Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Aktuality
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O SUPM:

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.CVIČNÁ FIRMA V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

Oznámení:

Dne 24. 10. 2018 byla schválena podstatná změna a došlo k prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2022.


Dne 17. 7. 2018 byl ukončen 1. běh projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji. Úspěšně ho absolvovalo všech 15 účastníků, kteří v průběhu podzimu zahájí svou činnost OSVČ v různých oborech výroby a služeb. Všem přejeme hodně úspěchů!

K 1. 11. 2018 zahájilo samostatnou výdělečnou činnost 5 účastníků v oborech: projektový management, administrativní činnost, kariérové poradenství a fashion terapie, chov včel a zpracování včelích produktů a šití a prodej oděvů. V rámci projektu byli podpořeni celkovou částkou 347 000 Kč.


Do 2. běhu poradensko-vzdělávacího programu nastoupilo 11 uchazečů o zaměstnání. Povinně se účastní poradenského programu, testování z IT dovedností, případně pak i kurzu PC minimum, a dále pak povinně kurzu Cvičná firma.

Ukončení 1. běhu: 23. 11. 2018.


Informace pro zájemce o účast ve 3. běhu (leden - duben 2019): výběry na KoP v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách se uskuteční začátkem ledna 2019:

8. 1. KoP v Chrudimi

9. 1. KoP v Ústí nad Orlicí

9. 1. KoP ve Svitavách

10. 1. KoP v Pardubicích

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání evidovaným na kontaktních pracovištích ÚP ČR v rámci Pardubického kraje. V případě zájmu o zařazení na informační schůzku k projektu kontaktujte, prosím, svého poradce pro zprostředkování. 


Dne 23. 11. 2018 byl ukončen 2. běh projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji. Úspěšně ho absolvovalo 10 účastníků, z nichž většina v nejbližší době zahájí svou činnost OSVČ v různých oborech výroby a služeb. Všem přejeme hodně úspěchů!

Aktuality ke stažení (Statistiky projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji ke dni 31. 12. 2018)

 

NÁVRAT DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Oznámení:

Dne 18. 10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

 

Aktuality ke stažení (Statistiky projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji ke dni 31. 12. 2018)

 

NOVÝ START PRO AKTIVNÍ ŽIVOT V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Oznámení:

Dne 18.10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

 

Aktuality ke stažení (Statistiky projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji ke dni 31. 12. 2018)

 

ZÁRUKY PRO MLADÉ V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

Oznámení:

Dne 12. 4. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 31. 12. 2020.

 

Aktuality ke stažení (Statistiky projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji ke dni 31. 12. 2018)

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky