Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Informace z úseků ÚP > IPS - Informační a poradenské středisko
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ (IPS)

Služby informačního a poradenského střediska (IPS) pro volbu a změnu povolání

Služby IPS jsou určeny:

 • žákům základních škol,
 • rodičovské veřejnosti,
 • studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ,
 • uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům.

IPS poskytuje aktuální informace o:

 • síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR,
 • studijních a učebních oborech,
 • nárocích a požadavcích na jednotlivé profese,
 • možnostech uplatnění absolventů všech stupňů vzdělání v praxi,
 • situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR.

IPS klientům pomáhá:

 • při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru,
 • při vyhledávání školy ke zvolenému oboru z celorepublikové databáze,
 • při změně studia, při přestupu na jinou školu.

IPS má k dispozici:

 • celorepublikovou databázi škol,
 • popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, pracovním prostředí, zdravotních požadavcích,
 • informační materiály o středních školách.

IPS realizuje:

 • individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol zaměřené na volbu povolání,
 • skupinové poradenské programy pro studenty středních škol zaměřené na problematiku vstupu na trh práce,
 • skupinové a individuální poradenství pro uchazeče o zaměstnání

Kontakty na pracovníky IPS:

Děčín

Jana Červeňáková

jana.cervenakova@dc.mpsv.cz

950 111 275

Chomutov

Mgr. Denisa Novotná

denisa.novotna@cv.mpsv.cz

950118 436

Litoměřice

Irena Levková DiS.

irena.levkova@lt.mpsv.cz

950 133 322

Louny

Bc. Markéta Svatopolská

marketa.svatopolska@ln.mpsv.cz

950 134 340

Most

Ing. Jana Riegerová

jana.riegerova@mo.mpsv.cz

950 137 451

Rumburk

Charlotte Boučková

charlotte.boučkova@dc.mpsv.cz

950 111 450

Teplice

Bc. Adéla Kučerová

adela.kucerova@tp.mpsv.cz

950 167 327

Ústí nad Labem

Bc. Šárka Leskauerová

sarka.leskauerova@ul.mpsv.cz

950 171 441


Užitečné adresy:

Poslední aktualizace: 29. 6. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky