Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Kontaktní pracoviště > Rumburk > IPS - Informační a poradenské středisko
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

IPS

 

 

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

 

ČÍM CHCETE BÝT?

  • Uvažujete o svém budoucím povolání?
  • Potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia?
  • Potřebujete informace o přijímacím řízení na SŠ, VOŠ nebo VŠ?
  • Potřebujete získat osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy kvalifikací?

 

Služby IPS jsou určeny:

·        žákům, studentům a absolventům SŠ, VOŠ    a VŠ

·        uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům z řad veřejnosti

IPS poskytuje aktuální informace o:

·        síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v ČR

·        oborech vzdělání

·        podmínkách a průběhu přijímacího řízení

·        nárocích jednotlivých profesí

·        možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi

·        možnostech získání celostátně uznávaného osvědčení profesní kvalifikace

·        situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR

IPS pomáhá:

·        při výběru vhodného oboru vzdělání

·        při vyhledávání školy ke zvolenému oboru

·        při změně studia, při přestupu na jinou školu

IPS nabízí:

·        celorepublikovou databázi škol

·        počítačový program pro testování profesních zájmů

IPS provádí a organizuje:

·        individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol zaměřené na volbu povolání

·        samoobslužné testování profesních zájmů

·        besedy pro žáky středních a studenty vyšších odborných škol zaměřené na problematiku vstupu na trh práce

·        skupinové poradenství pro uchazeče o zaměstnání zaměřené na problematiku doplnění vzdělání -„Zpět do školy“

IPS nabízí poradenské programy pro uchazeče a zájemce o zaměstnání:

·        zaměřené na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání

i s možností pracovní diagnostiky, v případě zájmu se informujte u své zprostředkovatelky nebo na IPS

 

   

Kde nás najdete:                              Informační poradenské středisko – kontaktní pracoviště Rumburk

                                                            Náměstí Lužické 120/11, 408 01 Rumburk (2. Patro, dveře č. 203)

 

                                                            Jana Fűrstová poradce IPS, tel. 950 111 417, email: jana.furstova@uradprace.cz

 

 

Poslední aktualizace: 26. 11. 2018


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky