Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Praktické rady, infor. letáky
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Praktické rady, informační letáky

 • 24. 9. 2015 Informace o zaměstnanosti a dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí Souhrnný přehled zákonných podmínek z oblasti zaměstnanosti i nepojistných sociálních dávek ve vztahu k migrantům z třetích zemí Materiál obsahuje podrobné informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti, podmínkách pro zavedení do evidence ÚP ČR, zprostředkování zaměstnání, poskytování podpory v nezaměstnanosti, zaměstnávání cizinců nebo přiznání dávek státní sociální podpory a hmotné nouze. Věnuje se také integraci cizinců do společnosti a prevenci nežádoucích jevů. Zájemci zde najdou i užitečné odkazy a přehled platných právních předpisů.
 • 27. 10. 2015 Informace pro zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat uprchlíky Za jakých podmínek lze uprchlíka zaměstnat? Jak poznat status cizince? Kde lze najít bližší informace o povinnostech zaměstnavatele? Kde lze najít informace o uznávání zahraničního vzdělání cizinců (pro účely vydání povolení k zaměstnání)? Kam se obrátit s žádostí o radu?

Letáky

 • 13. 1. 2015 Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR, jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. To je jen malá ukázka toho, co se dozví čtenáři v praktické Informační brožurce, kterou za přispění celoevropské sítě EURES vydal Úřad práce ČR. Více v samotné brožurce.
 • 15. 1. 2015 Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek Jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU. Na tyto a další otázky odpoví čtenářům Informační brožurka, kterou vydal Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES.
 • 11. 10. 2015 Aktivní politika zaměstnanosti Úřad práce ČR může prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti poskytovat zaměstnavatelům finanční podporu formou různých příspěvků.
 • 11. 10. 2015 Zahraniční zaměstnanost Úřad práce ČR vytvořil tento informační leták pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat nebo již zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. Jeho cílem je usnadnit orientaci v právech a povinnostech jak zaměstnavatelů, tak cizích státních příslušníků, kteří chtějí na území ČR pracovat.
 • 11. 10. 2015 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Úřad práce ČR vytvořil tento informační leták pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat nebo již zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jeho cílem je především informovat o právech a povinnostech zaměstnavatelů a o možnostech získání příspěvků na zaměstnávání těchto pracovníků.
 • 11. 10. 2015 Informace pro zaměstnavatele Úřad práce ČR může zaměstnavatelům při výběru nových zaměstnanců velmi pomoci, a to hned několika způsoby. Jeho prostřednictvím mohou bezplatně zveřejnit informace o volných pracovních místech na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí – stránku Hledání volných míst navštíví denně 10–20 tisíc návštěvníků. ÚP ČR také může pomoci při organizaci a realizaci výběrových řízení a umožňuje zaměstnavatelům pořádat prezentace a náborové dny v jeho prostorách.
 • 11. 10. 2015 Job club Pomoc těm, kteří mají snahu uplatnit se na trhu práce.
 • 11. 10. 2015 Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.
 • 11. 10. 2015 Rekvalifikace Rekvalifikací uchazečů a zájemců o zaměstnání se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.
 • 11. 10. 2015 Životopis a motivační dopis Obsahuje průřez vzděláním, praxí a dovednostmi – vymaňte se z průměru, zaujměte, nabídněte své kvality, buďte konkurenceschopní, udělejte dojem.
 • 1. 4. 2015 Vydávání nových průkazů OZP od 1. 4. 2015 Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015. To znamená, že do konce roku 2015 si je musí všichni jejich držitelé vyměnit. Nový průkaz vydává ÚP ČR po podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP a pro jeho vydání je třeba uhradit správní poplatek ve výši 30 Kč. Podrobnosti najdete v letáku.
 • 28. 4. 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka MPSV si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na některé dílčí změny v letošním roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce či další praktické rady a tipy v sociální oblasti.

Video

sKarta

Rozhovory s absolventy rekvalifikačních kurzů

 • 11. 2. 2015 Absolventi rekvalifikačního kurzu - Petr Absolventi rekvalifikačního kurzu - Petr Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělil klient ÚP ČR Petr. Poslechněte si jeho příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.
 • 11. 2. 2015 Absolventi rekvalifikačního kurzu - Dana Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Dana. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.
 • 11. 2. 2015 Absolventi rekvalifikačního kurzu - Štěpánka Absolventi rekvalifikačního kurzu - Štěpánka Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Štěpánka. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky