Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Poradenství
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Poradenství

Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o zaměstnání i zájemcům o zaměstnání bezplatně.
Jedná se o individuální nebo skupinové poradenství.

Individuální poradenství


Klientům je nabízena pomoc při hledání nového zaměstnání, při vytváření osobní dokumentace, při výběru vhodného typu rekvalifikačního kurzu i při zlepšení komunikačních dovedností.

Skupinové poradenství

Skupinové poradenské aktivity jsou realizovány externě ve spolupráci s odborným zařízením.

V současné době se jedná o poradenské činnosti:
Vykroč za prací a Bilanční diagnostika.

Vykroč za prací
Rozsah 50 vyučovacích hodin, po absolvování bude předáno Osvědčení.
Součástí tohoto poradenského programu je:
- osobnostně-sociální rozvoj a profesní poradenství (komunikační dovednosti, strukturovaný životopis, motivační dopis, příprava na přijímací pohovor, kontaktování zaměstnavatelů, atd.)
- práce s počítačem (informační zdroje k vyhledávání zaměstnání, vytvoření životopisu, atd.)
- pracovně-právní vztahy
- finanční gramotnost

Bilanční diagnostika
Rozsah 19 vyučovacích hodin pod vedením psychologa.
- Jedná se o kombinaci skupinového a individuálního poradenství.
- Zahrnuje komplexní posouzení schopností, vlastností a dovedností pomocí psychodiagnostických metod.
- Součástí je odborné poradenství směřující k optimálnímu využití kompetencí člověka při jeho profesním uplatnění.
- Posílení sebevědomí a motivace k aktivnímu hledání zaměstnání.


Do poradenských činností jsou uchazeči zařazováni poradkyněmi pro zprostředkování.

Kontaktní osoby:

Plzeň-město: Ing. Marcela Nolčová 950 148 322, marcela.nolcova@pm.mpsv.cz

Plzeň-sever: Laubrová Eva, DiS. 950 149 444, eva.laubrova@ps.mpsv.cz

Plzeň-jih: Mgr. Jana Šnebergerová 950 147 461, jana.snebergerova@pj.mpsv.cz

Domažlice: Markéta Kopečná, DiS. 950 112 471, marketa.kopecna@do.mpsv.cz

Rokycany: Ing. Jana Plešmídová, 950 158 209, jana.plesmidova@ro.mpsv.cz

Klatovy: Věra Drmolová 950 128 419, vera.drmolova@kt.mpsv.cz

Sušice: Věra Těhleová, BBS 950 128 202, vera.tehleova@kt.mpsv.cz

Tachov: Bc. Oldřich Struček 950 166 322, oldrich.strucek@tc.mpsv.cz

Poslední aktualizace: 20. 5. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky