Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Pracovní rehabilitace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


PRACOVNÍ REHABILITACE

Výzvy a veřejné zakázky:

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na provedení přípravy k práci osoby se zdravotním postižením na pracovní činnost: „Obsluha vodohospodářského zařízení“ s datem zahájení v roce 2017.

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu: "Účetnictví"

Bližší informace najdete zde

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na provedení přípravy k práci osoby se zdravotním postižením na pracovní činnost: „Ostatní pomocný pracovník ve službách – údržba zeleně, zahrad, budov a venkovních prostranství“ s datem zahájení v roce 2017.

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde.


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky“.

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Asistent/ka, Sekretář/ka s praxí pro 2 účastníky pracovní rehabilitace“.

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky“.

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky“.

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“.

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „FLORISTA“.

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Účetnictví s využitím VT“

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách“.

Bližší informace je zde.

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Asistent/ka, sekretář/ka(kód: 62-008-M)“.

Bližší informace je zde

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách“.

Bližší informace je zde

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Obsluha osobního počítače“.

Bližší informace je zde:

Výsledek výzvy najdete zde


VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Manikúra, pedikúra včetně nehtové modeláže“.

Bližší informace je zde:

Výsledek výzvy najdete zde


Pracovní rehabilitace je zabezpečována dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce ČR místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopni vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitace představuje komplexní systém aktivit. Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí Úřad práce ČR.

O pracovní rehabilitaci může požádat:

  • osoba se zdravotním postižením
  • osoba, která je uznána dočasně neschopnou, a pracovní rehabilitace jí doporučil ošetřující lékař
  • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení
  • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

Mezi formy pracovní rehabilitace patří:

  • poradenská činnost
  • zprostředkování zaměstnání
  • příprava na budoucí povolání
  • specializované rekvalifikační kurzy
  • příprava k práci
  • další typy aktivit dle potřeb účastníka

Formuláře k pracovní rehabilitaci (Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace) si můžete stáhnout zde:

Před podáním žádosti o pracovní rehabilitaci doporučujeme osobní konzultaci s příslušným poradcem na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Kontaktní osoby pro pracovní rehabilitaci:

Havlíčkův Brod Andrea Němcová 950 114 434 andrea.nemcova@hb.mpsv.cz
Jihlava Ing. Daniela Šeneklová 950 123 461 daniela.seneklova@uradprace.cz
Pelhřimov Bc. Hana Kosová 950 145 440 hana.kosova@pe.mpsv.cz
Třebíč Bc. Danuše Tůmová 950 169 669 danuse.tumova@tr.mpsv.cz
Žďár nad Sázavou Mgr. Blanka Novotná 950 177 454 blanka.novotna@zr.mpsv.cz
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky