Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Zlínský kraj > Pracovní rehabilitace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je zabezpečována dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

Pracovní rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením a jedná se o souvislou činnost, zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví Individuální plán pracovní rehabilitace. Při jeho sestavování je zohledněna zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikace a situace na trhu práce; přitom se vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny. Individuální plán pracovní rehabilitace obsahuje předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, stanovené formy pracovní rehabilitace, předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace, termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace (dokument obsahující informace o možnosti zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti) je možné nalézt na https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.

Kontakty:

KROMĚŘÍŽ

Bc. Kateřina Vařechová tel.: 950 130 304 e-mail: katerina.varechova@km.mpsv.cz

VSETÍN

PhDr. Zdeňka Janušová tel.: 950 173 469 e-mail: zdenka.janusova@vs.mpsv.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Ing. Martina Hlaváčková  tel.: 950 170 278  e-mail: martina.hlavackova@uh.mpsv.cz

ZLÍN

Mgr. Lenka Piňosová  tel.: 950 175 519  e-mail: lenka.pinosova@zl.mpsv.cz

Poslední aktualizace: 22. 8. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky