Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Kontaktní pracoviště > Děčín > Služby pro uchazeče a zájemce o zaměstnání
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Přehled poskytovaných služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání verze 2/2016Efektivní životopis

EURES

Finanční gramotnost

I – klub

Individuální akční plán (IAP)

Informační schůzka

Integrovaný systém typových pozic (ISTP)

Job klub

Kde a jak hledat práci

Neverbální komunikace

Poradenství pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

Poradenství pro rozjezd podnikání

Poradenství pro volbu a změnu povolání

Poradenství při zprostředkování zaměstnání

Pracovněprávní poradenství

Pracovní rehabilitace

Projekty ESF

Předvýběry vhodných uchazečů na volná pracovní místa pro zaměstnavatele

Příprava na pohovor se zaměstnavatelem

Rekvalifikace

Skupinové zprostředkování

Společensky účelná pracovní místa

Veřejně prospěšné práce

Založení emailové schránky a práce s e-mailem

V případě zájmu o kteroukoliv službu úřadu práce kontaktujte příslušné odborné pracovníky!


Efektivní životopis

Co to je: skupinové poradenství, které vám pomůže vytvořit si vlastní osobní dokumentaci. Základem osobní dokumentace je nejen správně napsaný životopis, ale i žádost o zaměstnání (tzv. průvodní, nebo motivační dopis). Pomůže vám také s elektronickou komunikací.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

EURES

Co to je: poskytuje informační a poradenské služby občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob v Evropské unii. Poskytuje informace o volných místech, o pracovních a životních podmínkách ve státech zapojených do EURES. Jedná se o 28 států EU + Island + Lichtenštejnsko + Norsko + Švýcarsko.

Informace: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – Ing. Kurusová, tel. 950 111 265 nebo na www.eures.cz

Finanční gramotnost

Co to je: poradenský program poskytující informace, rady a návody jak správně reagovat při předlužení, jak komunikovat s věřiteli či exekutorem, jak řešit osobní finanční problémy a jak těmto situacím předcházet.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Bc. Labašová, tel.: 950 111 264

I – klub

Co to je: místnost vybavená počítači, kde je možno samostatně nebo s pomocí poradkyně zpracovat si a vytisknout životopis a průvodní dopis, vyhledávat volná pracovní místa na internetu, kontaktovat zaměstnavatele prostřednictvím e – mailu, nebo si vložit inzerát či životopis na internet.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka.

I – klub je otevřen každé pondělí a středu od 13,00 do 16,00 hod.

Individuální akční plán (IAP)

Co to je: plán vašich konkrétních aktivit, který vám pomůže zvýšit úspěšnost vašeho hledání práce.

Informace: oddělení zprostředkování - vaše zprostředkovatelka

Informační schůzka

Co to je: skupinová schůzka informující v širším rozsahu o vašich právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání, o nabídce služeb úřadu práce, o dalších možnostech spojených s nezaměstnaností a jejím ukončením.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

Integrovaný systém typových pozic (ISTP)

Co to je: soustava podrobných informací o světě práce. Má čtyři základní části: Jobtip (analýzu individuálního potenciálu člověka), kartotéku typových pozic (profesí), databázi dalšího profesního vzdělávání a katalog pracovních míst.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka a na www.istp.cz, www.job-tip.cz

Job klub

Co to je: skupinové poradenství, které je realizováno formou klubových setkání. Prohlubuje vaší informovanost v oblasti hledání zaměstnání. Témata: pohovor, osobní dokumentace, zdroje hledání zaměstnání, finanční gramotnost, neverbální komunikace. Zvyšuje vaše sebevědomí, motivaci a tím také vaše možnosti uplatnění na trhu práce.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

Kde a jak hledat práci

Co to je: skupinové poradenství o možnostech a způsobech hledání zaměstnání. Využití internetu a e-mailu v prostorách I-klubu.¨

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

Neverbální komunikace

Co to je: skupinové poradenství, které Vám přiblíží neverbální komunikaci jako důležitou součást nejen pracovního pohovoru, ale i běžného života.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

Poradenství pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

Co to je: poradenství při zprostředkování zaměstnání, informace o možnostech získání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením a podmínkách s tím spojených

Informace: zprostředkovatelky pro osoby se zdravotním postižením (OZP) – Bc. Bittnerová, tel. 950 111 318; paní Rousová, tel. 950 111 237. Informace o možnosti získání příspěvku na zaměstnání OZP a příspěvku při zahájení podnikání – oddělení trhu práce – paní Přivřelová, tel. 950 111 255

Poradenství pro rozjezd podnikání

Co to je: informace pro zájemce o podnikání z řad uchazečů/zájemců o zaměstnání

Informace: oddělení trhu práce - Mgr. Boušková, tel. 950 111 235

Poradenství pro volbu a změnu povolání

Co to je: informace o možnostech studia, studijních oborech a školách, které je určeno nejen pro studenty a žáky, ale především pro uchazeče/zájemce o zaměstnání, kteří chtějí zvyšovat svou kvalifikaci nebo změnit obor.

Informace: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – paní Červeňáková, tel. 950 111 275; Bc. Hlaváčová, tel. 950 111 261

Poradenství při zprostředkování zaměstnání

Co to je: informace a pomoc související s nezaměstnaností a hledáním zaměstnání - vytvoření osobní dokumentace, zdroje hledání zaměstnání, elektronická komunikace, integrovaný systém typových pozic. Odkaz na další poradenské aktivity, včetně vyhledávání konkrétní pracovní nabídky.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka, nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Bc. Labašová, tel. 950 111 264; Ing. Kurusová, tel. 950 111 265

Pracovněprávní poradenství

Co to je: základní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů a jejich podmínek. Je určeno uchazečům o zaměstnání, zájemcům o zaměstnání, zaměstnancům i zaměstnavatelům

Informace: Inspektorát práce - pracoviště Ústí nad Labem, SNP 2720/21, Ústí nad Labem

Poradenství zdarma vždy ve středu od 8.00 do 17.00 hodin; tel. 739 507 948 (jen od 8.00h. do 14.00h), 950 179 711; e-mail usti@oip.cz

Pracovní rehabilitace

Co to je: souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením

Informace: zprostředkovatelky pro osoby se zdravotním postižením (OZP) - Bc. Bittnerová, tel. 950 111 318; paní Rousová, tel. 950 111 237 nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – paní Červeňáková, tel. 950 111 275; Bc. Hlaváčová, tel. 950 111 261

Projekty ESF

Co to je: programy financované ze zdrojů EU a nakupované úřadem práce. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Jsou specificky zaměřené na konkrétní cílové skupiny uchazečů (věk, kvalifikace, délka evidence, sociální situace). Poskytují nejrůznější služby a aktivity s cílem zvýšit zapojeným uchazečům jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

Předvýběry vhodných uchazečů na volná místa pro zaměstnavatele

Co to je: výběr vhodných kandidátů z databáze úřadu práce na pracovní pozice „šitý na míru“ dle požadavků zaměstnavatele

Informace: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Bc. Labašová, tel. 950 111 264; Ing. Kurusová, tel. 950 111 265

Příprava na pohovor se zaměstnavatelem

Co to je: skupinové poradenství, kde se dozvíte potřebné informace o výběrových řízeních a pohovorech. Poradí vám, jak se na výběrové řízení připravit, čeho se vyvarovat. Součástí jsou i praktické ukázky pracovních pohovorů.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

Rekvalifikace

Co to je: získání nové kvalifikace, příp. zvýšení, rozšíření či prohloubení kvalifikace dosavadní, včetně jejího udržování nebo obnovování – absolvováním příslušného rekvalifikačního kurzu.

Informace: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - paní Veselá, tel. 950 111 323; Bc. Millerová, Dis., tel. 950 111 322; paní Víšková, tel. 950 111 256

Skupinové zprostředkování

Co to je: poradenství při zprostředkování zaměstnání, které poradce poskytuje současně malé skupině uchazečů. K dispozici jsou PC s připojením na internet. V průběhu schůzky lze vyhledávat volná pracovní místa, reagovat na vyhledané nabídky, hledat informace o zaměstnavatelích, upravovat životopis, kontaktovat zaměstnavatele e-mailem nebo telefonicky.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

Společensky účelná pracovní místa

Co to je: pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Je to i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek.

Informace: oddělení trhu práce – Bc. Piskora, tel. 950 111 291, pan Vlček, tel. 950 111 260

Veřejně prospěšné práce

Co to je: časově omezené pracovní příležitosti spočívající v údržbě veřejných prostranství, nebo jiných činnostech ve prospěch obcí nebo státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Úřad práce na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.

Informace: oddělení trhu práce – paní Králová, tel. 950 111 227

Založení emailové schránky a práce s e-mailem

Co to je: nácvik elektronické komunikace. Vytvoření e–mailové schránky a rozesílání životopisů zaměstnavateli.

Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

Poslední aktualizace: 26. 1. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky