Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Návrat do práce v Pardubickém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Název projektu:

Návrat do práce v Pardubickém kraji (Návrat do práce v PaK)

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti ve zvolené cílové skupině a také na zvýšení šance k uplatnění na trhu práce. Tyto změny následně povedou ke zlepšení sociálního statusu i celkově finanční situace dané domácnosti, případně osoby, která o sebe samostatně pečuje. Cílem je nejenom celkově zlepšit životní úroveň ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, ale také předejít či eliminovat negativní jevy, které na cílovou skupinu může mít dlouhodobá nezaměstnanost či evidence na úřadu práce - ztráta motivace, sociálních jistot, apod. Projekt je z 85 % financován Evropským sociálním fondem a z 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Jaký problém projekt řeší?

Hlavním záměrem je pomoci účastníkům projektu při hledání zaměstnání, sladit jejich péči o děti do 15 let, případně jejich zdravotní stav, s pracovním životem a popularizovat jejich zaměstnávání. Osoby pečující o děti do 15 let věku a také osoby se zdravotní postižením či omezením jsou v současné době skupinami uchazečů o zaměstnání (dále jen UoZ), které jsou obtížně zaměstnatelné. Zatímco v posledním období celková nezaměstnanost klesá, v těchto dvou skupinách dochází k nepatrnému poklesu nezaměstnanosti, ale procentní zastoupení těchto skupin UoZ stabilně stoupá. Tedy jde o problém obtížné zaměstnatelnosti obou skupin.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro cílovou skupinu složenou ze dvou podskupin - UoZ:

  1. pečující o osoby do 15 let věku
  2. se zdravotním postižením (včetně zdravotního omezení).

Vstup do projektu je také omezen délkou evidence UoZ na ÚP ČR v Pardubickém kraji, a to minimálně 4 měsíce.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • Výběr účastníků do projektu
  • Poradenský program
  • Kurzy počítačové gramotnosti
  • Skupinové poradenství
  • Rekvalifikační kurzy
  • Vyhledávání uplatnění na trhu práce
  • Doprovodná opatření
  • Dotovaná pracovní místa

Kam se obrátit pro informace?

Projekt bude realizován bez dodavatele. Pro více informací se uchazeči mohou obracet na krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Pardubicích – Oddělení projektů EU. Případné dotazy zodpoví projektová manažerka Ing. Monika Málková, 950 144 701, monika.malkova@uradprace.cz.

Příspěvek bude poskytován zpravidla po dobu 6 měsíců, ve výjimečných a odůvodněných případech po dobu až 9 měsíců.

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do desátého dne daného měsíce.


Kontakty

adresa pracoviště

korespondenční adresa

kontaktní osoby

kontakt

kontaktní pracoviště Pardubice
– budova AutoForum,
Na Spravedlnosti 1533,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

UPČR kontaktní pracoviště Pardubice,
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

Ing. Monika Málková

projektový manažer

950 144 701

monika.malkova@uradprace.cz

Ing. Kateřina Hájková

finanční manažer

950 144 718

katerina.hajkova1@uradprace.cz

kontaktní pracoviště Pardubice
– budova AutoForum,
Na Spravedlnosti 1533,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

UPČR kontaktní pracoviště Pardubice,
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

Ing. Zdenka Černá

950 144 708

zdenka.cerna@uradprace.cz

Radka Lánská

950 144 440

radka.lanska@uradprace.cz

kontaktní pracoviště Chrudim

- budova Ministerstva zemědělství ČR,

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 1

UPČR kontaktní pracoviště Chrudim, Pardubická 310, 537 01 Chrudim 1

Renata Žížalová

950 119 479

renata.zizalova@uradprace.cz

Vojtěch Mládek

950 119 446

vojtech.mladek@uradprace.cz

kontaktní pracoviště Svitavy, Lanškrounská 1899/ 2,
568 02 Svitavy 2

UPČR kontaktní pracoviště Svitavy, Bezručova 2055/13, Předměstí, 568 02 Svitavy 2

Jana Grubhofferová

950 163 571

jana.grubhofferova@uradprace.cz

kontaktní pracoviště
Ústí nad Orlicí

- budova OSSZ,
Smetanova 43,
562 01 Ústí nad Orlicí 1

UPČR kontaktní pracoviště
Ústí nad Orlicí,
17. listopadu 1394,
562 01 Ústí nad Orlicí 1

Lenka Vavřínová

950 172 508

lenka.vavrinova1@uradprace.cz

Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na SÚPM vyhrazené
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 168 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Podpisové vzory_SÚPM
Poslední aktualizace: 26. 4. 2018, Velikost: 167 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Manuál k projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji
Poslední aktualizace: 23. 10. 2018, Velikost: 374 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Predbezny_dotaznik_pro_zamestnavatele
Poslední aktualizace: 11. 10. 2018, Velikost: 206 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyúčtování SÚPM vyhrazené - pro dohody uzavřené do 6. 11. 2018
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 91 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyuctovani_SÚPM_vyhrazene - pro dohody uzavřené od 7. 11. 2018
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 102 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky