Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Středočeský kraj > Pracovní rehabilitace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Pracovní rehabilitacePracovní rehabilitace je
souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopni vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, jeho vhodnou formu stanoví odborná pracovní skupina, vytvořená za tímto účelem na ÚP.
Provádění pracovní rehabilitace stanoví vyhl. č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

O pracovní rehabilitaci může požádat:

  • osoba se zdravotním postižením, nebo
  • osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař, nebo
  • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení, nebo
  • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.Kontakty na odpovědné pracovníky Úřadu práce ČR :

Benešov
Bc. Wanda Matušková
wanda.matuskova@bn.mpsv.cz

950 101 492

Beroun
Ing. Ivana Vrbová

ivana.vrbova@be.mpsv.cz

950 102 309

Kladno
Eva Šichová

eva.sichova@kl.mpsv.cz 

950 127 387

Kolín
Mgr. Ivana Milichovská
Ivana.milichovska@ko.mpsv.cz

950 129 437

Kutná Hora
Mgr. Anna Přecechtělová
anna.precechtelova@kh.mpsv.cz

950 131 441

Mělník

Bc. Šárka Petřinová 

sarka.petrinova@me.mpsv.cz

950 135 373

Mladá Boleslav
Ludmila Michnová
ludmila.michnova@mb.mpsv.cz

950 136 322

Nymburk
Tomáš Suchan
tomas.suchan@nb.mpsv.cz

950 140 323

Praha-východ
Eva Havlíčková
eva.havlickova@py.mpsv.cz

950 151 319

Praha-západ
Věra Kroutilová
vera.kroutilova@pz.mpsv.cz

950 152 330

Příbram
Mgr. Eva Melicharová
eva.melicharova@pb.mpsv.cz

950 156 496

Rakovník
Alena Dolečková
alena.doleckova@ra.mpsv.cz

950 157 421

Formuláře k pracovní rehabilitaci naleznete zde: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana

Poslední aktualizace: 6. 4. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky