsbeihilfe (f) training allowance, education allowance
příspěvek na zdravotní pojištění Krankenversicherungsbeitrag (m) health insurance contribution, sickness insurance contribution
příspěvek pro rodiny Beihilfe (f): Familienbeihilfe (f) family allowance
příspěvek v mateřství Mutterschaftsgeld (n) maternity allowance
příspěvek zaměstnanců Arbeitnehmerbeitrag (m) employee('s) contribution
příspěvek zaměstnavatele Arbeitgeberbeitrag (m) zur Sozialversicherung employer('s) contribution
příspěvek, finanční podpora Beihilfe (f) allowance,
příspěvek, příplatek, dávka Zuschuss (m) / Zulage (f) / Beihilfe (f) allowance
příspěvky na majetkotvorné spoření Leistung (f): vermögenswirksame ...... asset-formation allowance,benefit
příspěvky na výživu Unterhaltszahlung (f) (bei Maßnahmen) maintenance payment
příspěvky sociální péče Sozialabgaben (fpl) social welfare contributions
přístup k zaměstnání Zugang (m) zur Beschäftigung access to employment, access to work
přístup na trh práce Zugang (m) zum Arbeitsmarkt access to the labour market
působící zpětně, se zpětnou platností rückwirkend retroactive, retrospective
redukce stavu zaměstnanců Verringerung (f) des Personals / Verringerung (f) staff cut[s],
referenční dopis Empfehlungsschreiben (n) letter of reference
reginální úřad zaměstnanosti Landesarbeitsamt (n) Regional (Employment) Office (German context), Employment Service Regional Office (British context)
region Landesarbeitsamtsbezirk (m) region, Employment Service Region
registrace Anmeldung (f) registration
registrační kancelář Meldebehörde (f) registration office
registrovaní uchazeči o práci registrierte Arbeitssuchende (pl) registered job-seekers, job-seekers registered
registrovaný nezaměstnaný Arbeitslose (pl): registrierte ........... registered unemployed
registrovat se melden to sign on
rekvalifikační kurz/ přeškolovací kurz Umschulungskurs (m), -lehrgang (m) retraining course
repatriační příspěvek Rückkehrhilfe (f) / Rückkehrprämie (f) repatriation grant/allowance
riziko povolání gesundheitliches Berufsrisiko (n) occupational hazard
rodinná společnost Familienbetrieb (m) / Familienunternehmen (n) family firm
rodinné podnikání Familienbetrieb (m) / Familienunternehmen (n) family enterprise,
rodinné přídavky Familienbeihilfe (f) / family allowance
rodinné setkání, sjednocení Familienzusammenführung (f) family reunion/reunification
rodinný podnik Familienbetrieb (m) / Familienunternehmen (n) family business, family establishment,
rodinný pracovník (neplacený) mithelfende Familienangehörige (pl) (unbezahlt) family workers (unpaid)
rodinný přídavek Familienzuschlag (m) / Familienzuschuss (m) /Familienbeihilfe (f) /Kindergeld (n) / Kinderzuschuss (m) family allowance
rodinný stav Familienstand (m) marital status, family status
rodičovská dovolená Elternurlaub (m),Erziehungsurlaub (m) parental leave,infant care leave, childcare leave
rodičovský příspěvek Erziehungsgeld (n) parental allowance,
rodný list Geburtsurkunde (f) birth certificate, certificate of birth
rok odborného/ praktického vzdělávání berufspraktisches Jahr (n) year of practical [vocational] training
rok povinného vzdělávání Pflichtschuljahr (n): allgemeinbildendes ... year of compulsory general education/schooling
rok základního studia profese berufliches Grundbildungsjahr (n) basic vocational education/training year
rok základního vzdělání v řemesle Grundbildungsjahr (n) (berufliches) basic vocational education/training year
rozpočet Haushaltsplan (m) budget
rozsah Geltungsbereich (m) / Anwendungsbereich (m) scope,
rozsáhlá nezaměstnanost Massenarbeitslosigkeit (f) large-scale unemployment
rozvedený geschieden divorced
rozvíjející se oblasti, rozvojové oblasti Fördergebiete (npl) / Entwicklungsregionen (fpl) development areas
roční dovolená Jahresurlaub (m) / Erholungsurlaub (m) annual leave, annual holiday
roční pracovní doba Jahresarbeitszeit (f) annual working time
roční příjem Jahreseinkommen (n) / Jahreseinkünfte (pl) annual income
samosprávná obec Gemeinde (f) commune (int),
samostatně výdělečná činnost selbständige Tätigkeit (f) self-employment
sazba 2)podíl 3)kvóta Quote (f) 1) rate 2) proportion, share 3) quota
sazba příspěvků Beitragssatz (m) contribution rate
sazba za zprostředkování práce Vermittlungsquote (f) placement rate
sazba za úkolovou práci Akkordlohn (m) piecework rate, piece rate (when used specifically),
sběr údajů, dat Datenerfassung (f) data collection
schopnost Leistungsfähigkeit (f) / Qualifikation (f) competitiveness (Konkurrenzfähigkeit), capacity, capability, ability (Fähigkeit), ability
schopnost rozhodovat Entscheidungsbefugnis (f)/ Entscheidungskompetenz (f) competence (to decide)
schopnost, vloha Eignung (f) aptitude
schopný pracovat erwerbsfähig / arbeitsfähig able to work,
schopný práce arbeitsfähig / erwerbsfähig/ leistungsfähig capable of work, fit for work, employable
schéma přípravy na řemeslo berufsvorbereitende Maßnahmen (fpl) vocational preparation schemes,
schéma výuky berufliche Bildungsmaßnahme (f) / training scheme,
schůze zaměstnanců Personalversammlung (f) / Belegschaftsversammlung (f) staff meeting
sdružení společností Konzern (m) / Trust (m) group of companies, combine, trust
sdružení zaměstnanců Mitarbeitervertretung (f) / Personalvertretung (f) staff association
sekce Abteilung (f) division,
sektor služeb Dienstleistungsgewerbe (n) services [sector]
sektor řemeslné výroby Handwerkssektor (m) craft sector
sekundární sektor secondary sector
sexuální harašení sexuelle Belästigung (f) sexual harassment
sezónní Saisonbetrieb (m) seasonal establishment
sezónní fluktuace Saisonschwankung (f) seasonalvariation
sezónní nezaměstnanost saisonale Arbeitslosigkeit (f) seasonal unemployment
sezónní podnik Saisonbetrieb (m) seasonal business,
sezónní pohyb Saisonverlauf (m) / Saisonbewegung (f) seasonal movement
sezónní pracovní síla Saisonarbeiter (m) / Saisonarbeitskräfte (fpl) seasonal labour
sezónní pracovník Saisonarbeiter (m) / Saisonarbeitskräfte (fpl) seasonal worker,
sezónní výkyvy Saisonschwankung (f) seasonal fluctuation,
situace na trhu práce Arbeitsmarktlage (f) employment situation, labour market situation, situation on the labour market
skladník Lagerist (m),Lagerverwalter (m) stockkeeper,stock clerk
sklenář Glaser (m) glazier
skrytá nezaměstnanost versteckte Arbeitslosigkeit (f) disguised unemployment, hidden unemployment, concealed unemployment
skupinová úkolová práce Gruppenakkord (m) group piecework [system]
slabší studenti Lernbeeinträchtigte (pl) / Lernschwache (pl) slow learners
sleva na nájemném Mietzuschuss (m) rent rebate (brit)
služba zaměstnanosti Arbeitsvermittlung (f) / Stellenvermittlung (f) 1) (organisation): employment service, placing service
služba zaměstnanosti, zprostředkování práce, umístění, přiřazení vhodného kandidáta na pozici Vermittlung (f) (von Arbeitskräften und Arbeits- 1) (organisation): employment service, 2) (activity): (job) placing, (job) placement 3) (filled vacancy): placing, placement, filled vacancy 4) (comparing vacancies and jobseekers): matching
služby Dienstleistungsgewerbe (n) service industries,
služby zaměstnanosti staatliche Arbeitsverwaltung (f) labour administration, (public) manpower service (am), manpower administration (am)
služební dohled Dienstaufsicht (f) supervision
smlouva na dobu neurčitou, časově neomezená smlouva unbefristeter Vertrag (m) permanent contract
smlouva na dobu určitou Zeitvertrag (m) fixed-term-contract
smlouva o sazbách Werkstarifvertrag (m) company agreement
smlouva o službách Werkvertrag (m) contract for services,
smlouva o vyučení, Lehrvertrag (m) training contract,
smluvená mzda (kolektivně) Tariflohn (m) (collectively) agreed wage[s], agreed wage rate, negotiated wage[s], standard wage[s],standard rate, official wage[s], union rate (brit, coll.)
smluvní pracovník Leiharbeitnehmer (m) temporary worker (supplied by an employment business), agency worker
smluvní strana Vertragspartner (m) party to the/a contract
směrnice, předpis Leitlinien (fpl) / Richtlinien (fpl) guidelines
snaha zprostředkovat práci Vermittlungsbemühungen (fpl) placement efforts
snižení počtu žáků der Schülerzahlen falling pupil numbers, declining/shrinking school population
snižování věkové hranice pro odchod do důchodu Herabsetzung des Rentenalters introduction of a lower pensionable age, lowering of the retirement age, lowering of the pensionable age
snížená pracovní doba Teilzeit (f) part-time
snížení Kürzung (f) / Herabsetzung (f) reduction, lowering
snížení počtu zaměstnanců des Personals / Personalverringerung (f) / Personal- staff reduction,
snížení stavu personálu, zaměstnanců Verringerung (f) der Belegschaft / Verringerung (f) abbau (m), Abbau (m) des Personals / Personalreduzierung (f) der Belegschaft / Personalverringerung (f) / Personalabbau (m), Abbau (m) des Personals / Personalreduzierung (f) staff cut[s], staff reduction, reduction in staff[ing levels]
snížení výdělečné pracovní schopnosti Minderung (f) der Erwerbsfähigkeit reduction of earning capacity
snížit nezaměstnanost Arbeitslosigkeit (f) abbauen to reduce unemployment, to cut unemployment, to absorb unemployment
sociolog Sozialwissenschaftler (m) social scientist
sociální legislativa Sozialgesetzgebung (f) social legislation
sociální oddělení Leistungsabteilung (f) (benefit) payments section, (benefit) payments office
sociální pojištění Sozialversicherung (f) social insurance, national insurance (brit), social security
sociální pomoc Sozialhilfe (f) social assistance [benefit] (general), welfare payments,
sociální pracovník Sozialarbeiter (m) social worker
sociální prostředí soziale Herkunft (f) social origin/background
sociální práce Sozialarbeit (f) social/ welfare work
sociální péče Sozialfürsorge (f) social welfare
sociální příspěvek na nájemné Mietzuschuss (m) rent allowance, rent subsidy,
sociální zabezpečení a finanční podpora Sozialleistungen (fpl) (allgemein) social security and assistance benefits,
soubor, spis Datei (f) file
souhlas se zrušením pracovní smlouvy Aufhebungsvertrag (m) agreement to cancel an employment contract
soukromá personální (pracovní) agentura private Stellenvermittlung (f) private employment service, private placing service, private employment agency,
soukromá zprostředkovatelna práce private Arbeitsvermittlung (f) private employment agency/service, private placing service
soukromá zprostředkovatelna zaměstnání private Stellenvermittlung (f) placing service provided by (private) employment agencies
soukromé pracovní agentury gewerbliche Stellenvermittlung (f) / (private) employment agencies,
současné zaměstnání, Beruf (m): ausgeübter ........... current occupation/ job actual job/occupation, job/occupation held
specifikace práce Arbeitsplatzbeschreibung (f) job specification (sometimes)
spekulativní, podezřelá žádost, neoprávěná žádost Initiativbewerbung (f) / Blindbewerbung (f) speculative application
spis Akte (f), Vorgang (m) file
splatný zahlbar payable
společnost Unternehmen (n) / Unternehmung (f) company,
společnost s ručením omezeným GmbH: Gesellschaft (f) mit beschränkter Haftung private [limited] company (brit), limited liability company,limited liability corporation (am)
společnost vytvářející pracovní příležitosti Beschäftigungsgesellschaft (f) job-creation company
společnost zprostředkující školení, autorizovaná společnost pro zprostředkování školení Lehrbetrieb (m) / Ausbildungsbetrieb (m) firm providing (apprenticeship) training, firm authorized to provide (apprenticeship) training,
společnost zprostředkující školení/zaučení Ausbildungsbetrieb (m) / Lehrbetrieb (m) firm providing (apprenticeship) training, firm authorized to provide (apprenticeship) training, training company
společnost, která přímo neobchoduje a existuje jenom jménem za účelem získání akcií v jiných společnostech Scheinfirma (f) shell company
společnost, podnik, závod, továrna 1) ve smyslu určitého místa, kde se pracuje: 2) ve smyslu vedení podnikání: podnik, společnost, podnikání Betrieb (m) 1) in sense of fixed location where work takes place: establishment, business establishment, business, plant+D1404 2) in sense of commercial undertaking: firm, business, company, undertaking, enterprise
společné školící středisko überbetriebliche Ausbildungsstätte (f) joint training centre/establishment
spolupracovník Arbeitskollege (m) / Berufskollege (m) fellow-worker,
spolurozhodování 2)účast zaměstnanců 3) právo na spolurozhodování demokracie na pracovišti Mitbestimmung (f) 1) codetermination (Mitbestimmung nach deutschem Muster) 2) worker[s'] participation (more generally) 3) industrial democracy
spoluúčast, retence Selbstbeteiligung (f) retention
sporná žádost, neoprávněná žádost Blindbewerbung (f) / Initiativbewerbung (f) speculative application
správa (činící opatření převážně týkající se vzdělávacího projektu) Träger (m) einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme: provider (especially of a training project),
správa sociálního zabezpečení Sozialversicherungsträger (m) / Träger (m) der Sozialversicherung social insurance agencies/bodies,social security agencies/bodies
spuštění podnikání Betriebsgründung (f) / Unternehmensgründung (f) business start-up,setting up one's own business
standardní pracovní doba tarifliche Arbeitszeit (f) standard working week, standard working hours, negotiated working week, official working week
standardní sazba üblicher Lohn (m) / Normallohn (m) standard rate
standardní týdenní pracovní doba tarifliche Wochenarbeitszeit (f) standard weekly hours, standard working week,
starobní důchod Altersruhegeld (n) / Altersrente (f) / Ruhegehalt (n) / Rente (f) / Pension (f) old-age pension, retirement pension, pension, retirement pay (am)
starobní důchodce Bezieher (m) von Altersruhegeld / Rentner (m)/Pensionär (m) / Rentner (m) old age pensioner (brit), retired person, retiree (am)
starší občané Ältere (pl) / ältere Leute (pl) elderly,older people/persons
starší pracovníci/zaměstnanci älterer Arbeitnehmer (m) / ältere Arbeitskraft (f) older worker,elderly worker,elderly employee
statistický Statistikwissenschaft (f) statistic
statistika Statistik (f) / statistics,
statistika nezaměstnanosti Arbeitslosenstatistik (f) unemployment statistics (pl)
statistika pracovních sil Erwerbsstatistik (f) labour statistics
statistika trhu práce Arbeitsmarktstatistik (f) labour market statistics, labour statistics
statistika zaměstnanosti Beschäftigungsstatistik (f) /Statistik (f) der Erwerbstätigkeit employment statistics
stavební dělník Bauarbeiter (m) building worker,construction worker, building labourer (unqualifizierte Kräfte), construction labourer ( unqualifizierte Kräfte)
stavební inženýr Konstrukteur (m) construction engineer
stavební inženýrství Hoch- und Tiefbau (m) civil engineering
stavební projektant Bauzeichner (m) (construction) draughtsman,construction draftsman (am)
stavební truhlář Bauschreiner (m), Bautischler (m) building joinerbuilding joiner
stavební zámečník Bauschlosser (m) (building) fitter
stavitel lešení Gerüstbauer (m) scaffolder
stavitelství Bauindustrie (f) / Bauwirtschaft (f)/Baugewerbe (n) building industry, construction industry, building trade
stipendium Stipendium (n) 1) scholarship 2) fellowship (am): meist für ältere Studenten und Wissenschaftler
strojírenství Maschinenbau (m) / Maschinenbautechnik (f)/Ingenieurwissenschaften (fpl) / Technik (f) engineering (industry)
struktura pracovní síly/pracujícího lidu Beschäftigten / Beschäftigungsstruktur (f) structure of the labour force/working population,pattern of the labour force/working population
strukturálně slabá oblast strukturschwaches Gebiet (n) / structurally weak area,
strukturálně slabý region strukturschwache Region (f) structurally weak region
strukturální nezaměstnanost strukturelle Arbeitslosigkeit (f) structural unemployment
strukturální politika Strukturpolitik (f) structural policy
strukturální změna Strukturwandel (m) structural change
student přeškolovacího kurzu Umschüler (m) participant (in retraining course),
studenti prvního ročníku first-year student (brit), am amerikanischen College: freshman
studijní grant Stipendium (n) / Studienförderung (f) student grant
studijní volno Bildungsurlaub (m) educational leave
studovat studieren / lernen to study
stvrzenka Quittung (f) receipt,
stálá pracovní síla fest angestellte Arbeitskräfte (fpl) permanent labour
stálá práce Dauerarbeitsplatz (m) permanent job
stálé vzdělávání Weiterbildung (f): ständige .... permanent education
stálé zaměstnání unbefristete Beschäftigung (f) / Dauerarbeits- verhältnis (n) / Dauerbeschäftigung (f) / dauerhafte Beschäftigung (f) permanent employment
stálí zaměstnanci ständige Arbeitskräfte (fpl) / permanent workers,
stálý personál Stammbelegschaft (f) / Kernbelegschaft (f) core workforce
stálý plat Entgeltfortzahlung (f) continued pay
státní postupová zkouška Diplomvorprüfung (f) / Vordiplomprüfung (f) university: preliminary examination
státní svátek Feiertag (m): gesetzlicher .......... bank holiday (brit)
státní zaměstnanec Staatsbeamter (m) official
státní zkouška Staatsprüfung (f) state examination
státní úředník Beamter (m) / Staatsbeamter (m) civil servant,
státní/národní trh Nationalmarkt (m) national market
stávka Streik (m) strike,
stávka bez schválení odborů, neschválená stávka wilder Streik (m) wildcat strike,
středisko mezipodnikového vzdělávání überbetriebliche Ausbildungsstätte (f) inter-company training centre,
středisko sociální péče Sozialstation (f) welfare centre
střední vzdělávání Sekundarausbildung (f) / Sekundarschulwesen (n) secondary education
střední škola weiterführende Schule (f) / Sekundarschule (f) secondary school
středoškolské vzdělávání Oberstufe (f) / Sekundarstufe II (f) upper secondary education/schooling,
subdodavatel Subunternehmer (m) subcontractor
svoboda Vertragsfreiheit (f) freedom of contract
svoboda podnikání, právo zakládat obchodní zastupitelství Niederlassungsfreiheit (f) freedom of establishment
svoboda pohybu pracovních sil Freizügigkeit (f) der Arbeitnehmer freedom of movement for workers
svobodná matka alleinerziehende Mutter (f) /ledige Mutter (f) / alleinstehende Mutter (f) single/unmarried mother, mother bringing up a child/children alone
svobodný ledig single, unmarried
svářeč Schweißer (m) welder
svědectví Aussage (f) testimony,
svědčit aussagen to testify
systém Maßnahme scheme,
systém důchodového připojištění, který zajišťuje společnost/zaměstnavatel betriebliche Altersversorgung (f) occupational pension scheme,
systém povinného penzijního pojištění Rentenversicherung (f): gesetzliche ...... statutory pension scheme/fund, compulsory pension insurance scheme
systém povinného zdravotního pojištění Krankenversicherung (f): gesetzliche ........ compulsory health/sickness insurance scheme, compulsory health/sickness insurance funds,
systém přípravy na práci berufsvorbereitende Maßnahmen (fpl) work preparation schemes/courses, pre-training schemes/courses
systém sociálního pojištění Sozialversicherungssystem (n) social insurance system
systém sociálního zabezpečení Sozialversicherungssystem (n) social security system,
systém vzdělávání Bidungsmaßnahme (f): berufliche .......... / training scheme,
systém zaměstnávání a vzdělávání arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (fpl) / employment and training schemes,
systém zákonného zdravotního pojištění gesetzliche Krankenversicherung (f) statutory health/sickness insurance scheme
systém úkolové mzdy Zeitakkord (m) time piecework, time-allowed system
systém úkolové práce Stücklohn (m) / Akkordlohn (m) piecework system (when used as a general concept)
systém/ struktura zaměstnávání Beschäftigtenstruktur (f) / Struktur (f) der employment structure/pattern,
systémový analytik Systemanalytiker (m) (computer) system analysist
technická univerzita Technische Hochschule (f) technical university
technická vysoká škola Fachhochschule (f) post-secondary technical college
technický technisch technical
technik Techniker (m) technician
technik telekomunikací Nachrichten- und Fernmeldetechniker (m)/ Telekommunikationselektroniker (m) telecommunication technician, telecommunications fitter
technologie Technik (f) 1) technology, engineering 2) technique , skill 3) mechanics
teoretický výcvik/teoretická výuka theoretische Berufsbildung (f) theoretical training
terciární sektor tertiärer (Wirtschafts-) Sektor (m) tertiary sector,
termín odevzdávání žádostí Bewerbungsfrist (f) application deadline,
termín registrace Meldefrist (f) registration deadline
test způsobilosti Eignungsprüfung (f) / Eignungstest (m) aptitude test
titul (akademický) Grad (m) (akademischer) / Titel (m) degree, academic qualification,
titul doktora Promotion (f) / Doktorprüfung (f) / Doktortitel (m) doctoral degree,
tlumočník Dolmetscher (m) interpreter
topenář Heizungsbauer (m) heating fitter
továrna Fabrik (f) factory,
transferová platba, platební převody, odvody (do státního rozpočtu) Transferzahlungen (fpl) transfer payments
truhlář Schreiner (m), Tischler (m) joiner
trvalé usídlení v zahraničí ausländische Betriebsstätte (f) permanent establishment abroad
trvání nároku na dávky Anspruchsdauer (f) /Dauer (f) des Anspruchs (auf Leistungen) duration of benefit entitlement
tržní podíl Marktanteil (m) share of the market
tělesně postižená osoba Behinderte (f) / Behinderter (m) disabled/handicapped [person]
tělesně postižené osoby Körperbehindete (pl) people with physical disabilities, physically disabled [people],
tělesně postižení behindert disabled, handicapped
tělesně postižený körperbehindert physically disabled,
těžce postižení lidé Schwerbehinderte (pl)/ Schwerbehinderter (m) severely disabled [people], people with severe disabilities, severely handicapped [person]
těžko umístitelný schwer vermittelbar hard-to-place
týdenní pracovní doba wöchentliche Arbeitszeit (f) / Arbeitswoche (f)/Wochenarbeitszeit (f) weekly hours of work
týdenní pracovní doba ustanovená v kolektivní smlouvě tarifliche Wochenarbeitszeit (f) working week fixed in a collective agreement, regular working week, official working week (sometimes)
uchazeč o studium na vysoké škole Studienbewerber (m) applicant for a place at university/college/in higher education, applicant for a university place, applicant for [entry (in)to] higher education, candidate for [entry (in)to] higher education,prospective student, applicant for [entry (in)to] university, candidate for [entry (in)to] university
uchazeč o zaměstnání/zájemce o práci Stellenbewerber (m)/Arbeitsuchender (m) job-seeker, work-seeker, (job) applicant, person seeking employment, [job] applicant, job candidate
uchazeči o práci se zdravotními potížemi gesundheitliche Einschränkungen (fpl) : Arbeitslose (pl) mit ............. job-seekers with health problems
udržet si práci Arbeitsplatz (m): einen .... erhalten /einen Arbeitsplatz (m) sichern to maintain/safeguard/preserve a job
udělat účinnějším rationalisieren to make more efficient
udělení občanství, přijetí za občana Einbürgerung (f) naturalization
udělit azyl Asyl (n) gewähren to grant asylum
udělit dávky, přiznat dávky Leistung (f) bewilligen to grant benefit
ukončení pracovní smlouvy Beendigung (f) des Beschäftigungsverhältnisses termination of the employment contract
ukončení pracovního poměru Beendigung (f) des Beschäftigungsverhältnisses /Ende (n) der Beschäftigung / Ende (n) des termination of employment,cessation of employment,
ukončit vzdělávání Ausbildung (f) abschließen to complete [one's] training/education, to finish [one's] training/education
um Qualifikation (f) skill,
umístit vermitteln (von Arbeitskräften) to place
umístění na pracovní místo Arbeitsvermittlung (f) / Stellenvermittlung (f) 2) (activity): (job) placing, (job) placement
umístění uchazečů za pomoci počítače computerunterstützte Arbeitsvermittlung (f) computer-assisted placement [service], computer-assisted placing
umísťování Vermittlung (f) (von Arbeitskräften) placement, placing, filled vacancy (brit)
univerzita Hochschule (f) university,
univerzitní wissenschaftlich university [-level], degree-awarding
univerzitní titul, akademický titul Grad (m) (akademischer) / Titel (m)/Hochschulabschluss (m) / Universitätsabschluss (m)/ akademischer Grad (m) / Titel (m) (university) degree,academic qualification
uplynutí pracovní smlouvy Beschäftigungsverhältnisses, Arbeitsverhältnisses/Beendigung (f) des Beschäftigungsverhältnisses / Beendigung (f) des Arbeitsverhältnisses cessation of employment, termination of the employment contract
uplynutí trvání pracovní smlouvy Beendigung (f) des Arbeitsverhältnisses termination of the employment contract
určený den Stichtag (m) reference date, reference day
uspokojení z práce Arbeitszufriedenheit (f) job satisfaction
ustanovení na ochranu pracovníků proti propouštění Kündigungsschutzbestimmungen (fpl) (provisions for) dismissal protection, protection against dismissal
ustanovení o podmínkách propouštění Kündigungsschutzbestimmungen (fpl) dismissal provisions,
ustanovení upravující podmínky získání dávek Leistungsrecht (n) leistungsschwach benefit entitlement rules, provisions regulating entitlements - underperforming
ustanovení upravující vstup Zugangsbestimmung (f) provision governing entrance, entrance rules,
uvolnit z práce freistellen: von der Arbeit ............... to release from work
uvolnění pracovního místa offene Stelle (f) / freie Stelle (f) opening,job opening/vacancy, vacant job
uvolnění z výuky Unterrichtsbefreiung (f) / Befreiung (f) vom Unterricht leave of absence from classes
uzavřít schließen / zumachen (Betrieb, Unternehmen) to close down, to give up (aufgeben)
uznaná profesní kvalifikace Berufsabschluss (m): anerkannter ........ recognized vocational qualification
uznání kvalifikace Anerkennung (f) der Bildungsabschlüsse recognition of (educational) qualifications
uznávané povolání Ausbildungsberuf (m): anerkannter ..... recognized trade/occupation
ušlá mzda, ztráta mzdy Lohnausfall (m) loss of wage(s)
ušlý výdělek Verdienstausfall (m), Verdiensteinbuße (f) loss of earnings,
ušlý zisk Verdiensteinbuße (f)/Verlust (m) des Verdienstes / Verdienstausfall (m) loss of earnings/income
učení, učňovské místo Lehre (f) / Lehrverhältnis (n) / Lehrstelle (f) apprenticeship
učeň Auszubildender (m) / Lehrling (m) apprentice
učiliště, střední odborná škola Berufsausbildungsplatz (m) / Lehrstelle (f) apprenticeship [place],
učinit produktivnějším rationalisieren to streamline,
učitelé, učitelský sbor Lehrkräfte (fpl) / Lehrpersonal (n) teaching staff
učňovská dílna Lehrwerkstatt (f) training workshop, trainee workshop, apprentice workshop
učňovská dílna, cvičná dílna Übungswerkstatt (f) "practice workshop"
učňovská smlouva Lehrvertrag (m) apprenticeship contract
učňovské místo, místo učňovské ho výcviku berufliche Ausbildungsstelle (f) / Lehrstelle (f) traineeship, training place, apprenticeship [place],
učňovské pracoviště Übungsfirma (f) "practice firm"
učňovské vzdělávání Lehrlingsausbildung (f) apprenticeship training
učňovský poměr Ausbildungsverhältnis (n) traineeship,
učňovství Ausbildungsverhältnis (n) apprenticeship
varovná stávka Warnstreik (m) token strike,
vedlejší mzdové náklady Lohnnebenkosten (pl) non-wage labour costs
vedlejší pracovní poměr Arbeit (f): Kurzarbeit (f) short-time work
vedlejší příjem Einkommenszuschuss (m), Nebeneinkünfte (fpl) income supplement,side income
vedlejší zaměstnání, vedlejší pracovní poměr Nebentätigkeit (f) / Nebenbeschäftigung (f) second job/occupation
vedoucí Chef (m), Leiter (m) / Vorgesetzter (m),Vorgesetzter (m) / Leiter (m) boss, head
vedoucí oddělení Abteilungsleiter (m) head of department, department manager
vedoucí podniku, výkonný ředitel Geschäftsführer (m) managing director,
vedoucí pracovník Führungskraft (f) / leitender Angestellter (m) executive
vedoucí projektu Projektleiter (m) project manager
vedoucí sekce Abteilungsleiter (m) (in einer Behörde) Head of Division (EG),
vedoucí sekretariátu, výkonný tajemník Chefsekretärin (f) executive secretary
vedoucí, ředitel, předseda leitender Angestellter (m) / Führungskraft (f) executive
velikost Größe (f) (z.B. eines Unternehmens) size
velikost firmy Unternehmensgröße (f) firm size, size of the enterprise, size of the undertaking
velikost podniku, společnosti Unternehmensgröße (f),Betriebsgröße (f) size of establishment, size of the firm,
velikost třídy Klassengröße (f) class size
velkoobchod Großhandel (m) wholesale trade
velkoobchodník Großhändler (m) / Grossist (m) wholesaler
velkoobchodník a vývozce Groß- und Außenhandelskaufmann (m) wholesale and export clerk
velkovýroba Massenproduktion (f) / Serienfertigung (f) mass production, large-scale production
venkovský ländlich rural
večerní gymnázium Abendgymnasium (n) upper secondary evening institute,
večerní škola Abendschule (f) evening/night school
večerní škola pro získání maturity Abendgymnasium (n) evening institute for the upper secondary leaving certificate
veřejná služba öffentlicher Dienst (m) public service, civil service
veřejná služba zaměstnanosti öffentliche Arbeitsverwaltung (f) / Arbeitsverwaltung (f) (public) employment service,
veřejná soutěž offene Ausschreibung (f) public tender
veřejná zakázka öffentlicher Auftrag (m) public contract
veřejný úřad, správní orgán Behörde (f) / Verwaltung (f) (public) authority
vhodnost, přiměřenost Eignung (f) suitability,
vlastní účast Eigenbeteiligung (f) self-participation
vnitropodnikové školení Berufsausbildung (f): betriebliche .............innerbetriebliche (Berufs-)Ausbildung (f) in-plant training, in-firm training,
volba oboru Wahl (f) des (Lehr-, Unterrichts-)Fachs / subject choice,
volba oboru studia Studienfachwahl (f) / Wahl (f) des Studienfaches choice of field of study, choice of subject
volba řemesla/ oboru Berufswahl (f) vocational choice, occupational choice, choice of occupation, career choice(s)
volitelný předmět Wahlfach (n) optional subject
volné pracovní místo Arbeitsplatz (m): unbesetzter ............. /offene Stelle (f) / freie Stelle (f) vacancy,
volný pohyb pracovních sil Freizügigkeit (f) der Arbeitnehmer free movement of labour/workers,
volný čas Freizeit (f) free/spare/leisure time
vrtař Bohrer (m) driller
vstoupit do pracovního poměru aufnehmen: Arbeit (f)/Beschäftigung (f).............. to take up employment/work, to enter into employment, to start a job
vstup Zulassung (f) entry, entrance
vstup do pracovního poměru Arbeitsaufnahme (f) entry into employment,taking up a job,taking up work,taking up employment
vstup do pracovního života Zugang (m) zum Erwerbsleben access to working life, access to the labour force, access to employment
vstup na trh práce Zugang (m) zum Arbeitsmarkt entry into the labour market,
vstupní test/ zkouška Zugangsprüfung (f) entrance examination, entry examination
vybrat vzorek Stichprobe (f): eine ... ziehen to draw a sample
vyhodit freisetzen to displace
vyhodit (infml) entlassen / kündigen to fire (am),
vyhýbání se práci Bummeln (n) am Arbeitsplatz shirking
vyjádření stanoviska, postoje Stellungnahme (f) comment
vyloučit ze školy abbrechen (Studium/Ausbildung) to drop out
vyplácení dávek (sociálního zabezpečení) Zahlung (f) von Leistungen, Unterstützungszahlung (f) payment of benefits, benefit payment (social security),
vyplácení prémie Prämienzahlung (f), -lohn (m) premium pay(ment),
vyplácení příplatku Prämienlohn (m), -zahlung (f) bonus [payment]
vypočítat berechnen / errechnen to calculate
vypsání pracovního másta Stellenausschreibung (f) vacancy notice, notice of a vacant post,
vyrazit, vyhodit (infml) entlassen / kündigen to give somebody the sack (coll.), to sack (coll.), to let somebody go (am)
vyslat entsenden to send out
vysoce kvalifikovaná pracovní síla hochqualifizierte Arbeitskräfte (fpl) highly qualified manpower
vysoce nadaný hochbegabt highly gifted
vysoce placený hoch-bezahlt high-paid, (highly paid)
vysokoškolský pedagog Hochschullehrer (m) university teacher
vysoká nezaměstnanost Massenarbeitslosigkeit (f) mass unemployment,
vysoká pedagogická škola Pädagogische Hochschule (f) college of education, teacher training college
vysoká škola Hochschule (f) college
vystudované povolání erlernter Beruf (m) the occupation for which somebody was trained,
vystudované řemeslo erlernter Beruf (m) the trade somebody was trained for, initial training
vysvědčení o ukončení prvního stupně střední školy Volksschulabschluss (m) lower secondary (school) leaving certificate
vysvědčení o ukončení reálné školy (střední školy 1. stupně) Realschulabschluss (m)/Sekundarabschluss I (m)/ mittlere Reife (f) intermediate (school) leavingcertificate
vysvědčení o ukončení studia na reálné škole/střední škole (maturitní) mittlere Reife (f) / Realschulabschluss (m) / Sekundarabschluss I (m) intermediate (school) leaving certificate
vysvědčení o ukončení střední školy, maturitní vysvědčení Sekundar[schul]abschluss II (m) /allgemeine Hochschulreife (f) upper secondary leaving certificate, certificate of aptitude for higher education, higher education matriculation certificate,general certificate of aptitude for higher education, intermediate (school) leaving certificate
vysvědčení o ukončení “hlavní školy”(1.stupeň středoškolského vzdělávání – reálie) Hauptschulabschluss (m) lower secondary (school-)leaving certificate
vysvědčení o ukončení školy Schulentlassungszeugnis (n) / Schulabgangszeugnis (n) school leaving certificate,school-leaving certificate
vysvědčení o vysokoškolské zralosti pro studium na odborné vysoké škole Fachhochschulreife (f) certificate of aptitude for specialized short-course higher education
vysvědčení o vysokoškolské zralosti v konkrétním oboru fachgebundene Hochschulreife (f) subject-specific certificate of aptitude for higher education, certificate of aptitude for higher education in a specified subject area
vysvědčení o způsobilosti pro studium na vyšší odborné škole Fachoberschulreife (f) certificate of aptitude for specialized upper secondary studies
vysvědčení o “všeobecné vysokoškolské zralosti” allgemeine Hochschulreife (f) upper secondary leaving certificate (general)
vysílající země Abgabeland (n) / Entsendeland (n) sending country
vytvoření pracovní příležitosti Schaffung (f) von Arbeitsplätzen / job creation,
vytvoření pracovních míst Arbeits(platz)beschaffung (f) employment creation, creation of jobs
vytvořit pracovní příležitost Arbeitsplatz (m): einen .... schaffen to create a job
vyučený zedník Baufacharbeiter (m) skilled construction worker
vyučený/vyškolený pracovník Arbeiter (m): angelernter .... / semi-skilled worker
vyuční list Facharbeiterbrief (m)/Gesellenbrief (m) craft certificate, journeyman's certificate,
vyučování Unterricht (m): Unterweisung (f) instruction,
vyšší odborná škola Berufsakademie (f)/Fachoberschule (f) college of advanced vocational studies, specialized upper secondary school
vyšší střední škola höhere Schule (f) upper secondary school, pre-university secondary school
vyšší vzdělání Hochschulausbildung (f), Weiterbildung (f) / Fortbildung (f) higher education, further education
vyčerpat nárok na dávky ausschöpfen: seinen Anspruch (m) auf , Leistungen ......./Ausschöpfen (n) des Anspruchs (auf Leistungen)/Auslaufen (n) des Anspruchs (auf Leistungen) to exhaust one's entitlement to benefit,to use up one's entitlement to benefit, to run out of one's entitlement (to benefit)
vzdělávací instituce Bildungseinrichtung (f) / Bildungsstätte (f) educational establishment,
vzdělávací program berufliche Bildungsmaßnahme (f) training programme,
vzdělávací zařízení Bildungseinrichtung (f) / Bildungsstätte (f) educational facility institution of learning, educational institution,
vzdělávácí opatření berufliche Qualifizierungsmaßnahme (f) training measure
vzdělávácí systém berufliche Qualifizierungsmaßnahme (f) / training scheme,
vzdělávání dospělých Erwachsenenbildung (f) adult education
vzdělávání, výuka Bildung (f) / (Schul-)Ausbildung (f) / Erziehung (f) education
vzdělávání, školení, výcvik Schulausbildung (f) / schulische Ausbildung (f) / (Ein-)Schulung (f) / Unterweisung (f) schooling
vzorek Stichprobe (f) / (Stichproben-)Auswahl (f) sample
vzájemné uznávání odborné kvalifikace gegenseitige Anerkennung (f) der Bildungs- abschlüsse, Berufsbefähigungsnachweise mutual recognition of qualifications
vzít si dovolenou/ volno frei nehmen (Tag, Woche etc.) to take (a day, a week etc.) off
všeobecná střední škola (příprava na vysokou školu) Gymnasium (n) general secondary school (preparing for higher education)
vést plán Programm (n): ein .... durchführen to run a scheme
věcná dávka Sachleistung (f) non-cash benefit
vědec (odborník na přírodní vědy) 2) vědec (odborník na humanitní vědy) 3) akademik Wissenschaftler (m) 1) scientist 2) scholar 3) academic
vědecký wissenschaftlich scientific (naturwissenschaftlich)
vědní disciplína Fach (n) / Fachgebiet (n) discipline
věk odchodu ze školy Schulabgangsalter (n), Schulentlassungsalter (n) / Schulabgangsalter (n) school-leaving age
věk povinné školní docházky Pflichtschulalter (n) / schulpflichtiges Alter (n) compulsory school age
věk pro předčasný odchod do důchodu Ruhestandsalter (n): vorgezogenes .... age for early retirement
věková hranice pro odchod do důchodu Altersgrenze (f) retirement age,age of retirement
věková hranice pro odchod do důchodu (pro státní úředníky) Ruhestandsalter (n) / Rentenalter (n) pensionable age (for civil servants), age of retirement
věkové omezení, věková hranice Altersgrenze (f) age limit
výběr oboru Fachwahl (f) choice of subject, choice of subject area
výběr/ volba povolání Berufswahl (f) career options,
výběr/volba místa podnikání Standortwahl (f) choice of location
výběrová kritéria Auswahlkriterien (npl) selection criteria,criteria for selection
výběrový předmět Wahlfach (n) elective subject,
výcvik Schulungen (fpl) training [courses]
výdaje na stěhování Umzugskosten (pl) removal costs,
výdaje spojené s žádostí o práci Bewerbungskosten (pl) expenses connected with an application (for a job),
výdaje, režijní náklady Unkosten (pl) expences
výdělečně činný věk Erwerbsleben (n) / Berufstätigkeit (f) professional/occupational life
výhledový langfristig / auf lange Sicht (f) long-range
výjimečné opatření Ausnahmeregelung (f) derogation
výjimečné výdaje, zvláštní výdaje Aufwendungen (fpl): außerordentliche ....... extraordinary expenditures
výkon práce Arbeitsleistung (f) / berufliche Leistung (job) performance,
výkon práce, výkonnost , dávka Leistung (f) 1) performance 2) benefit
výkon u zkoušky Prüfungsergebnis (n) performance in the examination, examination performance,
výkon ve škole schulische Leistung(en) (f/pl) performance at/in school, school performance,
výkonnost Leistungsfähigkeit (f) efficiency (productivity),
výkonná rada/orgán/ výbor Vorstand (m) executive board
výkonný, leistungsfähig efficient,
výlohy vydané na žádání o práci Bewerbungskosten (pl) costs of applying for a job
výplata mzdy v případě nemoci Lohnfortzahlung (f) continued payment of remuneration
výplatní den Zahltag (m) payday
výplatní páska Lohnbeleg (m) pay slip (less formal)
výpovědní lhůta Kündigungsfrist (f) period of notice, notice period
výpověď, propuštění, odstoupení, výpověď (písemné oznámení) Kündigung (f) 1) dismissal, discharge, layoff 2) resignation, quit, quitting 3) notice
výpočet, kalkulace Berechnung (f) / Ermittlung (f) calculation
výrok Aussage (f) statement
výsledky zkoušky Prüfungsergebnis (n) examination result
výstražná stávka Warnstreik (m) warning strike
výuka Schulunterricht (m) teaching
výukové metody/ opatření berufliche Qualifizierungsmaßnahme (f)/berufliche Bildungsmaßnahme (f) training measure
vývozce Exportkaufmann (m) exporter,export clerk
výše dávek/ příspěvků Höhe (f) der Leistung (Zahlung), Beitragshöhe (f) level of benefit, level of contributions
výše mzdy Lohnhöhe (f) / Lohnniveau (n) wage level
výživné Unterhalt (m) / Unterhaltssgeld (n) / maintenance,
zachovat práci erhalten: Arbeitsplätze (mpl) …...... to safeguard jobs, to save jobs, to preserve jobs
zachování existujících pracovních pozic Erhaltung (f) von Arbeitsplätzen / Sicherung (f) von Arbeitsplätzen safeguarding (existing) jobs,maintaining (existing) jobs,
zahraniční obchod Außenhandel (m) foreign/external trade
zahraniční pracovníci Arbeitnehmer (mpl): ausländische .......... foreign labour/workers,
zahraniční pracovník ausländische Arbeitnehmer (mpl) foreign labour/workers,migrant workers
zahraniční zpravodaj Fremdsprachenkorrespondent (m) foreign correspondance clerk
zajištění praconíků na dobu určitou/dočasných pracovníků Zeitarbeit (f) supply of temporary workers (by employment businesses/agencies),
zajištění pracovní síly Arbeitskräfteangebot (n) supply of labour, manpower supply
zajištění pracovníků pomocí pracovních agentur, činnost pracovních agentur, které zprostřekovávají zaměstnance na dobu určitou gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung (f) supply of workers by temporary employment agencies/businesses, activities of temporary employment agencies/businesses,
zajištění přijímání pracovních sil Zeitarbeit (f) hiring-out of labour
zajištění smluvních pracovníků Leiharbeit (f) / Arbeitnehmerüberlassung (f) / Zeitarbeit (f) supply of temporary workers (by employment businesses/agencies),
založení podniku Unternehmensgründung (f) / Betriebsgründung (f) setting up one's own business
zaměstnanci abhängig Beschäftigte (pl)/Personal (n) / Belegschaft /f) employees,employees in employment (brit),jobholders (am),staff,
zaměstnanci (zejména státní) Arbeitnehmer (pl) / abhängig Beschäftigte (pl) jobholders (am),
zaměstnanci na dobu určitou Zeitpersonal (n) / Zeitarbeitskräfte (fpl) temporary staff, temporary workers
zaměstnanci na stálý pracovní poměr Stammbelegschaft (f) / Kernbelegschaft (f) core workers,
zaměstnanci oprávnění pobírat sociální dávky Arbeitnehmer (pl) / sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (pl) employees eligible for social security benefits, employees liable for National Insurance contributions (brit)
zaměstnanci se stálým platem Gehaltsempfänger (m) salary-earner, salaried employee
zaměstnanci se stálým platem, kteří nepodléhají kolektivně dohodnutým podmínkám außertarifliche Angestellte (pl) salaried employees exempt from collectively agreed terms
zaměstnanci v pracovním poměru Arbeitnehmer (pl) / abhängig Beschäftigte (pl) employees in employment (brit),
zaměstnanec expedičního oddělení Expedient (m)/Speditionskaufmann (m)/Spediteur (m) forwarding clerk,shipping clerk (am)
zaměstnanec pracující na snížený úvazek Teilzeitbeschäftigter (m) / Teilzeitarbeitskraft (f) / Teilzeitarbeitnehmer (m) part-time worker,part-time employee, part-timer
zaměstnanec zkrácené pracovní doby Teilzeitbeschäftigter (m) / Teilzeitarbeitskraft (f) part-time employee,
zaměstnanecký poměr Beschäftigungsverhältnis (n) / employment relationship
zaměstnaný berufstätig employed, working
zaměstnat einstellen to engage,
zaměstnatelný erwerbsfähig / arbeitsfähig employable,
zaměstnavatel Arbeitgeber (m) / Unternehmer (m) employer
zaměstnání bez vyhlídek, postavení, které neumožňuje funkční postup Beruf (m): .... ohne Zukunft blind-alley job
zaměstnání na dobu určitou/dočasné zaměstnání Arbeitnehmerüberlassung (f) (gewerbliche) /Zeitarbeit (f) (im Sinne von vorübergehender temporary employment
zaměstnání na plný úvazek Ganztagsbeschäftigung (f) / Vollzeitbeschäftigung (f) / Ganztagsarbeit (f)/Vollbeschäftigung (f) full-time employment
zaměstnání na poloviční úvazek Teilzeitbeschäftigung (f) / Teilzeitarbeit (f) half-time employment
zaměstnání na zkrácenou pracovní dobu Teilzeitarbeit (f) / Teilzeitbeschäftigung (f) part-time employment,
zaměstnání na úřadě Büroarbeit (f) / Schreibarbeit (f) office occupation
zaměstnání vyžadující vysokoškolské vzdělání Beruf (m): akademischer ....... graduate occupation, graduate profession, professional occupation
zaměstnání, kde je povinné platit pojištění versicherungspflichtige Beschäftigung (f) insurable employment, insured employment
zaměstnání, profese Arbeit (f) (Beschäftigung)/berufliche Tätigkeit (f) / Berufstätigkeit (f) employment ,job, occupation
zaměstnávání Einstellung (f) (von Personal) engagement
zamítnout žádost Antrag (m): einen .... ablehnen to reject a claim
zaplatit za práci entlohnen to pay
zapsat se na úřad práce melden: sich arbeitslos melden to sign on
zaregistrovat se jako nezaměstnaný arbeitslos: sich ……….. melden to register as unemployed,
zastavení provozu továrny Betriebsschließung (f) plant shutdown
zatěžkávací zkouška Belastungsprobe (f) loading test
zaučený pracovník angelernter Arbeiter (m) /angelernte Arbeitskraft (f) semi-skilled worker
zavedení nižší věkové hranice pro odchod do důchodu Herabsetzung (f) der Altersgrenze / introduction of a lower retirement age,
zavírací doba Büroschluss (m),Dienstschluss (m) closing time
zavření podniku/ instituce/organizace/podniku Stillegung (f) des Betriebes / Betriebsstillegung (f) closure of a(n) establishment/firm
zavření továrny Schließung (f) des Betriebes / Betriebsschließung (f) plant closure,plant shutdown
zavřít (podnik) schließen /zumachen (Betrieb, Unternehmen) to shut down, to close down, to give up
zaškolení pracovníka přímo na pracovišti Praktikantenausbildung (f) on-the-job training
zaúčtovat (připsat k dobru) anrechnen to take into account
zbankrotovat Konkurs (m)/ Pleite (f): ……. machen to go to the wall, to go bankrupt
zbývající dovolená Resturlaub (m) residual leave
zbývající částka, nedoplatek Restbetrag (m) residual amount
zdanitelný zu versteuern / steuerpflichtig taxable
zdanitelný příjem steuerpflichtiges Einkommen (n) / zu versteuerndes Einkommen (n) taxable income,
zdarma kostenfrei free of charge
zdravotní osvědčení Gesundheitszeugnis (n) health certificate
zdravotní pojištění Krankenversicherung (f) health insurance, sickness insurance
zdravotní pojišťovna Krankenkasse (f) sickness insurance agency
zdravotní péče Gesundheitsfürsorge (f) / Gesundheitswesen (n) health care
zdravotní sestra, pečovatel Krankenschwester (f), Krankenpfleger (m) nurse, male nurse
zdroj pracovní síly verfügbare Arbeitskräfte (fpl) manpower resources, labour resources
zdroj živobytí, zdroj existenčních prostředků Quelle (f) des Lebensunterhalts source of livelihood,subsistence
zdroje/zásoby pracovních sil Arbeitskräftepotential (n)/ Arbeitskräftereserve (f) labour reserve, manpower reserve, reserve of labour, reserve of manpower, manpower/labour resources
zedník Maurer (m) mason,bricklayer
země původu Herkunftsland (n) / Ursprungsland (n) country of origin
země, do které se imigruje, přijímací země Einwanderungsland (n) country of immigration, immigration country
země, ve které bude uchazeč zaměstnán Anwerbeland (n) country of recruitment,
země, ve které probíhá nábor Anwerbeland (n) recruitment country
zemědělec, rolník Landarbeiter (m) agricultural worker,
zemědělský pracovník Landarbeiter (m) farm worker
ziskovost, výdělečnost, výnosnost Wirtschaftlichkeit (f) / Rentabilität (f) Wirtschaftsflüchtling (m) profitability, economic refugee
zjišťování finančních potřebností osoby Bedürftigkeitsprüfung (f) poverty test
zkontrolovat überprüfen to check
zkrácení Kürzung (f) / Herabsetzung (f) cut,
zkrácení pracovní doby Arbeitszeitverkürzung (f) reduction/cut in working hours
zkrácený pracovní úvazek Arbeit (f): Teilbeschäftigung (f) short-time working (+ temporary layoffs)
zkušební doba Orientierungsstufe (f) / Erprobungsstufe (f)/Probezeit (f)/Wartezeit (f) observation period,probationary period, qualifying period
změna bydliště Wechsel (m) des Wohnorts / Wohnortwechsel (m) / Wohnungswechsel (m) change of residence
změna povolání Berufswechsel (m) / beruflicher Wechsel (m) occupational change, change of occupation
změna práce Arbeitsplatzwechsel (m) / Stellenwechsel (m) job change, job changing, change of job
znak, charakteristika, rys, vlastnost Merkmal (n) characteristic
znevýhodnění Benachteiligung (f) disadvantage,
znevýhodněný (na trhu práce) benachteiligt disadvantaged, at a disadvantage (in the labour market)
znovu vstoupit Wiedereintritt (m) ...... re-enter
znovuzačlenění do profese Rehabilitation (f): berufliche ... vocational rehabilitation, occupational rehabilitation
znovuzačlenění do trhu práce berufliche Wiedereingliederung (f) reintegration into the labour market, vocational reintegration,
známka (Schul-) Note (f) mark, grade (am)
známka (školní) Note (f): Schul ..... mark,
zpracovatelský průmysl verarbeitendes Gewerbe (n) / verarbeitende Industrie (f) goods-producing industry, manufacturing [industry]
zpracovatelský závod Fabrik (f) mill
zpracování Bearbeitung (f) processing,
zproduktivnit rationalisieren to rationalize,
zproduktivnění Rationalisierung (f) streamlining, making more efficient
zprostředkovatel práce Arbeitsvermittler (m) / Vermittler (m) placement officer, job placement officer
zprostředkovatel, jednatel, komisař Kommissionär (m) commission agent
zprostředkovatelna práce plätzen, -stellen) / Arbeitsvermittlung (f) / Stellenvermittlung (f) placing service
zprostředkování pracovní síly Arbeitskräfteangebot (n) labour supply,
zprostředkování pracovních sil Angebot (n) an Arbeit(skräften) supply of labour,manpower supply
zpráva Bericht (m) report
zpráva o postupu Zwischenbericht (m) progress report
zpětná migrace Wanderung (f): Rückwanderung (f) return migration
zpětné proplacení rückwirkende Bezahlung (f) retrospective payment, retrospective pay, retroactive pay (am)
způsobený profesí/ povoláním berufsbedingt due to one's occupation
způsobilost k pobírání dávek Leistungsberechtigung (f) / Anspruch (m) auf Leistung eligibility for benefits
způsobilost k povolání, odborná kvalifikace berufliche Eignung (f) occupational aptitude
způsobilý k pobírání dávek leistungsberechtigt / unterstützungsberechtigt eligible for benefit(s)
způsobilý k práci arbeitsfähig / erwerbsfähig able to work,
způsobilý ke studiu na vysoké škole hochschulberechtigt qualified to go on to higher education
zručnost Berufsqualifikation (f) vocational competence, vocational qualification
ztratit práci, přijít o zaměstnání Arbeit (f): seine ...... verlieren / den Arbeitsplatz (m) verlieren to lose one's job
ztráta práce Arbeitsplatzverlust (m) job loss
ztráta příjmu Verdienstausfall (m)/Verlust (m) des Einkommens / Einkommensverlust (m) loss of income,income loss
ztráta zaměstnání Wegfall (m), Verlust (m) des Arbeitsplatzes / Arbeitsplatzverlust (m) loss of job, job loss
ztráta zručnosti, ztráta kvalifikace Dequalifizierung (f) deskilling
ztráty pracovních míst Arbeitsplatzverluste (mpl) job losses
zvlaštní pravidla Sonderregelung (f) special rules
zvláštní bonus, odměna, zvláštní přídavek Gratifikation (f) special bonus
zvláštní případ Sonderfall (m) special case
zvláštní výdaje außerordentliche Aufwendungen (fpl) extraordinary expenditures
zvláštní škola Sonderschule (f) special school
zvýšení mzdy ( platu) Lohnsteigerung (f) / Lohnerhöhung (f) wage increase, wage rise, pay increase,
zákaz náboru Anwerbestop (m) ban on recruitment,
zákazník Auftraggeber (m) / Kunde (m) client, customer
základní mzda Grundlohn (m) / Ecklohn (m) basic wage [rate], basic pay
základní plat, základ platu Grundgehalt (n) basic salary
základní pracovní doba Kernzeit (f) (bei gleitender Arbeitszeit) core time
základní vzdělávání Primarausbildung (f) / Grundschulbildung (f) primary education
základní znalost Grundkenntnisse (fpl) basic knowledge
základní škola Grundschule (f) primary school
zákon Gesetz (n) law, bill,act,
zákon na ochranu pracovníků proti propouštění Kündigungsschutzgesetz (n) Law on protection against dismissal, Dismissal Protection Law/Act
zákon o krátkodobém zaměstnávání Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (n) Law on the Supply of Workers by Temporary Employment Businesses/ Agencies,Temporary Employment Businesses/ Agencies Law/Act
zákonem daná věková hranice pro odchod do důchodu gesetzliches Rentenalter (n) statutory retirement age
zákonem stanovená výpovědní lhůta gesetzliche Kündigungsfrist (f) statutory period of notice
zákonem stanovené procento pracovních míst vyhrazených pro ... Beschäftigungspflichtquote (f) von ..% der Arbeitsplätze für../Pflichtquote (f) von ..% der Arbeitsplätze für.. compulsory quota of ...% of jobs reserved for...
zákonem stanovený důchodový systém/fond, systém povinného důchodového pojištění gesetzliche Rentenversicherung (f) statutory pension scheme/fund, compulsory pension insurance scheme
zákonná dovolená gesetzlicher Feiertag (m) official holiday, statutory holiday, public holiday,
zákonná ustanovení upravující zaměstnávání mladistvých Jugendarbeitsschutz (m) statutory provisions regulating the employment of juveniles/young people,
zákonná výpovědní lhůta Kündigungsfrist (f): gesetzliche ....... statutory period of notice
zákonné odvody gesetzliche Abzüge (mpl) statutory deductions
zákonné pojištění Pflichtversicherung (f) / Zwangsversicherung (f) statutory insurance
zákonné úrazové pojištění gesetzliche Unfallversicherung (f) statutory accident insurance
zákonný důchodový věk Rentenalter (n): gesetzliches .... statutory retirement age
zákonný rámec gesetzlicher Rahmen (m) legal framework
zákony o zaměstnávání mladistvých Jugendarbeitsschutz (m) youth employment protection
záloha Abschlagszahlung (f) down/part payment
zámečník Schlosser (m) locksmith
zápis Immatrikulation (f) enrol(l)ment
zápis do seznamu nezaměstnaných Zugang (m) an Arbeitslosen flow into unemployment, inflow of unemployed,
zásoba Bestand (m) stock
zástupce dělníků Arbeitnehmervertreter (m) worker representative,labor representative (am)
závislé zaměstnání Beschäftigung (f): abhängige ....... dependent employment
závod Fabrik (f) plant,
závodní lékař Betriebsarzt (m) / Werksarzt (m) works doctor,
závěrečná zpráva Abschlussbericht final report
závěrečné vyúčtování Endabrechnung (f) final account
záznam Vorgang (m) record
záznam úspěchů a neúspěchů, souhrn dosažených výkonů Karriereverlauf (m) / Karrierebeurteilung (f) track record
získat nárok anspruchsberechtigt sein to qualify [for]
zůstat v zaměstnání Arbeit (f): in ..… (ver)bleiben / to stay in employment,
školení k prohloubení kvalifikace Anpassungsfortbildung (f) refresher training/course(s), updating course(s)
školení v podniku im Betrieb / betriebliche Berufsausbildung (f) training in industry
školení v továrně, vnitropodnikové školení betriebliche Ausbildung (f) / Ausbildung (f) in-plant training,
školení, kvalifikace, vyučení Qualifizierung (f): berufliche ... training
školení, výcvik, vzdělávání Schulung (f) / berufliche Ausbildung (f) / berufliche Qualifizierung (f) training
školní docházka Schulbesuch (m) school attendance
školní neúspěch/ selhání Schulversagen (n) school failure
školní prázdniny Schulferien (pl) school holidays, school vacation (am)
školní rok Berufsbildungsjahr (n)/Schuljahr (n) vocational education/training year/school year
školní věk Schulalter (n) / schulpflichtiges Alter (n) school age, school-age, compulsory school age
školní výsledky, výkon Schulleistungen (fpl) / schulische Leistung(en) (f/pl) performance at/in school,school performance, school achievement
školní,akademický rok Studienjahr (n) academic year
školák, školačka Schüler (m) / Schülerin (f) schoolboy / schoolgirl,
školící opatření berufliche Bildungsmaßnahme (f) training measure
školící střediska pro zaměstnance (v rámci státního úřadu práce) Verwaltungsschulen (fpl) (der Bundesanstalt für Arbeit) staff training centres (of the Federal Labour Office)
školící středisko, místo školení beruflicher Ausbildungsplatz (m) / Berufsausbildungsplatz (m) / Lehrstelle (f) training place,
školící středisko, společnost Lehrbetrieb (m) / Ausbildungsbetrieb (m) training company
žadatel Antragsteller (m)/Bewerber (m)/ Leistungsempfänger (m) / Leistungsbezieher (m) / Leistungsberechtigter (m) claimant, applicant
žadatel o azyl Asylbewerber (m) / Asylant (m) asylum seeker
ženatý/vdaná verheiratet married
ženy/muži vracející se do práce Berufsrückkehrer(innen) (fpl) women/men returning to work, women/men returners
živnost Handwerk (n) trade, (craft) business
živnostenský zákon (o řemeslném podnikání) Handwerksordnung (f) Law regulating the conduct of craft trades, (Conduct of) Craft Trades Law/Act
životopis, CV Lebenslauf (m) curriculum vitae, C.V.
žádající o práci (osoba) arbeitsuchend seeking work, in search of a job, looking for work
žádat o bewerben: sich bewerben um to apply for,
žádat o dávky, uplatňovat nárok na dávky Antrag (m) auf Leistungen stellen /Leistungen (fpl) beantragen to claim benefit
žádost Bewerbung (f) / Bewerbungsunterlage (f) / Antrag (m) / Beantragung (f) / Antragstellung (f) application
žádost o práci Stellengesuch (n) job application
žádost o zvýšení mzdy Lohnforderung (f) wage claim
žák, student Schüler (m) / Schülerin (f) pupil, auch: "student" (am)
čekací doba, karenční doba Karenzzeit (f) / Wartefrist (f) / Wartezeit (f) waiting period
činnost Tätigkeit (f) activity,
činnosti ve volném čase Freizeitaktivitäten (fpl) / Freizeitbeschäftigung (f) leisure activities
čistič oken Fensterputzer (m) window cleaner
čistá mzda (po odečtení daní a pojištění) Nettoverdienst (m) take-home pay,
čistá mzda, plat Nettogehalt (n) - Nettoverdienst (m) / Nettogehalt (n)/ Lohn (m): Nettolohn (m) / Nettogehalt (n) / net salary, net wage/pay
čistý příjem Nettogehalt (n), Nettolohn (m) take-home pay, net earnings
čistý příjem/čistá mzda verfügbares Einkommen (n) disposable income
čistý výdělek net earnings
číslo Zahl (f) / Anzahl (f) number, figure
číslo spisu, referenční číslo, číslo případu Aktenzeichen (n) file/reference/case number
ředitel oddělení Abteilungsleiter (m) (in einer Behörde) head of directorate,
řemeslnická komora, komora řemeslníků Handwerkskammer (f) Chamber of Crafts/Trades
řemeslnická zručnost handwerkliches Können (n) craftsmanship
řemeslnická živnost Handwerksunternehmen (n) craft undertaking
řemeslnický podnik Handwerksunternehmen (n) craft business,
řemeslnický závod, Handwerksbetrieb (m) / craft establisment,
řemeslník Facharbeiter (m), Handwerker (m) craftsman,skilled labour (pl)
řemeslo, vyuční obor Beruf (m): erlernter ...............Beruf (m), Handwerk (n) the occupation for which somebody was trained, the trade somebody was trained for, initial training, trade (mainly manual occupation - insbesondere handwerklicher Beruf), craft
řidič kamionu Lastwagenfahrer (m) heavy goods vehicle driver (more formally), truck-driver, lorry driver (brit)
řidič nákladního automobilu Lastwagenfahrer (m) teamster (am),
řídit program Programm (n): ein .... durchführen to manage a programme,
řídící stupeň, vyšší funkce, výkonná funkce gehobener Dienst (m) executive grades
řídící tým Vorstand (m) management board,
řídící výbor, výkonný výbor Verwaltungsausschuss (m) (z.B. beim Arbeitsamt) Management Committee
řídící úředník Angestellter (m): leitender ......... /Führungskraft (f) manager,executive
údaje o stavu zásob Bestandszahl (f) stock figure
údaje, date, informace Daten (npl) data
úkol Arbeit (f) (Aufgabe) 5) task, job
úkolová práce Akkordarbeit (f) piecework,piece-work
úkolová sazba Stücklohn (m) / Akkordlohn (m) piecework rate, piece rate (when used specifically), piecework,
úleva/sleva na dani steuerlicher Freibetrag (m) tax allowance (brit),
úměrný výdělku, závislý na výdělku, vztahující se k výdělku verdienstabhängig / verdienstbezogen earnings-related
úpadek konkurs, bankrot Konkurs (m) / Bankrott (m) bankruptcy,
úprava Bearbeitung (f) treatment
úrazové pojištění Unfallversicherung (f) accident insurance
úroveň dovedností Qualifikationsniveau (n) skill level, level of skill
úspora pracovních sil Personaleinsparung (f) staff savings
úvodní kurz Einführungskurs (m) / Einführungslehrgang (m) introductory course
účetní Buchhalter (m) bookkeeper,accountant
účinná politika zaměstnanosti aktive Arbeitsmarktpolitik (f) active employment policy,active labour market policy,active manpower policy
účinný, efektivní wirksam / leistungsfähig efficient, efficacious
úřad Büro (n) office
úřad práce Arbeitsamt (n) employment office,
úřednická práce Büroarbeit (f) / Schreibarbeit (f) clerical work,
úřednický personál Büropersonal (n) / Bürokräfte (fpl) office personnel/staff
úřední hodiny Bürozeit (f) office hours
úřední práce office work
úřední statistika Statistik (f): amtliche ... official statistics
úřední zaměstnanci Büropersonal (n) / Büroangestellte (pl) / clerical workers/employees/staff,
úředníci, úřednictvo Büroangestellte (pl) / Büropersonal (n) / Bürokräfte (fpl) clerical workers/employees/staff, office workers/employees,
úředník Angestellte(r) (f/m) white-collar worker,(clerical) staff,
úředník - zprostředkovatel Arbeitsvermittler (m) / Vermittler (m) placing officer,
úředník obchodního oddělení Angestellter (m): kaufmännischer ........ commercial clerk
úředník zprostředkující práci Vermittler (m) / Arbeitsvermittler (m) placing officer, placement officer, job placement officer
Počet záznamů: 1788, zobrazeny záznamy 1 až 1788
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky