Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Aktuality
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O SUPM:

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do desátého dne daného měsíce.CVIČNÁ FIRMA V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

Oznámení:

Dne 17. 7. 2018 byl ukončen 1. běh projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji. Úspěšně ho absolvovalo všech 15 účastníků, kteří v průběhu podzimu zahájí svou činnost OSVČ v různých oborech výroby a služeb. Všem přejeme hodně úspěchů!

 

Informace pro zájemce o účast v 2. běhu: výběry na KoP v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách se uskuteční začátkem září:

4. 9. KoP v Chrudimi

5. 9. KoP v Ústí nad Orlicí

5. 9. KoP ve Svitavách

6. 9. KoP v Pardubicích

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání evidovaným na kontaktních pracovištích ÚP ČR v rámci Pardubického kraje. V případě zájmu o zařazení na informační schůzku k projektu kontaktujte, prosím, svého poradce pro zprostředkování.

 

Aktuality ke stažení (Statistiky projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji ke dni 30. 9. 2018)

 

NÁVRAT DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Oznámení:

Dne 14. 3. 2017 byla schválena podstatná změna a došlo k prodloužení realizace projektu z původního data ukončení 30. 9. 2018 na 30. 9. 2019.

 

Aktuality ke stažení (Statistiky projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji ke dni 30. 9. 2018)

 

NOVÝ START PRO AKTIVNÍ ŽIVOT V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Oznámení:

Dne 23. 2. 2017 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace na 44 měsíců do 30. 9. 2019.

 

Aktuality ke stažení (Statistiky projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji ke dni 30. 9. 2018)

 

ZÁRUKY PRO MLADÉ V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

Oznámení:

Dne 12. 4. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 31. 12. 2020.

 

Aktuality ke stažení (Statistiky projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji ke dni 30. 9. 2018)

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky