Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Veřejné zakázky
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Veřejné zakázky


"ÚP ČR - Pardubice - výstavba nové budovy" – projektant a autorský dozor

Kompletní znění veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace a všech příloh je zveřejněna na adrese: https://mpsv.ezak.cz/contract_display_2797.html

Informace o veřejné zakázce"ÚP ČR - Pardubice - výstavba nové budovy" - TDI a KBOZP ZADÁNO

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

Příloha č. 1 - Základní informace o stavbě

Příloha č. 2 - Příkazní smlouva

Příloha č. 3 - Podklady hodnocení

Příloha č. 4 - Editovatelné přílohy"ÚP ČR - Pardubice - výstavba nové budovy" - administrátor veřejných zakázek ZADÁNO

Průzkum trhu

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 - Stanovení nabídkové ceny

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů


Dodatečné informace č.1ÚP ČR - Přelouč - rekonstrukce plotu, K. H. Máchy 908 - ZADÁNO

Průzkum trhu

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace

Příloha č. 5 - Výkaz výměr
Poradenské činnosti pro Pardubický kraj 2016 – 2019 - ZRUŠENO

Zadávací dokumentace

Informace o veřejné zakázce

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 3, 4, 5, 6

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 8

Dodatečné informace č. 9

Dodatečné informace č. 10

Dodatečné informace č. 11

Dodatečné informace č. 12

Dodatečné informace č. 13

Dodatečné informace č. 14

Dodatečné informace č. 15

Dodatečné informace č. 16, 17, 18

Dodatečné informace č. 19, 20

Dodatečné informace č. 21

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Specifikace poradenských činností a specifické technické podmínky částí veřejné zakázky

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - ekonomická a finanční způsobilost

Příloha č. 5 - Prohlášení

Příloha č. 6 - Rámcová smlouva

Příloha č. 7 - Seznam významných služeb

Příloha č. 8 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9 - Nabídka provedení poradenské činnosti

Příloha č. 10 - Kalkulace nákladů poradenské činnostiÚP ČR - Přelouč - rekonstrukce plotu, K. H. Máchy 908 - ZRUŠENO

Průzkum trhu

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace

Příloha č. 5 - Výkaz výměrVYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM

Rámcová smlouva o provádění exekucí soudním exekutorem - návrh

Oznámení - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


ÚP ČR - Přelouč - rekonstrukce plotu, K. H. Máchy 908 - ZRUŠENO

Průzkum trhu

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace

Příloha č. 5 - Výkaz výměr


ÚP ČR - Králíky - rekonstrukce budovy ZADÁNO

Informace o veřejné zakázce

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4a - Stavební povolení

Příloha č. 4b - Opravné rozhodnutí

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkazy výměr


Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - informace

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 1

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 2

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 3

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 4

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 5

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 6

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 7

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 8

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 9, 10, 11

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 12

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - dodatečné informace č. 13, 14

Pardubice - Rekvalifikace pro Pardubický kraj 2016 - 2019 - zadávací dokumentace

Přílohy:

Příloha č.1 - Krycí list

Příloha č.2 - Specifikace

Příloha č.3 - Čestné prohlášení

Příloha č.4 - Finanční způsobilost

Příloha č.5 - §68

Příloha č.6 - Rámcová smlouva

Příloha č.7 - Nabídka zabezpečení

Příloha č.8 - Kalkulace

Příloha č.9 - Seznam subdodavatelů


ÚP ČR - Králíky - rekonstrukce budovy - TDI a KooBOZP ZADÁNO

Průzkum trhu

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů


ÚP ČR - Králíky - rekonstrukce budovy ZRUŠENO

Informace o veřejné zakázce

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4a - Stavební povolení

Příloha č. 4b - Opravné rozhodnutí

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkazy výměr


Pardubice - Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj v oblasti obsluhy CNC strojů a svařování 2015 - 2017 ZADÁNOInformace o veřejné zakázce

Zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky

Přílohy:

Příloha č.1 - Specifikace

Příloha č.2 - Krycí list

Příloha č.3 - Čestné prohlášení

Příloha č.4 - Finanční způsobilost

Příloha č.5 - §68

Příloha č.6 - Rámcová smlouva

Příloha č.7 - Nabídka zabezpečení

Příloha č.8 - Kalkulace

Příloha č.9 - Seznam subdodavatelů

Příloha č.10 - Čestné prohlášeníRekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj 2014 - 2017 ZADÁNO

Informace o veřejné zakázce

Dokumenty

Dodatečné informace:

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 3

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 5

Dodatečné informace č. 6 a 7


Zajištění služeb mobility, překonávání bariér – schodolez Přelouč ZRUŠENO

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Smlouva o zajištění služeb mobility

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Dodatek veřejné zakázky


Zajištění služeb mobility, překonávání bariér – Polička ZADÁNO

Přílohy veřejné zakázky:

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Smlouva o zajištění služeb mobility

Zadávací dokumentace veřejné zakázky


Zajištění služeb mobility, překonávání bariér - Chrudim ZRUŠENO

Přílohy veřejné zakázky:

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky


Zajištění služeb mobility, překonávání bariér - Svitavy SZS ZRUŠENO

Přílohy veřejné zakázky:

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky


Zajištění služeb mobility, překonávání bariér - Svitavy SP ZRUŠENO

Přílohy veřejné zakázky:

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky


Zajištění služeb mobility, překonávání bariér - Česká Třebová ZADÁNO

Přílohy veřejné zakázky:

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Dodatečná informace k zadávací dokumentaciZajištění služeb mobility, překonávání bariér - SKUTEČ 1A ZADÁNOPřílohy veřejné zakázky:

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Dodatečná informace k zadávací dokumentaci


Zajištění služeb mobility, překonávání bariér - SKUTEČ 1B ZRUŠENOPřílohy veřejné zakázky:

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky


Zajištění služeb mobility, překonávání bariér - Přelouč ZRUŠENO


Přílohy veřejné zakázky:

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky


"ÚP ČR - Pardubice
Poslední aktualizace: 10. 2. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky