Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Aktivní politika zaměstnanosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Jihlavě
oddělení zaměstnanosti
referát trhu práce

Správním obvodem krajské pobočky v Jihlavě je území Kraje Vysočina - území regionů okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti:


APZ představuje soubor nástrojů a opatření, které přispívají k tvorbě nových pracovních míst a napomáhají tak zmírňovat nepříznivou situaci občanů hledajících nové pracovní uplatnění. K základním nástrojům patří:
- příspěvek při vytváření společensky účelných pracovních míst;
- příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti;
- příspěvek při zřizování veřejně prospěšných prací;
- opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Na příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti není právní nárok a jejich konečná výše se určuje po posouzení situace na trhu práce a v souvislosti s výší přidělených finančních prostředků pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti v daném rozpočtovém roce, maximálně však v rozmezí určeném zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
Více informací naleznete na: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz .

Upozornění pro žadatele o finanční příspěvky

Nelze přijmout uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost dříve než po schválení příspěvku a sepsání dohody mezi žadatelem a úřadem práce.

O příspěvek je možné požádat formou písemné žádosti včetně doložení ostatních dokladů, které jsou uvedeny v žádosti.
Formuláře ke stažení: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o3

Kontaktní osoby

Kontaktní pracoviště pro region okresu Havlíčkův Brod:
Jihlavská 42, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: 7yjznwj

Mgr. Jitka Navrátilová /vedoucí oddělení/ 950 114 324 jitka.navratilova@hb.mpsv.cz
Veronika Bencová /VPP/ 950 114 450 veronika.bencova@hb.mpsv.cz
Eva Šimková, DiS. /SÚPM/ 950 114 431 eva.simkova@hb.mpsv.cz
Iveta Neuvirtová /SVČ/ 950 114 468 iveta.neuvirtova@hb.mpsv.cz
Iveta Bártová /CHPM/ 950 114 452 iveta.bartova@hb.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Jihlava:
Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava 1, DS: 7u6zppn

Ing. Milada Štefková /vedoucí oddělení/ 950 123 321 milada.stefkova@uradprace.cz
Bc. Martina Boudná /SÚPM/ 950 123 474 martina.boudna@uradprace.cz
Filip Jarco /VPP, CHPM/ 950 123 472 filip.jarco@uradprace.cz
Ing. Viola Demigerová /SÚPM/ 950 123 470 viola.demigerova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Pelhřimov:
Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov, DS: cegzpxj

Ing. Zdenka Hejdová /NoPP – VPP/ 950 145 326 zdenka.hejdova@pe.mpsv.cz
Jaroslava Valentová /SÚPM-SVČ, CHPM/ 950 145 325 jaroslava.valentova@pe.mpsv.cz
Klára Nekovářová /NoPP - SÚPM/ 950 145 321 klara.nekovarova@pe.mpsv.cz
Jitka Wastlová /ověřovatel APZ/ 950 145 450 jitka.wastlova@pe.mpsv.cz
Ing. Eliška Hošková /vedoucí oddělení trhu práce/ 950 145 324 eliska.hoskova@pe.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Třebíč:
Komenského nám. 1189/8, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1, DS: nypzps7

Bc. Lenka Moczárová /CHPM a cizinci/ 950 169 633 lenka.moczarova@tr.mpsv.cz
Eva Klobasová /VPP/ 950 169 673 eva.klobasova@tr.mpsv.cz
Marie Krulová /SÚPM/ 950 169 677 marie.krulova@tr.mpsv.cz
Ing. Darina Sigmundová /vedoucí oddělení/ 950 169 631 darina.sigmundova@tr.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště pro region okresu Žďár nad Sázavou:
Strojírenská 2210/28, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, DS: xc8zp5y

Ing. Jana Chromá (VPP, SÚPM)
pro mikroregiony Bystřicko a Novoměstsko
950 177 489 jana.chroma@zr.mpsv.cz
Jana Klementová (VPP, SÚPM)
pro mikroregion Žďársko
950 177 482 jana.klementova@zr.mpsv.cz
Ing. Dana Machová (VPP, SÚPM)
pro mikroregiony Velkomeziříčsko a Velkobítešsko
950 177 483
dana.machova@zr.mpsv.cz
Jana Kunstmüllerová (CHPM)950 177 486jana.kunstmullerova@zr.mpsv.cz
Ing. Irena Blehová (NoPP-VPP)950 177 491irena.blehova@zr.mpsv.cz
Ing. Lenka Kluchová (NoPP-SÚPM)950 177 490lenka.kluchova@uradprace.cz


Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11:00
Středa: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
Pátek: 08:00 - 11:00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Poslední aktualizace: 8. 9. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky