Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Zlínský kraj
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně


Adresa


Čiperova 5182
760 42 Zlín 1

Telefon 950 175 111

Fax 950 175 430 E-mail posta@zl.mpsv.cz ID datové schránky iqqzpzd         


Podmínky přijetí elektronického podání naleznete na stránce elektronická podatelna.

Úřední hodiny

     

Pondělí: 8 - 12, 13 - 17
Úterý: 8 - 11
Středa: 8 - 12, 13 - 17
Čtvrtek: 8 - 11
Pátek: 8 - 11 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

 

 

Správním obvodem krajské pobočky ve Zlíně je území Zlínského kraje (území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín).

Přehled písemností na úřední desce Úřadu práce České republiky z působnosti krajské pobočky ve Zlíně.

Číslo účtu pro zasílání plnění povinného podílu formou odvodu do státního rozpočtu  7712-37828661/0710  (KS: 1148, VS: IČO nebo RČ).

Call centrum úřadu práce (poradenská služba) s placenou telefonní linkou 844 844 803.

Máte zájem o práci v zahraničí - kontaktujte našeho specialistu EURES na lince 950 175 326.


Aktuality


Informace k výměně průkazů OZP a příspěvku na mobilitu od 1. 1. 2016

Koncem roku 2014 informovala Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně své klienty dopisem o tom, že je třeba se v průběhu roku 2015 dostavit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR v místě trvalého bydliště a požádat o výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP). Dosud si svůj průkaz v rámci ČR nevyměnila asi 1/3 držitelů těchto průkazů. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je tato věc alarmující. Proto vyzýváme klienty, kteří si dosud nepožádali na Úřadu práce o výměnu průkazů, aby tak učinili ve vlastním zájmu co nejdříve. Pokud nebude o výměnu průkazů OZP požádáno do 31. 12. 2015, nebude průkaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm byla uvedena platnost delší. Prakticky to bude znamenat, že od 1. 1. 2016 nebude moci klient využívat výhody a benefity plynoucí z držitelství průkazu OZP a přestane klientovi platit i Evropský parkovací průkaz, který je vázán na držitelství průkazu OZP (typ ZTP, ZTP/P).

Dále sdělujeme klientům, že podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu rozhodnutím v letech 2012 až 2013. Tito klienti si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování Úřadem práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou a součástí tohoto dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis bude rozesílán klientům na přelomu měsíců listopad a prosinec 2015. Novou vyplněnou žádost o příspěvek na mobilitu bude nutné podat po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Nemá smysl podávat žádost dříve než v lednu 2016, úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. K nové žádosti o příspěvek na mobilitu bude třeba předložit platný průkaz OZP (tj. ZTP nebo ZTP/P - nově vyměněný) a občanský průkaz.

Klienti, kteří požádali o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale rozhodnuto ve věci bylo až v roce 2014 a byl jim přiznán příspěvek na mobilitu podle předpisů účinných od 1. 1. 2014 nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední. Tito klienti obdrží od Úřadu práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P (a budou mít průkaz i fakticky vyzvednutý) bude jim příspěvek na mobilitu v lednu 2016 přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito klienti nebudou mít vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P, budou vyzváni k tomu, aby si o průkaz OZP přišli řádně požádat a dle posouzení jejich zdravotního stavu pro nárok na průkaz jim bude následně vydáno rozhodnutí o nároku na příspěvek na mobilitu. Pokud se klient nedostaví a o průkaz OZP si nepožádá, bude zahájené řízení ukončeno zamítnutím nároku na příspěvek na mobilitu pro nesplnění zákonných podmínek.

 

  Vydávání nových průkazů OZP od 1. 4. 2015

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015. To znamená, že do konce roku 2015 si je musí všichni jejich držitelé vyměnit. Nový průkaz vydává ÚP ČR po podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP. Podrobnosti najdete v letáku.

Informace k vystavení průkazu osoby se zdravotním postižením

Kontaktní osoby

Ředitelka krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Mgr. Miriam Majdyšová Telefon kontaktní osoby 950 175 411 E-mail kontaktní osoby Miriam.Majdysova@zl.mpsv.cz
Vedoudí oddělení vnitřní správy, sekretariátu Bc. Bronislava Pavlíčková Telefon kontaktní osoby 950 175 413 E-mail kontaktní osoby Bronislava.Pavlickova@zl.mpsv.cz
Vedoucí odboru zaměstnanosti Ing. Lucie Topolánková Telefon kontaktní osoby 950 175 415 E-mail kontaktní osoby Lucie.Topolankova@zl.mpsv.cz
Ředitel odboru kanceláře krajské pobočky Ing. František Boháček Telefon kontaktní osoby 950 175 332 E-mail kontaktní osoby Frantisek.Bohacek@zl.mpsv.cz
Vedoucí oddělení nepojistných soc. dávek Ing. Pavel Pinďák Telefon 

kontaktní osoby 950 175 120 E-mail kontaktní osoby Pavel.Pindak@zl.mpsv.cz
Ředitelka odboru kontrolně právního JUDr. Ľubica Pospíšilová Telefon kontaktní osoby 950 175 505 E-mail kontaktní osoby Lubica.Pospisilova@zl.mpsv.cz
Vedoucí oddělení trhu práce Ing. Ivana Marusjaková Telefon kontaktní osoby 950 175 410 E-mail kontaktní osoby Ivna.Marusjakova@zl.mpsv.cz
Vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství Ing. Vladimíra Lutonská Telefon kontaktní osoby 950 175 510 E-mail kontaktní osoby Vladimira.Lutonska@zl.mpsv.cz
Vedoucí oddělení projektů evropské unie Ing. Marie Mikulcová Telefon kontaktní osoby 950 175 171 E-mail kontaktní osoby Marie.Mikulcova@zl.mpsv.cz
Vedoucí oddělení specializovaných kontrol Ing. Věra Sedláčková Telefon kontaktní osoby 950 175 401 E-mail kontaktní osoby Vera.Sedlackova@zl.mpsv.cz
Vedoucí oddělení právního Mgr. Eva Prokešová Telefon kontaktní osoby 950 175 507 E-mail kontaktní osoby Eva.Prokesova@zl.mpsv.cz
                   

 

Kontaktní pracoviště

Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Karolinka, Kroměříž, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Slavičín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín

 

 

 

                   

 

 

 

 
Kontaktní pracoviště Kroměříž  Kontaktní pracoviště Holešov Kontaktní pracoviště Bystřice pod Hostýnem Kontaktní pracoviště Valašské Meziříčí  Kontaktní pracoviště Rožnov pod Radhoštěm Kontaktní pracoviště Karolinka Kontaktní pracoviště Vsetín Kontaktní pracoviště Zlín Kontaktní pracoviště Otrokovice Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky Kontaktní pracoviště Slavičín Kontaktní pracoviště Uherský Brod Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště
 
 
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky