Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Středočeský kraj > Pracovní rehabilitace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Pracovní rehabilitacePracovní rehabilitace je
souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopni vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, jeho vhodnou formu stanoví odborná pracovní skupina, vytvořená za tímto účelem na ÚP.
Provádění pracovní rehabilitace stanoví vyhl. č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

O pracovní rehabilitaci může požádat:

  • osoba se zdravotním postižením, nebo
  • osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař, nebo
  • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení, nebo
  • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.Kontakty na odpovědné pracovníky Úřadu práce ČR :

Benešov

Bc. Nikol Springerová

nikol.springerova@uradprace.cz

950 101 424

Beroun

Bc. Klára Pondělíčková

klara.pondelickova@uradprace.cz

950 102 553

Kladno

Veronika Marková

veronika.markova1@uradprace.cz

950 127 393

Kolín

Pavlína Hladíková

pavlina.hladikova@uradprace.cz

950 129 417

Kutná Hora

Bc. Zuzana Růžičková, DiS.

zuzana.ruzickova@kh.mpsv.cz

950 131 433

Mělník

Emília Erbenová

emilia.erbenova@uradprace.cz

950 135 385

Mladá Boleslav

Jarmila Csöszová

jarmila.csoszova@uradparce.cz

950 136 323

Nymburk

Lucie Lokajíčková

lucie.lokajickova@uradprace.cz

950 140 323

Praha-východ

Martina Hložková

martina.hlozkova@uradprace.cz

950 151 401

Praha-západ

Bc. Jana Kymplová

jana.kymplova@uradprace.cz

950 152 330

Příbram

Mgr. Valerie Teclová

valerie.teclova@uradprace.cz

950 156 617

Rakovník

Lucie Kučerová

lucie.kucerova@uradprace.cz

950 157 537

Formuláře k pracovní rehabilitaci naleznete zde: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana

Poslední aktualizace: 12. 4. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky