Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Plzeň Plzeň
Odbor zaměstnanosti Plzeň
ředitelka odboru zaměstnanosti Mgr. Lenka Jindrová 950 148 412 lenka.jindrova(a)uradprace.cz Plzeň
Oddělení zprostředkování Plzeň
vedoucí oddělení zprostředkování Vlasta Bušauerová 950 148 721 vlasta.busauerova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna A (1-5 měsíců; nar. 1.-12.) Lenka Košťálová 950 148 742 lenka.kostalova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna A (1-5 měsíců; nar. 1.-12.) Ivana Krovozová 950 148 741 ivana.krovozova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna A (1-5 měsíců; nar. 1.-12.) Jana Kováříková 950148740 jana.kovarikova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna B (6-36 měsíců; stroj., stav., el., chem., Jitka Nohovcová 950 148 726 jitka.nohovcova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna B dopr., hor. a hut., zeměd., ZŠ 1.-24.) Petra Hajšmanová 950 148 725 petra.hajsmanova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna B Zuzana Cehelská 950 148 727 zuzana.cehelska(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna A (1-5 měsíců; nar. 13.-23.) Tomáš Svěchota 950 148 730 tomas.svechota(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna A (1-5 měsíců; nar. 13.-23.) Petra Hauptmanová 950 148 729 petra.hauptmanova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna A (1-5 měsíců; nar. 13.-23.) Veronika Burdová 950 148 728 veronika.burdova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna B (6-36 měsíců; admin., ekon., prodej, Alexandra Ciprová 950 148 732 alexandra.ciprova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna B právo, zdrav., učit., služby, ZŠ 25.-31.) Helena Dominiková 950 148 731 helena.dominikova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna A (1-5 měsíců; nar. 24.-31.) Jana Bednářová 950 148 733 jana.bednarova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna A (1-5 měsíců; nar. 24.-31.) Anna Ďuricová 950 148 734 anna.duricova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna C (36 měsíců a více + OZP) Naděžda Nikolova 950 148 763 nadezda.nikolova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna C Pavla Šimůnková 950 148 764 pavla.simunkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - zóna C Zdeňka Štěpánková 950 148 765 zdenka.stepankova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - volná místa Daniela Jirková 950 148 321 daniela.jirkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - prvotní evidence Pavla Burdová 950 148 745 pavla.burdova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - prvotní evidence Nikol Lindaurová 950 148 746 nikol.lindaurova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - prevence NLZ Kristýna Hrubá 950 148 722 kristyna.hruba(a)pm.mpsv.cz Plzeň
poradce Infocentra Bc. Denisa Stupková 950148747 denisa.stupkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti. Plzeň
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti. Marcela Koudelová 950 148 453 marcela.koudelova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - dávky pro ES 01 (nar. 1.-6.) Jana Pechová 950 148 737 jana.pechova(a)uradprace.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - dávky pro ES 02 (nar. 7.-12.) Jitka Lavičková 950 148 739 jitka.lavickova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - dávky pro ES 03 (nar. 13.-18.) Milena Egrtová 950 148 738 milena.egrtova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - dávky pro ES 04 (nar. 19.-23.) Květuše Kalinová 950 148 417 kvetuse.kalinova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - dávky pro ES 05 (nar. 24.-26. + SEP, e-form) Ivona Tatíčková 950 148 462 Ivona.Tatickova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - dávky pro ES 06 (nar. 27.-31.) Marcela Čákorová 950 148 416 marcela.cakorova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - ověřovatelka Jitka Chrastilová 950 148 450 jitka.chrastilova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent zaměstnanosti - ověřovatelka Martina Fialová 950 148 451 martina.fialova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Odbor nepojistných sociálních dávek Plzeň
ředitelka odboru nepojistných sociálních dávek Bc. Libuše Skupinová 950 148 520 libuse.skupinova(a)uradprace.cz Plzeň
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče Plzeň
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Bc. Vendulka Křenová 950 148 538 vendulka.krenova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek SSP a PP Jaroslava Obstová 950 148 518 jaroslava.obstova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek SSP a PP Pavlína Jobová 950 148 512 pavlina.jobova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek EU a dávky PP Jitka Bystřická 950 148 543 jitka.bystricka(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek EU a dávky PP Veronika Holečková 950 148 560 veronika.holeckova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek SSP a PP Petra Kreysová 950 148 541 petra.kreysova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek SSP a PP Michaela Černá 950 148 562 michaela.cerna(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek SSP a PP Dana Bláhová 950 148 561 dana.blahova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek SSP a PP Marcela Sedláková 950 148 533 marcela.sedlakova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek SSP a PP Zdeňka Tupá 950 148 551 zdenka.tupa(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. Ko-Kž) Dana Jílková 950 148 446 dana.jilkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. Ka-Kň) Eva Šimková 950 148 530 eva.simkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. S, Z) Lenka Šeflová 950 148 566 lenka.seflova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. Pi-Pž, Q, R, Ř) Lenka Radvanovská 950 148 513 lenka.radvanovska(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. L, M) Lucie Hofmanová 950 148 514 lucie.hofmanova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. N, Ň, O, Pa-Pch) Jana Vodňanská 950 147 573 jana.vodnanska(a)ps.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. V, T, Ť) Daniela Rascheová 950 148 542 daniela.rascheova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. Š, U, W, X, Y, Ž) Šárka Čiháková 950 148 535 sarka.cihakova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. H) Helena Vetluhinová 950 148 528 helena.vetluhinova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. F, G, CH, I, J) Milena Ungrová 950 148 554 milena.ungrova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. C, Č, D, Ď, E) Petra Holmannová 950 148 550 petra.holmannova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek (písm. A, B) Bc. Lenka Melounová 950 148 524 lenka.melounova(a)uradprace.cz Plzeň
Oddělení hmotné nouze
vedoucí oddělení hmotné nouze Edita Pěnkavová 950 149 547 edita.penkavova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 4-10 / A-J, obce Bc. Ivana Rosíková, DiS. 950 148 570 ivana.rosikova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - MO Plzeň 1 / K,M,N,O,P,Ř Bc. Karolína Šímová 950 148 621 karolina.simova(a)uradprace.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 2 / H,Ch,I,J,K,L,N,O Blanka Vachtová, DiS. 950 148 548 blanka.vachtova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 2 / P - Ž Mgr. Lucie Šubrtová 950 148 536 lucie.subrtova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 4–10 / K-S Mgr. Zdeňka Johanová, DiS. 950 148 563 zdenka.johanova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek – MO Plzeň 3, 4 - 10 / M,Š,T,V,Z,Ž Věra Leikepová 950 148 558 vera.leikepova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek HN Mgr. Lucie Andělová 950 147 626 lucie.andelova(a)uradprace.cz Plzeň
ověřovatel dávek HN Mgr. Jindra Řeřichová 950 148 565 jindra.rerichova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 3 / A,B,C,F Mgr. Kateřina Švarcová 950 148 531 katerina.svarcova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 1 / A-J,L Martina Majerová, DiS. 950 148 534 martina.majerova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 1 / R,S,Š,T,U,V,W,Z,Ž Mgr. Petra Smetáková 950 148 545 petra.smetakova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 3 / H,I,J Lucie Rampasová, DiS. 950 148 546 lucie.rampasova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 2 / A-G,M Bc. Michaela Matasová 950 148 569 michaela.matasova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek HN Milan Kubr 950 148 704 milan.kubr(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek HN Mgr. Ivana Petrová 950 148 571 ivana.petrova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 3 / N,P,R,Ř Ivana Zíková 950 149 546 ivana.zikova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 3 / Č,D,E,G,Ch,L Bc. Adéla Vorlíčková, DiS. 950 149 557 adela.vorlickova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
soc. pracovník – MO Plzeň 3 / K Ing. Gabriela Beníšková, DiS. 950148526 gabriela.beniskova(a)uradprace.cz Plzeň
soc. pracovník – MO Plzeň 3 / O,S,Š Bc. Soňa Alexandra Belšánová 950 148 532 sonaalexandra.belsanova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek – MO Plzeň 3 / T - Ž Mgr. Hana Lomozová, DiS. 950148540 hana.lomozova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek HN Mgr. Ivana Vanišová 950 148 567 ivana.vanisova(a)uradprace.cz Plzeň
ověřovatel dávek HN Světlana Hamplová 950 148 572 svetlana.hamplova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník – MO Plzeň 1 / K,M,N,O,P,Ř Plzeň
Oddělení PnP a DOZP
vedoucí oddělení PnP a DOZP Hana Kumpová 950 147 445 hana.kumpova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek - MO Plzeň 2, 4 - PNP Petra Kurejová 950 147 454 petra.kurejova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek - MO Plzeň 1, 3 - PNP Petra Andršová 950 149 467 petra.andrsova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - MO Plzeň 2 P-Ž, přil.obce - PNP Ing. Jana Zittová 950 149 465 jana.zittova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - MO Plzeň 2 A-O - PNP Radka Příhodová, DiS. 950 149 443 radka.prihodova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - MO Plzeň 4, přilehlé obce - PNP Bc. Eva Hellerová, DiS. 950 147 456 eva.hellerova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - MO Plzeň 3 L-Ž - PNP Bc. Pavla Škubalová, DiS. 950 148 459 pavla.skubalova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - MO Plzeň 3 A-K - PNP Bc. Josef Bernášek 950 149 442 josef.bernasek(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - MO Plzeň 1 A-L - PNP Bc. Veronika Kučerová, DiS. 950 148 758 veronika.kucerova(a)uradprace.cz Plzeň
sociální pracovník - MO Plzeň 1 M-Ž - PNP Jindra Štěpánová 950 149 441 jindra.stepanova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - sociální šetření - PNP Sylvie Linhartová, DiS. 950148456 sylvie.linhartova(a)uradprace.cz Plzeň
sociální pracovník - sociální šetření - PNP Hana Bílá 950 149 448 hana.bila(a)pm.mpsv.cz Plzeň
ověrovatel dávek DOZP Ivana Kodalíková 950 147 464 ivana.kodalikova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - sociální šetření - PNP Lucie Hořčáková, DiS. 950 147 465 lucie.horcakova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník Bc. Alena Raizerová 950147465 alena.raizerova(a)uradprace.cz Plzeň
sociální pracovník - Q,S,Š,T,Ť,U,Y,Z,Ž - DOZP Kateřina Kechnerová, DiS. 950 147 403 katerina.kechnerova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek - K,V - DOZP Hana Šrámková, DiS. 950 147 444 hana.sramkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek - L,M,N,Ö,P - DOZP Bc. Ria Petridesová 950 147 443 ria.petridesova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník - A,B,C,Ć,Č,D,Ď,E,O,W - DOZP Eva Kratochvílová 950149448 eva.kratochvilova(a)uradprace.cz Plzeň
ověrovatel dávek DOZP Bohuslava Beránková 950 147 460 bohuslava.berankova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
specialista dávek - F,G,H,CH,I,J,R,Ř - DOZP Barbora Silovská 950147453 barbora.silovska(a)pm.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník Hana Šrámková, DiS. 950 147 444 hana.sramkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Krajská pobočka v Plzni - pracoviště Plzeň-město
Oddělení ekonomické Plzeň
referent ekonomický a finanční Klára Milotová 950 149 472 klara.milotova(a)uradprace.cz Plzeň
referent ekonomický a finanční Mgr. Petr Dospíšil 950 148 425 petr.dospisil(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Oddělení informatiky
vedoucí oddělení ICT Jan Čulík 950 148 312 jan.culik(a)uradprace.cz Plzeň
referent ICT Ladislav Čákora 950 149 405 ladislav.cakora(a)uradprace.cz Plzeň
referent ICT Michal Novák 950 148 781 michal.novak(a)uradprace.cz Plzeň
referent ICT Jiří Vojtíšek 950 148 782 jiri.vojtisek(a)uradprace.cz Plzeň
referent ICT Karel Mana 950 148 313 karel.mana(a)uradprace.cz Plzeň
Oddělení právní
referent pohledávek, výkon činnosti dítěte Michaela Košanová 950 148 329 michaela.kosanova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent insolvence Lenka Špácová 950 148 318 lenka.spacova(a)uradprace.cz Plzeň
referent pohledávek, výživné Martina Čapková 950 147 451 martina.capkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
referent pohledávek, výživné Jitka Hejlová 950 147 565 jitka.hejlova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
právník Mgr. Kateřina Turková 950 148 436 katerina.turkova(a)uradprace.cz Plzeň
Oddělení projektů EU
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Veronika Niedermeierová 950 149 445 veronika.niedermeierova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Jana Písařová, DiS. 950 148 418 jana.pisarova(a)uradprace.cz Plzeň
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Mgr. Milan Štorek 950 149 477 milan.storek(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Iveta Vaníková 950 149 447 iveta.vanikova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Jitka Lingurášová 950 148 769 jitka.lingurasova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Libuše Drábková 950 147 462 libuse.drabkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Bc. Monika Zbranková 950 148 415 monika.michalidesova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Jana Šťastná 950 149 469 jana.stastna(a)pm.mpsv.cz Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Mgr. Tomáš Herbolt 950 148 467 tomas.herbolt(a)pm.mpsv.cz Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Monika Princlová 950 147 467 monika.princlova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Monika Goubejová 950 148 442 monika.goubejova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Helena Trefancová 950 149 468 helena.trefancova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
EFES - specialista ESF Mgr. Martina Turková 950 147 455 martina.turkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
EFES - specialista ESF Ing. Iveta Huňková 950 148 743 iveta.hunkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
EFES - specialista ESF Bc. Helena Kučerková 950 148 439 helena.kucerkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny Lenka Švarcová 950 148 770 lenka.svarcova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny Bc. Alena Loskotová 950 149 459 alena.loskotova(a)uradprace.cz Plzeň
Rodina i práce - poradce cílové skupiny Petra Hůlová 950 149 446 petra.hulova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Rodina i práce - poradce cílové skupiny Alena Hájková 950 149 479 alena.hajkova1(a)uradprace.cz Plzeň