Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Poradenství, rekvalifikace a IPS
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Poradenství, rekvalifikace a IPS

Výzvy a veřejné zakázky

V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele rekvalifikačních kurzů, které budou zabezpečovány úřadem práce v nadcházejícím období (předpoklad realizace II. čtvrtletí 2019)

Veřejná zakázka: REKVALIFIKACE VYSOČINA 2015 – 2018

Dne 23. 6. 2015 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávané v otevřením řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, s názvem Rekvalifikace Vysočina 2015 – 2018. Současně byla zveřejněna zadávací dokumentace spolu s přílohami na Profilu zadavatele.

Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části (celkem 27 částí), jejichž předmětem je realizace rekvalifikačních kurzů z oblasti např. obsluhy osobního počítače, administrativy, získání průkazu profesní způsobilosti řidiče skup. C, gastronomie, svařování, sociální péče, obrábění kovů, stavebnictví apod. Lhůta pro podání nabídek do částí 1 – 2 a 7 – 27 skončí dne 17. 8. 2015 v 10:00 hodin. Lhůta pro podání nabídek do částí 3, 4, 5 a 6 z důvodu změny zadávacích podmínek dle ust. § 40 odst. 3 cit. zák. byla prodloužena do 5. 10. 2015 do 10:00 hodin.

Bližší informace o zakázce lze získat ve Věstníku veřejných zakázek na adrese: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/594218

Zadávací dokumentaci včetně příloh a dodatečné informace lze nalézt na adrese: https://mpsv.ezak.cz/contract_display_1756.html


Rekvalifikace

Formuláře

Informační a poradenské středisko

Možnosti studia v Kraji Vysočina pro školní rok 2019/2020 (pro žáky základních škol, absolventy s výučním listem a maturanty).
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky