Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Záruky pro mladé v Pardubickém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.Název projektu: Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

Doba realizace: 1. 2. 2016 – 31. 12. 2020

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

 

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

 

Popis projektu

Projekt Záruky pro mladé v Pardubickém kraji navazuje na úspěšnou realizaci Odborných praxí pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji. Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti a zvýšení samotné zaměstnatelnosti cílové skupiny, zlepšení jejího postavení na trhu práce a zvýšení jejího uplatnění na trhu práce pomocí aktivit a nástrojů projektu (jak klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, tak i inovativních nástrojů).

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na řešení problému nezaměstnanosti a nízké zaměstnatelnosti cílové skupiny. Cílová skupina je ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností a efekty s tím spojeným. S postupující délkou nezaměstnanosti ztrácí člověk schopnost adaptovat se na pracovní prostředí a může tak propadnout do skupiny nikdy nepracujících osob. Tyto osoby mohou pak přenášet své sociální návyky a schémata na další generace. Proto je velmi naléhavé řešit situaci mladých lidí na trhu práce komplexně a za použití inovativních nástrojů. Projekt řeší i nedostatečnou orientaci cílové skupiny na trhu práce - v nabídce práce i ve své prezentaci před potenciálním zaměstnavatelem. Ke zvládnutí tohoto problému budou využity aktivity projektu - vstupní skupinový program Orientace na trhu práce a následně pravidelné individuální konzultace. V průběhu programu Orientace na trhu práce získají účastníci projektu nejen nové znalosti, ale i potřebné dovednosti při jejich aktivním zapojení do průběhu programu. V některých případech může být problémem i nedostatečné vzdělání. Řešením je možnost návratu do vzdělávání (v případě nedokončeného středního vzdělání) anebo poskytnutí rekvalifikace podle požadavků budoucího zaměstnavatele.

 

Pro koho je projekt určen? 

Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 29 let věku včetně. Pozor, aktivity, které jsou v projektu obsaženy, mají různou cílovou skupinu, pro kterou jsou určeny, viz dále.

 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány? 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 

 • Výběr účastníků do projektu
 • Individuální poradenství
 • Skupinové poradenství
 • Rekvalifikační kurzy
 • Vyhledávání uplatnění na trhu práce
 • Dotovaná místa v podobě Odborné praxe či Práce na zkoušku
 • Doprovodná opatření

 

Nábor účastníků projektu bude probíhat formou hromadných informačních schůzek, na které budou uchazeči splňující kritéria vstupu do projektu pozváni. Na této hromadné schůzce osoba, která má zájem o vstup do projektu, podepíše Dohodu o účasti v projektu. Vstup do projektu je dobrovolný. Zaměstnavatel nemůže přihlásit uchazeče na schůzku, výběr uchazečů provádí oddělení zprostředkování ve spolupráci s oddělením ESF.

Aktivity Odborné praxe se může zúčastnit uchazeč, který splňuje následující:

 1. věk do 29 let (včetně)
 2. bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání
 3. evidovaní na ÚP ČR déle než 3 měsíce,
 4. postrádají pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při součtu několika dílčích dosavadních pracovních poměrů; počítají se pracovní poměry vzniklé na základě pracovní smlouvy, činnost vykonávána jako OSVČ, a dále DPČ; do délky praxe se nezapočítává nekolidující zaměstnání; praxe se počítá od ukončení SŠ)

Aktivita Práce na zkoušku je určena pro uchazeče o zaměstnání (dále UoZ), kteří spadají do jedné z těchto dvou skupin:

 • UoZ do 29 let věku (včetně) bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, s délkou evidence na ÚP ČR min. 3 měsíce, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů; počítají se pracovní poměry vzniklé na základě pracovní smlouvy, činnost vykonávána jako OSVČ, a dále DPČ; do délky praxe se nezapočítává nekolidující zaměstnání; praxe se počítá od ukončení SŠ)
 • ostatní UoZ do 29 let věku (včetně), kteří jsou evidováni na ÚP ČR déle než 12 měsíců nebo UoZ, jejichž evidence na ÚP ČR je za období posledních 3 let delší než 12 měsíců (souhrnně)

 

Návrat do vzdělávání

 • pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 29 let, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je ZŠ

 

Postup pro zaměstnavatele

 • Zaměstnavatel zašle pracovníkům projektu předběžný dotazník se specifikací pracovního místa, které chce obsadit.
 • Odborný pracovník projektu zašle zaměstnavateli výběr účastníků projektu, tedy bude to seznam vytvořený z účastníků projektu, kteří již absolvovali poradenský program nebo jím procházejí, nikoliv z celé evidence. Důvodem tohoto omezení je skutečnost, že účastník může k zaměstnavateli nastoupit až po úspěšném absolvování tohoto poradenského programu.
 • S těmito účastníky projektu zaměstnavatel uspořádá výběrové řízení.
 • Zaměstnavatel bude informovat odborné pracovníky projektu o výsledku výběrového řízení.
 • Následně zaměstnavatel může na vybraného účastníka projektu podat žádost o dotované pracovní místo.
 • V případě schválení žádosti odbornou komisí je se zaměstnavatelem sepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku.
 • Teprve po podpisu Dohody může zaměstnavatel s účastníkem podepsat pracovní smlouvu.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.

POZOR! V prosinci je třeba žádost vč. příloh předložit nejpozději 5. 12. 2018. 


Kam se obrátit pro informace?

Projektový manažer

Mgr. Ing. Lucie Drbalová - 950 144 473; lucie.drbalova@uradprace.cz

 

Finanční manažer

Bc. Sandra Jelčicová, DiS. - 950 144 437; sandra.jelcicova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pracovníci sídlí na adrese: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

 

Odborní pracovníci

Pardubice

Tereza Nepivodová - 950 144 702; tereza.nepivodova@uradprace.cz

Veronika Slámová, DiS. - 950 144 738; veronika.slamova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pracovníci sídlí na adrese: budova Autoforum, Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice

 

Chrudim

Bc. Markéta Kynclová - 950 119 482; marketa.kynclova@uradprace.cz

Lucie Hlaváčková, DiS. - 950 119 481; lucie.hlavackova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Chrudim, Pardubická 310, 537 01 Chrudim 1

Pracovníci sídlí na adrese: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim (budova Ministerstva zemědělství)

 

Svitavy

Zdeňka Marková, DiS. - 950 163 576; zdenka.markova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy, Bezručova 2055/13, Předměstí, 538 02 Svitavy 2

Pracovníci sídlí na adrese: Lanškrounská 1899/2, 568 02 Svitavy

 

Ústí nad Orlicí

Denisa Matějíčková  - 950 172 516; denisa.matejickova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394,

562 01 Ústí nad Orlicí 1

Pracovník sídlí na adrese: budova OSSZ, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí 1Poslední aktualizace: 27. 11. 2018
Soubor ke stažení: Manuál pro žadatele_Záruky_Odborné praxe
Poslední aktualizace: 12. 11. 2018, Velikost: 337 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Manuál pro žadatele_Záruky_Práce na zkoušku
Poslední aktualizace: 12. 11. 2018, Velikost: 329 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Předběžný dotazník
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 117 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word

Aktivita Odborné praxe

Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek SÚPM _Odborné praxe
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 168 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Plán realizace_ Odborné praxe
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018, Velikost: 78 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Podpisové vzory__Odborné praxe
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 82 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Seznámení o zařazení na dotované místo
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 83 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Průběžné hodnocení odborné praxe_pro dohody uzavřené do 26.10.2018
Poslední aktualizace: 1. 6. 2016, Velikost: 57 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Průběžné hodnocení odborné praxe_pro dohody uzavřené od 29.10.2018
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018, Velikost: 79 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Závěrečné hodnocení odborné praxe_pro dohody uzavřené do 26.10.2018
Poslední aktualizace: 1. 6. 2016, Velikost: 57 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Závěrečné hodnocení odborné praxe pro dohody uzavřené od 29.10.2018
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018, Velikost: 79 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Osvědčení o absolvování odborné praxe_pro dohody uzavřené do 26.10.2018
Poslední aktualizace: 1. 6. 2016, Velikost: 60 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Osvědčení o absolvování odborné praxe_pro dohody uzavřené od 29.10.2018
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018, Velikost: 82 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Dotazník pro zaměstnavatele__Odborné praxe
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 69 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Dotazník pro účastníka_Odborné praxe
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 70 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na mentora
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 106 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Podpisové vzory_mentor
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 80 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora_pro dohody uzavřené do 26.10.2018
Poslední aktualizace: 20. 2. 2017, Velikost: 75 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora_pro dohody uzavřené od 29.10.2018
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018, Velikost: 100 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Vyuctovani SÚPM _Odborné praxe - pro dohody uzavřené do 26.10.2017
Poslední aktualizace: 31. 10. 2017, Velikost: 98 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyuctovani SÚPM _Odborné praxe - pro dohody uzavřené od 27.10.2017
Poslední aktualizace: 31. 10. 2017, Velikost: 91 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyuctovani SÚPM_Odborné praxe - pro dohody uzavřené od 7.11.2018
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 102 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word

Aktivita Práce na zkoušku

Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na SÚPM_PNZ
Poslední aktualizace: 12. 11. 2018, Velikost: 173 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Podpisové vzory_PNZ
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 81 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyuctovani SÚPM vyhrazene_PNZ
Poslední aktualizace: 12. 11. 2018, Velikost: 116 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Dotazník pro zaměstnavatele_zhodnocení PNZ
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 70 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Dotazník pro účastníka_zhodnocení PNZ
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 70 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word

Pro účastníka

Soubor ke stažení: Přímá podpora_Žádost o proplacení
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 95 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Přímá podpora_Formulář na lepení dokladů
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 68 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Zájem o zvolenou rekvalifikaci
Poslední aktualizace: 15. 6. 2018, Velikost: 170 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky