Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Cvičná firma v Pardubickém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

 


Název projektu:            Cvičná firma v Pardubickém kraji

Doba realizace:                        1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Reg. č. projektu:                      CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

Forma financování:       Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelských kompetencí uchazečů o zaměstnání s využitím vzdělávacího kurzu a podpory ze strany ÚP ČR. To vše v „chráněném“ prostředí tzv. cvičné firmy, která simuluje fungování skutečné firmy v podmínkách tržního hospodářství. V rámci projektu bude účastníkům umožněno vyjasnit si s poradcem orientaci svého podnikání, tedy, které činnosti, služby a řemesla jsou poptávány na regionálním trhu práce. Absolvování kurzu umožní jeho účastníkům zvýšit potřebné znalosti a dovednosti tak, že budou moci zahájit samostatně výdělečnou činnost (SVČ) a zajistit její udržitelnost.

 

Jaký problém projekt řeší?

Začátky podnikání jsou obecně složité a pro osoby, které jsou již nějakou dobu bez práce, jsou ještě o něco těžší. Kromě obav spojených s úplně novým stylem práce se u nich připojuje i snížená sebedůvěra a obavy z neúspěchu. Projekt nabízí právě těmto uchazečům o zaměstnání možnost ověřit si, zda mají předpoklady pro samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) a získat ucelený soubor znalostí a dovedností k rozvoji podnikatelských kompetencí. To vše v "chráněném" prostředí tzv. cvičné firmy, která bude zapojena do systému Centra fiktivních firem (CEFIF). Absolventi kurzu „Cvičná firma“ si zvýší potřebné znalosti a dovednosti tak, že budou moci zahájit podnikání, zlepší se jejich uplatnitelnost na trhu práce i v případě, kdy podnikání nezahájí.

 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání se zájmem o zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • Individuální poradenství a konzultace

  • Poradenský program

  • Profesní bilanční diagnostika

  • Rekvalifikační kurzy

  • Kurz „Cvičná firma“ včetně kurzu PC

  • Finanční podpora při zahájení činnosti OSVČ

 

Některé aktivity v rámci projektu nejsou pro účastníka povinné. Finanční příspěvek na zahájení podnikání není nárokový.

Výběr účastníků projektu bude probíhat formou hromadných informačních schůzek na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách, na které budou pozváni uchazeči o zaměstnání. Uchazeč, který bude mít zájem o vstup do projektu, podepíše Dohodu o účasti v projektu. Vstup do projektu je dobrovolný.

Celkem bude vybráno 70 uchazečů ve všech 4 okresech Pardubického kraje.


Doplňující informace

Projekt bude z části realizován dodavatelským způsobem.

 

Kam se obrátit pro informace?

Případné dotazy zodpoví manažer projektu ÚP ČR:

Ing. Petra Holečková                tel. 950 144 324                       email: petra.holeckova@uradprace.cz

Petra Baladová                      tel. 950 144 707                     email: petra.baladova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 24. 5. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky