Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Kontaktní pracoviště > Rumburk > Poradenství
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Poradenství - přehled poskytovaných služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání

NABÍDKA PORADENSTVÍ - PŘEHLED: 

Strukturovaný (profesní) životopis (Curriculum vitae - CV) a osobní dokumentace


Skupinové poradenství (ev.individuální poradenství). Vytvoříte si strukturovaný životopis (lze základní nebo podle nových trendů pro r. 2016), motivační dopis, průvodní dopis. Obdržíte i vzor referenčního listu. Společně můžeme zadat i do elektronické verze.


Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


Mgr. Lenka Sadílková                                           

tel. + 420 950 111 452                                          

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz                EURES


- poskytování individuálních (ev. skupinových) informačních a poradenských služeb občanům, kteří mají zájem pracovat v EU a potřebují získat více informací o možnostech práce v EU.


Informace: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


Mgr. Lenka Sadílková

 tel. + 420 950 111 452

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz

nebo na: http://portal.mpsv.cz/euresFinanční gramotnost


Skupinové poradenství - základní rady a návody, orientace v problematice peněz a cen, odpovědné spravování osobního rozpočtu, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Poradenství, jak řešit osobní finanční problémy a jak těmto situacím předcházet. Spolupráce s protidluhovou poradnou.


Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka, nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


Mgr. Lenka Sadílková

tel. + 420 950 111 452

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz
I – klub


Zasedací místnost vybavená počítači, kde je možno s pomocí poradkyně zpracovat si a vytisknout životopis a motivační dopis, založit si e-mailovou adresu, vyhledávat volná pracovní místa na internetu, kontaktovat zaměstnavatele prostřednictvím e – mailu, nebo si vložit inzerát či životopis na internet.


Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


Mgr. Lenka Sadílková                                            Jana Fürstová, tel. 950 111 417

tel. + 420 950 111 452                                           tel.:950 111 417

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz              e-mail: jana.furstova@uradprace.cz


      

Job klub


Skupinové poradenství - malá skupina (max.12 osob). Koná se 4 - 5 setkání v délce 3 - 4 hodin. Témata: osobní dokumentace – životopis, motivační dopis, průvodní dopis, reference; finanční gramotnost; sebeprezentace a uplatnění na trhu práce; příprava na přijímací pohovor; způsoby a úskalí při kontaktování zaměstnavatelů; neverbální komunikace a řeč těla; prevence stresu; atd.


Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


Mgr. Lenka Sadílková                                            Jana Fürstová, tel. 950 111 417

tel. + 420 950 111 452                                           tel.:950 111 417

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz              e-mail: jana.furstova@uradprace.cz
 

Poradenství před zahájením podnikání (OSVČ)


Základní informace a úskalí pro zájemce o podnikání z řad uchazečů/zájemců o zaměstnání.


Informace: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


Mgr. Lenka Sadílková

 tel. + 420 950 111 452

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz 

Pracovněprávní poradenství


Základní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů a jejich podmínek. Je určeno uchazečům, zájemcům, zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Informace: Inspektorát práce - e – mail usti@oip.cz.

Informace také každé pondělí a středu na tel. 950 179 711 na Oblastním inspektorátu práce v Ústí nad Labem.


 

Příprava na přijímací pohovor se zaměstnavatelem


Skupinové poradenství - dozvíte se, co vše si připravit a jak, jak probíhají osobní pohovory (ev. i videopohovory), čemu se vyhnout, jaké jsou nejčastěji kladené otázky u přijímacího pohovoru, jaké jsou nové trendy apod.


Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


Mgr. Lenka Sadílková

 tel. + 420 950 111 452

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz
Hledání práce


Skupinové poradenství - na co se zaměřit při hledání práce; nejčastější chyby při hledání práce; případové studie.


Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


Mgr. Lenka Sadílková

 tel. + 420 950 111 452

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.czMotivačně skupinové poradenství


Pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, kteří mají základní vzdělání či jsou bez vzdělání.


Skupinové poradenství je zaměřeno na motivaci klientů a jejich lepší orientaci na trhu práce při hledání zaměstnání a prolamování bariér, které jim brání si práci nalézt.


Délka trvání: 2 dny po 120 - 180 min.


Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

Mgr. Lenka Sadílková                                          

tel. + 420 950 111 452                                          

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz             


         

Individuální poradenský rozhovor


Rozhovor má několik cílů:


Podpora motivace a aktivizace uchazeče o zaměstnání dalším odborníkem

Identifikace aktivních a pasivních vnitřních zdrojů uchazeče o zaměstnání uplatnitelných na trhu práce

Zjištění bariér zaměstnatelnosti

Doporučení dalších aktivitDélka trvání rozhovoru: 60 – 160 min.

Výstup:

Zpráva z individuálního poradenského rozhovor
Prodiskutovaný životopisMgr. Lenka Sadílková                                            Ivana Drahovská

tel. + 420 950 111 452                                           tel.:950 111 450

e-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz              e-mail: Ivana.drahovska@uradprace.czPC gramotnost


Rozsah 2 hodiny

Počet účastníku max. 2

Vyhledávání volných míst

Vytváření dokumentů potřebných pro komunikaci se zaměstnavateli (životopis, průvodní a motivační dopis)

Emailová komunikace se zaměstnavateliInformace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

Jana Fürstová, tel. 950 111 417

tel.:950 111 417

e-mail: jana.furstova@uradprace.cz

 


První dny v nové práci

Rozsah 2,5 hodiny

Počet účastníků max. 10

Komunikace, asertivita, naslouchání

Jak zvládat problémy na pracovišti

Jak řešit konflikty v práci

Jak zvládat hněv

Týmová spolupráce

Pracovně právní vztahy

Komunikace se zaměstnavateli


Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


Jana Fürstová, tel. 950 111 417

tel.:950 111 417

e-mail: jana.furstova@uradprace.cz
Občanská gramotnost


Rozsah 3 hodiny

Počet účastníků max. 12

Úřady a jejich kompetence

Osobní doklady

Povinná a nepovinná pojištění

Bydlení

Pracovně právní vztahy


Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

Jana Fürstová, tel. 950 111 417

tel.:950 111 417

e-mail: jana.furstova@uradprace.cz
Nelegální zaměstnávání


Rozsah 1 hodiny

Počet účastníků max. 15

Co je to nelegální zaměstnání, hrozby a důsledky
Motivace k hledání legálního zaměstnání

    Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka; nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání


    Jana Fürstová, tel. 950 111 417

    tel.:950 111 417

    e-mail: jana.furstova@uradprace.cz

                        


          Poslední aktualizace: 8. 1. 2019
    Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
    Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky