Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > IPS
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/skoly/cim_budu_2016_2017.pdf


 

Informační a poradenské středisko
       pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko ÚP poskytuje aktuální informace z oblasti vzdělávání (síti středních, vyšších odborných a vysokých škol, studijních a učebních oborů, podmínkách přijímacího řízení, nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání atd.) žákům základních škol, studentům a absolventům středních škol a jejich rodičům, uchazečům o zaměstnání i dalším zájemcům, jejichž současné vzdělání je nedostatečné nebo neodpovídá potřebám trhu práce.

Bližší informace naleznete zde.                                                   

Kontaktní osoby:

Plzeň:          PhDr. Jana Tobrmanová 950 148 752, jana.tobrmanova@pm.mpsv.cz

Plzeň-sever: Laubrová Eva, DiS.  950 149 444, eva.laubrova@ps.mpsv.cz

Plzeň-jih:     Mgr. Jana Šnebergerová 950 147 461, jana.snebergerova@pj.mpsv.cz

Domažlice:  Markéta Kopečná, DiS. 950 112 471, marketa.kopecna@do.mpsv.cz

Rokycany:   Ing. Jana Plešmídová, 950 158 209, jana.plesmidova@ro.mpsv.cz,
                  Mgr. Věra Strnadová, 950 158 208, vera.strnadova@ro.mpsv.cz

Klatovy:      Věra Drmolová 950 128 419, vera.drmolova@kt.mpsv.cz

Sušice:      Věra Těhleová, BBS 950 128 202, vera.tehleova@kt.mpsv.cz

Tachov:       Bc. Oldřich Struček 950 166 322, oldrich.strucek@tc.mpsv.cz

 

Každoročně je IPS Krajské pobočky v Plzni zpracováván přehled studijních a učebních oborů v regionu v podobě informační brožurky "Čím budu?"

Informační akce pro rodiče a žáky v Plzeňském kraji:


Plzeň: PERSPEKTIVA TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI
koná se 30. 11. 2015 od 9:00 do 15:00, SOU stavební, Borská 55, Plzeň, pořádá RHK Plzeňského kraje

Rokycany: AKADEMIE ŘEMESEL
koná se 22. 10. 2015 v Sokolovně Rokycany, pořádá ÚP ČR KoP Rokycany ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy

Stod: VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL 
koná se 25. 11. 2015 v Kulturním domě ve Stodě, Nádražní 477, pořádá OHK Plzeň-jih

Domažlice: OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ
koná se 25. 11. 2015 v MKS Domažlice, pořádá OHK Domažlice

Klatovy: AKADEMIE ŘEMESEL   
koná se 11. 11. 2015 v Městském kulturním středisku v Klatovech, pořádá OHK Klatovy

Tachov: KAM NA ŠKOLU? KAM DO UČENÍ? KAM ZA VZDĚLÁNÍM?  
koná se 10. 11. 2015 od 9:00 do 17:00 hod. v kulturně společenském areálu „MŽE“ v Tachově pořádá MKS Tachov

Poslední aktualizace: 20. 5. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky