Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Návrat do práce v Pardubickém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Název projektu:

Návrat do práce v Pardubickém kraji (Návrat do práce v PaK)

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 9. 2019

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu


Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti ve zvolené cílové skupině a také na zvýšení šance k uplatnění na trhu práce. Tyto změny následně povedou ke zlepšení sociálního statusu i celkově finanční situace dané domácnosti, případně osoby, která o sebe samostatně pečuje. Cílem je nejenom celkově zlepšit životní úroveň ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, ale také předejít či eliminovat negativní jevy, které na cílovou skupinu může mít dlouhodobá nezaměstnanost či evidence na úřadu práce - ztráta motivace, sociálních jistot, apod. Projekt je z 85 % financován Evropským sociálním fondem a z 15 % ze státního rozpočtu ČR.


Jaký problém projekt řeší?


Hlavním záměrem je pomoci účastníkům projektu při hledání zaměstnání, sladit jejich péči o děti do 15 let, případně jejich zdravotní stav, s pracovním životem a popularizovat jejich zaměstnávání. Osoby pečující o děti do 15 let věku a také osoby se zdravotní postižením či omezením jsou v současné době skupinami uchazečů o zaměstnání (dále jen UoZ), které jsou obtížně zaměstnatelné. Zatímco v posledním období celková nezaměstnanost klesá, v těchto dvou skupinách dochází k nepatrnému poklesu nezaměstnanosti, ale procentní zastoupení těchto skupin UoZ stabilně stoupá. Tedy jde o problém obtížné zaměstnatelnosti obou skupin.


Pro koho je projekt určen?


Projekt je určen pro cílovou skupinu složenou ze dvou podskupin - UoZ:

a) pečující o osoby do 15 let věku

b) se zdravotním postižením (včetně zdravotního omezení).

Vstup do projektu je také omezen délkou evidence UoZ na ÚP ČR v Pardubickém kraji, a to minimálně 4 měsíce.


Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • Výběr účastníků do projektu
  • Poradenský program
  • Kurzy počítačové gramotnosti
  • Skupinové poradenství
  • Rekvalifikační kurzy
  • Vyhledávání uplatnění na trhu práce
  • Doprovodná opatření

  • Dotovaná pracovní místa

Kam se obrátit pro informace?

Projekt bude realizován bez dodavatele. Pro více informací se uchazeči mohou obracet na krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Pardubicích – Oddělení projektů EU. Dotazy lze také posílat na e-mailovou adresu: hana.jezdinova@cr.mpsv.cz.


UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O SUPM:

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do desátého dne daného měsíce.Kontakty


adresa pracoviště

korespondenční adresa

kontaktní osoby

kontakt

kontaktní pracoviště Pardubice
– budova AutoForum,
Na Spravedlnosti 1533,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

UPČR kontaktní pracoviště Pardubice,
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

Ing. Monika Málková

projektová manažerka

950 144 701

monika.malkova@pa.mpsv.cz

Ing. Hana Korečková

finanční manažerka

950 144 718

hana.jezdinova@cr.mpsv.cz

kontaktní pracoviště Pardubice
– budova AutoForum,
Na Spravedlnosti 1533,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

UPČR kontaktní pracoviště Pardubice,
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

Ing. Zdenka Černá

950 144 708

zdenka.cerna@pa.mpsv.cz

Radka Lánská

950 144 440

radka.lanska@pa.mpsv.cz

kontaktní pracoviště Chrudim

- budova Ministerstva zemědělství ČR,

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 1

UPČR kontaktní pracoviště Chrudim, Pardubická 310, 537 01 Chrudim 1

Renata Žížalová

950 119 479

renata.zizalova@cr.mpsv.cz

Mgr. Libor Severýn

950 119 446

libor.severyn@cr.mpsv.cz

kontaktní pracoviště Svitavy, Lanškrounská 1899/ 2,
568 02 Svitavy 2

UPČR kontaktní pracoviště Svitavy, Bezručova 2055/13, Předměstí, 568 02 Svitavy 2

Jana Grubhofferová

950 163 571

jana.grubhofferova@sy.mpsv.cz

kontaktní pracoviště
Ústí nad Orlicí

- budova OSSZ,
Smetanova 43,
562 01 Ústí nad Orlicí 1

UPČR kontaktní pracoviště
Ústí nad Orlicí,
17. listopadu 1394,
562 01 Ústí nad Orlicí 1

Lenka Vavřínová

950 172 508

lenka.vavrinova1@uradprace.cz


Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na SÚPM_1.2.2016
Poslední aktualizace: 13. 5. 2016, Velikost: 159 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Podpisové vzory_SÚPM
Poslední aktualizace: 13. 5. 2016, Velikost: 166 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Manuál k projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji
Poslední aktualizace: 19. 10. 2017, Velikost: 548 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Predbezny_dotaznik_pro_zamestnavatele
Poslední aktualizace: 21. 3. 2017, Velikost: 199 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyuctovani SÚPM vyhrazene_1.2.2016
Poslední aktualizace: 13. 3. 2017, Velikost: 98 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky