Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Kontaktní pracoviště > Rumburk > IPS - Informační a poradenské středisko
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informační a poradenské středisko (IPS)Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS)
Zveme Vás!!!!!Úvod

ČÍM CHCETE BÝT?

 • uvažujete o svém budoucím povolání?

 • potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia?

 • jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout?

Odpovědi na tyto otázky naleznete v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání.

IPS poskytuje aktuální informace o:

Služby

IPS poskytuje služby:

 • žákům základních škol se specifickými vzdělávacími potřebami

 • studentům a absolventům

 • rodičovské veřejnosti

 • školským zařízením

 • dalším zájemcům

IPS umožňuje:

 • prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (pomaturitním) a vysokoškolském studiu

IPS nabízí ke shlédnutí:

 • krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí

IPS poskytuje:

 • podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí

IPS má k dispozici:

 • počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání

IPS provádí:

 • individuální a skupinové poradenství pro žáky ZŠ s ZvŠ, absolventy škol a další zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání a jejich následným uplatněním v praxi

IPS organizuje besedy:

 • pro žáky základních škol k volbě prvního povolání

 • pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, seznámení s činností úřadu práce a možnostech dalšího studia

IPS pořádá:

 • v podzimních měsících ve spolupráci se školami "Burzu škol", jejímž smyslem je získání co nejširšího množství informací od zástupců středních škol, středních odborných učilišť a dalších vzdělávacích zařízení v regionu

IPS jako součást úřadu práce

 • spolupracuje se všemi odděleními ÚP, zvláště s odděleními rekvalifikací, analýzy trhu práce a poskytuje všechny dostupné informace z těchto oblastí:

 • informace o možnostech rekvalifikací

 • aktuální přehled nových pracovních míst

 • možnostech rekvalifikace

Co ještě u nás najdete

 • celostátní přehled povolání

 • karty povolání

 • informační letáky o jednotlivých povoláních

 • informační letáky jednotlivých škol


Kontakt:

Charlotte Boučková

Informační a poradenské středisko

T: + 420 950 111 450

E:

charlotte.bouckova@uradprace.cz


Poslední aktualizace: 19. 10. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky