Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Poradenství, rekvalifikace a IPS
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Poradenství, rekvalifikace a IPS

Výzvy a veřejné zakázky

Veřejná zakázka: REKVALIFIKACE VYSOČINA 2015 – 2018

Dne 23. 6. 2015 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávané v otevřením řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, s názvem Rekvalifikace Vysočina 2015 – 2018. Současně byla zveřejněna zadávací dokumentace spolu s přílohami na Profilu zadavatele.

Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části (celkem 27 částí), jejichž předmětem je realizace rekvalifikačních kurzů z oblasti např. obsluhy osobního počítače, administrativy, získání průkazu profesní způsobilosti řidiče skup. C, gastronomie, svařování, sociální péče, obrábění kovů, stavebnictví apod. Lhůta pro podání nabídek do částí 1 – 2 a 7 – 27 skončí dne 17. 8. 2015 v 10:00 hodin. Lhůta pro podání nabídek do částí 3, 4, 5 a 6 z důvodu změny zadávacích podmínek dle ust. § 40 odst. 3 cit. zák. byla prodloužena do 5. 10. 2015 do 10:00 hodin.

Bližší informace o zakázce lze získat ve Věstníku veřejných zakázek na adrese: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/594218

Zadávací dokumentaci včetně příloh a dodatečné informace lze nalézt na adrese: https://mpsv.ezak.cz/contract_display_1756.html


Veřejná zakázka: PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO KRAJ VYSOČINA

„Zadávací řízení v rámci této veřejné zakázky bylo ukončeno v části 2 – Skladník (kód: 66-002-H) – Jihlava a části 3 Skladník (kód: 66-002-H) – Třebíč podpisem rámcových smluv o realizaci rekvalifikačních kurzů s vítěznými subjekty dne 5. 1. 2015. V části 1 – Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) – Žďár nad Sázavou a části 4 – Skladník (kód: 66-002-H) – Žďár nad Sázavou byly podepsány rámcové smlouvy s vítěznými uchazeči dne 20. 1. 2015.

Část 5 veřejné zakázky – Obráběč kovů – Jihlava (Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H), Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H), Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H), Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H), Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) byla zadavatelem zrušena, protože nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky dle ust. § 84, odst. 1., písm. a) zákona č. 137/23006 Sb., ve znění pozd. předpisů.“

Dne 23. 6. 2014 byla tato zakázka zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Formulář Oznámení o zakázce pod evidenčním číslem 7402011088063 je dostupný na stránce http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/507805

Téhož dne byly zveřejněny na profilu zadavatele odůvodnění a zadávací dokumentace s přílohami k dané zakázce. Dokumenty jsou dostupné na stránce http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4d22f2ba-6d80-46f5-97fc-3f1b6df820ee/Zakazka/P14V000000403f1b6df820ee/Zakazka/P14V00000040.

Informace k veřejné zakázce jsou dostupné i v databázi Ústředního věstníku Evropské unie – odkaz: 213882-2014.


Veřejná zakázka: VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ 2012 – 2015

Dne 16.3.2012 byla tato zakázka uveřejněna v ISVZUS pod evidenčním číslem 7202011009702 a dne 19.3.2012 rovněž na stránkách
ESF CR http://www.esfcr.cz/ pod číslem 7735.

Výše uvedená veřejná zakázka byla vyhodnocena a s vítěznými subjekty byly k 16.10.2012 (resp. 19.10.2012) uzavřeny rámcové smlouvy. Informace o výsledku veřejné zakázky jsou dostupné na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Verejne-Zakazky v sekci Archivované zakázky. Výsledek veřejné zakázky je rovněž zveřejněn na stránkách ESF CR (pod registračním číslem 7735).


Rekvalifikace

Formuláře


Informační a poradenské středisko


Možnosti studia v Kraji Vysočina pro školní rok 2018/2019 (pro žáky základních škol, absolventy s výučním listem a maturanty).


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky