Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště pro Plzeň-jih Plzeň
ředitel kontaktního pracoviště Ing. et Ing. Anna Kadlec Valentová Profesní životopis 950 147 400 Anna.Valentova(a)pj.mpsv.cz
sekretariát
asistentka Marie Křížková 950 147 401 marie.krizkova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
administrativní pracovník I Jiří Roubík 950 147 473 Jiri.Roubik(a)pj.mpsv.cz Plzeň
oddělení zprostředkování a poradenství
vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství Lenka Duliškovičová 950 147 427 Lenka.Duliskovicova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
poradce pro volbu povolání Mgr. Jana Šnebergerová 950 147 461 Jana.Snebergerova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
ověřovatelka PvN Michaela Jandošová 950 147 474 Michaela.Jandosova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
poradce pro volbu povolání Vladislava Čepeláková 950 147 441 vladislava.cepelakova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
prvotní evidence Vladislava Tupcová 950 147 429 vladislava.tupcova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
odborný poradce pro zprostředkování Stanislava Kaulerová 950 147 424 Stanislava.Kaulerova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
odborný poradce pro zprostředkování Romana Kohoutová 950 147 422 romana.kohoutova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
odborný poradce pro zprostředkování Dagmar Kaslová 950 147 423 Dagmar.Kaslova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
odborný poradce pro zprostředkování Lenka Kolenová 950147425 lenka.kolenova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
oddělení trhu práce
vedoucí oddělení trhu práce, Veřejná služba Jaroslava Žďárská 950 147 420 jaroslava.zdarska(a)pm.mpsv.cz Plzeň
EFES - specialista monitoringu Bc. Jana Černíková 950 147 402 jana.cernikova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
podpora zaměstnávání OZP, regionální mobilita Ing. Alena Vyčítalová 950 147 440 alena.vycitalova(a)pj.mpsv.cz
odborný pracovník APZ Kamil Hořický 950 147 463 Kamil.Horicky(a)pj.mpsv.cz Plzeň
NoPP SÚPM - odborný pracovník projektu Vendula Rybčinská 950 147 421 vendula.rybcinska(a)ps.mpsv.cz Plzeň
NoPP VPP - odborný pracovník projektu Zuzana Tomanová 950 148 463 zuzana.tomanova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
oddělení NSD
vedoucí oddělení Lenka Jáchimová 950 147 566 lenka.jachimova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek SSP a PP Petra Přibáňová 950 147 568 petra.pribanova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
ověřovatel dávek SSP a PP Miluše Lohrová 950 147 569 miluse.lohrova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
sociální pracovník Marcela Arbanová, DiS. 950 147 631 marcela.arbanova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
referent nepojistných sociálních dávek Bc. Petra Hajšmanová 950 147 575 petra.hajsmanova(a)pj.mpsv.cz Plzeň
Dislokované pracoviště Dobřany
referent nepojistných sociálních dávek Bc. Petra Hajšmanová 950 147 604 petra.hajsmanova(a)pj.mpsv.cz Dobřany
Dislokované pracoviště Blovice
referent nepojistných sociálních dávek Milena Hofrichtrová 950 147 611 milena.hofrichtrova(a)pj.mpsv.cz Blovice
referent nepojistných sociálních dávek Jana Jandošová 950 147 612 jana.jandosova(a)pj.mpsv.cz Blovice
sociální pracovník Jana Panská, DiS. 950 147 628 jana.panska(a)pj.mpsv.cz Blovice
sociální pracovník Kateřina Havlíčková, DiS. 950 147 629 katerina.havlickova(a)pj.mpsv.cz Blovice
referent dávek NSD Barbora Netušilová 950 147 632 barbora.netusilova(a)pj.mpsv.cz Blovice
referent dávek NSD Blovice
Dislokované pracoviště Nepomuk
referent zaměstnanosti Martina Krumpholcová 950 147 704 Martina.Krumpholcova(a)pj.mpsv.cz Nepomuk
referent zaměstnanosti Šárka Hlůžková, DiS. 950 147 705 sarka.hluzkova(a)pj.mpsv.cz Nepomuk
referent nepojistných sociálních dávek SSP Zdeňka Růžičková 950 147 616 Zdenka.Ruzickova(a)pj.mpsv.cz Nepomuk
ověřovatel dávek PnP a DOZP Bc. Renáta Kratochvílová 950 147 574 renata.kratochvilova(a)pj.mpsv.cz Nepomuk
pracovník dávek PnP a DOZP Petra Veselá 950 147 618 petra.vesela(a)pj.mpsv.cz Nepomuk
referent nepojistných sociálních dávek HN, PnP, DOZP Mgr. Petra Kašíková 950 147 617 petra.kasikova(a)pj.mpsv.cz Nepomuk
ověřovatel dávek SSP a PP Zdeňka Špitzerová 950 147 615 zdenka.spitzerova(a)pj.mpsv.cz Nepomuk
Dislokované pracoviště Přeštice
referent zaměstnanosti Jaroslava Pašková 950 147 701 Jaroslava.Paskova(a)pj.mpsv.cz Přeštice
referent zaměstnanosti Martina Mašková 950 147 702 Martina.Maskova(a)pj.mpsv.cz Přeštice
referent nepojistných sociálních dávek SSP Pavlína Lepší 950 147 607 pavlina.lepsi(a)pj.mpsv.cz Přeštice
referent NSD Andrea Forejtová, DiS. 950 147 630 andrea.forejtova(a)pj.mpsv.cz Přeštice
ověřovatel dávek PnP a DOZP Radek Štýs 950 147 625 radek.stys(a)pj.mpsv.cz Přeštice
sociální pracovník Monika Rychtaříková, DiS. 950 147 624 monika.rychtarikova(a)pj.mpsv.cz Přeštice
sociální pracovník Marcela Arbanová, DiS. 950 147 631 marcela.arbanova(a)pj.mpsv.cz Přeštice
sociální pracovník Mgr. Veronika Divišová 950 147 627 veronika.divisova(a)pj.mpsv.cz Přeštice
Dislokované pracoviště Stod
referent nepojistných sociálních dávek SSP Radka Žáčková 950 147 601 radka.zackova(a)pj.mpsv.cz Stod
sociální pracovník Pavlína Leiderová, DiS 950 147 602 Pavlina.Leiderova(a)pj.mpsv.cz Stod
sociální pracovník Petra Berková 950 147 622 petra.berkova(a)pj.mpsv.cz Stod
sociální pracovník Martina Kislingerová, DiS. 950 147 633 martina.kislingerova(a)pj.mpsv.cz Stod
sociální pracovník Bc. Denisa Knápková 950 147 621 denisa.knapkova(a)pj.mpsv.cz Stod
ověřovatel dávek HN Hana Alblová 950 147 620 hana.alblova(a)pj.mpsv.cz Stod
Krajská pobočka v Plzni - pracoviště Plzeň-jih
Oddělení ekonomické
referent ekonomický a finanční Věra Petlánová 950 147 476 vera.petlanova(a)pj.mpsv.cz
referent ekonomický a finanční Martina Javorská 950 147 479 martina.javorska(a)pj.mpsv.cz
Oddělení informatiky
vedoucí oddělení ICT Jan Čulík 950 148 312 jan.culik(a)pm.mpsv.cz
referent ICT Ladislav Čákora 950 149 405 ladislav.cakora(a)ps.mpsv.cz
referent ICT Michal Novák 950 148 781 michal.novak(a)pm.mpsv.cz
referent ICT Jiří Vojtíšek 950 148 782 jiri.vojtisek(a)pm.mpsv.cz
referent ICT Karel Mana 950 148 313 karel.mana(a)pm.mpsv.cz
Oddělení právní
referent pohledávek, výkon činnosti dítěte Michaela Košanová 950 148 329 michaela.kosanova(a)pm.mpsv.cz
referent insolvence Lenka Špácová 950 148 318 lenka.spacova(a)pm.mpsv.cz
referent pohledávek, výživné Martina Čapková 950 147 451 martina.capkova(a)pm.mpsv.cz
referent pohledávek, výživné Jitka Hejlová 950 147 565 jitka.hejlova(a)pj.mpsv.cz
právník Mgr. et Mgr. David Rožmberský 950 149 452 david.rozmbersky(a)ps.mpsv.cz
Oddělení projektů EU
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Veronika Niedermeierová 950 149 445 veronika.niedermeierova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny Mgr. Milan Štorek 950 149 477 milan.storek(a)pm.mpsv.cz
Záruky pro mladé - administrátor Iveta Vaníková 950 149 447 iveta.vanikova(a)pm.mpsv.cz
POVEZ II - odborný pracovník Jitka Lingurášová 950 148 769 jitka.lingurasova(a)pm.mpsv.cz
POVEZ II - odborný pracovník Libuše Drábková 950 147 462 libuse.drabkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Bc. Monika Michalidesová 950 148 415 monika.michalidesova(a)pm.mpsv.cz
POVEZ II - odborný pracovník Jana Šťastná 950 149 469 jana.stastna(a)pm.mpsv.cz
POVEZ II - odborný pracovník Mgr. Tomáš Herbolt 950 148 467 tomas.herbolt(a)pm.mpsv.cz
POVEZ II - odborný pracovník Monika Princlová 950 147 467 monika.princlova(a)pm.mpsv.cz
POVEZ II - odborný pracovník Monika Goubejová 950 148 442 Plzeň
POVEZ II - odborný pracovník Helena Trefancová 950 149 468 helena.trefancova(a)pm.mpsv.cz
POVEZ II - odborný pracovník Jiří Hlůžek 950 148 736 jiri.hluzek(a)pm.mpsv.cz
EFES - specialista ESF Mgr. Martina Turková 950 147 455 martina.turkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
EFES - specialista ESF Ing. Iveta Huňková 950 148 743 iveta.hunkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
EFES - specialista ESF Bc. Helena Kučerková 950 148 439 helena.kucerkova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny Lenka Švarcová 950 148 770 lenka.svarcova(a)pm.mpsv.cz Plzeň
Rodina i práce - poradce cílové skupiny Petra Hůlová 950 149 446 petra.hulova(a)pm.mpsv.cz Plzeň