Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Akce pořádané KrP > Uskutečněné
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Burza práce v Jihlavě – 8. 11. 2018

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se na KrP ÚP ČR v Jihlavě uskutečnila burza práce, které se zúčastnilo osm regionálních zaměstnavatelů. Návštěvníci měli příležitost setkat se na jednom místě se zaměstnavateli, kteří nabízeli volné pracovní pozice napříč obory (např. řidič, elektrikář, manipulační a montážní dělník, pokladní, kuchař, pracovník restauračního zařízení, listovní doručovatel, přepážkový pracovník na poště). K dispozici byli také pracovníci ÚP ČR, kteří přítomným poskytovali poradenství. Na burzu bylo pozváno 92 uchazečů o zaměstnání, celkem se zúčastnilo více než 100 návštěvníků. Zaměstnavatelé byli velmi spokojeni s organizací i množstvím návštěvníků.

Miniburza v Třebíči – 30. 5. 2018

Miniburza práce určená pro osoby se zdravotním postižením se konala dne 30.5.2018 od 8:00 do 11:00 hod. Zúčastnilo se 5 zaměstnavatelů, kteří nabízeli volná místa vhodná pro OZP, jako např.: administrativní pracovník, montážní dělník výrobků z kartonu a papíru, šička, švadlena, pomocný pracovník ve výrobě, pomocný skladník, prodavač, pekař, cukrář, uklízeč/ka a další. Dále se zúčastnila organizace, která prezentovala svůj projet pro OZP. Úřadem práce byla prezentována pracovní rehabilitace, projekt Prace bez bariér a byl k dispozici poradce pro OZP, který poskytoval další informace a poradenství. Pozváno bylo celkem 117 uchazečů o zaměstnání a zúčastnilo se jich 111. Návštěvníci miniburzy měli možnost navázat osobní kontakt se zaměstnavateli, předat svůj životopis, získat informace o firmě a volných pracovních místech, získat informace o projektech zaměřených pro OZP. Zástupci firem i organizace byli s průběhem miniburzy práce velmi spokojeni, získali kontakty na UoZ, kteří projevili zájem o některé z nabízených pracovních míst, tyto uchazeče budou dále kontaktovat. Velice kladně hodnotili organizaci miniburzy a především velké množství zúčastněných uchazečů.

Miniburza v Jihlavě – 22. 3. 2018

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se uskutečnila miniburza práce pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci se mohli na jednom místě setkat nejen se zaměstnavateli, kteří nabízeli volné pracovní pozice (např. sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pokladní, kuchař, listovní doručovatel, přepážkový pracovník na poště), ale také se zástupci společností specializujících se na poradenství a služby pro OZP. K dispozici byli také pracovníci ÚP ČR, kteří přítomným poskytovali poradenství a informovali je o projektu "Práce bez bariér na Vysočině" a projektu "OZP".
Miniburzy se zúčastnilo celkem šest regionálních zaměstnavatelů a téměř devět desítek návštěvníků. Akce sklidila úspěch jak na straně návštěvníků, tak zúčastněných společností.

Miniburza v Bystřici nad Pernštejnem – 9. 3. 2018

Miniburzy práce konané v prostorách zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem se zúčastnilo pět zaměstnavatelů se zaměřením na strojírenský průmysl. Bylo pozváno přes 100 uchazečů o zaměstnání, díky inzerci v regionálních novinách a vyhlášení v městském rozhlase přišlo několik desítek občanů, kteří nejsou v evidenci ÚP. Návštěvníci miniburzy měli možnost nejen sledovat prezentace účastných firem , které byly promítány ve smyčce, ale navázání osobního kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízeli své volné pracovní pozice. Zaměstnavatelé byli překvapeni hojnou účastí, probíhaly intenzivní pohovory. Poděkování Městskému úřadu v Bystřici nad Pernštejnem za poskytnuté prostory.


Miniburza v Havlíčkově Brodě – 22. 2. 2018


Miniburza práce, která se uskutečnila dne 22. 2. 2018 na ÚP ČR, KoP Havlíčkův Brod, byla zaměřena na zpracovatelský průmysl. Na miniburze práce se prezentovalo 7 významných zaměstnavatelů regionu a zúčastnilo se 91 uchazečů o zaměstnání. Návštěvníci burzy měli možnost navázání osobního kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízeli volná pracovní místa na pracovních pozicích – dělník ve výrobě hygienických a zdravotnických materiálů, lakýrník, svářeč, strojní zámečník, brusič, montážní dělník, obsluha konvenčního soustruhu, obsluha konvenční frézy, mechanik obráběcích strojů, montér slaboproudých el. vedení, administrativní pracovník centrálního skladu logistiky, IT specialista, pracovník výroby sýrů, pracovník balení sýrů, šičky, střihač, pletař, zušlechťovač textilií, dělníci pro montáž kabelových svazků, technolog svařování, laboratorní technik, odborný účetní, technik údržby, inspektor kontroly kvality, obsluha lisu a operátor. Návštěvníkům miniburzy byly také k dispozici pracovnice ÚP ČR, které jim poskytly potřebné poradenství. Zástupcům zaměstnavatelů se podařilo navázat kontakt s uchazeči o zaměstnání a miniburzu po jejím skončení hodnotili kladně.

Miniburza v Třebíči – 13.2.2018

Miniburza práce, která se konala dne 13.2.2018 na ÚP ČR, KoP v Třebíči, byla zaměřena na stavební průmysl. Na miniburze práce se prezentovali 3 zaměstnavatelé a zúčastnilo se 59 uchazečů o zaměstnání. Návštěvníci miniburzy měli možnost navázat osobní kontakt se zaměstnavateli, předat svůj životopis, získat informace o volných pracovních místech - zedník, tesař, obkladač, izolatér, natěrač-lakýrník, montér stavebních konstrukcí, svářeč, zámečník-svářeč, strojník, stavební technik, projektant, pracovník PREFA výroby, kameník, zateplovač, údržbář. Uchazečům byli k dispozici pracovníci ÚP ČR, kteří byli připraveni poskytnout informace a poradenství. Zástupci firem hodnotili akci kladně, každý z nich si odnášel životopisy, vyplněné dotazníky a kontakty na uchazeče, kteří projevili zájem o některé z nabízených pracovních míst, tyto uchazeče budou dále kontaktovat.

Miniburza v Jihlavě – 7. 11. 2017

Miniburzy práce konané na ÚP ČR KrP v Jihlavě se zúčastnilo osm regionálních zaměstnavatelů z oborů obchodu, staveb, výroby a dalších činností. Bylo pozváno 84 uchazečů o zaměstnání. Návštěvníci miniburzy měli možnost navázání osobního kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízeli volná pracovní místa pro referenty prodeje, realizační pracovníky, telefonní operátory, pracovníky vnitřní služby, doručovatele, nástrojáře, soustružníky, operátory výroby, řidiče VZV a další. Uchazečům o zaměstnání byly k dispozici také pracovnice ÚP ČR, které jim poskytly poradenství.

Miniburza v Třebíči – 22. 3. 2017


Miniburzy práce zaměřené na stavební průmysl, která se uskutečnila 22. 3. 2017 na ÚP ČR KoP Třebíč, se zúčastnili tři významní zaměstnavatelé regionu a celkem 98 uchazečů o zaměstnání. Návštěvníci miniburzy měli možnost navázat osobní kontakt se zaměstnavateli, předat svůj životopis, získat informace o volných pracovních místech - zedník, stavební dělník, tesař, obkladač, montér stavebních konstrukcí, svářeč, zámečník, strojník, přípravář staveb, rozpočtář staveb... Uchazečům byli k dispozici pracovníci ÚP, kteří byli připraveni poskytnout informace a poradenství v oblasti rekvalifikací, volných míst. Zástupci firem byli s průběhem miniburzy práce spokojeni, každý z nich si odnášel hromádku životopisů a kontaktů na uchazeče, kteří projevili zájem o některé z nabízených pracovních míst, tyto uchazeče pozvali na výběrová řízení.

Burza v Jihlavě – 16. 3. 2017

Burzy práce, která se konala 16. 3. 2017 na ÚP ČR KrP v Jihlavě, se zúčastnilo pět významných zaměstnavatelů z oborů dopravy, strojírenství a stravování. Bylo pozváno 75 uchazečů o zaměstnání, celkem se zúčastnilo cca 90 osob. Návštěvníci burzy měli možnost navázání osobního kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízeli volná pracovní místa pro automechaniky, řidiče, obráběče kovů, technology, elektrikáře, seřizovače, údržbáře, operátory skladování, manipulační dělníky, zaměstnance provozu restaurace, pokladní, pomocné kuchaře. Uchazečům o zaměstnání byly k dispozici také pracovnice ÚP ČR, které jim poskytly poradenství, největší zájem byl o informace k rekvalifikacím.

Burza v Havlíčkově Brodě – 14. 2. 2017

Burzy práce, která se uskutečnila dne 14. 2. 2017 na ÚP ČR KoP Havlíčkův Brod, se zúčastnili tři významní zaměstnavatelé regionu. Zaměstnavatelé byli z oborů – textilní průmysl, strojírenský průmysl a výroba a montáž kabelových svazků. Burzy práce se zúčastnilo celkem 90 uchazečů o zaměstnání. Návštěvníci burzy měli možnost navázání osobního kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízeli volná pracovní místa na pracovních pozicích – elektromechanik svařovacích robotů, inspektor kontroly kvality, operátor, obsluha lisu, operátor svařování, operátor logistiky, dělník v průmyslu, elektro údržbář lisovacích strojů, mechanik-seřizovač, obsluha pletacích strojů, manipulační dělník, šičky, montáž kabelových svazků a další. Všem návštěvníkům burzy byly také k dispozici pracovnice ÚP ČR, které jim poskytly potřebné poradenství. Zaměstnavatelé hodnotili burzu kladně a pro zájemce měli připravené letáčky a prezentace o jejich firmě.

Miniburza ve Žďáře nad Sázavou – 19. 11. 2016

Miniburzy práce konané v prostorách zasedací místnosti Kontaktního pracoviště ÚP ČR ve Žďáře nad Sázavou se zúčastnilo pět zaměstnavatelů se zaměřením na gastronomické služby . Bylo pozváno přes 80 uchazečů o zaměstnání, díky vyhlášení v městském rozhlase přišli i občané, kteří nejsou v evidenci ÚP. Byli pozváni – a dostavili se i učni SOŠ oborů kuchař a číšník/servírka. Návštěvníci miniburzy měli možnost sledovat prezentace zúčastněných firem a hojně využívali osobního kontakt se zaměstnavateli, kteří nabízeli své volné pracovní pozice v hotelových provozech a pohostinstvích z regionů Žďárska a Novoměstska. Dle vyjádření zaměstnavatelů se akce vydařila.

Miniburza v Jihlavě – 20. 10. 2016


Miniburzy práce konané na ÚP ČR KrP v Jihlavě se zúčastnily dvě společnosti zaměřené na dřevozpracující průmysl. Bylo pozváno 83 uchazečů o zaměstnání. Návštěvníci miniburzy měli možnost navázání osobního kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízeli volná pracovní místa jako obsluha balící linky, operátor výroby, obsluha nakladače, řidič nákladního automobilu, řidič VZV, provozní elektrikář, truhlář, dělník ve výrobě zárubní, obsluha dřevoobráběcího stroje, pracovník smluvních vztahů. Uchazečům o zaměstnání byly k dispozici také pracovníci ÚP ČR, kteří jim poskytli poradenství např. v oblasti vyhledávání volných míst nebo rekvalifikací. Zaměstnavatelé hodnotili miniburzu kladně, podařilo se jim navázat kontakt s uchazeči.
Poslední aktualizace: 14. 11. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky