Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Kontaktní pracoviště > Rumburk > Poradenství
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Poradenství - přehled poskytovaných služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání

NABÍDKA PORADENSTVÍ - PŘEHLED:

Strukturovaný (profesní) životopis (Curriculum vitae - CV) a osobní dokumentace

Skupinové poradenství (ev.individuální poradenství). Vytvoříte si strukturovaný životopis (lze základní nebo podle nových trendů pro r. 2016), motivační dopis, průvodní dopis. Obdržíte i vzor referenčního listu. Společně můžeme zadat i do elektronické verze.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

- Mgr. Lenka Sadílková, tel. + 420 950 111 452, Charlotte Cenger, tel. + 420 950 111 450, Jana Fürstová, tel. 950 111 417

EURES

- poskytování individuálních (ev. skupinových) informačních a poradenských služeb občanům, kteří mají zájem pracovat v EU a potřebují získat více informací o možnostech práce v EU.

Informace: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

– Mgr. Lenka Sadílková, tel. + 420 950 111 452 nebo na: http://portal.mpsv.cz/eures

Finanční gramotnost

Skupinové poradenství - základní rady a návody, orientace v problematice peněz a cen, odpovědné spravování osobního rozpočtu, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Poradenství, jak řešit osobní finanční problémy a jak těmto situacím předcházet. Spolupráce s protidluhovou poradnou.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka, nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

- Mgr. Lenka Sadílková, tel. + 420 950 111 452

I – klub

Zasedací místnost vybavená počítači, kde je možno s pomocí poradkyně zpracovat si a vytisknout životopis a motivační dopis, založit si e-mailovou adresu, vyhledávat volná pracovní místa na internetu, kontaktovat zaměstnavatele prostřednictvím e – mailu, nebo si vložit inzerát či životopis na internet.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

- Mgr. Lenka Sadílková, tel. + 420 950 111 452, Charlotte Cenger, tel. + 420 950 111 450, Jana Fürstová, tel. 950 111 417

Integrovaný systém typových pozic (ISTP)

Soustava podrobných informací o světě práce. Má 4 základní části: Jobtip (analýzu individuálního potenciálu člověka), kartotéku typových pozic (profesí), databázi dalšího profesního vzdělávání a katalog pracovních míst.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství

- Charlotte Cenger, tel. + 420 950 111 450; Jana Fürstová, tel. + 420 950 111 417 nebo na www.istp.cz, www.job-tip.cz


Job klub

Skupinové poradenství - malá skupina (max.12 osob). Koná se 4 - 5 setkání v délce 3 - 4 hodin. Témata: osobní dokumentace – životopis, motivační dopis, průvodní dopis, reference; finanční gramotnost; sebeprezentace a uplatnění na trhu práce; příprava na přijímací pohovor; způsoby a úskalí při kontaktování zaměstnavatelů; neverbální komunikace a řeč těla; prevence stresu; atd.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

- Mgr. Lenka Sadílková, tel. + 420 950 111 452, Charlotte Cenger, tel. + 420 950 111 450, Jana Fürstová, tel. 950 111 417

Poradenství před zahájením podnikání (OSVČ)

Základní informace a úskalí pro zájemce o podnikání z řad uchazečů/zájemců o zaměstnání.

Informace: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

- Mgr. Lenka Sadílková, tel. + 420 950 111 452

Pracovněprávní poradenství

Základní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů a jejich podmínek. Je určeno uchazečům, zájemcům, zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Informace: Inspektorát práce – Mgr. Miroslav Ort, na KoP Rumburk ,1.p., každé liché pondělí v měsíci od 9:00 do 15:00h, ÚP ČR, KoP Rumburk, Náměstí Lužické 120/11, 408 01 Rumburk, Tel. + 420 739 507 948; e – mail usti@oip.cz

Příprava na přijímací pohovor se zaměstnavatelem

Skupinové poradenství - dozvíte se, co vše si připravit a jak, jak probíhají osobní pohovory (ev. i videopohovory), čemu se vyhnout, jaké jsou nejčastěji kladené otázky u přijímacího pohovoru, jaké jsou nové trendy apod.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

- Mgr. Lenka Sadílková, tel. + 420 950 111 452

Hledání práce

Skupinové poradenství - na co se zaměřit při hledání práce; nejčastější chyby při hledání práce; případové studie.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

- Mgr. Lenka Sadílková, tel. + 420 950 111 452


MOTIVAČNÍ SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ

Pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, kteří mají základní vzdělání či jsou bez vzdělání.

Skupinové poradenství je zaměřeno na motivaci klientů a jejich lepší orientaci na trhu práce při hledání zaměstnání a prolamování bariér, které jim brání si práci nalézt.

Délka trvání: 2 dny po 120 - 180 min.

 

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

- Mgr. Lenka Sadílková, tel.+420 950 111 452; Jana Fürstová, tel. +420 950 111 417


Individuální poradenský rozhovor

Rozhovor má několik cílů:

 • Podpora motivace a aktivizace uchazeče o zaměstnání dalším odborníkem

 • Identifikace aktivních a pasivních vnitřních zdrojů uchazeče o zaměstnání uplatnitelných na trhu práce

 • Zjištění bariér zaměstnatelnosti

 • Doporučení dalších aktivit

Délka trvání rozhovoru: 60 – 160 min.

Výstup:

 • Zpráva z individuálního poradenského rozhovoru

 • Prodiskutovaný životopis

- Mgr. Lenka Sadílková, tel. + 420 950 111 452, Charlotte Cenger, tel. + 420 950 111 450, Jana Fürstová, tel. 950 111 417PC GRAMOTNOST


 • Rozsah 2 hodiny

 • Počet účastníku max. 4

 • Vyhledávání volných míst

 • Vytváření dokumentů potřebných pro komunikaci se zaměstnavateli (životopis, průvodní a motivační dopis)

 • Emailová komunikace se zaměstnavateli

 • Pro UoZ, kteří mají přístup k PC, ale nevyužívají, neví jak na to

 • Případně i pro UoZ, kteří přístup k PC nemají, budou předány informace, kde jsou PC veřejně dostupnéInformace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Jana Fürstová, tel. 950 111 417


 

PRVNÍ DNY V NOVÉ PRÁCI


Rozsah 4 hodiny

 • Počet účastníků max. 10

 • Pro UoZ, kteří se opakovaně vrací do evidence po krátké době působení u zaměstnavatele

 • Komunikace, asertivita, naslouchání

 • Jak zvládat problémy na pracovišti

 • Jak řešit konflikty v práci

 • Jak zvládat hněv

 • Týmová spolupráce

 • Pracovně právní vztahy

 • Komunikace se zaměstnavateliInformace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Jana Fürstová, tel. 950 111 417


 


OBČANSKÁ GRAMOTNOST


 • Rozsah 4 hodiny

 • Počet účastníků max. 12

 • Pro UoZ bez vzdělání nebo se základním vzděláním, u nichž je pozorována neznalost klíčových povinností a práv občanů, jež může způsobovat překážky v návratu na trh práce

 • Úřady a jejich kompetence

 • Osobní doklady

 • Povinná a nepovinná pojištění

 • Bydlení

 • Pracovně právní vztahy

 

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Jana Fürstová, tel. 950 111 417
NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁNÍRozsah 2 hodiny

 • Počet účastníků max. 12

 • Pro UoZ s podezřením na výkon nelegálního zaměstnání

 • Co je to nelegální zaměstnání

 • Hrozby, důsledky

 • Motivace k hledání legálního zaměstnání

 

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Jana Fürstová, tel. 950 111 417
 Poslední aktualizace: 3. 4. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky